RSEPedia Top Python Dependencies

We use CiteLang to clone software repositories, parse dependency files, and assemble them into one common structure to assess the value of any particular dependency across the ecosystem. Each credit value represents the average credit assigned to a dependency across repositories, where each repository is represented by it's own graph that allocates 50% of credit to the repository itself, and 50% to its dependencies.

Software Credit

Manager Name Credit
pypi numpy 0.08017095482436207
pypi matplotlib 0.02863041683146377
pypi scipy 0.012811421941634104
pypi pytest 0.010366664588601936
pypi typing-extensions 0.009969607239409043
pypi sphinx 0.007256284903076373
pypi six 0.005908197291549271
pypi cycler 0.005737028123754491
pypi h5py 0.004521458837493477
pypi colorama 0.004327422511219009
pypi pytz 0.004309430749777047
pypi biopython 0.004170742464138059
pypi pytest-cov 0.0038477013462366017
pypi python-dateutil 0.0038176907179794397
pypi numba 0.003412153761660432
pypi pyyaml 0.0029665454312222724
pypi cython 0.002944933979636719
pypi packaging 0.002927510217565463
pypi pandas 0.002792220605988442
pypi docutils 0.002726711365760193
pypi setuptools 0.0025706263751754566
pypi hypothesis 0.002545452517790251
pypi coverage 0.0024974762142881374
pypi future 0.00241492629419062
pypi pysam 0.002361246123177936
pypi requests 0.0023278319085824842
pypi tomli 0.002317119602025221
pypi certifi 0.002167052239841719
pypi PyYAML 0.0021592651903878427
pypi MarkupSafe 0.0020937185326717527
pypi sphinx-rtd-theme 0.0019703401592055464
pypi importlib-metadata 0.0019093418867126058
pypi sphinx-astropy 0.0019071749627860536
pypi flake8 0.001894907424913373
pypi pytest-xdist 0.001864261252959652
pypi astropy 0.0018618824993423442
pypi lxml 0.001837393953829392
pypi seaborn 0.0017763909931424742
pypi pycparser 0.0017680539803243348
pypi sklearn 0.0017666689908962814
pypi pytest-doctestplus 0.0017584878343274506
pypi mock 0.001746075558768793
pypi nose 0.0017181573152948834
pypi Sphinx 0.0016412744415251358
pypi idna 0.0015568347856224558
pypi ipython 0.0014649470996553453
pypi joblib 0.0014548958032877762
pypi astroquery 0.001419553182705992
pypi wheel 0.0014115679513552715
pypi chardet 0.0014013074637043844
pypi statsmodels 0.001242952848453466
pypi mpmath 0.001236330551946634
pypi Jinja2 0.00122913636443585
pypi dask 0.0011746573144744083
pypi urllib3 0.0011316873111523382
pypi PySocks 0.0011162105351826795
pypi healpy 0.00106495012678069
pypi twine 0.0010604187704479206
pypi html5lib 0.0010591903457896215
pypi lmfit 0.0010447146203632813
pypi protobuf 0.0010426506846057035
pypi Babel 0.0010243028354378501
pypi pillow 0.001014089599396165
pypi Cython 0.0009897587824160346
pypi importlib-resources 0.000982767283854266
pypi ipywidgets 0.0009801895407316702
pypi sortedcontainers 0.0009782929217961075
pypi mypy 0.0009779576601583741
pypi pygments 0.000934875908006183
pypi numpydoc 0.0009167837486761939
pypi graphviz 0.0009089881704712102
pypi docopt 0.0009067600076693657
pypi pytest-black 0.0009018432610496198
pypi beautifulsoup4 0.0008923289595538963
pypi networkx 0.0008856087009262632
pypi pyerfa 0.0008766358009944606
pypi tornado 0.0008744891457857562
pypi contextlib2 0.0008697009170655413
pypi jplephem 0.0008520950751069609
pypi photutils 0.000851591071974651
pypi attrs 0.000839561484622173
pypi argparse 0.0008317496506974522
pypi pytest-astropy 0.0008156020691390586
pypi bleach 0.0008111090897861413
pypi cryptography 0.0007973479005680438
pypi click 0.0007919174060006213
pypi defusedxml 0.0007874270240715268
pypi asdf 0.000776322439523147
pypi pyarrow 0.0007510736620520899
pypi jupyter 0.0007485811142006916
pypi toml 0.0007474003914321954
pypi jinja2 0.0007428693236643953
pypi pyparsing 0.0007362230064644524
pypi skyfield 0.0007323050130616037
pypi keras 0.0007301226351646434
pypi sympy 0.0007284416224661281
pypi psutil 0.0007251658610190069
pypi atomicwrites 0.0007251633771771375
pypi bottleneck 0.0007212794573271159
pypi slack-sdk 0.000712880708178303
pypi py-make 0.000712880708178303
pypi pre-commit 0.0007000171957639708
pypi black 0.0006921051695966797
pypi llvmlite 0.0006903634004305089
pypi toolz 0.000688096363573077
pypi mpi4py 0.0006863852973797498
pypi pybedtools 0.0006855051011442594
pypi sgp4 0.0006843888812687065
pypi objgraph 0.0006783967787407241
pypi py 0.0006697051733447635
pypi isal 0.0006592447207958922
pypi sphinxext-opengraph 0.0006561624493595225
pypi tqdm 0.000643980840137374
pypi cloudpickle 0.0006336020917239267
pypi dataclasses 0.0006303166922657251
pypi lightkurve 0.0006262969312290304
pypi zipp 0.0006148996672461773
pypi ruamel.yaml 0.000601742752646519
pypi et-xmlfile 0.0005998224429444721
pypi pytest-astropy-header 0.0005930603182746835
pypi wrapt 0.0005901600860412212
pypi sphinx-copybutton 0.0005860648497457399
pypi cffi 0.0005815658842046036
pypi sphinx-changelog 0.0005752430885505138
pypi regex 0.0005711468830479733
pypi unicodedata2 0.0005672102623331714
pypi setuptools_scm 0.0005629025147354655
pypi xmltodict 0.0005620716425209366
pypi iniconfig 0.0005511068101194252
pypi virtualenv 0.0005498482067715677
pypi charset-normalizer 0.000547584249271608
pypi sphinx-gallery 0.0005339383568139671
pypi webencodings 0.0005308291545609638
pypi pluggy 0.0005291618728594479
pypi pytest-flake8 0.0005180681988700692
pypi pycodestyle 0.0005180602589331695
pypi traitlets 0.0005176711246654801
pypi ephem 0.0005153169820813266
pypi appdirs 0.0005116610444820831
pypi check-manifest 0.0005083038935162933
pypi brotli 0.0005042261647391938
pypi scikit-learn 0.0004998660711999091
pypi scikit-image 0.000499766246059209
pypi pytest-mypy 0.0004972034044992431
pypi rst.linker 0.000494921052949417
pypi jaraco.packaging 0.000494921052949417
pypi wcwidth 0.0004927939733497045
pypi olefile 0.0004864452364657657
pypi markdown2 0.00048282455248564656
pypi dill 0.00048193379924385223
pypi pyfaidx 0.00048027258571407225
pypi filelock 0.00047749067840164385
pypi pytest-checkdocs 0.00047197027310346074
pypi itsdangerous 0.00047162112710181305
pypi pytest-enabler 0.00047143052558040125
pypi pathlib 0.00047041125230580034
pypi sphinx-issues 0.00046723268810751876
pypi decorator 0.0004665487423335727
pypi enum34 0.0004615582078853084
pypi argcomplete 0.0004574026811614854
pypi pyroma 0.00045678094238790155
pypi more-itertools 0.0004556574275406315
pypi imageio 0.00044998353677312973
pypi Pillow 0.00044410294086958286
pypi sphinx-removed-in 0.0004439004911891125
pypi pywin32 0.0004432498954118496
pypi types-setuptools 0.0004429912854849255
pypi msgpack 0.00043972566706770324
pypi termcolor 0.0004341605763936236
pypi win-inet-pton 0.000433907178918519
pypi absl-py 0.0004187569432353494
pypi kiwisolver 0.00041690837059735745
pypi xmlschema 0.00041128963358416334
pypi backports.functools-lru-cache 0.00040778675491480774
pypi smmap 0.00040221707067242534
pypi gym 0.0004021489810942316
pypi PyQt5-sip 0.0003967077784077796
pypi munkres 0.00039312532224252794
pypi codecov 0.00039144793926231344
pypi isort 0.00037696204416134613
pypi multiprocess 0.0003729962250458521
pypi snowballstemmer 0.0003693376708789948
pypi pytest-timeout 0.000367439563124748
pypi sphinx-book-theme 0.00036690132172521547
pypi alabaster 0.0003650685842018589
pypi process-tests 0.00035915660908964836
pypi fields 0.00035915660908964836
pypi dynesty 0.00035783636561806896
pypi numexpr 0.00035765582415693266
pypi imagesize 0.00035757044794360753
pypi SQLAlchemy 0.0003549084166526206
pypi python 0.00035335885099571575
pypi execnet 0.00035069123216369233
pypi watchdog 0.0003479626110851573
pypi docutils-stubs 0.0003469529373946301
pypi hunter 0.0003463116688617921
pypi fitsio 0.0003449966379363042
pypi plotly 0.000342677064851881
pypi astroscrappy 0.0003426122388522902
pypi locket 0.0003406460105249234
pypi numdifftools 0.0003391908622562422
pypi torch 0.0003381717733424022
pypi railroad-diagrams 0.0003376159780407714
pypi python-magic 0.00033586863500213954
pypi typing_extensions 0.00033371228531631393
pypi memory-profiler 0.0003335490889769424
pypi dnaio 0.0003322328305519897
pypi python-casacore 0.0003318157182493813
pypi netCDF4 0.0003309544675671644
pypi fonttools 0.0003298496632851214
pypi nbconvert 0.0003296988010172665
pypi ipykernel 0.0003290622770457981
pypi typing 0.0003286899699108437
pypi ujson 0.00032764979636940223
pypi nbformat 0.00032719274019337536
pypi palettable 0.0003234533142303891
pypi tenacity 0.00032334678860722343
pypi pandoc 0.0003233400609805216
pypi schwimmbad 0.00031483211916883856
pypi PyQt5-Qt5 0.00031398367328236816
pypi cssselect 0.00030805177700994797
pypi Pygments 0.0003061151471876173
pypi entrypoints 0.000305629768974657
pypi pip 0.00030433330193396096
pypi pygraphviz 0.00029748649873604353
pypi cachetools 0.00029553973817615246
pypi wget 0.00029484811997902336
pypi more_itertools 0.0002931872363836421
pypi pexpect 0.00029267109341401626
pypi pytest-forked 0.0002926472086755587
pypi setproctitle 0.00029019117057632956
pypi xarray 0.0002879572280506265
pypi flatbuffers 0.00028516758053756747
pypi onnx2keras 0.000282413350449294
pypi simplejson 0.00028037756719355206
pypi astroplan 0.00028012006446698364
pypi pox 0.00027956467075780113
pypi brotlicffi 0.00027924693015621277
pypi pyproj 0.0002784024488985524
pypi keyring 0.0002770263072728238
pypi mappy 0.0002769409452336282
pypi jsonschema 0.00027465200311891985
pypi threadpoolctl 0.0002741742242997893
pypi pydata-sphinx-theme 0.00027087702087290756
pypi rich 0.000270607899421521
pypi pyasn1 0.00026978653756966277
pypi semver 0.0002688120528159371
pypi pydot 0.0002683688392993035
pypi fs 0.00026664192566477966
pypi grpcio 0.00026488652177396516
pypi backports-functools-lru-cache 0.0002646597709862425
pypi nfft 0.0002642329910141207
pypi sqlalchemy 0.0002639952686730978
pypi ci-info 0.00026118032565367207
pypi babel 0.00025826099356490587
pypi reno 0.0002580653705088237
pypi nanomath 0.0002559691912708601
pypi PyICU 0.00025498172236755346
pypi fastnumbers 0.00025498172236755346
pypi pint 0.00025438199851332137
pypi jax 0.0002540713509492862
pypi Flask 0.00025132880861502096
pypi tox 0.0002505739396416471
pypi tifffile 0.00025050540049695395
pypi lz4 0.00024900292751716074
pypi commonmark 0.0002478013840351204
pypi tensorflow 0.0002468405780560331
pypi zopfli 0.0002453985218926852
pypi sphinx-autodoc-typehints 0.00024416814653270054
pypi ipaddress 0.0002441258231845228
pypi pulp 0.00024345823909366912
pypi pep517 0.00024340582338259873
pypi frozenlist 0.0002379319935106365
pypi skia-pathops 0.00023764893502821688
pypi xattr 0.00023626033975342414
pypi Werkzeug 0.00023587513692222258
pypi mpdaf 0.00023499325236167343
pypi progressbar 0.00023421869822180612
pypi multidict 0.00023330792964972619
pypi greenlet 0.00023153279751897185
pypi shortuuid 0.00023018460893858562
pypi quantities 0.00022825195904865354
pypi tzdata 0.00022733228927504997
pypi readthedocs-sphinx-search 0.0002269292132770952
pypi nbsphinx 0.0002250130432866101
pypi sphinxcontrib-serializinghtml 0.00022466953899125496
pypi notebook 0.00022335554872049616
pypi sphinxcontrib-jsmath 0.00022144995939897346
pypi myst-nb 0.0002191625359225563
pypi sphinxcontrib-qthelp 0.00021744523321461825
pypi sphinxcontrib-devhelp 0.00021744523321461825
pypi sphinxcontrib-htmlhelp 0.0002174452332146182
pypi sphinxcontrib-applehelp 0.0002174452332146182
pypi sh 0.00021304216374819717
pypi parsec 0.00021181001283697047
pypi sf_tools 0.00021181001283697047
pypi pyusb 0.00021181001283697047
pypi http 0.00021181001283697047
pypi apyori 0.00021181001283697047
pypi openphi 0.00021181001283697047
pypi conan 0.0002117760689246569
pypi llist 0.00021110397946084725
pypi jmespath 0.0002108448124736666
pypi pyzmq 0.00020840008746259736
pypi requests-toolbelt 0.0002078616215528326
pypi ruamel.yaml.clib 0.00020677138875790002
pypi PyAstronomy 0.00020579793307028393
pypi pybind11-global 0.0002053925795841094
pypi redis 0.00020521052863512734
pypi sphinx-prompt 0.0002049546961128264
pypi futures 0.0002035091305930629
pypi soupsieve 0.00020305737540769338
pypi SimpleITK 0.00020151704778346573
pypi gffutils 0.00019868561213974467
pypi aiohttp 0.00019813386546629306
pypi pysynphot 0.00019771755437923203
pypi bump2version 0.00019640409032680494
pypi snakemake 0.00019617641665138456
pypi ultranest 0.00019133039806225641
pypi nestle 0.0001906974974373081
pypi pyDOE2 0.00019062901155327341
pypi furo 0.00019010060585981456
pypi xlsxwriter 0.00018943823602478424
pypi jupyter-client 0.0001883804390599034
pypi multisplitby 0.0001878048780487805
pypi gast 0.00018704437493356063
pypi lark-parser 0.00018682350639732544
pypi wmi 0.00018502879084499686
pypi camb 0.0001849665052156935
pypi fsspec 0.00018265081059996684
pypi gitdb 0.00018177848329486174
pypi pyephem 0.0001815195884447962
pypi types-typed-ast 0.00017941646290010646
pypi intervaltree 0.00017860771304320324
pypi sphinxcontrib-bibtex 0.00017672366586053579
pypi bmipy 0.00017650834403080875
pypi rsa 0.0001734234786153975
pypi pytest-asyncio 0.00017095310015397696
pypi pysqlite3 0.0001691655969191271
pypi theano 0.00016916435083957549
pypi emcee 0.00016905748876968588
pypi arviz 0.0001690398189479598
pypi python-levenshtein 0.00016778378874014307
pypi nbodykit 0.00016689284186074943
pypi ginga 0.00016647523815958382
pypi cached_property 0.00016642215294333394
pypi pyamg 0.00016603487308979007
pypi libclang 0.0001653453322683243
pypi cached-property 0.00016469892690624313
pypi prompt-toolkit 0.00016459404271566648
pypi edlib 0.00016404127107325452
pypi tabulate 0.00016338412869987067
pypi Python-Deprecated 0.00016238767650834406
pypi elasticsearch 0.00016144026850880232
pypi jupyter-core 0.00015992292360973929
pypi sqlparse 0.0001590011398117918
pypi pytest-perf 0.0001589756944352927
pypi simframe 0.00015885750962772786
pypi argh 0.00015710006724127393
pypi python-igraph 0.00015680393016365683
pypi Markdown 0.00015543225632252841
pypi pyuvdata 0.0001553273427471117
pypi multiprocessing 0.0001553273427471117
pypi PyWavelets 0.0001551652767432951
pypi tensorboard-plugin-wit 0.00015411163721975628
pypi spiceypy 0.00015381441408399046
pypi dendropy 0.0001520661409621615
pypi pyfakefs 0.00015206158780279463
pypi pytest-runner 0.0001504898956689414
pypi flufl.flake8 0.00014824900757172914
pypi galpy 0.00014778287181368055
pypi blinker 0.00014678771499826567
pypi lenstronomy 0.00014676936243046643
pypi umap-learn 0.0001458131864588354
pypi python-utils 0.00014548236818202854
pypi ete3 0.00014520753102267864
pypi jedi 0.00014517106453851633
pypi sfdmap 0.00014494449898059354
pypi flask 0.00014491472180353993
pypi setuptools_scm_git_archive 0.0001447368421052632
pypi py-cpuinfo 0.00014450654074209916
pypi json-tricks 0.00014437323491655972
pypi parasail 0.00014425580837647593
pypi pyia 0.00014374839537869064
pypi lalsuite 0.00014262553075935618
pypi setuptools-scm 0.0001424152247830048
pypi astrodendro 0.00014229882060333763
pypi pickleshare 0.0001419373238845168
pypi pyraf 0.00014166831243211218
pypi jaraco.tidelift 0.00014153221848568661
pypi pycudadecon 0.000141206675224647
pypi requests_file 0.000141206675224647
pypi nrpylatex 0.000141206675224647
pypi cogent3 0.000141206675224647
pypi ruamel.YAML 0.000141206675224647
pypi tardis 0.000141206675224647
pypi fitbit 0.000141206675224647
pypi questplus 0.000141206675224647
pypi udatetime 0.000141206675224647
pypi nb2plots 0.00014070982052504316
pypi texext 0.000140470123010545
pypi ipython-genutils 0.000140362422503428
pypi readme-renderer 0.000140361174863936
pypi Django 0.00014003943437088752
pypi matplotlib-inline 0.0001382343152843526
pypi ads 0.00013792569659442725
pypi tensorboard-data-server 0.0001378185593092201
pypi gdal 0.00013690338312779564
pypi munch 0.00013679862429493545
pypi oauthlib 0.00013664420901762195
pypi gunicorn 0.00013643611050049743
pypi backcall 0.00013446408232814478
pypi qtpy 0.00013439958840850817
pypi livereload 0.00013431842948403747
pypi gdown 0.00013414634146341464
pypi pycurl 0.0001340355911299051
pypi email-validator 0.00013390746921985522
pypi psycopg2 0.00013343572136356884
pypi python-dotenv 0.00013340775565295426
pypi scikit-bio 0.00013286264441591785
pypi typed-ast 0.0001328409280559073
pypi tensorboard 0.00013250031648537246
pypi shiboken2 0.0001316865211810013
pypi jupyterlab-widgets 0.00013116983089116982
pypi isochrones 0.00013112048413717222
pypi pyregion 0.00013110108761585013
pypi django 0.00013061647187895712
pypi latexcodec 0.0001294883554647578
pypi fastjsonschema 0.00012879400898592358
pypi fluids 0.0001286814597469283
pypi jellyfish 0.0001281776953920728
pypi unittest2 0.00012780619119265682
pypi async-generator 0.00012761169617274176
pypi netcdf4 0.0001275442000454614
pypi breathe 0.0001272470127440512
pypi python-pysap 0.00012708600770218229
pypi xopen 0.00012665203252032518
pypi mistune 0.0001262142574245091
pypi sphinxcontrib-websupport 0.00012610740519414847
pypi widgetsnbextension 0.00012609659989545194
pypi MDAnalysis 0.00012597404975589358
pypi typer 0.00012587514526492293
pypi jaxlib 0.00012580810251769278
pypi types-requests 0.00012575666588588447
pypi pandocfilters 0.00012495110130150515
pypi monotonic 0.00012366327555373254
pypi os 0.00012355584082156612
pypi time 0.00012355584082156612
pypi astroML_addons 0.00012355584082156612
pypi pybtex 0.00012308436917428026
pypi json5 0.00012260607352829116
pypi bcrypt 0.0001224766509438266
pypi myst-parser 0.0001223495364697754
pypi pkginfo 0.00012166233612523431
pypi skimage 0.0001207637997432606
pypi chainconsumer 0.00012002567394094995
pypi fastprogress 0.0001199766587550359
pypi pymultinest 0.00011957802573977157
pypi stopit 0.00011941219620068824
pypi pytest-mock 0.00011825905933570103
pypi nlppln 0.00011767222935387249
pypi rfc3986 0.00011747724245395729
pypi sphinx-automodapi 0.00011742880578037581
pypi rdflib-jsonld 0.00011638960205391527
pypi werkzeug 0.0001163153911232019
pypi docker 0.00011620541761191313
pypi bokeh 0.00011529837946549297
pypi nanoget 0.0001147625160462131
pypi pathlib2 0.0001146649983989658
pypi sunpy 0.00011421495802330016
pypi mypy-extensions 0.00011368973641361447
pypi periodictable 0.00011346964973409133
pypi async_generator 0.00011338679887872992
pypi boto3 0.00011337273007586306
pypi BeautifulSoup4 0.00011315788891661724
pypi google-auth 0.00011279660554978947
pypi astroalign 0.00011203313266345005
pypi pycosat 0.0001118917026490839
pypi parso 0.00011150932731277189
pypi nest-asyncio 0.00011107139200323661
pypi imagecodecs 0.00011084921795031845
pypi rtree 0.00011084010840108402
pypi asdf-standard 0.00011059264718855943
pypi cigar 0.00011014120667522464
pypi pytest-randomly 0.00010959086513967756
pypi async-timeout 0.00010941577408949804
pypi urllib 0.00010911424903722723
pypi fire 0.00010871293658662284
pypi pybind11 0.00010868811930985899
pypi ptemcee 0.0001085342048836914
pypi sphinxcontrib-moderncmakedomain 0.00010846411629991417
pypi stack-data 0.0001081749096764756
pypi pooch 0.00010816958833154363
pypi pyhocon 0.00010758603826639771
pypi torchsummary 0.00010749358151476251
pypi ptyprocess 0.00010700581592916298
pypi diskcache 0.00010609149853648077
pypi argon2-cffi 0.00010596661161700689
pypi gmpy2 0.00010590500641848525
pypi deeptools 0.00010590500641848523
pypi radio-pyse 0.00010590500641848523
pypi green 0.00010590500641848523
pypi PyNN 0.00010590500641848523
pypi lazyarray 0.00010590500641848523
pypi dymos 0.00010590500641848523
pypi openmdao 0.00010590500641848523
pypi ruamel_yaml_conda 0.00010590500641848523
pypi menuinst 0.00010590500641848523
pypi django-tastypie 0.00010590500641848523
pypi South 0.00010590500641848523
pypi cobaya 0.00010590500641848523
pypi enterprise-pulsar 0.00010590500641848523
pypi MacSyFinder 0.00010590500641848523
pypi PyAbel 0.00010590500641848523
pypi cherrypy 0.00010590500641848523
pypi sphinx_bootstrap_theme 0.00010590500641848523
pypi pyprop8 0.00010590500641848523
pypi sherpa 0.00010590500641848523
pypi Cactus 0.00010590500641848523
pypi antlr4-python3-runtime 0.00010525378187218405
pypi testpath 0.00010498906591328741
pypi gwpy 0.00010489638730973777
pypi earthengine-api 0.00010454724992594057
pypi aipy 0.00010318949343339589
pypi jeepney 0.00010308618958147134
pypi f90nml 0.00010296181630546956
pypi backports.zoneinfo 0.00010290064777576291
pypi pyflakes 0.0001021617235900806
pypi mendeleev 0.00010085015045760944
pypi iminuit 0.00010078678021272695
pypi asgiref 9.939885658832414e-05
pypi biom-format 9.926387997432606e-05
pypi wxPython 9.80377773702549e-05
pypi yt 9.789230346033942e-05
pypi terminado 9.657638247972619e-05
pypi psycopg2-binary 9.55175903828022e-05
pypi dash 9.537131712536197e-05
pypi shapely 9.474319573391674e-05
pypi opt-einsum 9.435800677674267e-05
pypi distributed 9.424853331551565e-05
pypi easydict 9.413778348309799e-05
pypi moviepy 9.392955552674491e-05
pypi deap 9.344025415044067e-05
pypi Send2Trash 9.334264182572663e-05
pypi progressbar2 9.30014831443954e-05
pypi colossus 9.295175915730172e-05
pypi s3transfer 9.275128169433438e-05
pypi text-unidecode 9.20785194694052e-05
pypi nbclient 9.206373142068266e-05
pypi reproject 9.205284278551289e-05
pypi jupyterlab-pygments 9.170749379959373e-05
pypi cftime 9.165876360138457e-05
pypi iso8601 9.12715074275647e-05
pypi distro 9.110641182531303e-05
pypi autograd 9.106633656971052e-05
pypi pytest-benchmark 9.106292381243663e-05
pypi pyspark 9.097443714821764e-05
pypi dm-tree 9.076326155931372e-05
pypi uncertainties 9.075194294859265e-05
pypi CGRtools 9.047313405464882e-05
pypi Unidecode 8.943089430894309e-05
pypi inflection 8.936617458279847e-05
pypi websockets 8.933277437586732e-05
pypi python-Levenshtein 8.88995570416466e-05
pypi zope.interface 8.839303847960928e-05
pypi prometheus-client 8.81599586278146e-05
pypi google-pasta 8.815937505733413e-05
pypi astunparse 8.789461254128791e-05
pypi pygtrie 8.699339812947001e-05
pypi pyjwt 8.694429591159954e-05
pypi elementpath 8.693242017008987e-05
pypi tinycss2 8.693061090422895e-05
pypi ipdb 8.690076662856629e-05
pypi lockfile 8.682582336121995e-05
pypi humanfriendly 8.680835011601397e-05
pypi orjson 8.596560915757679e-05
pypi atari-py 8.584535226157215e-05
pypi Keras 8.56395741865424e-05
pypi editdistance 8.557980316645271e-05
pypi Six 8.524556738444313e-05
pypi regions 8.48624415303793e-05
pypi superfreq 8.47240051347882e-05
pypi pymatbridge 8.47240051347882e-05
pypi patool 8.47240051347882e-05
pypi jq 8.47240051347882e-05
pypi openexr 8.47240051347882e-05
pypi mathutils 8.47240051347882e-05
pypi aplanat 8.47240051347882e-05
pypi nmmn 8.47240051347882e-05
pypi sphinx_epytext 8.47240051347882e-05
pypi hope 8.47240051347882e-05
pypi chemparse 8.47240051347882e-05
pypi amuse-framework 8.47240051347882e-05
pypi importlib 8.47240051347882e-05
pypi cluster-lensing 8.47240051347882e-05
pypi deprecated 8.465150562251113e-05
pypi music21 8.433889602053916e-05
pypi pysoundfile 8.433889602053916e-05
pypi pyreadline3 8.42998135450523e-05
pypi pyreadline 8.42998135450523e-05
pypi markdown 8.428633989013611e-05
pypi pyBigWig 8.267863384677217e-05
pypi debugpy 8.265293293670339e-05
pypi retrying 8.216285517652774e-05
pypi Biopython 8.21293324775353e-05
pypi botocore 8.182178244160238e-05
pypi uvicorn 8.178051414895814e-05
pypi keras-preprocessing 8.132946818502262e-05
pypi build 8.112889750757739e-05
pypi tomli-w 8.090500718738648e-05
pypi pretty_midi 8.087291399229782e-05
pypi fastapi 8.062356870068899e-05
pypi ppft 8.045343731952601e-05
pypi dominate 8.000677114926152e-05
pypi cartopy 7.980430850690447e-05
pypi tensorflow-estimator 7.946381921055014e-05
pypi traits 7.906019300497715e-05
pypi dust-extinction 7.898896125188368e-05
pypi pyOpenSSL 7.832105219772594e-05
pypi xyzservices 7.829575591560792e-05
pypi pytest-pep8 7.826488947454315e-05
pypi GitPython 7.824260770685318e-05
pypi gitpython 7.772578356126934e-05
pypi requests-oauthlib 7.744320457025169e-05
pypi dgl 7.702182284980745e-05
pypi loompy 7.68102244353849e-05
pypi qtconsole 7.677631473671687e-05
pypi invoke 7.617220457597102e-05
pypi ccdproc 7.615927717981636e-05
pypi mccabe 7.613319859601212e-05
pypi rebound 7.604988079955986e-05
pypi tf-estimator-nightly 7.604370438804533e-05
pypi sphinx-autoapi 7.557039879247839e-05
pypi pymbar 7.549514028974877e-05
pypi tzlocal 7.548367985512561e-05
pypi asttokens 7.53504341023467e-05
pypi executing 7.53504341023467e-05
pypi SciencePlots 7.531022678647839e-05
pypi asdf-coordinates-schemas 7.530769481046925e-05
pypi freezegun 7.524853319766994e-05
pypi asv 7.512611020622456e-05
pypi asdf-wcs-schemas 7.483243154677532e-05
pypi uritemplate 7.470546037159066e-05
pypi tess-point 7.469089926356328e-05
pypi twisted 7.458470763248556e-05
pypi flaky 7.425227754329314e-05
pypi pylint 7.418546963104901e-05
pypi NanoPlot 7.413350449293967e-05
pypi glob2 7.35263157894737e-05
pypi platformdirs 7.277872432543355e-05
pypi hydra-core 7.253430098674618e-05
pypi pytest-virtualenv 7.249321707325931e-05
pypi kaleido 7.224480633679491e-05
pypi tensorflow-io-gcs-filesystem 7.193467801399707e-05
pypi imageio-ffmpeg 7.173949456999452e-05
pypi pyface 7.162826272999573e-05
pypi pydantic 7.161318678718202e-05
pypi types-backports 7.143191890730282e-05
pypi pyvo 7.142982480791165e-05
pypi patsy 7.136981705558866e-05
pypi pytest-shutil 7.112180692567035e-05
pypi pytest-fixture-config 7.112180692567035e-05
pypi pyfastaq 7.110764716669723e-05
pypi matplotlib-venn 7.109706724597611e-05
pypi pyYAML 7.06033376123235e-05
pypi gpytorch 7.06033376123235e-05
pypi tartiflette 7.06033376123235e-05
pypi tartiflette-aiohttp 7.06033376123235e-05
pypi wsgiref 7.06033376123235e-05
pypi nnde 7.06033376123235e-05
pypi PyCap 7.06033376123235e-05
pypi pytecplot 7.06033376123235e-05
pypi ntdownload 7.06033376123235e-05
pypi gnuplot 7.06033376123235e-05
pypi python-bls 7.06033376123235e-05
pypi asyncio 7.06033376123235e-05
pypi PySpectrograph 7.06033376123235e-05
pypi Pyedra 7.06033376123235e-05
pypi GetDist 7.06033376123235e-05
pypi cellpylib 7.06033376123235e-05
pypi PuLP 7.06033376123235e-05
pypi stginga 7.06033376123235e-05
pypi ncbi-datasets-pylib 7.06033376123235e-05
pypi PyEscape 7.06033376123235e-05
pypi simpledist 7.06033376123235e-05
pypi mc3 7.06033376123235e-05
pypi naif-pds4-bundler 7.06033376123235e-05
pypi jsonify 7.06033376123235e-05
pypi clawpack 7.06033376123235e-05
pypi celery 7.029543744349705e-05
pypi crc32c 6.989730423620025e-05
pypi radvel 6.922489149703526e-05
pypi cupy 6.871167408112714e-05
pypi mne 6.844943457441407e-05
pypi brotlipy 6.815949363064174e-05
pypi pure-eval 6.791010046884539e-05
pypi sphinx-inline-tabs 6.775178900986583e-05
pypi pygments-github-lexers 6.757983614370966e-05
pypi pybtex-docutils 6.659602646357539e-05
pypi pygame 6.649514748132886e-05
pypi natsort 6.649098912197826e-05
pypi quantiphy 6.589644843816859e-05
pypi websocket-client 6.579360541369595e-05
pypi fbs 6.517231164214477e-05
pypi bidict 6.517231164214477e-05
pypi rasterio 6.503721144511894e-05
pypi trio 6.489310498192542e-05
pypi prospector 6.488859360266493e-05
pypi tbb 6.488572803961122e-05
pypi pyfiglet 6.452885756902377e-05
pypi bibtexparser 6.426599630957386e-05
pypi tables 6.426148414837829e-05
pypi mimeparse 6.397166697230882e-05
pypi pyfastx 6.38739569961489e-05
pypi sphinx-bootstrap-theme 6.28820817266325e-05
pypi getdist 6.281578947368421e-05
pypi django-crispy-forms 6.236628155755241e-05
pypi types-docutils 6.230693396286514e-05
pypi pynndescent 6.226764249870797e-05
pypi partd 6.217229117246426e-05
pypi corner 6.201463442336206e-05
pypi colorspacious 6.201361788617886e-05
pypi bitarray 6.192921327709517e-05
pypi omegaconf 6.177559827588007e-05
pypi pymummer 6.157619658903357e-05
pypi argon2-cffi-bindings 6.11148813426439e-05
pypi Shapely 6.100934176064234e-05
pypi dash-core-components 6.088695093593735e-05
pypi dash-html-components 6.088695093593735e-05
pypi dash-table 6.088695093593735e-05
pypi feets 6.080670224984799e-05
pypi dnspython 6.060636034093636e-05
pypi scikit-sparse 6.051714652484871e-05
pypi libstempo 6.051714652484871e-05
pypi STAR 6.051714652484871e-05
pypi fastqc 6.051714652484871e-05
pypi noise 6.051714652484871e-05
pypi drug2ways 6.051714652484871e-05
pypi matplotlib_venn 6.051714652484871e-05
pypi pytools 6.051714652484871e-05
pypi easydev 6.051714652484871e-05
pypi msgpack-python 6.051714652484871e-05
pypi pywgsim 6.051714652484871e-05
pypi universal-divergence 6.051714652484871e-05
pypi mdtraj 6.051714652484871e-05
pypi openmm 6.051714652484871e-05
pypi numpy-groupies 6.051714652484871e-05
pypi panstamps 6.051714652484871e-05
pypi ncls 6.051714652484871e-05
pypi sorted_nearest 6.051714652484871e-05
pypi pyrle 6.051714652484871e-05
pypi cppyy 6.051714652484871e-05
pypi cykhash 6.051714652484871e-05
pypi cyflann 6.051714652484871e-05
pypi vlfeat-ctypes 6.051714652484871e-05
pypi mamba 6.051714652484871e-05
pypi python_version 6.051714652484871e-05
pypi pony 6.051714652484871e-05
pypi strucscan 6.051714652484871e-05
pypi acstools 6.051714652484871e-05
pypi pytorch 6.051714652484871e-05
pypi pyensembl 6.051714652484871e-05
pypi types-urllib3 6.007570987882463e-05
pypi jupyterlab 5.993810542644416e-05
pypi paramiko 5.966372719758866e-05
pypi py4j 5.9202935222672064e-05
pypi freesasa 5.918603472738329e-05
pypi clickclick 5.914542453695214e-05
pypi pingouin 5.906240742569369e-05
pypi specutils 5.878515499853426e-05
pypi pyfits 5.870939073763208e-05
pypi capturer 5.807367016399328e-05
pypi pathspec 5.792375933188373e-05
pypi pynvml 5.775032092426188e-05
pypi grpcio-tools 5.773978885285809e-05
pypi torch-geometric 5.7597459631106014e-05
pypi contextvars 5.721836437611005e-05
pypi openpyxl 5.719473886311377e-05
pypi alembic 5.709624671434684e-05
pypi frozendict 5.708331040053615e-05
pypi SecretStorage 5.70301195282896e-05
pypi asteval 5.691224562936522e-05
pypi pyupgrade 5.6707747323280066e-05
pypi pip-api 5.632556557284177e-05
pypi requirementslib 5.632556557284177e-05
pypi pipreqs 5.632556557284177e-05
pypi pyopenssl 5.6207275540399226e-05
pypi opencv-python 5.607874594866298e-05
pypi pytest-faulthandler 5.5865408757480766e-05
pypi pytest-localserver 5.5865408757480766e-05
pypi zarr 5.548155276020749e-05
pypi pyxenon 5.545656824989303e-05
pypi pbr 5.5438761653985535e-05
pypi google-auth-oauthlib 5.543202563634891e-05
pypi chevron 5.517493076029661e-05
pypi streamlit 5.513027996821324e-05
pypi cytoolz 5.509226278642197e-05
pypi nrel-pysam 5.508005914175683e-05
pypi cvxopt 5.507060333761232e-05
pypi Mako 5.486900107808324e-05
pypi mechanicalsoup 5.4717586649550706e-05
pypi ansicolors 5.456683898275683e-05
pypi types-colorama 5.4519897304236194e-05
pypi voevent-parse 5.4500822016530416e-05
pypi towncrier 5.4187063710581815e-05
pypi dash-renderer 5.4156533721706196e-05
pypi types-protobuf 5.415298184485604e-05
pypi clang-format 5.415298184485604e-05
pypi configparser 5.4146235852649395e-05
pypi immutabledict 5.4146035821260474e-05
pypi abg_python 5.401155327342747e-05
pypi qgrid 5.3767157104769436e-05
pypi libcst 5.3705956424833186e-05
pypi dpcontracts 5.3705956424833186e-05
pypi wasabi 5.364762856698608e-05
pypi math 5.35576746744911e-05
pypi wandb 5.301329617917489e-05
pypi epitopepredict 5.2952503209242617e-05
pypi pygedm 5.2952503209242617e-05
pypi guppy3 5.2952503209242617e-05
pypi pvrpm 5.2952503209242617e-05
pypi NREL-PySAM-stubs 5.2952503209242617e-05
pypi maxsmooth 5.2952503209242617e-05
pypi TESS_PRF 5.2952503209242617e-05
pypi pygmmis 5.2952503209242617e-05
pypi pymangle 5.2952503209242617e-05
pypi RM-Tools 5.2952503209242617e-05
pypi trippy 5.2952503209242617e-05
pypi torchinfo 5.2952503209242617e-05
pypi imexam 5.2952503209242617e-05
pypi pycbc 5.2952503209242617e-05
pypi sbpy 5.2952503209242617e-05
pypi prometheus-fastapi-instrumentator 5.2952503209242617e-05
pypi structlog 5.2952503209242617e-05
pypi averbis-python-api 5.2952503209242617e-05
pypi gemmi 5.2952503209242617e-05
pypi equadratures 5.2952503209242617e-05
pypi cx_Oracle 5.2952503209242617e-05
pypi types 5.2952503209242617e-05
pypi gputil 5.2952503209242617e-05
pypi gammapy 5.2952503209242617e-05
pypi beamshapes 5.2952503209242617e-05
pypi logging 5.2952503209242617e-05
pypi sip_tpv 5.2952503209242617e-05
pypi transforms3d 5.288743228470385e-05
pypi bz2file 5.287103781968994e-05
pypi markupsafe 5.281414110252691e-05
pypi prefixed 5.2775994865211814e-05
pypi pyrsistent 5.2756339887773045e-05
pypi sphinxcontrib-napoleon 5.272408502767122e-05
pypi jupyter-server 5.254007138535034e-05
pypi cramjam 5.250017504959739e-05
pypi boto 5.2422978177150194e-05
pypi args 5.2422978177150194e-05
pypi pytest-qt 5.2324818210946725e-05
pypi grapheme 5.231813222079589e-05
pypi about-time 5.231813222079589e-05
pypi gevent 5.201105866980037e-05
pypi gwcs 5.196743381893279e-05
pypi IPython 5.1886523808674344e-05
pypi pyglet 5.173585640931597e-05
pypi semantic-version 5.17081314277727e-05
pypi pytest-remotedata 5.141945194253512e-05
pypi sos 5.1358354165259096e-05
pypi py2bit 5.1305091998288407e-05
pypi deeptoolsintervals 5.1305091998288407e-05
pypi ipyparallel 5.0960389699543936e-05
pypi pycairo 5.085121339935204e-05
pypi yapf 5.0800170040550394e-05
pypi vine 5.064341905400816e-05
pypi coveralls 5.0615198099934e-05
pypi pyasn1-modules 5.040798147980165e-05
pypi sphinx_rtd_theme 5.0382258865129066e-05
pypi zope.event 5.026791415687436e-05
pypi voluptuous 5.0163873097377586e-05
pypi theano-pymc 5.015612071519291e-05
pypi panel 5.003336660194814e-05
pypi appnope 4.9901339635359085e-05
pypi sos-notebook 4.95189514222012e-05
pypi dlinfo 4.9351732991014126e-05
pypi segments 4.9351732991014126e-05
pypi requests-file 4.9245827984595634e-05
pypi pympler 4.8930138583986335e-05
pypi importlib_metadata 4.84686985992185e-05
pypi aiosignal 4.828123266910844e-05
pypi jupytext 4.819030896895146e-05
pypi backoff 4.818677792041078e-05
pypi ratelimit 4.818677792041078e-05
pypi hdmedians 4.813863928112966e-05
pypi singleton_decorator 4.8127941805733846e-05
pypi uwsgi 4.7966413404226414e-05
pypi PyQt5 4.773672629575871e-05
pypi pynacl 4.757195389909908e-05
pypi overrides 4.7454000855798034e-05
pypi webcolors 4.7375125947093994e-05
pypi gcsfs 4.735394935545635e-05
pypi setuptools_git 4.7068891741548995e-05
pypi epam.indigo 4.7068891741548995e-05
pypi portalocker 4.7068891741548995e-05
pypi tensorly-viz 4.7068891741548995e-05
pypi deep-forest 4.7068891741548995e-05
pypi metapredict 4.7068891741548995e-05
pypi alphaPredict 4.7068891741548995e-05
pypi protfasta 4.7068891741548995e-05
pypi python-rocksdb 4.7068891741548995e-05
pypi taxopy 4.7068891741548995e-05
pypi yamlreader 4.7068891741548995e-05
pypi lda 4.7068891741548995e-05
pypi fatslim 4.7068891741548995e-05
pypi kaggle 4.7068891741548995e-05
pypi precession 4.7068891741548995e-05
pypi reedsolo 4.7068891741548995e-05
pypi pygobject 4.7068891741548995e-05
pypi genicam 4.7068891741548995e-05
pypi pwkit 4.7068891741548995e-05
pypi activegit 4.7068891741548995e-05
pypi bcbio-gff 4.7068891741548995e-05
pypi cwl-runner 4.7068891741548995e-05
pypi solcore 4.7068891741548995e-05
pypi tmm 4.7068891741548995e-05
pypi KafNafParserPy 4.7068891741548995e-05
pypi pyqt4 4.7068891741548995e-05
pypi Corekaburra 4.7068891741548995e-05
pypi fseval 4.7068891741548995e-05
pypi pyxdg 4.7068891741548995e-05
pypi treegp 4.7068891741548995e-05
pypi sick 4.7068891741548995e-05
pypi triangle_plot 4.7068891741548995e-05
pypi html2text 4.7068891741548995e-05
pypi pymongo 4.664138422689126e-05
pypi unidecode 4.6551651172960546e-05
pypi tox-conda 4.648170731707317e-05
pypi sniffio 4.64076519832764e-05
pypi plac 4.6233120217394934e-05
pypi colorlog 4.6185677608655797e-05
pypi ply 4.6114573974562465e-05
pypi anyio 4.588182536377987e-05
pypi dash_dangerously_set_inner_html 4.583023669571876e-05
pypi casadi 4.58223174737748e-05
pypi pymatgen 4.5772333581146194e-05
pypi tblib 4.544847601157624e-05
pypi nptyping 4.527107309957654e-05
pypi sphinx-notfound-page 4.47925127510045e-05
pypi h11 4.4711062943243756e-05
pypi distlib 4.462130975747813e-05
pypi lmdb 4.456262607738859e-05
pypi nlesc-CAT 4.441133321107647e-05
pypi xxhash 4.411381475710991e-05
pypi path 4.376627549740818e-05
pypi curio 4.357305834966532e-05
pypi wsaccel 4.296986704566294e-05
pypi uvloop 4.269522933582445e-05
pypi whoosh 4.268994659820282e-05
pypi snipgenie 4.23620025673941e-05
pypi bcbio_gff 4.23620025673941e-05
pypi googledrivedownloader 4.23620025673941e-05
pypi sisyphe 4.23620025673941e-05
pypi pykeops 4.23620025673941e-05
pypi keopscore 4.23620025673941e-05
pypi DendroPy 4.23620025673941e-05
pypi Cartopy 4.23620025673941e-05
pypi pydftools 4.23620025673941e-05
pypi blimpy 4.23620025673941e-05
pypi carpyncho 4.23620025673941e-05
pypi pycrostates 4.23620025673941e-05
pypi disksurf 4.23620025673941e-05
pypi gofish 4.23620025673941e-05
pypi Cerberus 4.23620025673941e-05
pypi CoolProp 4.23620025673941e-05
pypi scopesim 4.23620025673941e-05
pypi pyckles 4.23620025673941e-05
pypi spextra 4.23620025673941e-05
pypi rascal 4.23620025673941e-05
pypi simpleitk 4.23620025673941e-05
pypi optlang 4.233159921626917e-05
pypi python-libsbml 4.233159921626917e-05
pypi swiglpk 4.233159921626917e-05
pypi CommonMark 4.226424409993088e-05
pypi kombu 4.215638541569746e-05
pypi igraph 4.2112674403922646e-05
pypi xlwt 4.2025796197811605e-05
pypi astropy-sphinx-theme 4.201150783992409e-05
pypi django-form-utils 4.199993416938218e-05
pypi cymem 4.1998077860952705e-05
pypi murmurhash 4.1998077860952705e-05
pypi entrypoint2 4.1938382541720154e-05
pypi easyprocess 4.1938382541720154e-05
pypi pandoc-min 4.1938382541720154e-05
pypi pockets 4.1824587359325387e-05
pypi texttable 4.164968071186794e-05
pypi PyJWT 4.133776911753957e-05
pypi jdcal 4.1158536585365856e-05
pypi pycryptodomex 4.091513135294436e-05
pypi parsimonious 4.081987703533546e-05
pypi crds 4.065660949688951e-05
pypi ligo-segments 4.058874487881456e-05
pypi jaxopt 4.0521396704476113e-05
pypi cwltool 4.02439024390244e-05
pypi h5netcdf 4.0142090105868347e-05
pypi yarl 3.961111256009779e-05
pypi ase 3.9555501575208664e-05
pypi rdflib 3.942456014174926e-05
pypi ml-collections 3.908399046396479e-05
pypi coloredlogs 3.894567349505895e-05
pypi blosc 3.8831835686777924e-05
pypi sphinxcontrib-towncrier 3.874977945791604e-05
pypi click-plugins 3.858537171147075e-05
pypi PIL 3.8510911424903725e-05
pypi mokapot 3.8510911424903725e-05
pypi pyds9 3.8510911424903725e-05
pypi colored 3.8510911424903725e-05
pypi bioservices 3.8510911424903725e-05
pypi pyliftover 3.8510911424903725e-05
pypi parse 3.8510911424903725e-05
pypi toolshed 3.8510911424903725e-05
pypi gwdet 3.8510911424903725e-05
pypi learn2learn 3.8510911424903725e-05
pypi configuration 3.8510911424903725e-05
pypi Flask-RESTful 3.8510911424903725e-05
pypi functools32 3.8510911424903725e-05
pypi filetype 3.8510911424903725e-05
pypi sphinx_copybutton 3.8510911424903725e-05
pypi fastrlock 3.8510911424903725e-05
pypi pybktree 3.8510911424903725e-05
pypi flatdict 3.8510911424903725e-05
pypi hopcroftkarp 3.8510911424903725e-05
pypi KMlogger 3.8510911424903725e-05
pypi textwrap3 3.8510911424903725e-05
pypi ospgrillage 3.8510911424903725e-05
pypi openseespy 3.8510911424903725e-05
pypi openseespyvis 3.8510911424903725e-05
pypi opsvis 3.8510911424903725e-05
pypi openseespylinux 3.8510911424903725e-05
pypi panoptes-ui 3.8510911424903725e-05
pypi bxa 3.8510911424903725e-05
pypi marxs 3.8510911424903725e-05
pypi p2api 3.8510911424903725e-05
pypi pyitlib 3.8510911424903725e-05
pypi drizzle 3.8510911424903725e-05
pypi exo-k 3.8510911424903725e-05
pypi codeclimate-test-reporter 3.8478818998716305e-05
pypi pytest-mpl 3.8448120010322686e-05
pypi billiard 3.8370281436236614e-05
pypi xlrd 3.817117865984234e-05
pypi rpy2 3.803661710561584e-05
pypi isodate 3.798351337027084e-05
pypi pypairix 3.739843276107718e-05
pypi spglib 3.721466950944247e-05
pypi matchms 3.6854942233632876e-05
pypi flake8-2020 3.685461690207448e-05
pypi libsvm 3.682117541999219e-05
pypi scikit_learn 3.6818507890961274e-05
pypi pip-run 3.678604362393667e-05
pypi fastparquet 3.668793638935251e-05
pypi pvextractor 3.667257182982472e-05
pypi hiredis 3.666620438290849e-05
pypi pytest-openfiles 3.662207597568847e-05
pypi ray 3.652325317548334e-05
pypi multipledispatch 3.6501493579723054e-05
pypi jaraco.context 3.619292002192831e-05
pypi jaraco.functools 3.619292002192831e-05
pypi safe-netrc 3.610856409315973e-05
pypi versioneer 3.605213784931372e-05
pypi covdefaults 3.603808120227282e-05
pypi berkeleydb 3.576065353933614e-05
pypi timeout-decorator 3.567674903722721e-05
pypi repoze.sphinx.autointerface 3.538423009916912e-05
pypi pytz-deprecation-shim 3.531591361142068e-05
pypi aiocircuitbreaker 3.530166880616175e-05
pypi mirtop 3.530166880616175e-05
pypi pymoc 3.530166880616175e-05
pypi pickle5 3.530166880616175e-05
pypi namedlist 3.530166880616175e-05
pypi portion 3.530166880616175e-05
pypi toil 3.530166880616175e-05
pypi addict 3.530166880616175e-05
pypi py-tes 3.530166880616175e-05
pypi blackjax 3.530166880616175e-05
pypi pandeia.engine 3.530166880616175e-05
pypi dot2tex 3.5149115165963685e-05
pypi PyLD 3.512601652759948e-05
pypi asciitree 3.5061537396042896e-05
pypi terminaltables 3.4948652118100125e-05
pypi jupyter-console 3.493948097210822e-05
pypi oset 3.485940980701658e-05
pypi wslink 3.4572175003717904e-05
pypi vtk 3.417912053802233e-05
pypi QtPy 3.408262609279999e-05
pypi sphinx-autobuild 3.4063052999605656e-05
pypi zict 3.399382803512998e-05
pypi astor 3.3991179533535716e-05
pypi iteround 3.3943912313617064e-05
pypi shap 3.3774152676591705e-05
pypi jaraco.path 3.367746670951992e-05
pypi jaraco.envs 3.367746670951992e-05
pypi sphinx-favicon 3.367746670951992e-05
pypi limitedinteraction 3.3587016321291034e-05
pypi ipympl 3.3447405510289335e-05
pypi spectres 3.32215858595833e-05
pypi pyspoa 3.319132728632087e-05
pypi Brotli 3.3184861853556986e-05
pypi types-toml 3.316687597458252e-05
pypi emoji 3.31631224623749e-05
pypi gmsh 3.314203730272597e-05
pypi zope.testing 3.300855386590303e-05
pypi oaiharvest 3.2754905556574366e-05
pypi cog-suspect 3.2586155821072384e-05
pypi pytimeparse 3.2586155821072384e-05
pypi coramin 3.2586155821072384e-05
pypi filemagic 3.2586155821072384e-05
pypi kliko 3.2586155821072384e-05
pypi drive-casa 3.2586155821072384e-05
pypi pymp-pypi 3.2586155821072384e-05
pypi spktype21 3.2586155821072384e-05
pypi pymc 3.2586155821072384e-05
pypi sphinx_gallery 3.2586155821072384e-05
pypi bashplotlib 3.2586155821072384e-05
pypi subprocess32 3.2586155821072384e-05
pypi dipy 3.2586155821072384e-05
pypi ulid 3.2586155821072384e-05
pypi plum-dispatch 3.2586155821072384e-05
pypi ascii_frame 3.2586155821072384e-05
pypi sphinx-math-dollar 3.2586155821072384e-05
pypi 21cmFAST 3.2586155821072384e-05
pypi pydocstyle 3.2532862710020385e-05
pypi backports.weakref 3.2260294262861656e-05
pypi PyOpenGL 3.213082248303686e-05
pypi wincertstore 3.2008186106029644e-05
pypi pytest-rerunfailures 3.197976005402088e-05
pypi optax 3.1914468353504816e-05
pypi geopandas 3.173017203915347e-05
pypi funcy 3.171241655724024e-05
pypi dash-bootstrap-components 3.16570223742881e-05
pypi Rtree 3.1384864600525705e-05
pypi tensorflow-probability 3.1373148114423313e-05
pypi reportlab 3.1333452020651594e-05
pypi flake8-bugbear 3.1282934033690496e-05
pypi ndcube 3.0897695991893735e-05
pypi opencv-python-headless 3.080243650733721e-05
pypi pytest-arraydiff 3.0569160896806625e-05
pypi chex 3.0493954416222585e-05
pypi rioxarray 3.040076395629168e-05
pypi PasteDeploy 3.0379801520687273e-05
pypi srsly 3.034852715491933e-05
pypi Pint 3.0335060211504372e-05
pypi holoviews 3.0297250541102538e-05
pypi pyoai 3.0258573262424354e-05
pypi Sequoya 3.0258573262424354e-05
pypi jmetalpy 3.0258573262424354e-05
pypi pyMSA 3.0258573262424354e-05
pypi pybliometrics 3.0258573262424354e-05
pypi pyvis 3.0258573262424354e-05
pypi py-grama 3.0258573262424354e-05
pypi ciso8601 3.0258573262424354e-05
pypi python_dateutil 3.0258573262424354e-05
pypi thermo 3.0258573262424354e-05
pypi colorpalette 3.0258573262424354e-05
pypi free_properties 3.0258573262424354e-05
pypi flexsolve 3.0258573262424354e-05
pypi VBBinaryLensing 3.0258573262424354e-05
pypi httpretty 3.0258573262424354e-05
pypi travis-sphinx 3.0258573262424354e-05
pypi area 3.0258573262424354e-05
pypi StringDist 3.0258573262424354e-05
pypi itk 3.0179522408925286e-05
pypi dicttoxml 3.014032136691603e-05
pypi flask-compress 3.013568905879765e-05
pypi pretend 3.0057381576250523e-05
pypi python-snappy 3.000215304125535e-05
pypi sphinx-autosummary-accessors 2.9957980027995264e-05
pypi nc-time-axis 2.9957980027995264e-05
pypi cfgrib 2.9957980027995264e-05
pypi pydap 2.9957980027995264e-05
pypi numbagg 2.9957980027995264e-05
pypi sgmllib3k 2.9955987529800108e-05
pypi srastream 2.9955987529800108e-05
pypi khmer 2.9955987529800108e-05
pypi tensorflow-cpu 2.9949397251147756e-05
pypi progress 2.9930296288350886e-05
pypi tensorflow-gpu 2.9908348295481315e-05
pypi dash-table-experiments 2.9899539074197386e-05
pypi datrie 2.9754263708050615e-05
pypi toposort 2.9754263708050615e-05
pypi MOODS-python 2.965340179717587e-05
pypi mkdocs-material 2.9643253103794383e-05
pypi tokenize-rt 2.9595206187189156e-05
pypi localconfig 2.9388639281129654e-05
pypi cron-descriptor 2.9388639281129654e-05
pypi python-crontab 2.9388639281129654e-05
pypi pythutils 2.9388639281129654e-05
pypi netifaces 2.9168780487804878e-05
pypi python-socks 2.913020080689529e-05
pypi jupyterlab-server 2.894156935363434e-05
pypi types-python-dateutil 2.8797376529481123e-05
pypi scanpydoc 2.8724004706073033e-05
pypi sep 2.867848440870364e-05
pypi PyNaCl 2.850330217996155e-05
pypi funcsigs 2.8473317439941314e-05
pypi autocommand 2.845322500308697e-05
pypi astlib 2.844305886667889e-05
pypi astro-kittens 2.844305886667889e-05
pypi qtawesome 2.844305886667889e-05
pypi w2w 2.8241335044929398e-05
pypi ecmwflibs 2.8241335044929398e-05
pypi findlibs 2.8241335044929398e-05
pypi nexusformat 2.8241335044929398e-05
pypi pyroaring 2.8241335044929398e-05
pypi Chem-I-Calc 2.8241335044929398e-05
pypi scikit-video 2.8241335044929398e-05
pypi sphinxcontrib-apidoc 2.8061431651330742e-05
pypi requests-mock 2.805336086295879e-05
pypi spacy-legacy 2.7846447264541786e-05
pypi pylons-sphinx-themes 2.780530124560933e-05
pypi Theano 2.7770646127513906e-05
pypi dogpile.cache 2.776873957877809e-05
pypi recommonmark 2.7637857768061254e-05
pypi smart-open 2.763486689706881e-05
pypi autopep8 2.7618736703547974e-05
pypi astropy-healpix 2.7272132076226708e-05
pypi pyclipper 2.7155129850893652e-05
pypi PyQt5_sip 2.7155129850893652e-05
pypi pyqtgraph 2.7001623499207137e-05
pypi ini2toml 2.6980854013342028e-05
pypi WTForms 2.6762027018766435e-05
pypi spectral-cube 2.6754646446478926e-05
pypi formulaic 2.6687385987433283e-05
pypi interface-meta 2.6687385987433283e-05
pypi myst_parser 2.654219977711634e-05
pypi julia 2.6476251604621308e-05
pypi sphinx-fortran 2.6476251604621308e-05
pypi cerberus 2.6476251604621308e-05
pypi pose2sim 2.6476251604621308e-05
pypi flex-format 2.6476251604621308e-05
pypi objsize 2.6476251604621308e-05
pypi contourpy 2.6476251604621308e-05
pypi bfit 2.6476251604621308e-05
pypi bdata 2.6476251604621308e-05
pypi mud-py 2.6476251604621308e-05
pypi ordereddict 2.6462800264230478e-05
pypi traittypes 2.6437578482246918e-05
pypi nibabel 2.6404197932406617e-05
pypi jupyter-contrib-core 2.6399141046952556e-05
pypi jupyter-nbextensions-configurator 2.6399141046952556e-05
pypi python-louvain 2.6300517009299503e-05
pypi python-socketio 2.6211489088575097e-05
pypi miniball 2.6211489088575097e-05
pypi pyfftw 2.619209665573547e-05
pypi datashader 2.611554031670156e-05
pypi randomgen 2.6040172166427546e-05
pypi future-fstrings 2.594672657252888e-05
pypi intake 2.583052900794185e-05
pypi pep8-naming 2.5748742146972862e-05
pypi hdf5plugin 2.5511372410779552e-05
pypi grismconf 2.5332477535301664e-05
pypi ffmpeg 2.5274313833363897e-05
pypi asdf-unit-schemas 2.5254270761331097e-05
pypi batman-package 2.5236134314921232e-05
pypi av 2.522214115090218e-05
pypi pyavm 2.5196081197364893e-05
pypi george 2.5185476555587215e-05
pypi asdf-transform-schemas 2.5065297173502214e-05
pypi cubical 2.4918825039643586e-05
pypi sharedarray 2.4918825039643586e-05
pypi faiss-gpu 2.4918825039643586e-05
pypi git-lfs 2.4918825039643586e-05
pypi datacompy 2.4918825039643586e-05
pypi pykalman 2.4918825039643586e-05
pypi isatools 2.4918825039643586e-05
pypi pyChemometrics 2.4918825039643586e-05
pypi mne-icalabel 2.4918825039643586e-05
pypi nvidia-cublas-cu11 2.4918825039643586e-05
pypi nvidia-cuda-nvrtc-cu11 2.4918825039643586e-05
pypi nvidia-cuda-runtime-cu11 2.4918825039643586e-05
pypi nvidia-cudnn-cu11 2.4918825039643586e-05
pypi optcutfreq 2.4918825039643586e-05
pypi monty 2.4679440963735204e-05
pypi ortools 2.4562829838824718e-05
pypi apptools 2.4559370988446726e-05
pypi anndata 2.4527819030689865e-05
pypi prov 2.4397097649327227e-05
pypi pygments~=2.7 2.4343188780710774e-05
pypi sphinx~=4.0 2.4343188780710774e-05
pypi stsci.stimage 2.408051856011981e-05
pypi stsci.imagestats 2.408051856011981e-05
pypi anyjson 2.402136544051466e-05
pypi h2 2.3821554177825084e-05
pypi pyro-ppl 2.3562906749988105e-05
pypi tkp 2.3534445870774497e-05
pypi pyprind 2.3534445870774497e-05
pypi dash_defer_js_import 2.3534445870774497e-05
pypi astro-parsnip 2.3534445870774497e-05
pypi pydub 2.3500825233816244e-05
pypi pyscf 2.3399432470779e-05
pypi xgboost 2.3380407065561495e-05
pypi gwsurrogate 2.329910141206675e-05
pypi language-data 2.329910141206675e-05
pypi clikit 2.329910141206675e-05
pypi pysimdjson 2.329910141206675e-05
pypi httpstan 2.329910141206675e-05
pypi mayavi 2.3289133882050896e-05
pypi anytree 2.3195960994169235e-05
pypi google-api-core 2.3159030116315552e-05
pypi pyjsparser 2.3066110397946084e-05
pypi cligj 2.29692163227071e-05
pypi geographiclib 2.295965065101779e-05
pypi hdbscan 2.2928433889602054e-05
pypi flax 2.291254280793357e-05
pypi formlayout 2.289837976615897e-05
pypi ttvfast 2.289837976615897e-05
pypi incremental 2.2780144886014124e-05
pypi pytest-mypy-plugins 2.267589956241741e-05
pypi geoviews 2.2634123359674842e-05
pypi xcffib 2.2554116426737576e-05
pypi octave_kernel 2.2295790824944263e-05
pypi sos-python 2.2295790824944263e-05
pypi sos-ruby 2.2295790824944263e-05
pypi dash_core_components 2.2295790824944263e-05
pypi dash_html_components 2.2295790824944263e-05
pypi BioPython 2.2295790824944263e-05
pypi torch-sparse 2.2295790824944263e-05
pypi torch-scatter 2.2295790824944263e-05
pypi torch-cluster 2.2295790824944263e-05
pypi torch-spline-conv 2.2295790824944263e-05
pypi pypdf2 2.2295790824944263e-05
pypi svist4get 2.2295790824944263e-05
pypi kneed 2.2295790824944263e-05
pypi alphapept 2.2295790824944263e-05
pypi fastcore 2.2295790824944263e-05
pypi aiodns 2.214150622916735e-05
pypi pyopencl 2.2044631395562073e-05
pypi sphinx-panels 2.203831072481797e-05
pypi heapdict 2.1948682431909923e-05
pypi Flask-Compress 2.1774551809287142e-05
pypi loguru 2.1610431896771864e-05
pypi asdf-astropy 2.160294601305358e-05
pypi boltons 2.1498248111058523e-05
pypi constantly 2.1466243202105645e-05
pypi hyperlink 2.1466243202105645e-05
pypi pyenchant 2.1407940583165228e-05
pypi fiona 2.1361785982065183e-05
pypi python-box 2.1343932062802412e-05
pypi deprecation 2.1194098714442532e-05
pypi nanopack 2.118100128369705e-05
pypi NanoComp 2.118100128369705e-05
pypi NanoFilt 2.118100128369705e-05
pypi NanoLyse 2.118100128369705e-05
pypi nanoQC 2.118100128369705e-05
pypi NanoStat 2.118100128369705e-05
pypi envisage 2.118100128369705e-05
pypi tesspy 2.118100128369705e-05
pypi h3 2.118100128369705e-05
pypi osmnx 2.118100128369705e-05
pypi nirdust 2.118100128369705e-05
pypi astropy_helpers 2.118100128369705e-05
pypi tensorflow-datasets 2.1031162471900976e-05
pypi service-identity 2.102404335074425e-05
pypi awscrt 2.0873860823396734e-05
pypi e13tools 2.0851519041506204e-05
pypi colour 2.072712268476068e-05
pypi hijri-converter 2.057078672290482e-05
pypi stevedore 2.0499595598603177e-05
pypi flask-restful 2.0376802839235823e-05
pypi pycapnp 2.0376802839235823e-05
pypi exotic-ld 2.036634738817024e-05
pypi APScheduler 2.034889051898038e-05
pypi rmnest 2.0172382174949567e-05
pypi bilby 2.0172382174949567e-05
pypi ligotimegps 2.0172382174949567e-05
pypi surfinpy 2.0172382174949567e-05
pypi zest.releaser 2.0103185675462006e-05
pypi flake8-polyfill 2.008137653950007e-05
pypi JPype1 2.007152026407482e-05
pypi astroid 2.0042458095166325e-05
pypi configobj 1.9987141312845665e-05
pypi pooch>=1.1.1 1.997065835320007e-05
pypi pandas>=0.25.1 1.997065835320007e-05
pypi numpy>=1.13.3 1.997065835320007e-05
pypi pymysql 1.9810196222262975e-05
pypi bottle 1.9729587302482956e-05
pypi waitress 1.9474135521762727e-05
pypi tensorstore 1.9438480365241473e-05
pypi xarray-einstats 1.936578231189173e-05
pypi python-graphviz 1.9299746873246357e-05
pypi scanexitronlr 1.9255455712451862e-05
pypi lifelines 1.9255455712451862e-05
pypi liqa 1.9255455712451862e-05
pypi autograd-gamma 1.9255455712451862e-05
pypi SQLObject 1.9255455712451862e-05
pypi dbfread 1.9255455712451862e-05
pypi pweave 1.9255455712451862e-05
pypi epimodels 1.9255455712451862e-05
pypi meshio 1.915814443453388e-05
pypi pyDOE 1.9107028241335047e-05
pypi numpy-stl 1.9078475420977118e-05
pypi simplegeneric 1.907101648148968e-05
pypi codacy-coverage 1.906290115532734e-05
pypi requests-cache 1.8991344483938345e-05
pypi pyobjc 1.8835849230896642e-05
pypi databases 1.8631486402910257e-05
pypi pyro-api 1.8617753430231708e-05
pypi igwn-auth-utils 1.8601818134185643e-05
pypi rfc3987 1.8577953485630452e-05
pypi pydicom 1.857394176663146e-05
pypi trio-websocket~=0.9 1.854608472400514e-05
pypi trio~=0.17 1.854608472400514e-05
pypi [urllib3secure, 1.854608472400514e-05
pypi cpp-coveralls 1.841826198582352e-05
pypi beast 1.841826198582352e-05
pypi tk 1.841826198582352e-05
pypi iqrm 1.841826198582352e-05
pypi cmake 1.8397692214284004e-05
pypi s3fs 1.8382816003347874e-05
pypi djangorestframework 1.8364147358705207e-05
pypi python-lsp-server 1.8300385109114246e-05
pypi nltk 1.8198263285008142e-05
pypi stsci.image 1.819690709242619e-05
pypi mopti 1.8180359435173305e-05
pypi kafka-python 1.81803594351733e-05
pypi ipaddr 1.815514395745461e-05
pypi pytoml 1.815514395745461e-05
pypi notebook-shim 1.798822762274426e-05
pypi wemake-python-styleguide 1.7973592517880066e-05
pypi pytest-emoji 1.7973592517880066e-05
pypi pyperclip 1.794887424676428e-05
pypi torchvision 1.7941708562905665e-05
pypi cookiecutter 1.7672897946084723e-05
pypi biofluff 1.7650834403080876e-05
pypi genomepy 1.7650834403080876e-05
pypi xdg 1.7650834403080876e-05
pypi pdspy 1.7650834403080876e-05
pypi hyperion 1.7650834403080876e-05
pypi cmyt 1.7650834403080876e-05
pypi wfc3tools 1.7650834403080876e-05
pypi sregion 1.7650834403080876e-05
pypi getCalspec 1.7650834403080876e-05
pypi trackpy 1.7650834403080876e-05
pypi connection_pool 1.7650834403080876e-05
pypi Flask-Caching 1.7650834403080872e-05
pypi sphinx-argparse-cli 1.761488803699889e-05
pypi django-extensions 1.7593929130207135e-05
pypi pydotplus 1.7591479846812358e-05
pypi cdsapi 1.759000691221487e-05
pypi dropbox 1.7580042898794337e-05
pypi shiboken6 1.7474326059050063e-05
pypi testfixtures 1.74722565345577e-05
pypi smbprotocol 1.747111203504961e-05
pypi ocifs 1.747111203504961e-05
pypi libarchive-c 1.747111203504961e-05
pypi pygit2 1.747111203504961e-05
pypi fusepy 1.747111203504961e-05
pypi dropboxdrivefs 1.747111203504961e-05
pypi adlfs 1.747111203504961e-05
pypi colorlover 1.7440126554375594e-05
pypi dash-tabulator 1.7440126554375594e-05
pypi django-bootstrap4 1.7440126554375594e-05
pypi django-cache-memoize 1.7440126554375594e-05
pypi django-cookie-law 1.7440126554375594e-05
pypi django-cors-headers 1.7440126554375594e-05
pypi django-currentuser 1.7440126554375594e-05
pypi django-oauth-toolkit 1.7440126554375594e-05
pypi django-plotly-dash 1.7440126554375594e-05
pypi dpd-static-support 1.7440126554375594e-05
pypi passlib 1.7362351082429632e-05
pypi tensorflow-rocm 1.7346837811955418e-05
pypi tensorflow-aarch64 1.7346837811955418e-05
pypi altgraph 1.729363128432838e-05
pypi jwst 1.6944801026957637e-05
pypi webbpsf 1.6944801026957637e-05
pypi primesieve 1.6944801026957637e-05
pypi diff-match-patch 1.6944801026957637e-05
pypi moto 1.6869369489392604e-05
pypi Flask-Sockets 1.6869369489392604e-05
pypi starlette 1.6845615927795494e-05
pypi cairocffi 1.674789542829486e-05
pypi tensorflow-gan 1.6741137553075936e-05
pypi tensorflow-hub 1.6741137553075936e-05
pypi sdnotify 1.6642215294333394e-05
pypi scandir 1.6634214229288047e-05
pypi sphinx-argparse 1.6601942459010772e-05
pypi prompt_toolkit 1.6309370988446725e-05
pypi pytest-filter-subpackage 1.630354621309371e-05
pypi fabio 1.6295502475701454e-05
pypi bottle-cork 1.6293077910536192e-05
pypi beaker 1.6293077910536192e-05
pypi flask-security-too 1.6293077910536192e-05
pypi flask-admin 1.6293077910536192e-05
pypi flask-mail 1.6293077910536192e-05
pypi ipython_genutils 1.6293077910536192e-05
pypi pybigwig 1.6293077910536192e-05
pypi fit_nbinom 1.6293077910536192e-05
pypi krbalancing 1.6293077910536192e-05
pypi nodevectors 1.6293077910536192e-05
pypi tensorflow-metadata 1.6293077910536192e-05
pypi tensorflow-text 1.6293077910536192e-05
pypi multiprocessing_on_dill 1.6293077910536192e-05
pypi interlap 1.6293077910536192e-05
pypi eemont 1.6293077910536192e-05
pypi ee_extra 1.6293077910536192e-05
pypi httplib2shim 1.6293077910536192e-05
pypi pathos 1.6277848095034555e-05
pypi arrow 1.622868145974693e-05
pypi scitokens 1.6137905739959655e-05
pypi python-ligo-lw 1.6136935913893554e-05
pypi Deprecated 1.6090064433384223e-05
pypi js2py 1.607637997432606e-05
pypi sphinxcontrib-programoutput 1.6044077259060817e-05
pypi raven 1.5976946303077674e-05
pypi pykwalify 1.5955523672883786e-05
pypi nodeenv 1.591506170077516e-05
pypi identify 1.591506170077516e-05
pypi cfgv 1.591506170077516e-05
pypi python-coveralls 1.5905147484094854e-05
pypi pyqt5 1.5863260886461828e-05
pypi nose2 1.582946478787719e-05
pypi backports.os 1.5810424572218545e-05
pypi celerite2 1.577865206702465e-05
pypi fuzzywuzzy 1.577744192035395e-05
pypi httplib2 1.576758407659347e-05
pypi lazy-object-proxy 1.5725992991457113e-05
pypi pixedfit 1.5689630580516333e-05
pypi scico 1.5689630580516333e-05
pypi bm3d 1.5689630580516333e-05
pypi bm4d 1.5689630580516333e-05
pypi pyabel 1.5689630580516333e-05
pypi svmbir 1.5689630580516333e-05
pypi dash_bootstrap_components 1.5689630580516333e-05
pypi django_admin_index 1.5689630580516333e-05
pypi django_plotly_dash 1.5689630580516333e-05
pypi mkdocs 1.5654634055898737e-05
pypi click-didyoumean 1.561615538876366e-05
pypi click-repl 1.561615538876366e-05
pypi ghp-import 1.557951602187237e-05
pypi aenum 1.5532734274711166e-05
pypi Automat 1.5414528549620773e-05
pypi pypblib 1.5377406931964056e-05
pypi py-aiger-cnf 1.5377406931964056e-05
pypi radio-beam 1.5353094812939167e-05
pypi win32-setctime 1.529365215377502e-05
pypi aiocontextvars 1.529365215377502e-05
pypi rfpipe 1.5129286631212177e-05
pypi kalman_detector 1.5129286631212177e-05
pypi graphenv 1.5129286631212177e-05
pypi altair 1.5112834854490822e-05
pypi deprecat 1.4981756406283874e-05
pypi h5py-wrapper 1.4977993764900054e-05
pypi nbsphinx-link 1.4876418062040655e-05
pypi celerite 1.4824532358253004e-05
pypi svgutils 1.473572382108385e-05
pypi Celery 1.460758709220486e-05
pypi DAWG 1.460758709220486e-05
pypi django-nose 1.460758709220486e-05
pypi MySQL-python 1.460758709220486e-05
pypi mpld3 1.459135643988019e-05
pypi pytest-lazy-fixture 1.4589799545768735e-05
pypi synphot 1.4537624702510026e-05
pypi datatable 1.4460975609756099e-05
pypi pymc3 1.4457075812469013e-05
pypi visitor 1.4446529080675422e-05
pypi silx 1.4423253255088945e-05
pypi pytest-trio 1.4339409090015978e-05
pypi gwdatafind 1.4322391344214195e-05
pypi gssapi 1.4275459777941985e-05
pypi casa-formats-io 1.4260949434248539e-05
pypi keystoneauth1 1.4212451861360719e-05
pypi m2r2 1.4197797219015974e-05
pypi gensim 1.4151896631526523e-05
pypi python-telegram-bot 1.4120667522464699e-05
pypi pyshortcuts 1.4120667522464699e-05
pypi xraydb 1.4120667522464699e-05
pypi pyfai 1.4120667522464699e-05
pypi pycifrw 1.4120667522464699e-05
pypi PyCBC 1.4120667522464699e-05
pypi lscsoft-glue 1.4120667522464699e-05
pypi pegasus-wms.api 1.4120667522464699e-05
pypi pegasus-wms.common 1.4120667522464699e-05
pypi pyRXP 1.4120667522464699e-05
pypi biothings-client 1.4089109716900702e-05
pypi TA-Lib 1.4085365853658537e-05
pypi marshmallow 1.402952276496656e-05
pypi sphinxawesome-theme 1.4019402163946451e-05
pypi extinction 1.3984498324361844e-05
pypi cloud-sptheme 1.397946084724005e-05
pypi sphinxcontrib-fulltoc 1.397946084724005e-05
pypi mlflow 1.3892375807291741e-05
pypi cchardet 1.3783531476616855e-05
pypi asynctest 1.3783531476616855e-05
pypi idna-ssl 1.3783531476616855e-05
pypi aesop 1.3665162118514224e-05
pypi easygui 1.3665162118514224e-05
pypi mir-flare 1.3635269576379976e-05
pypi scanpy 1.3583432930518089e-05
pypi nbclassic 1.3473216899759026e-05
pypi validators 1.3388836772983114e-05
pypi onnx 1.3360449293966646e-05
pypi pdb2sql 1.3319999823748715e-05
pypi autoflake 1.327690254535704e-05
pypi pyabc 1.3238125802310654e-05
pypi jabbar 1.3238125802310654e-05
pypi pyserial 1.3212204996543893e-05
pypi fbpca 1.3203698478242727e-05
pypi memoization 1.3203698478242727e-05
pypi oktopus 1.3203698478242727e-05
pypi treq 1.3192359710251238e-05
pypi stsci-rtd-theme 1.3167464760047397e-05
pypi glue-core 1.3138125959050223e-05
pypi PyTest-Cov 1.3127372806533496e-05
pypi PyTest 1.3127372806533496e-05
pypi stfio 1.3105744544287549e-05
pypi klusta 1.3105744544287549e-05
pypi igor 1.3105744544287549e-05
pypi tablib 1.3105744544287549e-05
pypi httptools 1.3100023148635285e-05
pypi watchfiles 1.3100023148635285e-05
pypi readthedocs-sphinx-ext 1.2904117705144663e-05
pypi pytest-regressions 1.2875959619218987e-05
pypi manhole 1.2844940227856226e-05
pypi mcfly 1.2836970474967907e-05
pypi emperor 1.2836970474967907e-05
pypi black>=20.8b1 1.272818115291629e-05
pypi importlib_metadata>=0.7 1.272818115291629e-05
pypi h5py>=3 1.272818115291629e-05
pypi pyu2f 1.2690012930309278e-05
pypi schema 1.2648335914110607e-05
pypi rfc3986-validator 1.2526238833145579e-05
pypi uri-template 1.2526238833145579e-05
pypi rfc3339-validator 1.2526238833145579e-05
pypi jsonpointer 1.2526238833145579e-05
pypi isoduration 1.2526238833145579e-05
pypi fqdn 1.2526238833145579e-05
pypi sigtools 1.2514441591784336e-05
pypi ifermi 1.2459412519821793e-05
pypi BoltzTraP2 1.2459412519821793e-05
pypi meshcut 1.2459412519821793e-05
pypi trimesh 1.2459412519821793e-05
pypi DiffCapAnalyzer 1.2459412519821793e-05
pypi PeakUtils 1.2459412519821793e-05
pypi ua-parser 1.2459412519821793e-05
pypi plaster 1.2393407298734642e-05
pypi databricks-cli 1.2340996615707785e-05
pypi prometheus-flask-exporter 1.2340996615707785e-05
pypi querystring-parser 1.2340996615707785e-05
pypi shellescape 1.2321640169842993e-05
pypi pypeit 1.225153705830687e-05
pypi yattag 1.225153705830687e-05
pypi od 1.2232028241335044e-05
pypi nbval 1.222206967507646e-05
pypi wbuild 1.2103429304969741e-05
pypi click-log 1.2103429304969741e-05
pypi connection-pool 1.2103429304969741e-05
pypi dpath 1.2103429304969741e-05
pypi aiofiles 1.2002567394094995e-05
pypi PySide 1.1982395011920044e-05
pypi PyQt4 1.1982395011920044e-05
pypi zstandard 1.196321864111498e-05
pypi pypi-publisher 1.1839636614989631e-05
pypi rubicon-objc 1.1767222935387249e-05
pypi sortedcollections 1.1767222935387249e-05
pypi SulfLiq 1.1767222935387249e-05
pypi unicodecsv 1.1767222935387249e-05
pypi xlwings 1.1767222935387249e-05
pypi m2r 1.172985957800223e-05
pypi pytest-subtests 1.1541237621492758e-05
pypi pip-tools 1.1454004345393027e-05
pypi xtal2png 1.1449189883079485e-05
pypi PyQtWebEngine-Qt5 1.1416559691912706e-05
pypi linetools 1.1359705425309103e-05
pypi spacy 1.1311610838133425e-05
pypi clang 1.1226571327092776e-05
pypi alerce 1.1147895412472131e-05
pypi shakenbreak 1.1147895412472131e-05
pypi pymatgen-analysis-defects 1.1147895412472131e-05
pypi hiphive 1.1147895412472131e-05
pypi mp-api 1.1147895412472131e-05
pypi trainstation 1.1147895412472131e-05
pypi emmet-core 1.1147895412472131e-05
pypi extension-helpers 1.1147895412472131e-05
pypi pygithub 1.1147895412472131e-05
pypi nbsite 1.1120803325502556e-05
pypi onnxruntime 1.1111953646012713e-05
pypi python-http-client 1.1110735761097222e-05
pypi pyramid 1.1109579261743208e-05
pypi siphon 1.1109499401402725e-05
pypi linkify-it-py 1.095272179676325e-05
pypi minio 1.0914894355202443e-05
pypi recipy 1.086205194035746e-05
pypi tinydb 1.086205194035746e-05
pypi binaryornot 1.086205194035746e-05
pypi svn 1.086205194035746e-05
pypi EUKulele 1.086205194035746e-05
pypi tableone 1.086205194035746e-05
pypi scikit-build 1.0836685746425802e-05
pypi numcodecs 1.0763649574812042e-05
pypi sphinxext-rediraffe 1.0736340990094581e-05
pypi onnxconverter-common 1.0725529525032095e-05
pypi sphinx_automodapi 1.0698868555393037e-05
pypi Click 1.0683048876811641e-05
pypi pytest-dependency 1.0614368082650185e-05
pypi readline 1.0590500641848524e-05
pypi pandas-ta 1.0590500641848524e-05
pypi ccxt 1.0590500641848524e-05
pypi pycoingecko 1.0590500641848524e-05
pypi py_find_1st 1.0590500641848524e-05
pypi python-rapidjson 1.0590500641848524e-05
pypi schedule 1.0590500641848524e-05
pypi tangle 1.0590500641848524e-05
pypi pvlib 1.0578258162156935e-05
pypi mygene 1.0544923920630984e-05
pypi fasttext 1.0484595635430039e-05
pypi httpx 1.0467376602776103e-05
pypi opt_einsum 1.0447832970948429e-05
pypi humanize 1.0408949202273977e-05
pypi itk-io 1.0381111314872546e-05
pypi tox-travis 1.0350914211358003e-05
pypi param 1.0299320572055749e-05
pypi nglview 1.0245906024815683e-05
pypi pathtools 1.0174258717684222e-05
pypi pretty-errors 1.0157844119182186e-05
pypi pyklip 1.0128574550023216e-05
pypi dash-daq 1.0086191087474784e-05
pypi uuid 1.0086191087474784e-05
pypi Fiona 1.0086191087474784e-05
pypi holidays 1.0086191087474784e-05
pypi korean-lunar-calendar 1.0086191087474784e-05
pypi PyMeeus 1.0086191087474784e-05
pypi exceptiongroup 9.985329176600035e-06
pypi pyvista 9.890318726310645e-06
pypi freud-analysis 9.884467265725287e-06
pypi pyct 9.875700546381805e-06
pypi oauth2client 9.861837990849544e-06
pypi path.py 9.843715920447676e-06
pypi progressbar33 9.826626839142886e-06
pypi numpyro 9.825661468958334e-06
pypi pytest-console-scripts 9.66533840354736e-06
pypi py-bcrypt 9.656044702861891e-06
pypi plams 9.652023808905104e-06
pypi vega-datasets 9.641988928112964e-06
pypi codecarbon 9.641768292682928e-06
pypi priority 9.636191792802833e-06
pypi panoptes-pocs 9.627727856225931e-06
pypi fastapi-utils 9.627727856225931e-06
pypi transitions 9.627727856225931e-06
pypi click-spinner 9.627727856225931e-06
pypi panoptes-utils 9.627727856225931e-06
pypi scalpl 9.627727856225931e-06
pypi shellingham 9.627727856225931e-06
pypi wsproto 9.602053915275994e-06
pypi lightgbm 9.592177452414942e-06
pypi etelemetry 9.550030403351129e-06
pypi cssselect2 9.531450577663671e-06
pypi skl2onnx 9.531450577663671e-06
pypi Nano-Utils 9.452312770669641e-06
pypi thriftpy2 9.436136071887033e-06
pypi coreapi 9.413778348309798e-06
pypi django-chosen 9.413778348309798e-06
pypi django-gravatar2 9.413778348309798e-06
pypi django-hstore 9.413778348309798e-06
pypi django-ratelimit 9.413778348309798e-06
pypi django-rest-swagger 9.413778348309798e-06
pypi django-taggit 9.413778348309798e-06
pypi django-taggit-templatetags 9.413778348309798e-06
pypi python3-saml 9.413778348309798e-06
pypi python-social-auth 9.413778348309798e-06
pypi rq-scheduler 9.413778348309798e-06
pypi social-auth-app-django 9.413778348309798e-06
pypi social-auth-core 9.413778348309798e-06
pypi sregistry 9.413778348309798e-06
pypi mergedeep 9.411648534203847e-06
pypi pyyaml-env-tag 9.411648534203847e-06
pypi python-multipart 9.25111379596768e-06
pypi pyrr 9.078644492259233e-06
pypi lingua 9.046708233999634e-06
pypi importlib_resources 9.003038835921719e-06
pypi OWSLib 8.981943468888514e-06
pypi radiopadre-client 8.96579324926376e-06
pypi stimela 8.96579324926376e-06
pypi pysolr 8.96579324926376e-06
pypi jupyter-bokeh 8.963765442043938e-06
pypi sphinx>=4 8.907500997831738e-06
pypi pyobjc-core 8.907425693690135e-06
pypi rowan 8.904341646799933e-06
pypi psims 8.862853247016479e-06
pypi folium 8.856306161745827e-06
pypi pyside2 8.749644690995782e-06
pypi zmq 8.737163029525031e-06
pypi galaxy-tool-util 8.737163029525031e-06
pypi bagit 8.737163029525031e-06
pypi schema-salad 8.737163029525031e-06
pypi PyQt6-Qt6 8.737163029525031e-06
pypi PyQt6-sip 8.737163029525031e-06
pypi sphinxcontrib.mermaid 8.737163029525031e-06
pypi mdit-py-plugins 8.737163029525031e-06
pypi markdown-it-py 8.737163029525031e-06
pypi stestr 8.732503209242618e-06
pypi pymdown-extensions 8.73161245266872e-06
pypi intervals 8.70127946507921e-06
pypi scooby 8.654760318094985e-06
pypi fast-histogram 8.550848666381407e-06
pypi pycares 8.511394736842104e-06
pypi sphinxemoji 8.490980339166272e-06
pypi EXOSIMS 8.472400513478835e-06
pypi gatspy 8.47240051347882e-06
pypi scabha 8.472400513478818e-06
pypi GPJax 8.472400513478818e-06
pypi jaxtyping 8.472400513478818e-06
pypi oslo.utils 8.452913992297818e-06
pypi oslo.config 8.452913992297818e-06
pypi cosmic-conn 8.39572720566453e-06
pypi rq 8.394736842105267e-06
pypi docker-registry-client 8.387676508344032e-06
pypi python-lzo 8.387676508344032e-06
pypi SQLAlchemy-Utils 8.348262777017592e-06
pypi python-subunit 8.329505565038299e-06
pypi bumpversion 8.320732674804546e-06
pypi webargs 8.297831821580219e-06
pypi mrcfile 8.25620743320395e-06
pypi pytest-xvfb 8.241934755288508e-06
pypi profimp 8.229044328517194e-06
pypi zappy 8.229044328517194e-06
pypi pytest-nunit 8.229044328517194e-06
pypi pytest>=4.4 8.229044328517194e-06
pypi scikit-misc>=0.1.3 8.229044328517194e-06
pypi scrublet 8.229044328517194e-06
pypi scanorama 8.229044328517194e-06
pypi cugraph>=0.9 8.229044328517194e-06
pypi cuml>=0.9 8.229044328517194e-06
pypi cudf>=0.9 8.229044328517194e-06
pypi magic-impute>=2.0 8.229044328517194e-06
pypi louvain>=0.6,!=0.6.2 8.229044328517194e-06
pypi leidenalg 8.229044328517194e-06
pypi harmonypy 8.229044328517194e-06
pypi sphinx-rtd-theme>=1.0 8.229044328517194e-06
pypi sphinx>=4.4 8.229044328517194e-06
pypi bbknn 8.229044328517194e-06
pypi session-info 8.229044328517194e-06
pypi umap-learn>=0.3.10 8.229044328517194e-06
pypi numba>=0.41.0 8.229044328517194e-06
pypi networkx>=2.3 8.229044328517194e-06
pypi statsmodels>=0.10.0rc2 8.229044328517194e-06
pypi scikit-learn>=0.22 8.229044328517194e-06
pypi flit_core 8.229044328517194e-06
pypi scipy>=1.4 8.229044328517194e-06
pypi pandas>=1.0 8.229044328517194e-06
pypi matplotlib>=3.4 8.229044328517194e-06
pypi numpy>=1.17.0 8.229044328517194e-06
pypi anndata>=0.7.4 8.229044328517194e-06
pypi visdom 8.227905808717034e-06
pypi prefect 8.223212263082383e-06
pypi doc8 8.174885700373727e-06
pypi banzai 8.146538955268096e-06
pypi lcogt-logging 8.146538955268096e-06
pypi ocs-ingester 8.146538955268096e-06
pypi ocs-archive 8.146538955268096e-06
pypi apscheduler 8.146538955268096e-06
pypi logutils 8.146538955268096e-06
pypi mysql-connector-python 8.146538955268096e-06
pypi opentsdb-python-metrics 8.146538955268096e-06
pypi opentsdb-http-client 8.146538955268096e-06
pypi sdss-marvin 8.146538955268096e-06
pypi Flask-JWT-Extended 8.146538955268096e-06
pypi marvin-brain 8.146538955268096e-06
pypi marvin-sqlalchemy-boolean-search 8.146538955268096e-06
pypi marvin-wtforms-alchemy 8.146538955268096e-06
pypi numpyencoder 8.146538955268096e-06
pypi sdss-access 8.146538955268096e-06
pypi sdss-tree 8.146538955268096e-06
pypi sdsstools 8.146538955268096e-06
pypi yamlordereddictloader 8.146538955268096e-06
pypi daemonocle 8.146538955268096e-06
pypi flask-classful 8.146538955268096e-06
pypi WTForms-Components 8.146538955268096e-06
pypi infinity 8.146538955268096e-06
pypi orderedmultidict 8.13796365110466e-06
pypi paramz 8.137963651104655e-06
pypi GPy 8.137963651104655e-06
pypi nbsmoke 8.125204572522545e-06
pypi streamz 8.125204572522545e-06
pypi lxml-stubs 8.092122111681642e-06
pypi optuna 8.085707891358692e-06
pypi cytocad 7.992830673093227e-06
pypi nanovar 7.992830673093227e-06
pypi sphinxcontrib-autoprogram 7.948029414194829e-06
pypi hacking 7.941665138455895e-06
pypi echo 7.844815290258166e-06
pypi mpl-scatter-density 7.844815290258166e-06
pypi autobahn 7.80221062634413e-06
pypi txaio 7.80221062634413e-06
pypi mkl 7.766367137355583e-06
pypi mkdocs-material-extensions 7.766367137355583e-06
pypi amqp 7.703452746799365e-06
pypi aplpy 7.69565800053606e-06
pypi google-cloud-core 7.661719899728182e-06
pypi google-crc32c 7.568249429429347e-06
pypi mwoauth 7.5646433156060886e-06
pypi wikidataintegrator 7.5646433156060886e-06
pypi dash-extensions 7.5646433156060886e-06
pypi spectra 7.488996882450027e-06
pypi lzstring 7.488996882450027e-06
pypi pytest>=6 7.488996882450027e-06
pypi pytest-mock>=3.6 7.488996882450027e-06
pypi pytest-cov>=2.7 7.488996882450027e-06
pypi appdirs==1.4.4 7.488996882450027e-06
pypi sphinx-autodoc-typehints>=1.12 7.488996882450027e-06
pypi proselint>=0.10.2 7.488996882450027e-06
pypi furo>=2021.7.5b38 7.488996882450027e-06
pypi keepalive 7.488996882450027e-06
pypi pandas-stubs 7.488996882450027e-06
pypi pytest_runner 7.463781404731378e-06
pypi numkit 7.443182845468189e-06
pypi logging_tree 7.43193027498142e-06
pypi voeventdb.server 7.43193027498142e-06
pypi mriqc 7.43193027498142e-06
pypi nilearn 7.43193027498142e-06
pypi nipype 7.43193027498142e-06
pypi nitransforms 7.43193027498142e-06
pypi niworkflows 7.43193027498142e-06
pypi pybids 7.43193027498142e-06
pypi mriqc-learn 7.43193027498142e-06
pypi templateflow 7.43193027498142e-06
pypi bids-validator 7.43193027498142e-06
pypi looseversion 7.43193027498142e-06
pypi num2words 7.43193027498142e-06
pypi surfplot 7.43193027498142e-06
pypi brainspace 7.43193027498142e-06
pypi oslo.serialization 7.427753530166881e-06
pypi oslo.i18n 7.427753530166881e-06
pypi debtcollector 7.427753530166881e-06
pypi sphinxcontrib-github-alt 7.405176949922962e-06
pypi imbalanced-learn 7.392925356000191e-06
pypi lisa2 7.357610972231606e-06
pypi pyteomics 7.332407034777324e-06
pypi annoy 7.308204437188083e-06
pypi sphinxcontrib.programoutput 7.308204437188083e-06
pypi nmslib 7.308204437188083e-06
pypi pyemd 7.308204437188083e-06
pypi Morfessor 7.308204437188083e-06
pypi Pyro4 7.308204437188083e-06
pypi pywavelets 7.292369241460533e-06
pypi unyt 7.236842105263163e-06
pypi etils 7.221145077134494e-06
pypi chart-studio 7.212688331869469e-06
pypi itk-segmentation 7.20396112231799e-06
pypi itk-registration 7.20396112231799e-06
pypi itk-filtering 7.20396112231799e-06
pypi itk-numerics 7.20396112231799e-06
pypi itk-core 7.20396112231799e-06
pypi googleapis-common-protos 7.201306935123135e-06
pypi pythreejs 7.179348749222116e-06
pypi sphinx-asdf 7.128948955409161e-06
pypi pynumpress 7.11235727315722e-06
pypi pickydict 7.109449126527887e-06
pypi pytest-tornasync 7.0901745632662975e-06
pypi eventlet 7.083562259306805e-06
pypi dm-sonnet 7.059363935166245e-06
pypi blis 7.049425742852578e-06
pypi catalogue 7.049425742852578e-06
pypi preshed 7.049425742852578e-06
pypi repeated-test 6.9897304236200265e-06
pypi pytest-httpserver 6.989730423620025e-06
pypi pykerberos 6.989730423620025e-06
pypi pymongocrypt 6.989730423620025e-06
pypi pymongo-auth-aws 6.989730423620025e-06
pypi pdbmender 6.989730423620025e-06
pypi delphi4py 6.989730423620025e-06
pypi ordered-set 6.959471850357601e-06
pypi geomdl 6.944590584818705e-06
pypi pefile 6.944590584818705e-06
pypi PyExcelerate 6.944590584818705e-06
pypi pyinstaller 6.944590584818705e-06
pypi pyinstaller-hooks-contrib 6.944590584818705e-06
pypi PyMCubes 6.944590584818705e-06
pypi pyvistaqt 6.944590584818705e-06
pypi cassandra-driver 6.939365824702964e-06
pypi ansicon 6.919833119383825e-06
pypi sphinx-togglebutton 6.918709314779227e-06
pypi sphinx-thebe 6.918709314779227e-06
pypi socksio 6.896696169177758e-06
pypi Keras-Preprocessing 6.8732876737222535e-06
pypi bigplanet 6.857126676087637e-06
pypi vspace 6.857126676087637e-06
pypi prettytable 6.8349938240486276e-06
pypi ThrustRTC 6.8006143407298736e-06
pypi chempy 6.8006143407298736e-06
pypi bandit 6.760565209358611e-06
pypi PyPDF2 6.756503742945133e-06
pypi jaraco.classes 6.7208946380961795e-06
pypi fett 6.71280095584135e-06
pypi python-jsonrpc-server 6.71280095584135e-06
pypi rstcheck 6.71280095584135e-06
pypi snooty-lextudio 6.71280095584135e-06
pypi rdkit 6.685829100853938e-06
pypi diff-cover 6.6836608818011245e-06
pypi mmtf-python 6.618202351265691e-06
pypi bitstring 6.5176966807262055e-06
pypi affine 6.497315247154788e-06
pypi google-auth-httplib2 6.493915999204469e-06
pypi zope.testrunner 6.465500641848523e-06
pypi backports.shutil-get-terminal-size 6.452058852572331e-06
pypi types-pytz 6.415912864602738e-06
pypi halomod 6.414817531633966e-06
pypi pybamm 6.367060024436642e-06
pypi colorcet 6.3642742697210655e-06
pypi pyppeteer 6.363271297535429e-06
pypi octave-kernel 6.354300385109114e-06
pypi thinc 6.297841826334296e-06
pypi pdfkit 6.232102300780093e-06
pypi pulumi 6.229706259910901e-06
pypi AssertionLib 6.226283344383475e-06
pypi ninja 6.2116490415254055e-06
pypi ipyvolume 6.183463456722575e-06
pypi snuggs 6.171453688944059e-06
pypi PyYaml 6.1674091973117876e-06
pypi kgt 6.1674091973117876e-06
pypi x21 6.1674091973117876e-06
pypi types-dataclasses 6.130698428280169e-06
pypi flake8-bandit 6.094941185716904e-06
pypi pydeck 6.089537869062901e-06
pypi cooler 6.0773180606299995e-06
pypi hyperopt 6.05326637419064e-06
pypi crossbar 6.051714652484871e-06
pypi asn1crypto 6.051714652484871e-06
pypi asq 6.051714652484871e-06
pypi automat 6.051714652484871e-06
pypi cbor 6.051714652484871e-06
pypi dictdiffer 6.051714652484871e-06
pypi hpack 6.051714652484871e-06
pypi hyperframe 6.051714652484871e-06
pypi netaddr 6.051714652484871e-06
pypi node-semver 6.051714652484871e-06
pypi py-ubjson 6.051714652484871e-06
pypi pyqrcode 6.051714652484871e-06
pypi pytrie 6.051714652484871e-06
pypi redis-py-cluster 6.051714652484871e-06
pypi strict-rfc3339 6.051714652484871e-06
pypi txtorcon 6.051714652484871e-06
pypi u-msgpack-python 6.051714652484871e-06
pypi pyneqsys 6.051714652484871e-06
pypi pyodesys 6.051714652484871e-06
pypi sym 6.051714652484871e-06
pypi ci-watson 6.015419860703845e-06
pypi cronutils 5.966479234844239e-06
pypi proto-plus 5.966479234844239e-06
pypi pycrypto 5.966479234844239e-06
pypi zstd 5.966479234844239e-06
pypi parameterized 5.956651790642506e-06
pypi jupyter-sphinx 5.927672460013579e-06
pypi typeguard 5.894865253299903e-06
pypi pywinpty 5.883611467693624e-06
pypi numpy-financial 5.831652301485419e-06
pypi WebTest 5.824775353016688e-06
pypi ipyannotator 5.8030140503279586e-06
pypi ipycanvas 5.8030140503279586e-06
pypi PyPubSub 5.8030140503279586e-06
pypi voila 5.8030140503279586e-06
pypi SALib 5.800132954337063e-06
pypi testtools 5.770188886851274e-06
pypi fixtures 5.770188886851274e-06
pypi tempora 5.756202074878878e-06
pypi google-resumable-media 5.692781752229583e-06
pypi transaction 5.679155969191271e-06
pypi autodocsumm 5.6653775117235595e-06
pypi depinfo 5.652793730153378e-06
pypi pytest-aiohttp 5.604640907414611e-06
pypi grayskull 5.59178433889602e-06
pypi bx-python 5.546878109547212e-06
pypi slicer 5.532817631662304e-06
pypi librosa 5.497364485189044e-06
pypi scikit-fem 5.456872419072957e-06
pypi rdkit-pypi 5.41373490716454e-06
pypi python-keystoneclient 5.410098416773643e-06
pypi zope.deprecation 5.403676875114617e-06
pypi ipyleaflet 5.3885764462834535e-06
pypi func-timeout 5.364971116816431e-06
pypi jaraco.itertools 5.364971116816431e-06
pypi gitdb2 5.345681276361639e-06
pypi smmap2 5.345681276361639e-06
pypi pint-pulsar 5.276338712635256e-06
pypi flake8-docstrings 5.219569306541615e-06
pypi jupyter-latex-envs 5.218139763255503e-06
pypi jupyter-highlight-selected-word 5.218139763255503e-06
pypi vplanet 5.183115608245866e-06
pypi kopt 5.177578091570389e-06
pypi google-cloud-storage 5.1321054589600395e-06
pypi pytest-env 5.1313246621734615e-06
pypi lcapy 5.103855731011337e-06
pypi scikit-spatial 5.103855731011337e-06
pypi textwrapper 5.103855731011337e-06
pypi property-cached 5.103855731011337e-06
pypi SoundCard 5.083440308087294e-06
pypi SoundFile 5.083440308087294e-06
pypi re-assert 5.072312748396121e-06
pypi devpi-server 5.072312748396121e-06
pypi devpi-client 5.072312748396121e-06
pypi pyproject-api 5.072312748396121e-06
pypi gurobipy 5.0545571245186135e-06
pypi apipkg 5.043095543737392e-06
pypi atpublic 5.043095543737392e-06
pypi dvc 5.043095543737392e-06
pypi flufl.lock 5.043095543737392e-06
pypi grandalf 5.043095543737392e-06
pypi inflect 5.043095543737392e-06
pypi jsonpath-ng 5.043095543737392e-06
pypi nanotime 5.043095543737392e-06
pypi orderedattrdict 5.043095543737392e-06
pypi pyskiplist 5.043095543737392e-06
pypi scikit-optimize 5.043095543737392e-06
pypi treelib 5.043095543737392e-06
pypi pip-check-reqs 4.992664588300019e-06
pypi flake8-quotes 4.992664588300019e-06
pypi flake8-commas 4.992664588300019e-06
pypi retrolab 4.992664588300019e-06
pypi jupyterlab>=3 4.992664588300019e-06
pypi traitlets>=4.3 4.992664588300019e-06
pypi tornado>=5.1 4.992664588300019e-06
pypi pyzmq>=18 4.992664588300019e-06
pypi python-dateutil>=2.1 4.992664588300019e-06
pypi ipython>=4 4.992664588300019e-06
pypi ipykernel>=4.4 4.992664588300019e-06
pypi Flask-SQLAlchemy 4.992664588300018e-06
pypi openstacksdk 4.939409499358151e-06
pypi webob 4.935929763432973e-06
pypi skrebate 4.9339273578494295e-06
pypi dask-ml 4.9339273578494295e-06
pypi update-checker 4.9339273578494295e-06
pypi npx 4.9339273578494295e-06
pypi meshplex 4.9339273578494295e-06
pypi azure-storage-blob 4.925461932682728e-06
pypi resample 4.906931964056483e-06
pypi boost-histogram 4.906931964056483e-06
pypi numba-stats 4.906931964056483e-06
pypi Bio 4.87049762138489e-06
pypi pymatreader 4.787215752796625e-06
pypi ddt 4.745028424720336e-06
pypi cosmospectra 4.721598202824136e-06
pypi user-agents 4.65982028241335e-06
pypi dataclasses-json 4.641131163633619e-06
pypi Chameleon 4.624720337428939e-06
pypi sphinx-version-warning 4.606219381205627e-06
pypi torchmetrics 4.601255933947095e-06
pypi pyDeprecate 4.601255933947095e-06
pypi langcodes 4.547345852475035e-06
pypi pathy 4.547345852475035e-06
pypi spacy-loggers 4.547345852475035e-06
pypi pytest-cov>=2.10 4.499136824399097e-06
pypi pytest>=6.0 4.499136824399097e-06
pypi loompy>=3.0.5 4.499136824399097e-06
pypi scanpydoc>=0.7.3 4.499136824399097e-06
pypi sphinx_issues 4.499136824399097e-06
pypi sphinx-autodoc-typehints>=1.11.0 4.499136824399097e-06
pypi sphinx>=4.1,<4.2 4.499136824399097e-06
pypi packaging>=20 4.499136824399097e-06
pypi scipy>1.4 4.499136824399097e-06
pypi numpy>=1.16.5 4.499136824399097e-06
pypi pandas>=1.1.1 4.499136824399097e-06
pypi pytray 4.494055924540943e-06
pypi selenium 4.4539919103541594e-06
pypi pyssht 4.448010269576392e-06
pypi pys2let 4.448010269576389e-06
pypi CacheControl 4.4452594901888916e-06
pypi pyshp 4.437924078488905e-06
pypi pytest-json-report 4.437924078488905e-06
pypi noodles 4.437303389806595e-06
pypi sas7bdat 4.414566583338964e-06
pypi sas-kernel 4.414566583338964e-06
pypi saspy 4.414566583338964e-06
pypi Twisted 4.3981211343213915e-06
pypi soundfile 4.380876383443776e-06
pypi portray 4.368581514762516e-06
pypi typing-inspect 4.368581514762516e-06
pypi marshmallow-enum 4.368581514762516e-06
pypi pyviz-comms 4.337603987796542e-06
pypi spacy-lookups-data 4.31200139376729e-06
pypi repoze.lru 4.280327342747113e-06
setup.py github/dmnfarrell/epitopepredict 4.278990158322636e-06
setup.py github/dmnfarrell/snpgenie 4.278990158322636e-06
setup.py github/mmp2/megaman 4.278990158322636e-06
setup.py github/realfastvla/rfpipe 4.278990158322636e-06
setup.py github/soichiro-hattori/unpopular 4.278990158322636e-06
setup.py github/nanograv/PINT 4.278990158322636e-06
setup.py github/tlambert03/pycudadecon 4.278990158322636e-06
setup.py github/ml-evs/matador 4.278990158322636e-06
setup.py github/fjprichard/PyAFBF 4.278990158322636e-06
setup.py github/maxpumperla/hyperas 4.278990158322636e-06
setup.py github/zarr-developers/zarr-python 4.278990158322636e-06
setup.py github/nbarbey/TomograPy 4.278990158322636e-06
setup.py github/shirtsgroup/physical_validation 4.278990158322636e-06
setup.py github/nespinoza/juliet 4.278990158322636e-06
setup.py github/nespinoza/mc-spam 4.278990158322636e-06
setup.py github/genouest/biomaj-cli 4.278990158322636e-06
setup.py github/brandon-rhodes/python-jplephem 4.278990158322636e-06
setup.py github/birnstiel/two-pop-py 4.278990158322636e-06
setup.py github/mirochaj/ares 4.278990158322636e-06
setup.py github/jiwoncpark/baobab 4.278990158322636e-06
setup.py github/cog-imperial/entmoot 4.278990158322636e-06
setup.py github/cog-imperial/GPdoemd 4.278990158322636e-06
setup.py github/cog-imperial/galini 4.278990158322636e-06
setup.py github/cog-imperial/suspect 4.278990158322636e-06
setup.py github/podondra/eidein 4.278990158322636e-06
setup.py github/adrn/pyia 4.278990158322636e-06
setup.py github/adrn/schwimmbad 4.278990158322636e-06
setup.py github/adrn/SuperFreq 4.278990158322636e-06
setup.py github/lkmklsmn/DrivAER 4.278990158322636e-06
setup.py github/YeoLab/clipper 4.278990158322636e-06
setup.py github/OBrink/RanDepict 4.278990158322636e-06
setup.py github/smeingast/PNICER 4.278990158322636e-06
setup.py github/reggiebernardo/PTAfast 4.278990158322636e-06
setup.py github/gausspy/gausspy 4.278990158322636e-06
setup.py github/cheerfuluser/tessreduce 4.278990158322636e-06
setup.py github/DirectDM/directdm-py 4.278990158322636e-06
setup.py github/thomasorb/orcs 4.278990158322636e-06
setup.py github/wdecoster/nanofilt 4.278990158322636e-06
setup.py github/wdecoster/nanolyse 4.278990158322636e-06
setup.py github/wdecoster/nanomath 4.278990158322636e-06
setup.py github/wdecoster/nanostat 4.278990158322636e-06
setup.py github/wdecoster/nanoget 4.278990158322636e-06
setup.py github/wdecoster/nanopack 4.278990158322636e-06
setup.py github/wdecoster/NanoPlot 4.278990158322636e-06
setup.py github/wdecoster/nanocomp 4.278990158322636e-06
setup.py github/Adamtaranto/Yanagiba 4.278990158322636e-06
setup.py github/cupy/cupy 4.278990158322636e-06
setup.py github/OP2/PyOP2 4.278990158322636e-06
setup.py github/pytoolz/toolz 4.278990158322636e-06
setup.py github/multiscale/muscle3 4.278990158322636e-06
setup.py github/nlesc-nano/flamingo 4.278990158322636e-06
setup.py github/nlesc-nano/CAT 4.278990158322636e-06
setup.py github/nlesc-nano/ceiba-cli 4.278990158322636e-06
setup.py github/nlesc-nano/swan 4.278990158322636e-06
setup.py github/nlesc-nano/Moka 4.278990158322636e-06
setup.py github/nlesc-nano/insilico-server 4.278990158322636e-06
setup.py github/nlesc-nano/ceiba 4.278990158322636e-06
setup.py github/spacepy/spacepy 4.278990158322636e-06
setup.py github/devanshkv/fetch 4.278990158322636e-06
setup.py github/wokast/PyCactus 4.278990158322636e-06
setup.py github/flemingtonlab/SpliceV 4.278990158322636e-06
setup.py github/fair-data/fairdatapoint-client 4.278990158322636e-06
setup.py github/sylvainprigent/napari-tracks-reader 4.278990158322636e-06
setup.py github/cthoyt/bel-resources 4.278990158322636e-06
setup.py github/schlafly/crowdsource 4.278990158322636e-06
setup.py github/veragluscevic/dmdd 4.278990158322636e-06
setup.py github/opencobra/cobrapy 4.278990158322636e-06
setup.py github/Jammy2211/PyAutoLens 4.278990158322636e-06
setup.py github/YosefLab/scvi-tools 4.278990158322636e-06
setup.py github/peterk87/sistr_cmd 4.278990158322636e-06
setup.py github/nanoporetech/qcat 4.278990158322636e-06
setup.py github/nanoporetech/tombo 4.278990158322636e-06
setup.py github/nanoporetech/megalodon 4.278990158322636e-06
setup.py github/nanoporetech/ont_fast5_api 4.278990158322636e-06
setup.py github/RaRe-Technologies/gensim 4.278990158322636e-06
setup.py github/bwengals/CCSNMultivar 4.278990158322636e-06
setup.py github/tschad/pycelp 4.278990158322636e-06
setup.py github/eScatter/pyelsepa 4.278990158322636e-06
setup.py github/SMTG-UCL/surfaxe 4.278990158322636e-06
setup.py github/SMTG-UCL/ShakeNBreak 4.278990158322636e-06
setup.py github/dask/dask 4.278990158322636e-06
setup.py github/PacificBiosciences/kineticsTools 4.278990158322636e-06
setup.py github/PacificBiosciences/pbcore 4.278990158322636e-06
setup.py github/PacificBiosciences/FALCON 4.278990158322636e-06
setup.py github/ORNL/tx2 4.278990158322636e-06
setup.py github/Materials-Consortia/optimade-python-tools 4.278990158322636e-06
setup.py github/jmschrei/pomegranate 4.278990158322636e-06
setup.py github/ModellingWebLab/chaste-codegen 4.278990158322636e-06
setup.py github/odb9402/CNNPeaks 4.278990158322636e-06
setup.py github/fitbenchmarking/fitbenchmarking 4.278990158322636e-06
setup.py github/cas-bioinf/rboAnalyzer 4.278990158322636e-06
setup.py github/vaexio/vaex 4.278990158322636e-06
setup.py github/deeptools/py2bit 4.278990158322636e-06
setup.py github/deeptools/deeptools_intervals 4.278990158322636e-06
setup.py github/Bahler-Lab/pyphe 4.278990158322636e-06
setup.py github/djones1040/PythonPhot 4.278990158322636e-06
setup.py github/parallelwindfarms/byteparsing 4.278990158322636e-06
setup.py github/carlosborca/CrystaLattE 4.278990158322636e-06
setup.py github/MrMinimal64/multivar_horner 4.278990158322636e-06
setup.py github/DrMarc/slab 4.278990158322636e-06
setup.py github/morpheus-project/morpheus 4.278990158322636e-06
setup.py github/andizq/sf3dmodels 4.278990158322636e-06
setup.py github/rjtanner/StarburstPy 4.278990158322636e-06
setup.py github/COVID-IWG/epimargin 4.278990158322636e-06
setup.py github/bartongroup/yanosim 4.278990158322636e-06
setup.py github/4pisky/fourpisky-core 4.278990158322636e-06
setup.py github/DrafProject/elmada 4.278990158322636e-06
setup.py github/bulik/ldsc 4.278990158322636e-06
setup.py github/vanheeringen-lab/gimmemotifs 4.278990158322636e-06
setup.py github/shilpagarg/WHdenovo 4.278990158322636e-06
setup.py github/bio-ontology-research-group/deepgoplus 4.278990158322636e-06
setup.py github/biomedia-mira/blast-ct 4.278990158322636e-06
setup.py github/fkeruzore/panco2 4.278990158322636e-06
setup.py github/matplotlib/matplotlib 4.278990158322636e-06
setup.py github/ziotom78/dacapo_calibration 4.278990158322636e-06
setup.py github/antoinediez/Sisyphe 4.278990158322636e-06
setup.py github/coljac/sensie 4.278990158322636e-06
setup.py github/marcelm/cutadapt 4.278990158322636e-06
setup.py github/marcelm/tinyalign 4.278990158322636e-06
setup.py github/marcelm/alignlib 4.278990158322636e-06
setup.py github/marcelm/dnaio 4.278990158322636e-06
setup.py github/FreBio/komics 4.278990158322636e-06
setup.py github/ExoCTK/exoctk 4.278990158322636e-06
setup.py github/cedrus-opensource/pyxid 4.278990158322636e-06
setup.py github/cy-xu/cosmic-conn 4.278990158322636e-06
setup.py github/EpistasisLab/tpot 4.278990158322636e-06
setup.py github/EpistasisLab/regens 4.278990158322636e-06
setup.py github/FSEC-Photovoltaics/pvrpm-lcoe 4.278990158322636e-06
setup.py github/htjb/maxsmooth 4.278990158322636e-06
setup.py github/MD-Studio/cerulean 4.278990158322636e-06
setup.py github/dfm/celerite 4.278990158322636e-06
setup.py github/dfm/corner.py 4.278990158322636e-06
setup.py github/grazianoucci/game 4.278990158322636e-06
setup.py github/BaroudLab/Griottes 4.278990158322636e-06
setup.py github/H-E-L-P/XID_plus 4.278990158322636e-06
setup.py github/potassco/clingo 4.278990158322636e-06
setup.py github/SWIFTSIM/emulator 4.278990158322636e-06
setup.py github/oliveirara/polyMV 4.278990158322636e-06
setup.py github/nlppln/nlppln 4.278990158322636e-06
setup.py github/BritishGeologicalSurvey/pyvolcans 4.278990158322636e-06
setup.py github/ireis/PRF 4.278990158322636e-06
setup.py github/jpierel14/sntd 4.278990158322636e-06
setup.py github/mlower/rmnest 4.278990158322636e-06
setup.py github/iraf-community/pyraf 4.278990158322636e-06
setup.py github/ERA-URBAN/fm128_radar 4.278990158322636e-06
setup.py github/ideasrule/platon 4.278990158322636e-06
setup.py github/ynop/audiomate 4.278990158322636e-06
setup.py github/SISPO-developers/sispo 4.278990158322636e-06
setup.py github/mgalardini/pyseer 4.278990158322636e-06
setup.py github/omuse-geoscience/omuse 4.278990158322636e-06
setup.py github/Oftatkofta/cellocity 4.278990158322636e-06
setup.py github/galkintool/galkin 4.278990158322636e-06
setup.py github/sagepublishing/rejected_article_tracker_pkg 4.278990158322636e-06
setup.py github/cagrikymk/JAX-ReaxFF 4.278990158322636e-06
setup.py github/singularityhub/singularity-hpc 4.278990158322636e-06
setup.py github/singularityhub/singularity-compose 4.278990158322636e-06
setup.py github/minzastro/unidam 4.278990158322636e-06
setup.py github/agshumate/LiftoffTools 4.278990158322636e-06
setup.py github/colour-science/colour 4.278990158322636e-06
setup.py github/tensorly/viz 4.278990158322636e-06
setup.py github/sensein/etelemetry-client 4.278990158322636e-06
setup.py github/jianhuupenn/SpaGCN 4.278990158322636e-06
setup.py github/maayane/catsHTM 4.278990158322636e-06
setup.py github/aabdurrouf/piXedfit 4.278990158322636e-06
setup.py github/IKNL/vantage6 4.278990158322636e-06
setup.py github/joe-antognini/kozai 4.278990158322636e-06
setup.py github/nlesc/scriptcwl 4.278990158322636e-06
setup.py github/seawander/centerRadon 4.278990158322636e-06
setup.py github/seawander/DebrisDiskFM 4.278990158322636e-06
setup.py github/hover2pi/SEDkit 4.278990158322636e-06
setup.py github/MNiwano/Eclaire 4.278990158322636e-06
setup.py github/Xia-Yijie/Xponge 4.278990158322636e-06
setup.py github/JixingGE/GGCHEMPY 4.278990158322636e-06
setup.py github/agurvich/FIRE_studio 4.278990158322636e-06
setup.py github/Qiskit/rustworkx 4.278990158322636e-06
setup.py github/gmzsebastian/FLEET 4.278990158322636e-06
setup.py github/brinckmann/montepython_public 4.278990158322636e-06
setup.py github/eblur/dust 4.278990158322636e-06
setup.py github/mishioo/tesliper 4.278990158322636e-06
setup.py github/Quantum-Dynamics-Hub/libra-code 4.278990158322636e-06
setup.py github/Singh-Lab/DeMaSk 4.278990158322636e-06
setup.py github/rohinkumar/correlcalc 4.278990158322636e-06
setup.py github/elwinter/nnde 4.278990158322636e-06
setup.py github/NKI-CCB/PRECISE 4.278990158322636e-06
setup.py github/CIRADA-Tools/RM-Tools 4.278990158322636e-06
setup.py github/fair-software/howfairis 4.278990158322636e-06
setup.py github/fair-software/fairtally 4.278990158322636e-06
setup.py github/FAIR-data-for-CAPACITY/FHIR-to-CAPACITY 4.278990158322636e-06
setup.py github/dtamayo/reboundx 4.278990158322636e-06
setup.py github/wfondrie/mokapot 4.278990158322636e-06
setup.py github/martinjzhang/scDRS 4.278990158322636e-06
setup.py github/Astroua/TurbuStat 4.278990158322636e-06
setup.py github/Astroua/SCIMES 4.278990158322636e-06
setup.py github/GijsMulders/epos 4.278990158322636e-06
setup.py github/astrom-tom/dfitspy 4.278990158322636e-06
setup.py github/astrom-tom/specstack 4.278990158322636e-06
setup.py github/stevengiacalone/triceratops 4.278990158322636e-06
setup.py github/ismaelpessa/PyMUSE 4.278990158322636e-06
setup.py github/quatrope/feets 4.278990158322636e-06
setup.py github/quatrope/ProperImage 4.278990158322636e-06
setup.py github/timstaley/voevent-parse 4.278990158322636e-06
setup.py github/RTIInternational/gobbli 4.278990158322636e-06
setup.py github/herjy/SLIT 4.278990158322636e-06
setup.py github/icecube/FIRESONG 4.278990158322636e-06
setup.py github/supernnova/SuperNNova 4.278990158322636e-06
setup.py github/gmbrandt/xwavecal 4.278990158322636e-06
setup.py github/ratt-ru/montblanc 4.278990158322636e-06
setup.py github/ratt-ru/CubiCal 4.278990158322636e-06
setup.py github/atmos-cloud-sim-uj/PySDM 4.278990158322636e-06
setup.py github/atmos-cloud-sim-uj/PyMPDATA 4.278990158322636e-06
setup.py github/eWaterCycle/jupyterlab_thredds 4.278990158322636e-06
setup.py github/eWaterCycle/grpc4bmi 4.278990158322636e-06
setup.py github/matchms/ms2deepscore 4.278990158322636e-06
setup.py github/matchms/matchms 4.278990158322636e-06
setup.py github/rajeshrinet/pystokes 4.278990158322636e-06
setup.py github/apertif/apercal 4.278990158322636e-06
setup.py github/tofflemire/saphires 4.278990158322636e-06
setup.py github/hiddenSymmetries/simsopt 4.278990158322636e-06
setup.py github/psheehan/pdspy 4.278990158322636e-06
setup.py github/mroosmalen/nanosv 4.278990158322636e-06
setup.py github/WorkflowConversion/CTDConverter 4.278990158322636e-06
setup.py github/fruzsinaagocs/oscode 4.278990158322636e-06
setup.py github/UNSW-CEEM/nempy 4.278990158322636e-06
setup.py github/ofionnad/radiowinds 4.278990158322636e-06
setup.py github/BEAST-Fitting/beast 4.278990158322636e-06
setup.py github/bio-phys/BioEn 4.278990158322636e-06
setup.py github/bioinform/somaticseq 4.278990158322636e-06
setup.py github/joshjchayes/TransitFit 4.278990158322636e-06
setup.py github/exobssim/rapoc-public 4.278990158322636e-06
setup.py github/DRMacIver/shrinkray 4.278990158322636e-06
setup.py github/conchoecia/pauvre 4.278990158322636e-06
setup.py github.com/idptools/metapredict 4.278990158322636e-06
setup.py github/comprna/reorientexpress 4.278990158322636e-06
setup.py github/ejhigson/dyPolyChord 4.278990158322636e-06
setup.py github/ejhigson/nestcheck 4.278990158322636e-06
setup.py github/ejhigson/perfectns 4.278990158322636e-06
setup.py github/indralab/pybiopax 4.278990158322636e-06
setup.py github/slzarate/parliament2 4.278990158322636e-06
setup.py github/Magritte-code/Magritte 4.278990158322636e-06
setup.py github/ulelab/ultraplex 4.278990158322636e-06
setup.py github/VMBoehm/MADLens 4.278990158322636e-06
setup.py github/christopherburke/tess-point 4.278990158322636e-06
setup.py github/cmateu/galstreams 4.278990158322636e-06
setup.py github/cmateu/PyMGC3 4.278990158322636e-06
setup.py github/daniel-muthukrishna/astrodash 4.278990158322636e-06
setup.py github/fraserw/TRIPPy 4.278990158322636e-06
setup.py github/ggonnella/gfapy 4.278990158322636e-06
setup.py github/dokester/BayesicFitting 4.278990158322636e-06
setup.py github/dwkim78/pdtrend 4.278990158322636e-06
setup.py github/dwkim78/ASTRiDE 4.278990158322636e-06
setup.py github/dwkim78/upsilon 4.278990158322636e-06
setup.py github/Nico-Curti/rFBP 4.278990158322636e-06
setup.py github/ProjectPyRhO/PyRhO 4.278990158322636e-06
setup.py github/COSMIC-PopSynth/COSMIC 4.278990158322636e-06
setup.py github/heliopython/heliopy 4.278990158322636e-06
setup.py github/astrosmili/smili 4.278990158322636e-06
setup.py github/maxibor/sam2lca 4.278990158322636e-06
setup.py github/opimwue/ddop 4.278990158322636e-06
setup.py github/vijayvarma392/binaryBHexp 4.278990158322636e-06
setup.py github/jonzink/EDI_Vetter_unplugged 4.278990158322636e-06
setup.py github/arabic-digital-humanities/adhtools 4.278990158322636e-06
setup.py github/ELELAB/LipidDyn 4.278990158322636e-06
setup.py github/ELELAB/cancermuts 4.278990158322636e-06
setup.py github/tdaylan/pcat 4.278990158322636e-06
setup.py github/lh3/minimap2 4.278990158322636e-06
setup.py github/johnlees/pp-sketchlib 4.278990158322636e-06
setup.py github/guangtunbenzhu/SetCoverPy 4.278990158322636e-06
setup.py github/guangtunbenzhu/NonnegMFPy 4.278990158322636e-06
setup.py github/mriener/gausspyplus 4.278990158322636e-06
setup.py github/saltastro/pyhrs 4.278990158322636e-06
setup.py github/weecology/retriever 4.278990158322636e-06
setup.py github/transientskp/tkp 4.278990158322636e-06
setup.py github/transientskp/pyse 4.278990158322636e-06
setup.py github/SCECcode/pycsep 4.278990158322636e-06
setup.py github/steven-murray/mrpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/steven-murray/powerbox 4.278990158322636e-06
setup.py github/steven-murray/pydftools 4.278990158322636e-06
setup.py github/dbosul/CWITools 4.278990158322636e-06
setup.py github/actris-cloudnet/cloudnetpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/brentp/cigar 4.278990158322636e-06
setup.py github/brentp/geneimpacts 4.278990158322636e-06
setup.py github/domenico-simone/rmlst_api 4.278990158322636e-06
setup.py github/milicolazo/Pyedra 4.278990158322636e-06
setup.py github/chasmani/piecewise-regression 4.278990158322636e-06
setup.py github/phac-nml/staramr 4.278990158322636e-06
setup.py github/phac-nml/biohansel 4.278990158322636e-06
setup.py github/phac-nml/mob-suite 4.278990158322636e-06
setup.py github/vals/umis 4.278990158322636e-06
setup.py github/wiederm/transformato 4.278990158322636e-06
setup.py github/cmbant/getdist 4.278990158322636e-06
setup.py github/TPI-Immunogenetics/igmat 4.278990158322636e-06
setup.py github/radifar/PyPLIF-HIPPOS 4.278990158322636e-06
setup.py github/google/jax 4.278990158322636e-06
setup.py github/elizabethnewman/hessQuik 4.278990158322636e-06
setup.py github/javicarron/mtneedlet 4.278990158322636e-06
setup.py github/matthiasdemuzere/w2w 4.278990158322636e-06
setup.py github/vincentlab/PyFR 4.278990158322636e-06
setup.py github/gbernstein/pixmappy 4.278990158322636e-06
setup.py github/Midnighter/dependency-info 4.278990158322636e-06
setup.py github/bwinkel/cygrid 4.278990158322636e-06
setup.py github/perfanalytics/pose2sim 4.278990158322636e-06
setup.py github/Electrostatics/apbs 4.278990158322636e-06
setup.py github/lantunes/cellpylib 4.278990158322636e-06
setup.py github/astronomyk/SimCADO 4.278990158322636e-06
setup.py github/dgerosa/surrkick 4.278990158322636e-06
setup.py github/dgerosa/spops 4.278990158322636e-06
setup.py github/dgerosa/gwdet 4.278990158322636e-06
setup.py github/ConorMacBride/mcalf 4.278990158322636e-06
setup.py github/philres/catfishq 4.278990158322636e-06
setup.py github/4dn-dcic/pairix 4.278990158322636e-06
setup.py github/afarahi/kllr 4.278990158322636e-06
setup.py github/afarahi/tatter 4.278990158322636e-06
setup.py github/afarahi/PoPE 4.278990158322636e-06
setup.py github/benvanwerkhoven/kernel_tuner 4.278990158322636e-06
setup.py github/pmelchior/skymapper 4.278990158322636e-06
setup.py github/pmelchior/scarlet 4.278990158322636e-06
setup.py github/pmelchior/pyGMMis 4.278990158322636e-06
setup.py github/dnarayanan/powderday 4.278990158322636e-06
setup.py github/starkit/wsynphot 4.278990158322636e-06
setup.py github/ylab-hi/ScanExitronLR 4.278990158322636e-06
setup.py github/tkerscher/blast 4.278990158322636e-06
setup.py github/drcandacemakedamoore/cleanX 4.278990158322636e-06
setup.py github/mchalela/GriSPy 4.278990158322636e-06
setup.py github/jonathansick/MoAstro 4.278990158322636e-06
setup.py github/jonathansick/skyoffset 4.278990158322636e-06
setup.py github/ledatelescope/bifrost 4.278990158322636e-06
setup.py github/wilkelab/Opfi 4.278990158322636e-06
setup.py github/TimothyADavis/KinMSpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/gilestrolab/ethoscope 4.278990158322636e-06
setup.py github/NeuralEnsemble/PyNN 4.278990158322636e-06
setup.py github/ejeschke/ginga 4.278990158322636e-06
setup.py github/prajwel/curvit 4.278990158322636e-06
setup.py github/OpenMDAO/dymos 4.278990158322636e-06
setup.py github/raspishake/rsudp 4.278990158322636e-06
setup.py github/gwpy/gwpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/ketch/nodepy 4.278990158322636e-06
setup.py github/LSSTDESC/descqa 4.278990158322636e-06
setup.py github/LSSTDESC/CCL 4.278990158322636e-06
setup.py github/edwardoughton/itmlogic 4.278990158322636e-06
setup.py github/AA-ALERT/frbcatdb 4.278990158322636e-06
setup.py github/bxia888/CEFCIG 4.278990158322636e-06
setup.py github/B-UMMI/chewBBACA 4.278990158322636e-06
setup.py github/popgenmethods/smcpp 4.278990158322636e-06
setup.py github/conda/conda 4.278990158322636e-06
setup.py github/conda/pycosat 4.278990158322636e-06
setup.py github/malonge/RagTag 4.278990158322636e-06
setup.py github/sonwell/biotools 4.278990158322636e-06
setup.py github/pyspeckit/pyspeckit 4.278990158322636e-06
setup.py github/cov-lineages/pangolin 4.278990158322636e-06
setup.py github/sebhaan/geobo 4.278990158322636e-06
setup.py github/cosimoNigro/agnpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/DeltaRCM/pyDeltaRCM 4.278990158322636e-06
setup.py github/linqs/psl 4.278990158322636e-06
setup.py github/rgmyr/corebreakout 4.278990158322636e-06
setup.py github/NuGrid/NuPyCEE 4.278990158322636e-06
setup.py github/broadinstitute/wot 4.278990158322636e-06
setup.py github/broadinstitute/CellBender 4.278990158322636e-06
setup.py github/spacetelescope/specviz 4.278990158322636e-06
setup.py github/spacetelescope/specview 4.278990158322636e-06
setup.py github/spacetelescope/imexam 4.278990158322636e-06
setup.py github/spacetelescope/stginga 4.278990158322636e-06
setup.py github/spacetelescope/synphot_refactor 4.278990158322636e-06
setup.py github/spacetelescope/stsynphot_refactor 4.278990158322636e-06
setup.py github/ghislainv/forestatrisk 4.278990158322636e-06
setup.py github/virgesmith/neworder 4.278990158322636e-06
setup.py github/INCF/one_click 4.278990158322636e-06
setup.py github/benhid/Sequoya 4.278990158322636e-06
setup.py github/mikecokina/elisa 4.278990158322636e-06
setup.py github/abmantz/lmc 4.278990158322636e-06
setup.py github/meinardmueller/synctoolbox 4.278990158322636e-06
setup.py github/meinardmueller/libfmp 4.278990158322636e-06
setup.py github/connectomicslab/connectomemapper3 4.278990158322636e-06
setup.py github/NLeSC/mcfly 4.278990158322636e-06
setup.py github/NLeSC/boatswain 4.278990158322636e-06
setup.py github/NLeSC/Massive-PotreeConverter 4.278990158322636e-06
setup.py github/NLeSC/cptm 4.278990158322636e-06
setup.py github/NLeSC/noodles 4.278990158322636e-06
setup.py github/lilyminium/psiresp 4.278990158322636e-06
setup.py github/illumina/pyflow 4.278990158322636e-06
setup.py github/pyranges/pyrle 4.278990158322636e-06
setup.py github/PyFstat/PyFstat 4.278990158322636e-06
setup.py github/ageller/firefly 4.278990158322636e-06
setup.py github/mgm8/pyngham 4.278990158322636e-06
setup.py github/caracal-pipeline/caracal 4.278990158322636e-06
setup.py github/benmontet/f3 4.278990158322636e-06
setup.py github/rasg-affiliates/healvis 4.278990158322636e-06
setup.py github/dstndstn/astrometry.net 4.278990158322636e-06
setup.py github/ACCarnall/bagpipes 4.278990158322636e-06
setup.py github/ACCarnall/SpectRes 4.278990158322636e-06
setup.py github/KBNLresearch/ochre 4.278990158322636e-06
setup.py github/e-koch/FilFinder 4.278990158322636e-06
setup.py github/ncbi/ngs 4.278990158322636e-06
setup.py github/federicomarulli/CosmoBolognaLib 4.278990158322636e-06
setup.py github/hknd23/idcempy 4.278990158322636e-06
setup.py github/kbarbary/extinction 4.278990158322636e-06
setup.py github/kbarbary/nestle 4.278990158322636e-06
setup.py github/danielkoll/PyRADS 4.278990158322636e-06
setup.py github/VirtualPlanetaryLaboratory/vplanet 4.278990158322636e-06
setup.py github/AnantharamanLab/vRhyme 4.278990158322636e-06
setup.py github/fabiopardo/tonic 4.278990158322636e-06
setup.py github/simonsobs/pixell 4.278990158322636e-06
setup.py github/rodluger/starry_process 4.278990158322636e-06
setup.py github/rodluger/planetplanet 4.278990158322636e-06
setup.py github/lehtiolab/msstitch 4.278990158322636e-06
setup.py github/jeaadams/ExoPix 4.278990158322636e-06
setup.py github/SynthSys/pyOmeroUpload 4.278990158322636e-06
setup.py github/SirSharpest/NarrowEscapeSimulator 4.278990158322636e-06
setup.py github/tariqdaouda/CAMAP 4.278990158322636e-06
setup.py github/kevin218/Eureka 4.278990158322636e-06
setup.py github/PrincetonUniversity/FastTemplatePeriodogram 4.278990158322636e-06
setup.py github/sfarrens/sf_deconvolve 4.278990158322636e-06
setup.py github/CosmoStatGW/gwfast 4.278990158322636e-06
setup.py github/CosmoStatGW/WF4Py 4.278990158322636e-06
setup.py github/amusecode/amuse 4.278990158322636e-06
setup.py github/mbaes/SpheCow 4.278990158322636e-06
setup.py github/sparks-baird/xtal2png 4.278990158322636e-06
setup.py github/glue-viz/glue 4.278990158322636e-06
setup.py github/EnsembleGovServices/kamodo-core 4.278990158322636e-06
setup.py github/libgamera/GAMERA 4.278990158322636e-06
setup.py github/davidebolo1993/TRiCoLOR 4.278990158322636e-06
setup.py github/davidebolo1993/VISOR 4.278990158322636e-06
setup.py github/benallard/galileo 4.278990158322636e-06
setup.py github/radio-astro-tools/spectral-cube 4.278990158322636e-06
setup.py github/radio-astro-tools/pvextractor 4.278990158322636e-06
setup.py github/radio-astro-tools/uvcombine 4.278990158322636e-06
setup.py github/jonaselgammal/GPry 4.278990158322636e-06
setup.py github/LBNL-ETA/MSWH 4.278990158322636e-06
setup.py github/ebellm/pyraf-dbsp 4.278990158322636e-06
setup.py github/glotzerlab/freud 4.278990158322636e-06
setup.py github/glotzerlab/coxeter 4.278990158322636e-06
setup.py github/HajimeKawahara/sot 4.278990158322636e-06
setup.py github/HajimeKawahara/exojax 4.278990158322636e-06
setup.py github/Yu-Group/veridical-flow 4.278990158322636e-06
setup.py github/3D-e-Chem/kripodb 4.278990158322636e-06
setup.py github/3D-e-Chem/sygma 4.278990158322636e-06
setup.py github/dh4gan/taktent 4.278990158322636e-06
setup.py github/adbar/htmldate 4.278990158322636e-06
setup.py github/Martindelosrios/cosmic-kite 4.278990158322636e-06
setup.py github/ryansmcgee/seirsplus 4.278990158322636e-06
setup.py github/RamanLab/iCOMIC 4.278990158322636e-06
setup.py github/cdslaborg/paramonte 4.278990158322636e-06
setup.py github/rfeldmann/leopy 4.278990158322636e-06
setup.py github/Starfish-develop/Starfish 4.278990158322636e-06
setup.py github/LCOGT/banzai 4.278990158322636e-06
setup.py github/zblz/naima 4.278990158322636e-06
setup.py github/cabb99/open3spn2 4.278990158322636e-06
setup.py github/linnarsson-lab/loompy 4.278990158322636e-06
setup.py github/nboley/idr 4.278990158322636e-06
setup.py github/tjiangHIT/cuteSV 4.278990158322636e-06
setup.py github/MIC-DKFZ/TractSeg 4.278990158322636e-06
setup.py github/finagle29/DBSP_DRP 4.278990158322636e-06
setup.py github/MASILab/pyPheWAS 4.278990158322636e-06
setup.py github/engyasin/Offline_MOT 4.278990158322636e-06
setup.py github/caseyjlaw/rtpipe 4.278990158322636e-06
setup.py github/timothydmorton/vespa 4.278990158322636e-06
setup.py github/nextstrain/augur 4.278990158322636e-06
setup.py github/clwainwright/CosmoTransitions 4.278990158322636e-06
setup.py github/mjacob1002/Eir 4.278990158322636e-06
setup.py github/VeinsOfTheEarth/rabpro 4.278990158322636e-06
setup.py github/gagneurlab/drop 4.278990158322636e-06
setup.py github/mscroggs/symfem 4.278990158322636e-06
setup.py github/CLARIAH/grlc 4.278990158322636e-06
setup.py github/oschwengers/referenceseeker 4.278990158322636e-06
setup.py github/oschwengers/platon 4.278990158322636e-06
setup.py github/oschwengers/bakta 4.278990158322636e-06
setup.py github/cbalbin-FIU/Epitopedia 4.278990158322636e-06
setup.py github/bwkeller/PASTA 4.278990158322636e-06
setup.py github/ni1o1/transbigdata 4.278990158322636e-06
setup.py github/astropy/astroplan 4.278990158322636e-06
setup.py github/astropy/SPISEA 4.278990158322636e-06
setup.py github/astropy/astroquery 4.278990158322636e-06
setup.py github/astropy/astroscrappy 4.278990158322636e-06
setup.py github/astropy/ccdproc 4.278990158322636e-06
setup.py github/astropy/specutils 4.278990158322636e-06
setup.py github/astropy/halotools 4.278990158322636e-06
setup.py github/dparks1134/RefineM 4.278990158322636e-06
setup.py github/alphaparrot/ExoPlaSim 4.278990158322636e-06
setup.py github/josegit88/SCORPIO 4.278990158322636e-06
setup.py github/deepmedic/deepmedic 4.278990158322636e-06
setup.py github/Starlink/starlink 4.278990158322636e-06
setup.py github/Effective-Quadratures/Effective-Quadratures 4.278990158322636e-06
setup.py github/PaulHancock/Aegean 4.278990158322636e-06
setup.py github/zonca/python-qucs 4.278990158322636e-06
setup.py github/DeepRank/pssmgen 4.278990158322636e-06
setup.py github/DeepRank/deeprank 4.278990158322636e-06
setup.py github/DeepRank/DeepRank-GNN 4.278990158322636e-06
setup.py github/DeepRank/iScore 4.278990158322636e-06
setup.py github/DeepRank/pdb2sql 4.278990158322636e-06
setup.py github/CFSAN-Biostatistics/SeroTools 4.278990158322636e-06
setup.py github/fforster/delight 4.278990158322636e-06
setup.py github/enthought/vpsearch 4.278990158322636e-06
setup.py github/enthought/mayavi 4.278990158322636e-06
setup.py github/hippke/wotan 4.278990158322636e-06
setup.py github/hippke/tls 4.278990158322636e-06
setup.py github/sanger-pathogens/gubbins 4.278990158322636e-06
setup.py github/sanger-pathogens/pymummer 4.278990158322636e-06
setup.py github/sanger-pathogens/ariba 4.278990158322636e-06
setup.py github/sanger-pathogens/circlator 4.278990158322636e-06
setup.py github/sanger-pathogens/iva 4.278990158322636e-06
setup.py github/sanger-pathogens/Fastaq 4.278990158322636e-06
setup.py github/aalhossary/pyemgpipeline 4.278990158322636e-06
setup.py github/MDAnalysis/mdanalysis 4.278990158322636e-06
setup.py github/mgckind/easyaccess 4.278990158322636e-06
setup.py github/jollejolles/pirecorder 4.278990158322636e-06
setup.py github/gdrouart/MrMoose 4.278990158322636e-06
setup.py github/UK-Digital-Heart-Project/4Dsurvival 4.278990158322636e-06
setup.py github/kgullikson88/Telluric-Fitter 4.278990158322636e-06
setup.py github/eggplantbren/DNest4 4.278990158322636e-06
setup.py github/AstroChem/VISIBLE 4.278990158322636e-06
setup.py github/ImperialCollegeLondon/django-drf-filepond 4.278990158322636e-06
setup.py github/ImperialCollegeLondon/hcga 4.278990158322636e-06
setup.py github/girder/viime 4.278990158322636e-06
setup.py github/remi-adam/minot 4.278990158322636e-06
setup.py github/natelust/least_asymmetry 4.278990158322636e-06
setup.py github/catherinezucker/radfil 4.278990158322636e-06
setup.py github/abhisrkckl/GWecc 4.278990158322636e-06
setup.py github/gem-pasteur/macsyfinder 4.278990158322636e-06
setup.py github/atomneb/AtomNeb-py 4.278990158322636e-06
setup.py github/LucaMalavolta/PyORBIT 4.278990158322636e-06
setup.py github/bmorris3/aesop 4.278990158322636e-06
setup.py github/bmorris3/fleck 4.278990158322636e-06
setup.py github/lmfit/lmfit-py 4.278990158322636e-06
setup.py github/eldariont/svim 4.278990158322636e-06
setup.py github/mtakahiro/gsf 4.278990158322636e-06
setup.py github/FCS-analysis/multipletau 4.278990158322636e-06
setup.py github/HadrienG/InSilicoSeq 4.278990158322636e-06
setup.py github/jobovy/apogee 4.278990158322636e-06
setup.py github/jobovy/galpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/jobovy/segueSelect 4.278990158322636e-06
setup.py github/loosolab/TOBIAS 4.278990158322636e-06
setup.py github/szwiep/py_SBeLT 4.278990158322636e-06
setup.py github/biocore-ntnu/pyranges 4.278990158322636e-06
setup.py github/biocore-ntnu/ncls 4.278990158322636e-06
setup.py github/aprsa/dips 4.278990158322636e-06
setup.py github/symmy596/SurfinPy 4.278990158322636e-06
setup.py github/symmy596/Polypy 4.278990158322636e-06
setup.py github/smirarab/sepp 4.278990158322636e-06
setup.py github/vhaasteren/piccard 4.278990158322636e-06
setup.py github/NathanSandford/Chem-I-Calc 4.278990158322636e-06
setup.py github/NKI-AI/direct 4.278990158322636e-06
setup.py github/jhparkastro/gpcal 4.278990158322636e-06
setup.py github/sambit-giri/tools21cm 4.278990158322636e-06
setup.py github/samaygarg/fuelcell 4.278990158322636e-06
setup.py github/HIPS/autograd 4.278990158322636e-06
setup.py github/jfowkes/pycutest 4.278990158322636e-06
setup.py github/spokenlanguage/platalea 4.278990158322636e-06
setup.py github/beastraban/INSANE 4.278990158322636e-06
setup.py github/warrickball/tomso 4.278990158322636e-06
setup.py github/tardis-sn/carsus 4.278990158322636e-06
setup.py github/tardis-sn/tardis 4.278990158322636e-06
setup.py github/OttoStruve/muler 4.278990158322636e-06
setup.py github/LiberTEM/LiberTEM 4.278990158322636e-06
setup.py github/equib/pyEQUIB 4.278990158322636e-06
setup.py github/zdelrosario/py_grama 4.278990158322636e-06
setup.py github/TriPed-Robot/TriP 4.278990158322636e-06
setup.py github/athulpg007/AMAT 4.278990158322636e-06
setup.py github/nlesc-ave/ave-rest-service 4.278990158322636e-06
setup.py github/compomics/DeepLC 4.278990158322636e-06
setup.py github/infer-actively/pymdp 4.278990158322636e-06
setup.py github/qpv-research-group/solcore5 4.278990158322636e-06
setup.py github/carpyncho/carpyncho-py 4.278990158322636e-06
setup.py github/wtsi-hpag/HiLine 4.278990158322636e-06
setup.py github/tmcclintock/cluster_toolkit 4.278990158322636e-06
setup.py github/siavash-saki/tesspy 4.278990158322636e-06
setup.py github/orcasgit/python-fitbit 4.278990158322636e-06
setup.py github/vedantchandra/wdtools 4.278990158322636e-06
setup.py github/fAndreuzzi/BisPy 4.278990158322636e-06
setup.py github/brian-team/brian2 4.278990158322636e-06
setup.py github/KIT-MBS/pyREX 4.278990158322636e-06
setup.py github/dpryan79/pyBigWig 4.278990158322636e-06
setup.py github/vferat/pycrostates 4.278990158322636e-06
setup.py github/NREL/graph-env 4.278990158322636e-06
setup.py github/PhilippJunk/homelette 4.278990158322636e-06
setup.py github/hera-team/librarian 4.278990158322636e-06
setup.py github/ElectionDataAnalysis/electiondata 4.278990158322636e-06
setup.py github/riogroup/SORA 4.278990158322636e-06
setup.py github/smog-server/OpenSMOG 4.278990158322636e-06
setup.py github/GenomicParisCentre/toulligQC 4.278990158322636e-06
setup.py github/Heldenkombinat/Logodetect 4.278990158322636e-06
setup.py github/MartianColonist/POSEIDON 4.278990158322636e-06
setup.py github/SIOSlab/exodetbox 4.278990158322636e-06
setup.py github/vsoch/gridtest 4.278990158322636e-06
setup.py github/vsoch/citelang 4.278990158322636e-06
setup.py github/agree019/DarkCapPy 4.278990158322636e-06
setup.py github/hoechenberger/questplus 4.278990158322636e-06
setup.py github/dicompyler/dicompyler-core 4.278990158322636e-06
setup.py github/thomaspinder/GPJax 4.278990158322636e-06
setup.py github/pybamm-team/liionpack 4.278990158322636e-06
setup.py github/pybamm-team/PyBaMM 4.278990158322636e-06
setup.py github/ngltr/sinaps 4.278990158322636e-06
setup.py github/astroml/gatspy 4.278990158322636e-06
setup.py github/jorisparet/partycls 4.278990158322636e-06
setup.py github/1313e/PRISM 4.278990158322636e-06
setup.py github/jlenain/flaapluc 4.278990158322636e-06
setup.py github/easybuilders/easybuild 4.278990158322636e-06
setup.py github/PyPSA/atlite 4.278990158322636e-06
setup.py github/SandoghdarLab/PiSCAT 4.278990158322636e-06
setup.py github/PfizerRD/sit2standpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/SCM-NV/qmflows 4.278990158322636e-06
setup.py github/SCM-NV/pyZacros 4.278990158322636e-06
setup.py github/SCM-NV/qmflows-namd 4.278990158322636e-06
setup.py github/davemlz/eemont 4.278990158322636e-06
setup.py github/mtazzari/uvplot 4.278990158322636e-06
setup.py github/marius311/pypico 4.278990158322636e-06
setup.py github/jveitchmichaelis/pygadgetreader 4.278990158322636e-06
setup.py github/EISy-as-Py/hardy 4.278990158322636e-06
setup.py github/morriscb/The-wiZZ 4.278990158322636e-06
setup.py github/Filter-Bubble/e2e-Dutch 4.278990158322636e-06
setup.py github/keck-datareductionpipelines/MosfireDRP 4.278990158322636e-06
setup.py github/toshiyan/cmblensplus 4.278990158322636e-06
setup.py github/djsutherland/py-sdm 4.278990158322636e-06
setup.py github/pjcigan/multicolorfits 4.278990158322636e-06
setup.py github/epic-astronomy/EPIC 4.278990158322636e-06
setup.py github/rvalieris/parallel-fastq-dump 4.278990158322636e-06
setup.py github/medema-group/bigslice 4.278990158322636e-06
setup.py github/3fon3fonov/exostriker 4.278990158322636e-06
setup.py github/EliseJ/astroABC 4.278990158322636e-06
setup.py github/teuben/nemo 4.278990158322636e-06
setup.py github/dpalmasan/TRUNAJOD2.0 4.278990158322636e-06
setup.py github/DESI-UR/VAST 4.278990158322636e-06
setup.py github/pnnl/interflow 4.278990158322636e-06
setup.py github/WMD-group/SMACT 4.278990158322636e-06
setup.py github/WMD-group/MacroDensity 4.278990158322636e-06
setup.py github/lanl/PyBNF 4.278990158322636e-06
setup.py github/lanl/scico 4.278990158322636e-06
setup.py github/katholt/Kaptive 4.278990158322636e-06
setup.py github/HCGB-IGTP/spaTyper 4.278990158322636e-06
setup.py github/ekaterinailin/AltaiPony 4.278990158322636e-06
setup.py github/milnus/Corekaburra 4.278990158322636e-06
setup.py github/subisarkar/JexoSim 4.278990158322636e-06
setup.py github/poldracklab/mriqc 4.278990158322636e-06
setup.py github/fakedrtom/oncogemini 4.278990158322636e-06
setup.py github/jiffyclub/palettable 4.278990158322636e-06
setup.py github/ThomasEdwardRiley/xpsi-pre-transfer 4.278990158322636e-06
setup.py github/jakevdp/wpca 4.278990158322636e-06
setup.py github/astrosupriyo/pyTANSPEC 4.278990158322636e-06
setup.py github/spicy-oil/hfs_fit 4.278990158322636e-06
setup.py github/StingraySoftware/stingray 4.278990158322636e-06
setup.py github/toros-astro/corral 4.278990158322636e-06
setup.py github/toros-astro/astroalign-legacy 4.278990158322636e-06
setup.py github/Kuifje02/vrpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/cbg-ethz/shorah 4.278990158322636e-06
setup.py github/gwastro/pycbc 4.278990158322636e-06
setup.py github/palaimon/ipyannotator 4.278990158322636e-06
setup.py github/dgbowl/yadg 4.278990158322636e-06
setup.py github/panoptes/POCS 4.278990158322636e-06
setup.py github/HillLab/SomaticSiMu 4.278990158322636e-06
setup.py github/pierrexyz/pybird 4.278990158322636e-06
setup.py github/nye17/javelin 4.278990158322636e-06
setup.py github/webbjj/m2mcluster 4.278990158322636e-06
setup.py github/kathlandgren/SWAMPE 4.278990158322636e-06
setup.py github/dunnkers/fseval 4.278990158322636e-06
setup.py github/circuitgraph/circuitgraph 4.278990158322636e-06
setup.py github/fermisurfaces/IFermi 4.278990158322636e-06
setup.py github/jbuisine/macop 4.278990158322636e-06
setup.py github/hpparvi/MuSCAT2_transit_pipeline 4.278990158322636e-06
setup.py github/hpparvi/ldtk 4.278990158322636e-06
setup.py github/abrupt-climate/hyper-canny 4.278990158322636e-06
setup.py github/snakemake/snakemake 4.278990158322636e-06
setup.py github/AlexMikes/AutoFunc 4.278990158322636e-06
setup.py github/aspuru-guzik-group/funsies 4.278990158322636e-06
setup.py github/KeplerGO/k2mosaic 4.278990158322636e-06
setup.py github/RudolfCardinal/camcops 4.278990158322636e-06
setup.py github/scipion-em/scipion-em-continuousflex 4.278990158322636e-06
setup.py github/elkebir-group/Jumper 4.278990158322636e-06
setup.py github/RadioAstronomySoftwareGroup/pyuvdata 4.278990158322636e-06
setup.py github/danielemichilli/SpS 4.278990158322636e-06
setup.py github/Theano/Theano 4.278990158322636e-06
setup.py github/ChrisBeaumont/brut 4.278990158322636e-06
setup.py github/dmentipl/plonk 4.278990158322636e-06
setup.py github/davidgardenier/frbpoppy 4.278990158322636e-06
setup.py github/davidgardenier/frbcat 4.278990158322636e-06
setup.py github/cire-thk/BifacialSimu 4.278990158322636e-06
setup.py github/zclaytor/kiauhoku 4.278990158322636e-06
setup.py github/CEED/libCEED 4.278990158322636e-06
setup.py github/MillionConcepts/lhorizon 4.278990158322636e-06
setup.py github/VarStarDetect/varstardetect 4.278990158322636e-06
setup.py github/LindleyLentati/Cobra 4.278990158322636e-06
setup.py github/BioSTEAMDevelopmentGroup/thermosteam 4.278990158322636e-06
setup.py github/Social-Evolution-and-Behavior/anTraX 4.278990158322636e-06
setup.py github/getzlab/rnaseqc 4.278990158322636e-06
setup.py github/changhoonhahn/pySpectrum 4.278990158322636e-06
setup.py github/wasserman-group/pyCADMium 4.278990158322636e-06
setup.py github/lofar-astron/RMextract 4.278990158322636e-06
setup.py github/telegraphic/pygsm 4.278990158322636e-06
setup.py github/telegraphic/fits2hdf 4.278990158322636e-06
setup.py github/ArtificialStellarPopulations/ArtPop 4.278990158322636e-06
setup.py github/TeraTrees/TIPP 4.278990158322636e-06
setup.py github/felixchenier/kineticstoolkit 4.278990158322636e-06
setup.py github/manodeep/Corrfunc 4.278990158322636e-06
setup.py github/phenomecentre/nPYc-Toolbox 4.278990158322636e-06
setup.py github/iomega/spec2vec 4.278990158322636e-06
setup.py github/pynbody/tangos 4.278990158322636e-06
setup.py github/pynbody/pynbody 4.278990158322636e-06
setup.py github/dynamicslab/pysindy 4.278990158322636e-06
setup.py github/migp11/pyfastcore 4.278990158322636e-06
setup.py github/stammler/dustpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/stammler/simframe 4.278990158322636e-06
setup.py github/HERA-Team/hera_opm 4.278990158322636e-06
setup.py github/HERA-Team/aipy 4.278990158322636e-06
setup.py github/MonashSmartStructures/ospgrillage 4.278990158322636e-06
setup.py github/szymon-datalions/pyinterpolate 4.278990158322636e-06
setup.py github/mattpitkin/psrqpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/seung-lab/FlyWirePaper 4.278990158322636e-06
setup.py github/fjankowsk/scatfit 4.278990158322636e-06
setup.py github/kennethcarrell/ATARRI 4.278990158322636e-06
setup.py github/sanjibs/bmcmc 4.278990158322636e-06
setup.py github/gogrean/PyXel 4.278990158322636e-06
setup.py github/hyperopt/hyperopt 4.278990158322636e-06
setup.py github/CosmoStat/shapepipe 4.278990158322636e-06
setup.py github/rhayes777/PyAutoFit 4.278990158322636e-06
setup.py github/olivares-j/Kalkayotl 4.278990158322636e-06
setup.py github/pavolgaj/OCFit 4.278990158322636e-06
setup.py github/avigan/pyZELDA 4.278990158322636e-06
setup.py github/avigan/SPHERE 4.278990158322636e-06
setup.py github/smoh/kinesis 4.278990158322636e-06
setup.py github/jdidion/atropos 4.278990158322636e-06
setup.py github/chanzuckerberg/idseq-dag 4.278990158322636e-06
setup.py github/ginolhac/mapDamage 4.278990158322636e-06
setup.py github/GalacticDynamics-Oxford/Agama 4.278990158322636e-06
setup.py github/dmey/synthia 4.278990158322636e-06
setup.py github/pyro-ppl/pyro 4.278990158322636e-06
setup.py github/dcorre/otrain 4.278990158322636e-06
setup.py github/seclark/RHT 4.278990158322636e-06
setup.py github/yymao/abundancematching 4.278990158322636e-06
setup.py github/BartoszBartmanski/StoSpa2 4.278990158322636e-06
setup.py github/sncosmo/sncosmo 4.278990158322636e-06
setup.py github/astroML/gatspy 4.278990158322636e-06
setup.py github/BD2KGenomics/toil 4.278990158322636e-06
setup.py github/rbturnbull/ausdex 4.278990158322636e-06
setup.py github/21cmFAST/21cmFAST 4.278990158322636e-06
setup.py github/Fermipy/fermipy 4.278990158322636e-06
setup.py github/xenon-middleware/pyxenon 4.278990158322636e-06
setup.py github/jnktsj/DNApi 4.278990158322636e-06
setup.py github/JulianKarlBauer/mechkit 4.278990158322636e-06
setup.py github/synchrofit/synchrofit 4.278990158322636e-06
setup.py github/blackjax-devs/blackjax 4.278990158322636e-06
setup.py github/cgobat/asymmetric_uncertainty 4.278990158322636e-06
setup.py github/t-brandt/orvara 4.278990158322636e-06
setup.py github/natashabatalha/picaso 4.278990158322636e-06
setup.py github/natashabatalha/PandExo 4.278990158322636e-06
setup.py github/mne-tools/mne-icalabel 4.278990158322636e-06
setup.py github/panoptes-organization/panoptes 4.278990158322636e-06
setup.py github/0xCoto/Virgo 4.278990158322636e-06
setup.py github/rabix/cwl-format 4.278990158322636e-06
setup.py github/tomlouden/spiderman 4.278990158322636e-06
setup.py github/biocore/scikit-bio 4.278990158322636e-06
setup.py github/biocore/emperor 4.278990158322636e-06
setup.py github/biocore/deblur 4.278990158322636e-06
setup.py github/KALMUS-Color-Toolkit/KALMUS 4.278990158322636e-06
setup.py github/AprilYuge/ResPAN 4.278990158322636e-06
setup.py github/saphir746/BiobankRead-Bash 4.278990158322636e-06
setup.py github/richteague/disksurf 4.278990158322636e-06
setup.py github/richteague/gofish 4.278990158322636e-06
setup.py github/richteague/bettermoments 4.278990158322636e-06
setup.py github/richteague/eddy 4.278990158322636e-06
setup.py github/eelregit/mcfit 4.278990158322636e-06
setup.py github/recipy/recipy 4.278990158322636e-06
setup.py github/KathrynJones1/catwoman 4.278990158322636e-06
setup.py github/juliotux/astropop 4.278990158322636e-06
setup.py github/Caltech-IPAC/Montage 4.278990158322636e-06
setup.py github/swiftsim/swiftsimio 4.278990158322636e-06
setup.py github/icb-dcm/pyabc 4.278990158322636e-06
setup.py github/FrancesBW/bellamy 4.278990158322636e-06
setup.py github/einsteinpy/einsteinpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/mkelley/calviacat 4.278990158322636e-06
setup.py github/NASA-PDS/naif-pds4-bundler 4.278990158322636e-06
setup.py github/yatiml/yatiml 4.278990158322636e-06
setup.py github/nextgenusfs/amptk 4.278990158322636e-06
setup.py github/davidemms/OrthoFinder 4.278990158322636e-06
setup.py github/astro-informatics/s2let 4.278990158322636e-06
setup.py github/astro-informatics/ssht 4.278990158322636e-06
setup.py github/Gaiana/nirdust 4.278990158322636e-06
setup.py github/mdshw5/pyfaidx 4.278990158322636e-06
setup.py github/ckm3/Py-PDM 4.278990158322636e-06
setup.py github/rgerum/pylustrator 4.278990158322636e-06
setup.py github/IMMM-SFA/mosartwmpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/SYalouz/QuantNBody 4.278990158322636e-06
setup.py github/DynaSlum/satsense 4.278990158322636e-06
setup.py github/AstarVienna/Pyckles 4.278990158322636e-06
setup.py github/AstarVienna/skycalc_ipy 4.278990158322636e-06
setup.py github/AstarVienna/AnisoCADO 4.278990158322636e-06
setup.py github/AstarVienna/ScopeSim_Templates 4.278990158322636e-06
setup.py github/bootphon/phonemizer 4.278990158322636e-06
setup.py github/SouthGreenPlatform/PyRice 4.278990158322636e-06
setup.py github/tcassanelli/pywpf 4.278990158322636e-06
setup.py github/volkamerlab/opencadd 4.278990158322636e-06
setup.py github/Johannes-Sahlmann/pygacs 4.278990158322636e-06
setup.py github/Alymantara/pydoppler 4.278990158322636e-06
setup.py github/halomod/hmf 4.278990158322636e-06
setup.py github/halomod/halomod 4.278990158322636e-06
setup.py github/brainets/frites 4.278990158322636e-06
setup.py github/mzy2240/ESA 4.278990158322636e-06
setup.py github/thejasvibr/bat_beamshapes 4.278990158322636e-06
setup.py github/JohannesBuchner/nway 4.278990158322636e-06
setup.py github/JohannesBuchner/PyMultiNest 4.278990158322636e-06
setup.py github/JohannesBuchner/BXA 4.278990158322636e-06
setup.py github/JohannesBuchner/UltraNest 4.278990158322636e-06
setup.py github/FlowModelingControl/flowtorch 4.278990158322636e-06
setup.py github/clauswilke/PeptideBuilder 4.278990158322636e-06
setup.py github/AlexanderLabWHOI/EUKulele 4.278990158322636e-06
setup.py github/BackmanLab/PWSpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/dfujim/bfit 4.278990158322636e-06
setup.py github/pec27/hfof 4.278990158322636e-06
setup.py github/pec27/smerfs 4.278990158322636e-06
setup.py github/ECSHackWeek/impedance.py 4.278990158322636e-06
setup.py github/nicolet5/DiffCapAnalyzer 4.278990158322636e-06
setup.py github/AlphonsG/Rainbow-Optical-Flow-For-ALI 4.278990158322636e-06
setup.py github/aiidateam/kiwipy 4.278990158322636e-06
setup.py github/tool-bin/ukbcc 4.278990158322636e-06
setup.py github/noraeisner/LATTE 4.278990158322636e-06
setup.py github/yqiuu/starduster 4.278990158322636e-06
setup.py github/sbebo/joypy 4.278990158322636e-06
setup.py github/chandra-marx/marxs 4.278990158322636e-06
setup.py github/jiahecui/SenAOReFoc 4.278990158322636e-06
setup.py github/skovaka/UNCALLED 4.278990158322636e-06
setup.py github/andycasey/sick 4.278990158322636e-06
setup.py github/exafmm/exafmm-t 4.278990158322636e-06
setup.py github/cameronliang/BayesVP 4.278990158322636e-06
setup.py github/neuralhydrology/neuralhydrology 4.278990158322636e-06
setup.py github/babinyurii/recan 4.278990158322636e-06
setup.py github/sinc-lab/miRe2e 4.278990158322636e-06
setup.py github/spyder-ide/spyder 4.278990158322636e-06
setup.py github/cdominik/optool 4.278990158322636e-06
setup.py github/oscaribv/citlalicue 4.278990158322636e-06
setup.py github/cmillion/gPhoton 4.278990158322636e-06
setup.py github/cadop/seg1d 4.278990158322636e-06
setup.py github/dolfin-adjoint/pyadjoint 4.278990158322636e-06
setup.py github/sherpa-deproject/deproject 4.278990158322636e-06
setup.py github/musevlt/origin 4.278990158322636e-06
setup.py github/musevlt/muse-psfr 4.278990158322636e-06
setup.py github/snad-space/zwad 4.278990158322636e-06
setup.py github/icredd-cheminfo/CGRdb2 4.278990158322636e-06
setup.py github/ucl-exoplanets/TauREx3_public 4.278990158322636e-06
setup.py github/pkgw/pwkit 4.278990158322636e-06
setup.py github/dbuscher/pois 4.278990158322636e-06
setup.py github/ICAMS/strucscan 4.278990158322636e-06
setup.py github/tylunel/pvpumpingsystem 4.278990158322636e-06
setup.py github/tvwenger/wisp 4.278990158322636e-06
setup.py github/tvwenger/kd 4.278990158322636e-06
setup.py github/tvwenger/hii-region-kinematics 4.278990158322636e-06
setup.py github/ComparativeGenomicsToolkit/cactus 4.278990158322636e-06
setup.py github/fpavogt/fcmaker 4.278990158322636e-06
setup.py github/agreenbaum/ImPlaneIA 4.278990158322636e-06
setup.py github/swagnercarena/ovejero 4.278990158322636e-06
setup.py github/bxlab/bx-python 4.278990158322636e-06
setup.py github/fcs-analysis/PyCorrFit 4.278990158322636e-06
setup.py github/fcs-analysis/PyScanFCS 4.278990158322636e-06
setup.py github/DLTK/DLTK 4.278990158322636e-06
setup.py github/fred3m/toyz 4.278990158322636e-06
setup.py github/shbhuk/barycorrpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/shbhuk/mrexo 4.278990158322636e-06
setup.py github/pmvreeswijk/BlackBOX 4.278990158322636e-06
setup.py github/pmvreeswijk/ZOGY 4.278990158322636e-06
setup.py github/mdruett/COCOPLOT 4.278990158322636e-06
setup.py github/s-goldman/Dusty-Evolved-Star-Kit 4.278990158322636e-06
setup.py github/twesterhout/lattice-symmetries 4.278990158322636e-06
setup.py github/nithyanandan/PRISim 4.278990158322636e-06
setup.py github/YSOVAR/YSOVAR 4.278990158322636e-06
setup.py github/JoeMcEwen/FAST-PT 4.278990158322636e-06
setup.py github/kboone/parsnip 4.278990158322636e-06
setup.py github/clawpack/clawpack 4.278990158322636e-06
setup.py github/anuradhawick/LRBinner 4.278990158322636e-06
setup.py github/MannLabs/alphapept 4.278990158322636e-06
setup.py github/GoekeLab/xpore 4.278990158322636e-06
setup.py github/numba/numba 4.278990158322636e-06
setup.py github/sdss/marvin 4.278990158322636e-06
setup.py github/MNGuenther/allesfitter 4.278990158322636e-06
setup.py github/era-urban/wrfpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/bfarr/exocartographer 4.278990158322636e-06
setup.py github/bethgelab/foolbox 4.278990158322636e-06
setup.py github/samuelefiorini/tangle 4.278990158322636e-06
setup.py github/chapmanb/bcbb 4.278990158322636e-06
setup.py github/liamedeiros/ehtplot 4.278990158322636e-06
setup.py github/NLESC-JCER/QMCTorch 4.278990158322636e-06
setup.py github/kerkelae/disimpy 4.278990158322636e-06
setup.py github/nasa/simupy-flight 4.278990158322636e-06
setup.py github/a-slide/pycoQC 4.278990158322636e-06
setup.py github/keflavich/HiGal_SEDfitter 4.278990158322636e-06
setup.py github/willvousden/ptemcee 4.278990158322636e-06
setup.py gitlab/fduchate/predihood 4.278990158322636e-06
setup.py gitlab/picos-api/picos 4.278990158322636e-06
setup.py gitlab/jason-rumengan/pyarma 4.278990158322636e-06
setup.py gitlab/BioimageInformaticsGroup/openphi 4.278990158322636e-06
setup.py gitlab/joseaher/astroplotlib 4.278990158322636e-06
setup.py gitlab/Molcas/OpenMolcas 4.278990158322636e-06
setup.py gitlab/permafrostnet/teaspoon 4.278990158322636e-06
setup.py gitlab/chjordan/sslf 4.278990158322636e-06
setup.py gitlab/gims-developers/gims 4.278990158322636e-06
setup.py gitlab/octopus-code/octopus 4.278990158322636e-06
setup.py gitlab/petsc/petsc 4.278990158322636e-06
pypi properscoring 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/nanograv/enterprise 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/3d-pli/fastpli 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/vallis/libstempo 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/christinahedges/contaminante 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/flu-crew/smot 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/NickMilsonPhysics/BinaryStarSolver 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/PolyChord/PolyChordLite 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Ajstros/pyripherals 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/RosettaCommons/RFDesign 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jeffdaily/parasail-python 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/genouest/biomaj-daemon 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/silx-kit/pyFAI 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/podondra/bayesian-sznet 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/abatten/fruitbat 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ParisAstronomicalDataCentre/OPUS 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pyFFTW/pyFFTW 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/BIMSBbioinfo/pigx_rnaseq 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/BIMSBbioinfo/pigx_scrnaseq 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pynucastro/pynucastro 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/citation-file-format/citation-file-format 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/spack/spack 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/luizfelippesr/galmag 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/HHTpy/HHTpywrapper 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/benstahl92/deepSIP 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/grahambell/pymoc 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/TinkerTools/tinker9 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/RECETOX/MSMetaEnhancer 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/RECETOX/RIAssigner 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Climdyn/qgs 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/erikbern/ann-benchmarks 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/healpy/healpy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/dengzhuo-AI/Real-Fundus 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Julian/jsonschema 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/aboucaud/pypher 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/aimalz/qp 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/rrwick/Deepbinner 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pysal/spopt 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/phineasng/DECODE 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/nanoporetech/pychopper 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/nanoporetech/medaka 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mirnylab/pairtools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mirnylab/cooler 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/PacificBiosciences/pbbam 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pcingola/SnpEff 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/astromer-science/main-code 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/wathela/FIRST-CLASSIFIER 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/daler/pybedtools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/daler/gffutils 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/sebastian-zieba/PACMAN 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/deeptools/deepTools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/deeptools/HiCExplorer 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/cistrome/MIRA 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/lpantano/seqcluster 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/snowformatics/macrobot 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/miguelcarcamov/gpuvmem 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/miguelcarcamov/csromer 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/LINNAE-project/SFB-Annotator 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/vgteam/vg#vg 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/vgteam/vg 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Basvanstein/GSAreport 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/biomedia-mira/deepscm 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/biomedia-mira/masf 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/biomedia-mira/istn 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/micahvista/MAMnet 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ExeClim/Isca 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/sorenwacker/ProteomicsQC 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Bishop-Laboratory/RLoop-QC-Meta-Analysis-Miller-2022 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/lucabaldini/ixpeobssim 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/htjb/globalemu 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mgieles/limepy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/MD-Studio/MDStudio 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/dfm/ketu 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/SterlingYM/astroPIPS 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Lyalpha/spalipy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/floodlight-sports/floodlight 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/miguelzuma/hi_class_public 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/SegataLab/lefse 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/imcgreer/simqso 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pysat/pysat 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jpierel14/snsed 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/LondonBiofoundry/basicsynbio 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/emerge-erc/ALminer 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Higgins00/TESS-Localize 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/zachetienne/nrpytutorial 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/silburt/DeepMoon 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/singularityhub/sregistry 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/SimonPfeifer/cows 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ArtRand/signalAlign 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/scottgigante/picopore 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/nlesc/embodied-emotions-scripts 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/diCenzo-GC/Tn-Core-webserver 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/AdmiralenOla/Scoary 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/AMReX-Astro/Nyx 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/AMReX-Astro/Castro 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/AMReX-Astro/MAESTROeX 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/danhey/echelle 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/TommasoRonconi/scampy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Kamuish/archi 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mms-fcul/PypKa 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mrtommyb/ktransit 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/stinefm/relsad 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/justyncw/STAR_MELT 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/damonge/schNell 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/rkiman/wdwarfdate 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/DataBiosphere/wdl-parsers 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/learningsimulator/learningsimulator 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/UUDigitalHumanitieslab/texcavator 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/BenNordick/HiLoop 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ngbusca/QuasarNET 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/CAMI-challenge/CAMITAX 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/GalletFlorian/TATOO 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/legolason/PyQSOFit 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/fenderglass/Flye 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/fenderglass/Ragout 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/epi2me-labs/mapula 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/enveda/RPath 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/migueldvb/cine 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/EnricoCorsaro/FAMED 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/temuller/hostphot 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/temuller/piscola 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/C0PEP0D/otto 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pymedphys/pymedphys 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/OpenBioLink/Explorer 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/timstaley/amisurvey 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/kkjawz/coref-ee 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/monarch-initiative/loinc2hpo 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/CederGroupHub/smol 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/icecube/TauRunner 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/kyleaoman/martini 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/gmbrandt/HTOF 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ratt-ru/PyMORESANE 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ratt-ru/rodrigues 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/rsnemmen/BCES 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/rcsb/mmtf-python 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Vini2/GraphBin 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/intake/intake 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ashleychontos/pySYD 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ITA-Solar/rh 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ajshajib/dolphin 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ZJUFanLab/bulk2space 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ClusterMonteCarlo/CMC-COSMIC 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/arq5x/poretools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/candYgene/siga 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/COMBINE-lab/alevin-fry 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ablab/TandemTools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/open2c/pairtools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/danielreardon/scintools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ronshnapp/MyPTV 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/VIB-PSB/MINI-EX 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/wmglab-duke/ascent 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/TianlaiProject/tlpipe 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/yrjia1015/CRISPRCasStack 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ggonnella/fastsubtrees 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/BASTAcode/BASTA 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/barentsen/k2flix 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/barentsen/dave 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/MichelleLochner/astronomaly 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/VChristiaens/special 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/LeandroOrdonez/explora-vr-dash-client 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/eggnogdb/eggnog-mapper 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/SPARC-FAIR-Codeathon/aqua 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/transientskp/lpf 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/williamjameshandley/anesthetic 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/williamjameshandley/fgivenx 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/brentp/cyvcf2 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/brentp/peddy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/AemulusProject/bias_emulator 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ryanvarley/exodata 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/labsyspharm/minerva-story 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/skyfielders/python-skyfield 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/csbioinfopk/iSumoK-PseAAC 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mattyowl/astLib 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/hannorein/rebound 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/artic-network/fieldbioinformatics 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/gbrammer/grizli 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/uedaLabR/nanoDoc 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/hongwanliu/DarkHistory 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/sbird/fake_spectra 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bregaldo/pywst 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/RBrearton/islatu 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Smith42/pix2prof 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ketch/RK-Opt 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/LSSTDESC/snmachine 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/LSSTDESC/Spectractor 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/LSSTDESC/sacc 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/seeh/surprise 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/secimTools/SECIMTools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/quantling/pyndl 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tikk3r/legacystamps 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Kaixhin/Rainbow 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Kaixhin/PlaNet 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Kaixhin/spinning-up-basic 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/epfl-radio-astro/PINION 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/epfl-radio-astro/LiSA 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/cosmo-ethz/seek 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/cosmo-ethz/CosmoHammer 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/cosmo-ethz/hide 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/duetosymmetry/qnm 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/johnveitch/cpnest 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/galaxyproject/galaxy-lib 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/broadinstitute/cromwell 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/spacetelescope/mirage 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/afeinstein20/eleanor 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Samreay/ChainConsumer 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Samreay/Barry 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/sibyllema/Fast-Multiscale-Diffusion-on-Graphs 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/TearsWaiting/MIMML 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/NLeSC/litstudy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/NLeSC/ShiCo 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/DarkQuestCosmology/dark_emulator_public 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/iontorrent/TS 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/kno10/python-kmedoids 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/antoinemarchal/ROHSA 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/siavashk/pycpd 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/GalSim-developers/GalSim 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/MikeSWang/Harmonia 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/MikeSWang/HorizonGRound 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/dirac-institute/asterogap 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/dartoon/galight 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/dstndstn/tractor 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ladsantos/p-winds 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ladsantos/flatstar 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mirapy-org/mirapy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ncbi/datasets 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Rohit-Kundu/ET-NET_Covid-Detection 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/E3SM-Project/gdess 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mwvgroup/pwv_kpno 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/vterron/lemon 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/lmcinnes/umap 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/carronj/lenspyx 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/carronj/plancklens 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/lkreidberg/batman 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/widdowquinn/pyani 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/rodluger/everest 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mwalmsley/zoobot 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/WangLabTHU/DeSP 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/inpefess/gym-saturation 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/CosmoStatGW/DarkSirensStat 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/CosmoStatGW/MGCosmoPop 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/xuanxu/starmatrix 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/AWehrhahn/SME 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/freqtrade/freqtrade 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jeremysanders/mbproj2 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/sidmohite/nimbus-astro 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/li-yangyang/lotus 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/NLeSC-GO-common-infrastructure/marzipan 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/MrOlm/drep 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/kartheikiyer/dense_basis 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bd-j/prospector 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bd-j/sedpy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/zhoux85/scAdapt 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/maxmahlke/ssos 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ggciag/mandyoc 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/huiwenke/MineProt 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ExObsSim/ExoRad2-public 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jdber1/opendrop 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/valboz/VBBinaryLensing 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/rhdtownsend/gyre 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/qMRLab/qMRLab 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/logan-pearce/lofti_gaia 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/johannesulf/dsigma 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/PolymerGuy/recolo 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/CGATOxford/UMI-tools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ryanhausen/fitsmap 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/j-erler/pymf 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/minaskar/pocomc 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/minaskar/zeus 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/minaskar/hankl 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bcbio/bcbio-nextgen 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/McMahonCosmologyGroup/holosim-ml 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/discsim/frank 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/timothydmorton/isochrones 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/nextstrain/nextclade 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/minkailin/stratsi 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/miracum/ahd2fhir 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/austinpeel/herculens 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/sblunt/orbitize 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/kylemede/ExoSOFT 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/onnela-lab/beiwe-backend 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jgieseler/solarmach 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ismael-mendoza/ShapeMeasurementFisherFormalism 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/LoganAMorrison/Hazma 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bengeof/QPoweredCompound2DeNovoDrugPropMax 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/PaulHancock/Robbie 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/kiyo-masui/bitshuffle 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/aewallin/allantools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/COINtoolbox/ActSNClass 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/wouterpeere/GHEtool 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/he2016012996/CABnet 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ucberkeleyseti/turbo_seti 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ucberkeleyseti/blimpy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/radiocosmology/draco 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bow/fsnviz 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tomasstolker/ARTES 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/statgen/Minimac4 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/joshspeagle/dynesty 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/travisseymour/EPICpy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/achael/eht-imaging 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/miRTop/mirtop 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/cogent3/cogent3 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ImperialCollegeLondon/research-software-directory-data 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ImperialCollegeLondon/champ 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/vortex-exoplanet/VIP 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/semaphoreP/whereistheplanet 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/xinyiguan/py2lispIDyOM 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/BioGearsEngine/core 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/a-griffiths/AutoSpec 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/SAMI-Galaxy-Survey/sami 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/nickhand/pyRSD 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tamarervin/SolAster 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/chenwuperth/rgz_rcnn 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Narayana-Rao/SAR-tools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/firefly-cpp/NiaARM 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/forrest-lab/scMatch 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/aertslab/pySCENIC 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/CarlosCoba/XookSuut-code 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/surf-eds/one-button-compute 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/dib-lab/sourmash 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/maserlib/ExPRES 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/holmescao/ANTS_marking_and_analysis_tools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/rpoleski/MulensModel 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/dlakaplan/pulsarsurveyscraper 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jdswinbank/Comet 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/TeamCOMPAS/COMPAS 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/STEllAR-GROUP/hpx 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/cytham/nanovar 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/reneshbedre/bioinfokit 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pierfied/karmma 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bcgsc/NanoSim 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bcgsc/TMBur 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/GilbertLabUCSF/CanDI 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/sklasfeld/DANPOS3 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tpospisi/cdetools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tpospisi/nnkcde 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tpospisi/RFCDE 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ConnorStoneAstro/AutoProf 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tmcclintock/AReconstructionTool 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/winni2k/abeona 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/desihub/fastspecfit 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/BioinfoUNIBA/REDItools2 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/matiscke/lcps 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/koszullab/pareidolia 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/londumas/redvsblue 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/fcastagna/preprofit 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/fcastagna/JoXSZ 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/gperezs/StarcNet 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/yuhuan-wu/mobilesal 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jkrogager/VoigtFit 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/fhcrc/seqmagick 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/lutteropp/NetRAX 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/xraypy/xraylarch 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/cwentland0/perform 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pcubillos/pyratbay 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pcubillos/mc3 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pcubillos/repack 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/cmoestl/3DCORE 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ianfhunter/GNOLL 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/villrv/SuperRAENN 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/sourmash-bio/sourmash 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mtlam/PyPulse 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/klb2/qmkpy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/lucydot/effmass 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/myinxd/mcrgnet 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/SebastianBocquet/pygtc 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/SDXorg/pysd 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/soraxas/sbp-env 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/james-m-osborn/astrosat 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/iancze/PSOAP 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/1313e/CMasher 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/johnpaulett/python-hl7 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/taoliu/MACS 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/marius311/cosmoslik 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mlares/hearsay 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/icrar/daliuge 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/teuben/QAC 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/sczesla/PyAstronomy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Beuth-Erdelt/DBMS-Benchmarker 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/hallamlab/TreeSAPP 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Cadaei-Yuvxvs/OSHy-X 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/FlorianThibord/OptimiR 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/katholt/Kleborate 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/milnus/Magphi 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jtschindler/sculptor 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/roban/CosmoloPy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/erling6232/imagedata 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/StingraySoftware/HENDRICS 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/LSARP/ProteomicsQC 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/cbg-ethz/smallgenomeutilities 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/JuliaHCI/ADI.jl 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/YangLab/CIRCexplorer2 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/arnauqb/qwind 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/shandley/hecatomb 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/PynPoint/PynPoint 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/lgrcia/prose 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/danielenricocahall/elephas 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/hpparvi/opents 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/hpparvi/PyTransit 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/asntech/intervene 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/segasai/rvspecfit 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/fabiorigamonti/bang 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/N-Wouda/ALNS 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/keatonb/Pyriod 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/keatonb/TESS_PRF 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/KeplerGO/K2fov 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/KeplerGO/kadenza 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/KeplerGO/PyKE 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/arnikz/PIQMIe 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/hemanthpruthvi/PyAstroPol 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bedops/bedops 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/SPARTA-dev/SPARTA 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/deepmind/alphafold 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pennsignals/chime 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/MIAnalyzer/MIA 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/dsavransky/EXOSIMS 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ppsp-team/PyNM 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/vrodgom/statmorph 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tud-hri/travia 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/chianti-atomic/ChiantiPy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/manodeep/TesseRACt 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/johnh2o2/cuvarbase 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/DSIMB/medusa 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Zafiirah13/meercrab 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/RuthAngus/stardate 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/SJLeo/FFSD 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mswzeus/TargetNet 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ebachelet/pyLIMA 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/astroboylrx/Rubble 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/moead-framework/framework 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/AllenInstitute/bmtk 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/AndrewAnnex/SpiceyPy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/Single-Cell-Graph-Learning/scSGL 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/macrocosme/time_domain_astronomy_sandbox 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/macrocosme/amber_meta 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/scikit-learn-contrib/hdbscan 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/CosmoStat/mccd 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/me-manu/gammaALPs 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/nathanael-fijalkow/DeepSynth 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pavolgaj/ObsPlanner 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/chanzuckerberg/cellxgene 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jan-rybizki/gdr2_completeness 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jan-rybizki/Chempy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/kblin/ncbi-acc-download 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/telatin/qax 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/SuLab/Wikidata-phenomizer 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/python-hydro/pyro2 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/AshleySpindler/AstroVaDEr-Public 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/MRChemSoft/mrchem 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pyxnat/pyxnat 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/atomec-project/atoMEC 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bradkav/WIMpy_NREFT 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bradkav/CEvNS 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bradkav/verne 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/csb-toolbox/CSB 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/NBISweden/AGAT 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tnakazato/priism 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mavrix93/LightCurvesClassifier 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jellis18/PTMCMCSampler 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/rae-holcomb/SpinSpotter 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/sosl/H-FISTA 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/connor-lab/vapor 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/AusSRC/SoFiAX 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/CobayaSampler/cobaya 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/sibirrer/psfr 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/dkoslicki/TAMPA 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/hposborn/MonoTools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mpound/pdrtpy 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/exosports/homer 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/exosports/MARGE 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/chemfiles/chemfiles 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/astro-informatics/sleplet 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/etal/cnvkit 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/SHTOOLS/SHTOOLS 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/valentineap/pyprop8 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/villano-lab/nrCascadeSim 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/JulianZDing/UniMAP 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/andr1976/HydDown 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/IMMM-SFA/tell 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/annayqho/TheCannon 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mwaskom/seaborn 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ot483/NetCom 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/rmjarvis/Piff 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/rmjarvis/TreeCorr 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/OxES/k2sc 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/mentatpsi/OSGenome 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tessgi/tvguide 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/robashaw/libecpint 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/drphilmarshall/HumVI 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tholoien/empiriciSN 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tholoien/XDGMM 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pni-lab/mlconfound 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/cylammarco/ASPIRED 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/cylammarco/WDPhotTools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/florian-lienhard/MM-LSD 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jts/nanopolish 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/neuroanatomy/reorient 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/abinit/abinit 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/CouncilDataProject/cookiecutter-cdp-deployment 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/pysam-developers/pysam 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/qmarcou/IGoR 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/PetroFit/petrofit 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ywx649999311/EzTao 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/deepsphere/deepsphere-cosmo-tf1 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/alejandrobll/py-sphviewer 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/snad-space/ztf-viewer 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ucl-exoplanets/ExoTETHyS 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/ucl-exoplanets/pylightcurve 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/AOtools/aotools 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/python-streamz/streamz 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/GeminiDRSoftware/DRAGONS 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/sjteresi/TE_Density 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/tvwenger/millennium-tap-query 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/exoclime/HELIOS-K 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/JacobBumgarner/VesselVio 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/fccoelho/epigrass 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/fccoelho/epimodels 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/swagnercarena/paltas 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/gvilitechltd/LibSWIFFT 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/kboone/avocado 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jesford/cluster-lensing 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/amrex-astro/Nyx 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/amrex-astro/Castro 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jakeret/abcpmc 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/jakeret/tf_unet 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/JieZheng-ShanghaiTech/PiLSL 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/JLBLine/WODEN 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/JLBLine/PUMA 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bthorne93/PySM_public 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/grant-m-s/astronomicAL 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/michaelhb/superplot 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/bfarr/kombine 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/igmhub/picca 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/smaret/astrochem 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/NLESC-JCER/QMCblip 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/kinnala/scikit-fem 4.278990158322636e-06
requirements.txt github/JLiangLab/TransVW 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/aegge/comet-emu 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/dsbowen/conditional-inference 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/pipe3d/pyPipe3D 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/casi-project/casi-2d 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/rki_bioinformatics/IDeFIX 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/rki_bioinformatics/purple 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/esa/pyxel 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/LouisLab/PiVR 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/ENKI-portal/ThermoEngine 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/ENKI-portal/vaporock 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/gpagano/lensinggw 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/cracklet/cracklet 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/AstroVian/bmarxiv 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/eleonoraalei/exo-mercat-gui 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/mauricemolli/petitRADTRANS 4.278990158322636e-06
requirements.txt gitlab/etienne.behar/menura 4.278990158322636e-06
pypi tornado>=6.1 4.243764900055016e-06
pypi sphinx>=1.5.1 4.243764900055016e-06
pypi pyppeteer<1.1,>=1 4.243764900055016e-06
pypi nbsphinx>=0.2.12 4.243764900055016e-06
pypi ipywidgets>=7 4.243764900055016e-06
pypi traitlets>=5.0 4.243764900055016e-06
pypi pygments>=2.4.1 4.243764900055016e-06
pypi pandocfilters>=1.4.1 4.243764900055016e-06
pypi nbformat>=5.1 4.243764900055016e-06
pypi nbclient>=0.5.0 4.243764900055016e-06
pypi mistune>=2.0.2 4.243764900055016e-06
pypi markupsafe>=2.0 4.243764900055016e-06
pypi jupyter-core>=4.7 4.243764900055016e-06
pypi jinja2>=3.0 4.243764900055016e-06
pypi importlib-metadata>=3.6 4.243764900055016e-06
pypi supernnova 4.236200256739418e-06
pypi idcempy 4.236200256739418e-06
pypi serotools 4.236200256739418e-06
pypi homelette 4.236200256739418e-06
pypi vip-hci 4.236200256739418e-06
pypi Cobra 4.236200256739418e-06
pypi megaman 4.23620025673941e-06
pypi TomograPy 4.23620025673941e-06
pypi UNKNOWN 4.23620025673941e-06
pypi ares 4.23620025673941e-06
pypi pybaobab 4.23620025673941e-06
pypi orcs 4.23620025673941e-06
pypi fetch 4.23620025673941e-06
pypi multivar-horner 4.23620025673941e-06
pypi StarburstPy 4.23620025673941e-06
pypi calibrate 4.23620025673941e-06
pypi ftd2xx 4.23620025673941e-06
pypi fm128-radar 4.23620025673941e-06
pypi galkin 4.23620025673941e-06
pypi rustworkx 4.23620025673941e-06
pypi Libra 4.23620025673941e-06
pypi SLIT 4.23620025673941e-06
pypi saphires 4.23620025673941e-06
pypi pyoscode 4.23620025673941e-06
pypi gfapy 4.23620025673941e-06
pypi ReplicatedFocusingBeliefPropagation 4.23620025673941e-06
pypi HelioPy 4.23620025673941e-06
pypi tdpy 4.23620025673941e-06
pypi SetCoverPy 4.23620025673941e-06
pypi NonnegMFPy 4.23620025673941e-06
pypi geneimpacts 4.23620025673941e-06
pypi kernel-tuner 4.23620025673941e-06
pypi grispy 4.23620025673941e-06
pypi pyccl 4.23620025673941e-06
pypi itmlogic 4.23620025673941e-06
pypi biotools 4.23620025673941e-06
pypi specviz 4.23620025673941e-06
pypi neworder 4.23620025673941e-06
pypi py2app 4.23620025673941e-06
pypi pyFlow 4.23620025673941e-06
pypi crc 4.23620025673941e-06
pypi mahotas 4.23620025673941e-06
pypi astrometry 4.23620025673941e-06
pypi ngs 4.23620025673941e-06
pypi gappa 4.23620025673941e-06
pypi bcbio-nextgen 4.23620025673941e-06
pypi PASTA 4.23620025673941e-06
pypi dnest4 4.23620025673941e-06
pypi least-asymmetry 4.23620025673941e-06
pypi gsf 4.23620025673941e-06
pypi polypy 4.23620025673941e-06
pypi SigProfilerMatrixGenerator 4.23620025673941e-06
pypi pycutest 4.23620025673941e-06
pypi INSANE 4.23620025673941e-06
pypi chromosight 4.23620025673941e-06
pypi pypico 4.23620025673941e-06
pypi parallel-fastq-dump 4.23620025673941e-06
pypi astroabc 4.23620025673941e-06
pypi spaTyper 4.23620025673941e-06
pypi wpca 4.23620025673941e-06
pypi javelin 4.23620025673941e-06
pypi macop 4.23620025673941e-06
pypi requirements 4.23620025673941e-06
pypi sphinx-better-theme 4.23620025673941e-06
pypi bubbly 4.23620025673941e-06
pypi pySpectrum 4.23620025673941e-06
pypi ebfpy 4.23620025673941e-06
pypi agama 4.23620025673941e-06
pypi pystospa 4.23620025673941e-06
pypi hpccm 4.23620025673941e-06
pypi DNApi 4.23620025673941e-06
pypi pydoppler 4.23620025673941e-06
pypi uncalled 4.23620025673941e-06
pypi allesfitter 4.23620025673941e-06
pypi pyarma 4.23620025673941e-06
pypi astroplotlib 4.23620025673941e-06
pypi pytest-sugar 4.2200714239637234e-06
pypi watermark 4.167250858304852e-06
pypi pytest-raises 4.1116061315411914e-06
pypi flake8-debugger 4.1116061315411914e-06
pypi yt-dlp 4.1116061315411914e-06
pypi webvtt-py 4.1116061315411914e-06
pypi truecase 4.1116061315411914e-06
pypi rapidfuzz 4.1116061315411914e-06
pypi google-cloud-speech 4.1116061315411914e-06
pypi ffmpeg-python 4.1116061315411914e-06
pypi pulumi-gcp 4.1116061315411914e-06
pypi pulumi-google-native 4.1116061315411914e-06
pypi fireo 4.1116061315411914e-06
pypi pyramid-mako 4.103818998716303e-06
pypi svo_filters 4.101866472786761e-06
pypi pytorch-lightning 4.101866472786755e-06
pypi eureka 4.073269477634048e-06
pypi stdatamodels 4.073269477634048e-06
pypi svo-filters 4.073269477634048e-06
pypi parsley 4.073269477634048e-06
pypi descartes 4.0425914545980414e-06
pypi z3-solver 4.004726184355241e-06
pypi obspy 4.000855798031666e-06
pypi pygam 3.985306253438475e-06
pypi huggingface-hub 3.961837573126635e-06
pypi sacremoses 3.961837573126635e-06
pypi tokenizers 3.961837573126635e-06
pypi sphinx_astropy 3.9606597975621095e-06
pypi sphinx-design 3.948295408812292e-06
pypi biomaj-core 3.942084497470376e-06
pypi cogapp 3.93220876123235e-06
pypi csvw 3.918485237483955e-06
pypi pysiaf 3.91829779499472e-06
pypi httpcore 3.9121005337477195e-06
pypi basic-modeling-interface 3.8831835686777916e-06
pypi thefuzz 3.851091142490372e-06
pypi ubelt 3.818520768567673e-06
pypi modopt 3.812580231065457e-06
pypi wxpython 3.8019897304236283e-06
pypi PyQtWebEngine 3.7971923241499633e-06
pypi semantic_version 3.790726817042611e-06
pypi kazoo 3.786103979460847e-06
pypi softlayer-messaging 3.786103979460847e-06
pypi pytest-celery 3.786103979460847e-06
pypi pyro4 3.786103979460847e-06
pypi python-memcached 3.786103979460847e-06
pypi pylibmc 3.786103979460847e-06
pypi librabbitmq 3.786103979460847e-06
pypi pycouchdb 3.786103979460847e-06
pypi couchbase 3.786103979460847e-06
pypi pydocumentdb 3.786103979460847e-06
pypi python-consul2 3.786103979460847e-06
pypi pyArango 3.786103979460847e-06
pypi pandas-bokeh 3.7823216578030443e-06
pypi resolvelib 3.7823216578030443e-06
pypi rtds-action 3.7789757578749878e-06
pypi assertionlib 3.7719728676576707e-06
pypi scvi-tools 3.748849784725141e-06
pypi docrep 3.748849784725141e-06
pypi mudata 3.748849784725141e-06
pypi exoctk 3.748849784725141e-06
pypi platon 3.748849784725141e-06
pypi ddtrace 3.748849784725141e-06
pypi flask_wtf 3.748849784725141e-06
pypi jwst_gtvt 3.748849784725141e-06
pypi scp 3.748849784725141e-06
pypi wtforms 3.748849784725141e-06
pypi ddsketch 3.748849784725141e-06
pypi bytecode 3.748849784725141e-06
pypi hvplot 3.7378237559465393e-06
pypi hmf 3.737823755946526e-06
pypi vispy 3.7070534568127635e-06
pypi pyside 3.7070534568127635e-06
pypi configargparse 3.6908246225319456e-06
pypi starkbank-ecdsa 3.678805486115803e-06
pypi hupper 3.656244269209611e-06
pypi translationstring 3.656244269209611e-06
pypi venusian 3.656244269209611e-06
pypi pytest-notebook 3.646815873193057e-06
pypi aio-pika 3.646815873193057e-06
pypi logomaker 3.633206906279803e-06
pypi cbor2 3.6206839801191532e-06
pypi mapbox-vector-tile 3.6206839801191532e-06
pypi sharedmem 3.6206839801191532e-06
pypi grpcio-status 3.600008814613764e-06
pypi stone 3.594718503576013e-06
pypi msrest 3.594718503576013e-06
pypi azure-core 3.594718503576013e-06
pypi types-pyOpenSSL 3.584477140317962e-06
pypi mypy-zope 3.584477140317962e-06
pypi pydoctor 3.584477140317962e-06
pypi PyHamcrest 3.584477140317962e-06
pypi cython-test-exception-raiser 3.584477140317962e-06
pypi twisted-iocpsupport 3.584477140317962e-06
pypi pynetdicom 3.562259306803594e-06
pypi modin 3.562259306803594e-06
pypi sunpy-sphinx-theme 3.548632368914782e-06
pypi mpl-animators 3.548632368914782e-06
pypi mlxtend 3.539113860038123e-06
pypi twython 3.5301668806161748e-06
pypi jinxed 3.5298138639281127e-06
pypi plaster-pastedeploy 3.4797359251788007e-06
pypi wordcloud 3.4752346498174592e-06
pypi exojax 3.4722952924093524e-06
pypi vaex 3.4722952924093524e-06
pypi vaex-astro 3.4722952924093524e-06
pypi vaex-core 3.4722952924093524e-06
pypi vaex-hdf5 3.4722952924093524e-06
pypi vaex-jupyter 3.4722952924093524e-06
pypi vaex-ml 3.4722952924093524e-06
pypi vaex-server 3.4722952924093524e-06
pypi vaex-viz 3.4722952924093524e-06
pypi bqplot 3.4722952924093524e-06
pypi ipyvuetify 3.4722952924093524e-06
pypi aplus 3.4722952924093524e-06
pypi blake3 3.4722952924093524e-06
pypi ipyvue 3.4722952924093524e-06
pypi ipywebrtc 3.4722952924093524e-06
pypi ipydatawidgets 3.4722952924093524e-06
pypi pretty-midi 3.465982028241335e-06
pypi webtest 3.455711948055613e-06
pypi pytest-asyncio>=0.18 3.4499491591917783e-06
pypi ipykernel>=6.5 3.4499491591917783e-06
pypi sphinx>=1.3.6 3.4499491591917783e-06
pypi tornado>=6.0 3.4499491591917783e-06
pypi pyzmq>=23.0 3.4499491591917783e-06
pypi python-dateutil>=2.8.2 3.4499491591917783e-06
pypi nest-asyncio>=1.5.4 3.4499491591917783e-06
pypi jupyter-core>=4.9.2 3.4499491591917783e-06
pypi deepdiff 3.384510415205877e-06
pypi pyside6 3.378369704749679e-06
pypi pyqt 3.378369704749679e-06
pypi enthought-sphinx-theme 3.378369704749679e-06
pypi fhirclient 3.3536585365853715e-06
pypi aesara-theano-fallback 3.3457015545430175e-06
pypi vplot 3.33289284905233e-06
pypi multiplanet 3.332892849052327e-06
pypi aafigure 3.328443058866679e-06
pypi mizani 3.2981844856042576e-06
pypi python-swiftclient 3.2948224219084527e-06
pypi pycuda 3.281643132220796e-06
pypi grpcio-gcp 3.246992126552144e-06
pypi hashin 3.244830856980866e-06
pypi hankel 3.243600392660284e-06
pypi alibi 3.2337406539995493e-06
pypi bio 3.2337406539995493e-06
pypi kahypar 3.2337406539995493e-06
pypi nwalign3 3.2337406539995493e-06
pypi PubChemPy 3.2337406539995493e-06
pypi PyMetis 3.2337406539995493e-06
pypi selfies 3.2337406539995493e-06
pypi SmilesPE 3.2337406539995493e-06
pypi upfp 3.2337406539995493e-06
pypi pyvcf 3.2124518613607326e-06
pypi phonenumbers 3.202365670273244e-06
pypi pendulum 3.202365670273244e-06
pypi fasteners 3.197706827981298e-06
pypi sphinxcontrib-trio 3.177150192554557e-06
pypi academictorrents 3.177150192554557e-06
pypi fortranformat 3.177150192554557e-06
pypi python-magic-bin 3.177150192554557e-06
pypi xnat 3.177150192554557e-06
pypi ACEBinf 3.1613434751786638e-06
pypi bwapy 3.1613434751786638e-06
pypi dbus-python 3.1613434751786638e-06
pypi jupyter-http-over-ws 3.1613434751786638e-06
pypi PyGObject 3.1613434751786638e-06
pypi pytabix 3.1613434751786638e-06
pypi python-apt 3.1613434751786638e-06
pypi PyVCF 3.1613434751786638e-06
pypi requests-unixsocket 3.1613434751786638e-06
pypi Truvari 3.1613434751786638e-06
pypi UpSetPlot 3.1613434751786638e-06
pypi nose-exclude 3.1532618452421167e-06
pypi mockredispy 3.1532618452421167e-06
pypi motor 3.1532618452421167e-06
pypi aiounittest 3.1532618452421167e-06
pypi pyfarmhash 3.1532618452421167e-06
pypi SetSimilaritySearch 3.1532618452421167e-06
pypi pyhash 3.1532618452421167e-06
pypi docformatter 3.0921169757221967e-06
pypi flametree 3.0921169757221967e-06
pypi icebreaker 3.0921169757221967e-06
pypi platemap 3.0921169757221967e-06
pypi primer3-py 3.0921169757221967e-06
pypi proglog 3.0921169757221967e-06
pypi sbol2 3.0921169757221967e-06
pypi untokenize 3.0921169757221967e-06
pypi biomaj-cli 3.089934304915809e-06
pypi feedparser 3.085027509251631e-06
pypi spatialpandas 3.071132879660548e-06
pypi qmflows 3.0491331518289177e-06
pypi soxr 2.9653401797175864e-06
pypi samplerate 2.9653401797175864e-06
pypi presets 2.9653401797175864e-06
pypi sphinxcontrib-svg2pdfconverter 2.9653401797175864e-06
pypi mir-eval 2.9653401797175864e-06
pypi sphinx-multiversion 2.9653401797175864e-06
pypi resampy 2.9653401797175864e-06
pypi audioread 2.9653401797175864e-06
pypi pyaml 2.9547496790757444e-06
pypi pytest-cover 2.912387676508344e-06
pypi langdetect 2.9037639831285554e-06
pypi LSSTDESC.Coord 2.890500641848535e-06
pypi cmarkgfm 2.8832637997432605e-06
pypi horovod 2.875749166585646e-06
pypi os-service-types 2.870449293966624e-06
pypi hyperspy 2.850713584535226e-06
pypi sadisplay 2.849348982211627e-06
pypi keras2onnx 2.824133504492961e-06
pypi pyramid_debugtoolbar 2.824133504492941e-06
pypi mpl-playback 2.8241335044929395e-06
pypi atomneb 2.820603337612338e-06
pypi napari-plugin-engine 2.8170731707317157e-06
pypi validate-pyproject 2.790255290074123e-06
pypi pyproject-fmt 2.790255290074123e-06
pypi tomlkit 2.790255290074123e-06
pypi configupdater 2.790255290074123e-06
pypi testscenarios 2.76793324775353e-06
pypi cmocean 2.7518689118779745e-06
pypi Auto-FOX 2.7232715936181918e-06
pypi ephemeral-port-reserve 2.7232715936181918e-06
pypi fido 2.7232715936181918e-06
pypi bravado-core 2.7232715936181918e-06
pypi mip 2.7128940236770825e-06
pypi nox 2.7052113366927895e-06
pypi sphinxcontrib_bibtex 2.6728406381808346e-06
pypi swagger-ui-bundle 2.6627544470933436e-06
pypi aiohttp-jinja2 2.6627544470933436e-06
pypi camcops-server 2.647625160462131e-06
pypi cardinal_pythonlib 2.647625160462131e-06
pypi CherryPy 2.647625160462131e-06
pypi colander 2.647625160462131e-06
pypi deform 2.647625160462131e-06
pypi Faker 2.647625160462131e-06
pypi flower 2.647625160462131e-06
pypi hl7 2.647625160462131e-06
pypi paginate 2.647625160462131e-06
pypi pycap 2.647625160462131e-06
pypi pyexcel-ods3 2.647625160462131e-06
pypi pyexcel-xlsx 2.647625160462131e-06
pypi pyotp 2.647625160462131e-06
pypi scrapy 2.647625160462131e-06
pypi twilio 2.647625160462131e-06
pypi Wand 2.647625160462131e-06
pypi cheroot 2.647625160462131e-06
pypi itemadapter 2.647625160462131e-06
pypi itemloaders 2.647625160462131e-06
pypi parsel 2.647625160462131e-06
pypi peppercorn 2.647625160462131e-06
pypi portend 2.647625160462131e-06
pypi protego 2.647625160462131e-06
pypi PyDispatcher 2.647625160462131e-06
pypi pyexcel-ezodf 2.647625160462131e-06
pypi pyexcel-io 2.647625160462131e-06
pypi python-editor 2.647625160462131e-06
pypi pytzdata 2.647625160462131e-06
pypi queuelib 2.647625160462131e-06
pypi w3lib 2.647625160462131e-06
pypi jaraco.collections 2.647625160462131e-06
pypi qrcode 2.647625160462131e-06
pypi tldextract 2.647625160462131e-06
pypi zc.lockfile 2.647625160462131e-06
pypi lml 2.647625160462131e-06
pypi jaraco.text 2.647625160462131e-06
pypi hickle 2.6358579375267603e-06
pypi biomaj-user 2.627803367816959e-06
pypi zipppython_version<'3.8' 2.6211489088575096e-06
pypi importlib_metadatapython_version<'3.8' 2.6211489088575096e-06
pypi tomlpython_version<'3.6' 2.6211489088575096e-06
pypi channels 2.597736025207142e-06
pypi typer-cli 2.5887890457851945e-06
pypi pytest-coverage 2.5887890457851945e-06
pypi lark 2.584082156611059e-06
pypi pytest-check-links 2.575163840281062e-06
pypi sphobjinv 2.573280008887133e-06
pypi xdoctest 2.5591098814289294e-06
pypi twobody 2.5417201540436457e-06
pypi cmastro 2.5417201540436457e-06
pypi sphinx-astrorefs 2.5417201540436457e-06
pypi pyahocorasick 2.5374839537869097e-06
pypi email_validator 2.5302191578715095e-06
pypi cattrs 2.518144499862464e-06
pypi url-normalize 2.518144499862464e-06
pypi pytest-socket 2.5139534632851852e-06
pypi zest-releaser 2.4963322941500093e-06
pypi fhirspec 2.4963322941500093e-06
pypi flake8-isort 2.4963322941500093e-06
pypi sphinx-sitemap 2.493451754811251e-06
pypi mkdocstrings 2.4916222332176507e-06
pypi stsci.tools 2.4876644736842105e-06
pypi pytest-freezegun 2.482244762612176e-06
pypi coverage-enable-subprocess 2.482244762612176e-06
pypi proselint 2.482244762612176e-06
pypi sentencepiece 2.4755295250320925e-06
pypi phantomjs 2.4669636789247148e-06
pypi sphinx-pyviz-theme 2.4669636789247148e-06
pypi rise 2.4669636789247148e-06
pypi pytest-plt 2.4669636789247148e-06
pypi pvfactors 2.430141665138459e-06
pypi pre-commit~=2.12 2.3547570850202428e-06
pypi nbstripout 2.331525667258895e-06
pypi cobra 2.3106546854942234e-06
pypi cloudnetpy-qc 2.3043067330615466e-06
pypi pySMARTS 2.3043067330615466e-06
pypi pvmismatch 2.3043067330615466e-06
pypi pytransit 2.295844525229872e-06
pypi pymeeus 2.2627865395195304e-06
pypi casatools 2.2550706033376125e-06
pypi sncosmo 2.246851885812097e-06
pypi Yapsy 2.242694253567923e-06
pypi influxdb 2.242694253567923e-06
pypi drmaa 2.242694253567923e-06
pypi biomaj-process 2.242694253567923e-06
pypi biomaj-download 2.242694253567923e-06
pypi beartype 2.242694253567923e-06
pypi pyright 2.242694253567923e-06
pypi dfsql 2.242694253567923e-06
pypi modin-spreadsheet 2.242694253567923e-06
pypi rpyc 2.242694253567923e-06
pypi bson 2.2155587672382175e-06
pypi libpysal 2.196548281272288e-06
pypi casatasks 2.1851732991014124e-06
pypi PyEnchant 2.184290757381258e-06
pypi pyevtk 2.179952211950249e-06
pypi dask-cudf 2.1594289113622844e-06
pypi cudf 2.1594289113622844e-06
pypi snappy 2.1594289113622844e-06
pypi datashape 2.1594289113622844e-06
pypi bs4 2.1393006437294066e-06
pypi sphinx-toggleprompt 2.127555932514212e-06
pypi nestcheck 2.1181001283697207e-06
pypi napari-tracks-reader 2.118100128369709e-06
pypi smart_open 2.118100128369709e-06
pypi pomegranate 2.118100128369709e-06
pypi demask 2.118100128369709e-06
pypi pybiopax 2.118100128369709e-06
pypi bio-hansel 2.118100128369709e-06
pypi ftperiodogram 2.118100128369709e-06
pypi coxeter 2.118100128369709e-06
pypi git 2.118100128369709e-06
pypi SomaticSiMu 2.118100128369709e-06
pypi jumper 2.118100128369709e-06
pypi atropos 2.118100128369709e-06
pypi exhale 2.118100128369709e-06
pypi subset 2.118100128369705e-06
pypi komics 2.118100128369705e-06
pypi catscii 2.118100128369705e-06
pypi firesong 2.118100128369705e-06
pypi cb-platon 2.118100128369705e-06
pypi OpenSMOG 2.118100128369705e-06
pypi gridtest 2.118100128369705e-06
pypi partycls 2.118100128369705e-06
pypi sepp 2.118100128369705e-06
pypi hera-opm 2.118100128369705e-06
pypi PeptideBuilder 2.118100128369705e-06
pypi simpleyaml 2.118100128369705e-06
pypi PICOS 2.118100128369705e-06
pypi petsc 2.118100128369705e-06
pypi cdp-backend 2.118100128369685e-06
pypi spython 2.1170915092609637e-06
pypi ducc0 2.0969191270860097e-06
pypi jaraco.windows 2.060496214208583e-06
pypi singledispatch 2.060496214208583e-06
pypi vulture 2.036481608385534e-06
pypi sphinxcontrib-mermaid 2.0162683914288535e-06
pypi ligo-gracedb 2.0162683914288535e-06
pypi jupyter_sphinx 1.999177960569549e-06
pypi docutils!=0.17.0 1.999177960569549e-06
pypi sphinx<5,>=3.5.4 1.999177960569549e-06
pypi jarvis-tools 1.997065835320007e-06
pypi elasticsearch-dsl 1.997065835320007e-06
pypi mongomock 1.997065835320007e-06
pypi jsondiff 1.997065835320007e-06
pypi mkdocs-awesome-pages-plugin 1.997065835320007e-06
pypi mike 1.997065835320007e-06
pypi aiida-core 1.997065835320007e-06
pypi trollius 1.997065835320007e-06
pypi setoptconf-tmp 1.9865549625025337e-06
pypi requirements-detector 1.9865549625025337e-06
pypi pylint-plugin-utils 1.9865549625025337e-06
pypi pylint-flask 1.9865549625025337e-06
pypi pylint-django 1.9865549625025337e-06
pypi pylint-celery 1.9865549625025337e-06
pypi dodgy 1.9865549625025337e-06
pypi subunit2sql 1.977095176966807e-06
pypi cliff 1.977095176966807e-06
pypi polib 1.977095176966807e-06
pypi google-api-python-client 1.9461558859758083e-06
pypi pymc3-ext 1.9338772588130734e-06
pypi sphinx-pytest 1.9246198281820876e-06
pypi pytest-param-files~=0.3.4 1.9246198281820876e-06
pypi pytest>=6,<7 1.9246198281820876e-06
pypi sphinxext-opengraph~=0.6.3 1.9246198281820876e-06
pypi sphinxcontrib.mermaid~=0.7.1 1.9246198281820876e-06
pypi sphinxext-rediraffe~=0.2.7 1.9246198281820876e-06
pypi linkify-it-py~=1.0 1.9246198281820876e-06
pypi sphinx>=4,<6 1.9246198281820876e-06
pypi mdit-py-plugins~=0.3.0 1.9246198281820876e-06
pypi markdown-it-py>=1.0.0,<3.0.0 1.9246198281820876e-06
pypi docutils>=0.15,<0.19 1.9246198281820876e-06
pypi funsor 1.9182342891889543e-06
pypi sphinxbootstrap4theme 1.917210484227362e-06
pypi levmar 1.9062901155327343e-06
pypi gradient-free-optimizers 1.9062901155327343e-06
pypi bumps 1.9062901155327343e-06
pypi tinycc 1.9062901155327343e-06
pypi sasmodels 1.9062901155327343e-06
pypi dfogn 1.9062901155327343e-06
pypi DFO-LS 1.9062901155327343e-06
pypi sphinx-paramlinks 1.9062901155327343e-06
pypi NRSur7dq2 1.8827556696619721e-06
pypi openbabel 1.8780487804878052e-06
pypi pssmgen 1.8725233018920604e-06
pypi swapper 1.8639281129653401e-06
pypi jsonfield 1.8639281129653401e-06
pypi django-model-utils 1.8639281129653401e-06
pypi genfire 1.8639281129653401e-06
pypi flask-cors 1.8503036644696392e-06
pypi requestsexceptions 1.8452888318356867e-06
pypi jsonpatch 1.8452888318356867e-06
pypi py2-ipaddress 1.8394027430579015e-06
pypi casadata 1.8356867779204108e-06
pypi cupy-cuda92 1.8298446562860227e-06
pypi cupy-cuda91 1.8298446562860227e-06
pypi cupy-cuda90 1.8298446562860227e-06
pypi cupy-cuda80 1.8298446562860227e-06
pypi cupy-cuda115 1.8298446562860227e-06
pypi cupy-cuda114 1.8298446562860227e-06
pypi cupy-cuda113 1.8298446562860227e-06
pypi cupy-cuda112 1.8298446562860227e-06
pypi cupy-cuda111 1.8298446562860227e-06
pypi cupy-cuda110 1.8298446562860227e-06
pypi cupy-cuda102 1.8298446562860227e-06
pypi cupy-cuda101 1.8298446562860227e-06
pypi cupy-cuda100 1.8298446562860227e-06
pypi sphinx-immaterial-igwn 1.8155143957454608e-06
pypi pyobjc-framework-Cocoa 1.8101609558605708e-06
pypi zope.component 1.7931986979644231e-06
pypi pypex 1.7886178861788624e-06
pypi cmasher 1.7886178861788624e-06
pypi mpi4pyd 1.7886178861788624e-06
pypi Flask-APScheduler 1.7621169135176537e-06
pypi types-orjson 1.7621169135176533e-06
pypi types-ujson 1.7621169135176533e-06
pypi peewee 1.7621169135176533e-06
pypi mkdocs-markdownextradata-plugin 1.7621169135176533e-06
pypi mdx-include 1.7621169135176533e-06
pypi python-jose 1.7621169135176533e-06
pypi autodoc 1.7621169135176533e-06
pypi Boruta 1.7504959738592602e-06
pypi coverage-badge 1.7504959738592602e-06
pypi cufflinks 1.7504959738592602e-06
pypi daphne 1.7504959738592602e-06
pypi django-admin-index 1.7504959738592602e-06
pypi django-classy-tags 1.7504959738592602e-06
pypi django-light 1.7504959738592602e-06
pypi django-ordered-model 1.7504959738592602e-06
pypi dpd-components 1.7504959738592602e-06
pypi htmlmin 1.7504959738592602e-06
pypi ImageHash 1.7504959738592602e-06
pypi jwcrypto 1.7504959738592602e-06
pypi kmodes 1.7504959738592602e-06
pypi missingno 1.7504959738592602e-06
pypi multimethod 1.7504959738592602e-06
pypi pandas-profiling 1.7504959738592602e-06
pypi phik 1.7504959738592602e-06
pypi pycaret 1.7504959738592602e-06
pypi pyLDAvis 1.7504959738592602e-06
pypi pyod 1.7504959738592602e-06
pypi scikit-plot 1.7504959738592602e-06
pypi tangled-up-in-unicode 1.7504959738592602e-06
pypi textblob 1.7504959738592602e-06
pypi visions 1.7504959738592602e-06
pypi yellowbrick 1.7504959738592602e-06
pypi eli5 1.7474326059050066e-06
pypi pscript 1.7398679625894004e-06
pypi mpl-sample-data 1.7398679625894004e-06
pypi astro-sedpy 1.7297817715019483e-06
pypi matplotlib-scalebar 1.7258593638567964e-06
pypi splot 1.7258593638567964e-06
pypi esda 1.7258593638567964e-06
pypi jsonargparse 1.704812298443909e-06
pypi pyzstd 1.6979102243611396e-06
pypi ebltable 1.6944801026957957e-06
pypi kubernetes 1.6806345707441327e-06
pypi qtsass 1.6642215294333395e-06
pypi dm-haiku 1.6541353383458677e-06
pypi mzml2isa 1.6446424526164767e-06
pypi portpicker 1.6382180680359436e-06
pypi kt-legacy 1.6382180680359436e-06
pypi velociraptor 1.632702182284982e-06
pypi gin-config 1.5694067693237066e-06
pypi pytest-isort 1.567526476251606e-06
pypi opencv-contrib-python 1.5532734274711264e-06
pypi imgaug 1.549444857329469e-06
pypi yatiml 1.5431241976893462e-06
pypi galsim 1.529738981600346e-06
pypi types-pkg-resources 1.5250320924261871e-06
pypi WebOb 1.520687271650046e-06
pypi h5xplorer 1.5195066138304404e-06
pypi sphinx-tabs 1.496372900893348e-06
pypi astroML 1.4709028669234133e-06
pypi macholib 1.4673919905721924e-06
pypi entsoe-py 1.4561938382541726e-06
pypi quandl 1.4561938382541726e-06
pypi mplleaflet 1.456193838254172e-06
pypi geojson 1.456193838254172e-06
pypi transitleastsquares 1.4509646409518084e-06
pypi radon 1.4264755966571479e-06
pypi numba>=0.55 1.418504115381711e-06
pypi einops 1.418504115381711e-06
pypi xarray>=0.16 1.418504115381711e-06
pypi scipy>=1.5 1.418504115381711e-06
pypi numpy>=1.19 1.418504115381711e-06
pypi bel-resources 1.4120667522464805e-06
pypi mira-multiome 1.4120667522464805e-06
pypi howfairis 1.4120667522464805e-06
pypi surfinBH 1.4120667522464805e-06
pypi parmap 1.4120667522464805e-06
pypi google-cloud-monitoring 1.4120667522464805e-06
pypi msstitch 1.4120667522464805e-06
pypi pyone 1.4120667522464805e-06
pypi cpplint 1.4120667522464805e-06
pypi symfem 1.4120667522464805e-06
pypi PSSMGen 1.4120667522464805e-06
pypi Crimson 1.4120667522464805e-06
pypi BisPy 1.4120667522464805e-06
pypi sit2standpy 1.4120667522464805e-06
pypi bigslice 1.4120667522464805e-06
pypi circuitgraph 1.4120667522464805e-06
pypi pystan 1.4120667522464805e-06
pypi synthia 1.4120667522464805e-06
pypi zeus-mcmc 1.4120667522464805e-06
pypi contextily 1.4120667522464805e-06
pypi sphinxcontrib-doxylink 1.4120667522464805e-06
pypi anesthetic 1.41206675224647e-06
pypi ont-fast5-api 1.41206675224647e-06
pypi clingo 1.41206675224647e-06
pypi singularity-compose 1.41206675224647e-06
pypi pypolychord 1.41206675224647e-06
pypi tesliper 1.41206675224647e-06
pypi pyplif-hippos 1.41206675224647e-06
pypi starlink-pyast 1.41206675224647e-06
pypi electiondata 1.41206675224647e-06
pypi libceed 1.41206675224647e-06
pypi wurlitzer 1.41206675224647e-06
pypi asyncpg 1.41206675224647e-06
pypi hicmatrix 1.403711327676965e-06
pypi modulegraph 1.397946084724005e-06
pypi WSGIProxy2 1.3441789276192358e-06
pypi pyquery 1.3441789276192358e-06
pypi PySide2 1.3301668806161878e-06
pypi twiggy 1.3265995540841845e-06
pypi python-forge 1.3139016839084796e-06
pypi pytest-pydocstyle 1.2904117705144663e-06
pypi pytest-pycodestyle 1.2904117705144663e-06
pypi types-PyYAML 1.2904117705144663e-06
pypi flat-table 1.258499811020727e-06
pypi tikzplotlib 1.258499811020727e-06
pypi stsynphot 1.2432326840430858e-06
pypi cachecontrol 1.2410276808476014e-06
pypi google-cloud-firestore 1.2410276808476014e-06
pypi stingray 1.2355584082156675e-06
pypi adjustText 1.2102719609565363e-06
pypi phantomconfig 1.205125935106901e-06
pypi proxmin 1.2002567394095062e-06
pypi pytest-responsemock 1.191431322207959e-06
pypi iso3166 1.191431322207959e-06
pypi sphinx-autodoc-typehints>=1.15.2 1.1828774563049273e-06
pypi typing_extensions>=3.10 1.1828774563049273e-06
pypi get_version 1.1828774563049273e-06
pypi sphinx>=3.0 1.1828774563049273e-06
pypi scriptcwl 1.1767222935387318e-06
pypi pyomo 1.173101609558612e-06
pypi phonemizer 1.1517169448010348e-06
pypi croniter 1.141126444159179e-06
pypi cyvcf2 1.1382113821138194e-06
pypi dustmaps 1.1339323919555043e-06
pypi OpenPIV 1.1262093365477933e-06
pypi snakeviz 1.1214251932784464e-06
pypi pyoculus 1.1213471267839614e-06
pypi py-spec 1.1213471267839614e-06
pypi pybullet 1.1213471267839614e-06
pypi ale-py 1.1213471267839614e-06
pypi dm-reverb 1.1213471267839614e-06
pypi rlds 1.1213471267839614e-06
pypi pywin32-ctypes 1.1183568677792041e-06
pypi torchaudio 1.1132060333761224e-06
pypi ua_parser 1.1094810196222262e-06
pypi flask-seasurf 1.1094810196222262e-06
pypi chart_studio 1.1094810196222262e-06
pypi spacy-transformers 1.0782607397677402e-06
pypi pythainlp 1.0782607397677402e-06
pypi spacy-ray 1.0782607397677402e-06
pypi natto-py 1.0782607397677402e-06
pypi sudachidict-core 1.0782607397677402e-06
pypi sudachipy 1.0782607397677402e-06
pypi thinc-apple-ops 1.0782607397677402e-06
pypi multiqc 1.0590500641848544e-06
pypi fairdatapoint-client 1.0590500641848544e-06
pypi cutadapt 1.0590500641848544e-06
pypi hdf5storage 1.0590500641848544e-06
pypi cygrid 1.0590500641848544e-06
pypi neo 1.0590500641848544e-06
pypi flatstar 1.0590500641848544e-06
pypi Sphinx-Substitution-Extensions 1.0590500641848544e-06
pypi referenceseeker 1.0590500641848544e-06
pypi pyequib 1.0590500641848544e-06
pypi cspy 1.0590500641848544e-06
pypi genshi 1.0590500641848544e-06
pypi cairosvg 1.0590500641848544e-06
pypi COFFEE 1.0590500641848525e-06
pypi pypeFLOW 1.0590500641848525e-06
pypi proposal 1.0590500641848525e-06
pypi pystrict 1.0590500641848525e-06
pypi contexttimer 1.0590500641848525e-06
pypi pycoeman 1.0590500641848525e-06
pypi pyfftlog 1.0590500641848525e-06
pypi easybuild 1.0590500641848525e-06
pypi easybuild-easyblocks 1.0590500641848525e-06
pypi easybuild-easyconfigs 1.0590500641848525e-06
pypi easybuild-framework 1.0590500641848525e-06
pypi sphinx-markdown-tables 1.0590500641848525e-06
pypi alive-progress 1.0569319640564862e-06
pypi mako 1.0445259490188934e-06
pypi jsonref 1.0304270894771536e-06
pypi docker-pycreds 1.0304270894771536e-06
pypi sentry-sdk 1.0304270894771536e-06
pypi promise 1.0304270894771536e-06
pypi testresources 1.0251604621309372e-06
pypi oslotest 1.0251604621309372e-06
pypi flake8-import-order 1.0251604621309372e-06
pypi requests-kerberos 1.0251604621309372e-06
pypi betamax 1.0251604621309372e-06
pypi exoplanet-core 1.0081341957144267e-06
pypi bioframe 1.0002139495079187e-06
pypi poppy 1.0002139495079187e-06
pypi jaxns 9.985329176600035e-07
pypi gooey 9.985329176600035e-07
pypi peakutils 9.965932655278016e-07
pypi molmass 9.902805794975298e-07
pypi questionary 9.884467265725346e-07
pypi clize 9.884467265725316e-07
pypi tvtk 9.867854715698858e-07
pypi tensorboardX 9.856829674373368e-07
pypi pytest-django 9.610879332477535e-07
pypi sybil 9.610879332477535e-07
pypi setuptools-git 9.610879332477535e-07
pypi eagerpy 9.404364569961532e-07
pypi EDFlib-Python 9.361246103062534e-07
pypi eeglabio 9.361246103062534e-07
pypi nitime 9.361246103062534e-07
pypi codespell 9.361246103062534e-07
pypi flake8-array-spacing 9.361246103062534e-07
pypi pytest-harvest 9.361246103062534e-07
pypi h5io 9.361246103062534e-07
pypi pyvirtualdisplay 9.267633642031909e-07
pypi ldtk 9.216009895614245e-07
pypi pypandoc 9.197013715289507e-07
pypi lap 9.197013715289507e-07
pypi pyepsg 9.117039682982642e-07
pypi intake-xarray 9.117039682982642e-07
pypi intake-parquet 9.117039682982642e-07
pypi dcor 9.038444513301758e-07
pypi citeproc-py 9.034954269906988e-07
pypi fgivenx 8.966623876765128e-07
pypi jsonpickle 8.701384311140429e-07
pypi line-profiler 8.701384311140415e-07
pypi mercantile 8.572421908429647e-07
pypi python-slugify 8.557980316645279e-07
pypi test-tube 8.524061492219544e-07
pypi comet-ml 8.524061492219544e-07
pypi neptune-client 8.524061492219544e-07
pypi torchtext 8.524061492219544e-07
pypi elastic-transport 8.472400513478979e-07
pypi cffconvert 8.472400513478979e-07
pypi iteration_utilities 8.472400513478979e-07
pypi nempy 8.472400513478979e-07
pypi brian2 8.472400513478979e-07
pypi vis_sample 8.472400513478979e-07
pypi antspyx 8.472400513478979e-07
pypi gala 8.47240051347886e-07
pypi pyunpack 8.47240051347886e-07
pypi tripoli 8.47240051347886e-07
pypi TPOT 8.47240051347886e-07
pypi update_checker 8.47240051347886e-07
pypi RagTag 8.47240051347886e-07
pypi ogb 8.47240051347886e-07
pypi charset_normalizer 8.47240051347886e-07
pypi dateparser 8.47240051347886e-07
pypi pyviz 8.47240051347886e-07
pypi bakta 8.47240051347886e-07
pypi kiwipy 8.47240051347886e-07
pypi kombine 8.47240051347886e-07
pypi sphinx_argparse 8.47240051347886e-07
pypi foolbox 8.47240051347886e-07
pypi pbcommand 8.472400513478819e-07
pypi pbcore 8.472400513478819e-07
pypi Aemulator 8.472400513478819e-07
pypi Cigar 8.472400513478819e-07
pypi scikit-cuda 8.472400513478819e-07
pypi py-sphviewer 8.472400513478819e-07
pypi pykdtree 8.472400513478819e-07
pypi pyinstrument 8.472400513478819e-07
pypi ipywidgets-bokeh 8.472400513478819e-07
pypi boatswain 8.472400513478741e-07
pypi simupy 8.472400513478741e-07
pypi vcrpy 8.438306346422565e-07
pypi pylons-sphinx-latesturl 8.321107647166697e-07
pypi CURandRTC 8.094168347698516e-07
pypi sciris 7.812388390807184e-07
pypi iPython 7.787132824888633e-07
pypi django-storages 7.702182284980727e-07
pypi mpl-interactions 7.702182284980727e-07
pypi mxnet 7.515839165182823e-07
pypi ml-datasets 7.515839165182823e-07
pypi starry 7.331885059741286e-07
pypi sagemaker 7.28096919127086e-07
pypi ftfy 7.28096919127086e-07
pypi fairscale 7.28096919127086e-07
pypi onnxruntime-tools 7.28096919127086e-07
pypi unidic 7.28096919127086e-07
pypi unidic-lite 7.28096919127086e-07
pypi ipadic 7.28096919127086e-07
pypi fugashi 7.28096919127086e-07
pypi faiss-cpu 7.28096919127086e-07
pypi rouge-score 7.28096919127086e-07
pypi sacrebleu 7.28096919127086e-07
pypi datasets 7.28096919127086e-07
pypi deepspeed 7.28096919127086e-07
pypi timm 7.28096919127086e-07
pypi sigopt 7.28096919127086e-07
pypi pyctcdecode 7.28096919127086e-07
pypi tf2onnx 7.28096919127086e-07
pypi sphinx-click 7.249946937800902e-07
pypi stwcs 7.225810333761245e-07
pypi flask-wtf 7.137919846520677e-07
pypi falcon 7.13237798328574e-07
pypi webtest-aiohttp 7.13237798328574e-07
pypi GridDataFormats 7.113879087698938e-07
pypi gsd 7.113879087698938e-07
pypi mbo 7.060333761232403e-07
pypi Requests 7.060333761232403e-07
pypi pystokes 7.060333761232403e-07
pypi oct2py 7.060333761232403e-07
pypi grequests 7.060333761232403e-07
pypi jsonlines 7.060333761232403e-07
pypi pyemgpipeline 7.060333761232403e-07
pypi niapy 7.060333761232403e-07
pypi AMAT 7.060333761232403e-07
pypi uvplot 7.060333761232403e-07
pypi qtl 7.060333761232403e-07
pypi agutil 7.060333761232403e-07
pypi pylibxc2 7.060333761232403e-07
pypi guizero 7.060333761232403e-07
pypi scikits.cuda 7.06033376123235e-07
pypi ctypesgen 7.06033376123235e-07
pypi posix_ipc 7.06033376123235e-07
pypi pyParz 6.876948468732831e-07
pypi traitsui 6.8249893025246e-07
pypi APLpy 6.517231164214517e-07
pypi opentelemetry-exporter-otlp 6.502074812669792e-07
pypi ray-cpp 6.502074812669792e-07
pypi colorful 6.502074812669792e-07
pypi gpustat 6.502074812669792e-07
pypi opentelemetry-api 6.502074812669792e-07
pypi opencensus 6.502074812669792e-07
pypi aiorwlock 6.502074812669792e-07
pypi py-spy 6.502074812669792e-07
pypi aiohttp-cors 6.502074812669792e-07
pypi opentelemetry-sdk 6.502074812669792e-07
pypi z3c.testsetup 6.407252888318356e-07
pypi pep440 6.407252888318356e-07
pypi restructuredtext-lint 6.290757381258024e-07
pypi pytest-datadir 6.290757381258024e-07
pypi rinohtype 6.290757381258023e-07
pypi sphinx-testing 6.290757381258023e-07
pypi scikit_image 6.275852232206554e-07
pypi sdmpy 6.219817837276149e-07
pypi kfac 6.109904216451082e-07
pypi tensorflow-addons 6.109904216451082e-07
pypi Flask-Cors 6.0806702249848e-07
pypi physical-validation 6.051714652484934e-07
pypi spacepy 6.051714652484934e-07
pypi optimade 6.051714652484934e-07
pypi bed-reader 6.051714652484934e-07
pypi singularity-hpc 6.051714652484934e-07
pypi gimmik 6.051714652484934e-07
pypi kllr 6.051714652484934e-07
pypi jupyter_contrib_nbextensions 6.051714652484934e-07
pypi SPARQLWrapper 6.051714652484934e-07
pypi qcelemental 6.051714652484934e-07
pypi Eir 6.051714652484934e-07
pypi orbitize 6.051714652484934e-07
pypi fpdf2 6.051714652484934e-07
pypi pdf2image 6.051714652484934e-07
pypi PyQT5 6.051714652484934e-07
pypi emn_sdk 6.051714652484934e-07
pypi fast_histogram 6.051714652484934e-07
pypi qimage2ndarray 6.051714652484934e-07
pypi StructureFingerprint 6.051714652484934e-07
pypi datasketch 6.051714652484934e-07
pypi random 6.05171465248487e-07
pypi sys 6.05171465248487e-07
pypi stats 6.05171465248487e-07
pypi pygfunction 6.05171465248487e-07
pypi usort 5.957156611039795e-07
pypi arboreto 5.865508047793119e-07
pypi ipytree 5.760766832653867e-07
pypi connexion 5.648267008985828e-07
pypi furl 5.547405098111132e-07
pypi pyodbc 5.547405098111132e-07
pypi pg8000 5.547405098111132e-07
pypi psycopg2cffi 5.547405098111132e-07
pypi flexmock 5.547405098111132e-07
pypi spherical-geometry 5.460726893453145e-07
pypi stregion 5.460726893453145e-07
pypi tweakwcs 5.460726893453145e-07
pypi stsci.skypac 5.460726893453145e-07
pypi fitsblender 5.460726893453145e-07
pypi jsonlib 5.397475230594614e-07
pypi yajl 5.397475230594614e-07
pypi ecdsa 5.397475230594614e-07
pypi pytest-black-multipy 5.397475230594614e-07
pypi numfi 5.295250320924272e-07
pypi pystream-protobuf 5.295250320924272e-07
pypi piecewise-regression 5.295250320924272e-07
pypi clint 5.295250320924272e-07
pypi tatter 5.295250320924272e-07
pypi dna-features-viewer 5.295250320924272e-07
pypi nodepy 5.295250320924272e-07
pypi tools21cm 5.295250320924272e-07
pypi pywdpa 5.295250320924272e-07
pypi flask-socketio 5.295250320924272e-07
pypi ligo.skymap 5.295250320924272e-07
pypi fhir.resources 5.295250320924272e-07
pypi aiokafka 5.295250320924272e-07
pypi merklelib 5.295250320924272e-07
pypi astro-virgo 5.295250320924272e-07
pypi pypiwin32 5.295250320924272e-07
pypi linearfit 5.295250320924272e-07
pypi flare-pp 5.295250320924272e-07
pypi sgdml 5.295250320924272e-07
pypi findiff 5.295250320924263e-07
pypi sphinx-toolbox 5.295250320924263e-07
pypi blessed 5.277599486521219e-07
pypi attrdict 5.14473858625886e-07
pypi percy 5.133216957370888e-07
pypi preconditions 5.133216957370888e-07
pypi mimesis 5.133216957370888e-07
pypi flask-talisman 5.133216957370888e-07
pypi dash-dangerously-set-inner-html 5.133216957370888e-07
pypi dash-flow-example 5.133216957370888e-07
pypi sphinx-material 5.040670978572134e-07
pypi black-nbconvert 5.040670978572134e-07
pypi mknotebooks 4.945563978976434e-07
pypi mkdocs-section-index 4.945563978976434e-07
pypi mkdocs-macros-plugin 4.945563978976434e-07
pypi dca 4.7068891741549155e-07
pypi HTSeq 4.7068891741549155e-07
pypi jpype1 4.7068891741549155e-07
pypi ipyplot 4.7068891741549155e-07
pypi imagecorruptions 4.7068891741549155e-07
pypi spaghetti 4.7068891741549155e-07
pypi lipyphilic 4.7068891741549155e-07
pypi retriever 4.7068891741549155e-07
pypi deepdish 4.7068891741549155e-07
pypi injector 4.7068891741549155e-07
pypi phylo-treetime 4.7068891741549155e-07
pypi fleck 4.7068891741549155e-07
pypi easywebdav 4.7068891741549155e-07
pypi yabox 4.7068891741549155e-07
pypi transformers 4.7068891741549155e-07
pypi stanza 4.7068891741549155e-07
pypi hydra-colorlog 4.7068891741549155e-07
pypi funsies 4.7068891741549155e-07
pypi htof 4.7068891741549155e-07
pypi lsstdesc.coord 4.7068891741549155e-07
pypi treecorr 4.7068891741549155e-07
pypi acor 4.7068891741549155e-07
pypi python-markdown-math 4.7068891741549155e-07
pypi muse-psfr 4.7068891741549155e-07
pypi modAL 4.7068891741549155e-07
pypi vmad 4.7068891741548997e-07
pypi abopt 4.7068891741548997e-07
pypi fastpm 4.7068891741548997e-07
pypi pysyzygy 4.7068891741548997e-07
pypi k2plr 4.7068891741548997e-07
pypi biolib 4.7068891741548997e-07
pypi weightedstats 4.7068891741548997e-07
pypi single-source 4.659820282413379e-07
pypi python-sat 4.659820282413379e-07
pypi scikit-misc 4.5357601320374325e-07
pypi tf-slim 4.4805964253974525e-07
pypi pypng 4.4805964253974525e-07
pypi mesh-tensorflow 4.4805964253974525e-07
pypi dopamine-rl 4.4805964253974525e-07
pypi plumbum 4.468958512604236e-07
pypi astroutils 4.4591581649888735e-07
pypi sparse 4.342105263157932e-07
pypi python-consul 4.327663671373549e-07
pypi pytest-param-files~=0.3.3 4.3013725683815536e-07
pypi pytest-cov~=2.8 4.3013725683815536e-07
pypi pytest~=5.4 4.3013725683815536e-07
pypi pandas<1.4 4.3013725683815536e-07
pypi nbdime 4.3013725683815536e-07
pypi matplotlib~=3.3.0 4.3013725683815536e-07
pypi ipython!=8.1.0 4.3013725683815536e-07
pypi coverage<5.0 4.3013725683815536e-07
pypi sphinx-design~=0.1.0 4.3013725683815536e-07
pypi sphinx-book-theme~=0.3.0 4.3013725683815536e-07
pypi jupytext~=1.11.2 4.3013725683815536e-07
pypi ipykernel~=5.5 4.3013725683815536e-07
pypi coconut~=1.4.3 4.3013725683815536e-07
pypi sphinx-togglebutton~=0.3.0 4.3013725683815536e-07
pypi sphinx>=3.5,<5 4.3013725683815536e-07
pypi nbformat~=5.0 4.3013725683815536e-07
pypi myst-parser~=0.17.2 4.3013725683815536e-07
pypi jupyter-cache~=0.5.0 4.3013725683815536e-07
pypi docutils>=0.15,<0.18 4.3013725683815536e-07
pypi pypka 4.2362002567394893e-07
pypi cpnest 4.2362002567394893e-07
pypi clldutils 4.2362002567394893e-07
pypi slab 4.23620025673943e-07
pypi louvain 4.23620025673943e-07
pypi fsps 4.23620025673943e-07
pypi libroadrunner 4.23620025673943e-07
pypi muse-origin 4.23620025673943e-07
pypi multipletau 4.23620025673943e-07
pypi sphinx-rtd_theme 4.23620025673943e-07
pypi almatasks 4.2362002567394093e-07
pypi casampi 4.2362002567394093e-07
pypi casaplotms 4.2362002567394093e-07
pypi casaplotserver 4.2362002567394093e-07
pypi casashell 4.2362002567394093e-07
pypi casatestutils 4.2362002567394093e-07
pypi casaviewer 4.2362002567394093e-07
pypi tensorboard_plugin_profile 4.2362002567393707e-07
pypi grpcio-reflection 3.918485237483983e-07
pypi biomaj-zipkin 3.8510911424903637e-07
pypi prometheus_client 3.8510911424903637e-07
pypi biomaj 3.8510911424903637e-07
pypi nano-CAT 3.8510911424903637e-07
pypi data-CAT 3.8510911424903637e-07
pypi FitBenchmarking 3.8510911424903637e-07
pypi pyvolcans 3.8510911424903637e-07
pypi triqler 3.8510911424903637e-07
pypi myvariant 3.8510911424903637e-07
pypi bravado 3.8510911424903637e-07
pypi libfmp 3.8510911424903637e-07
pypi torchmeta 3.8510911424903637e-07
pypi flask_cors 3.8510911424903637e-07
pypi imagedata 3.8510911424903637e-07
pypi frbcat 3.8510911424903637e-07
pypi exo-det-box 3.8510911424903637e-07
pypi ausdex 3.8510911424903637e-07
pypi impedance 3.8510911424903637e-07
pypi aad2onnx 3.8510911424903637e-07
pypi pvpumpingsystem 3.8510911424903637e-07
pypi django-filter 3.589002995293122e-07
pypi asyncstdlib 3.5301668806162014e-07
pypi pyphe 3.5301668806162014e-07
pypi prox_tv 3.5301668806162014e-07
pypi pynufft 3.5301668806162014e-07
pypi daft 3.5301668806162014e-07
pypi grpc4bmi 3.5301668806162014e-07
pypi deeprank 3.5301668806162014e-07
pypi iScore 3.5301668806162014e-07
pypi vasppy 3.5301668806162014e-07
pypi octopuspy 3.5301668806162014e-07
pypi k2sc 3.5301668806162014e-07
pypi plonk 3.5301668806162014e-07
pypi enlighten 3.5301668806162014e-07
pypi geopy 3.376740396958646e-07
pypi cosmic-popsynth 3.2586155821073176e-07
pypi mcalf 3.2586155821073176e-07
pypi ont_fast5_api 3.2586155821072583e-07
pypi django-debug-toolbar 3.2586155821072583e-07
pypi backports.tempfile 3.2586155821072583e-07
pypi bdsf 3.2586155821072583e-07
pypi montage-wrapper 3.2586155821072583e-07
pypi fury 3.2586155821072583e-07
pypi transbigdata 3.2586155821072583e-07
pypi QScintilla 3.2586155821072583e-07
pypi linuxdoc 3.2586155821072583e-07
pypi ipyfilechooser 3.2586155821072583e-07
pypi gh-md-to-html 3.2586155821072583e-07
pypi kalmus 3.2586155821072583e-07
pypi einsteinpy 3.2586155821072583e-07
pypi opencv-contrib-python-headless 3.2586155821072583e-07
pypi outcome 3.2235466715569123e-07
pypi flask-sqlalchemy 3.1422364541748624e-07
pypi transformations 3.025857326242467e-07
pypi morpheus-astro 3.025857326242467e-07
pypi rejected-article-tracker 3.025857326242467e-07
pypi cloudnetpy 3.025857326242467e-07
pypi cloudnetpy_qc 3.025857326242467e-07
pypi fil-finder 3.025857326242467e-07
pypi hdfdict 3.025857326242467e-07
pypi plotnine 3.025857326242467e-07
pypi bifacial_radiance 3.025857326242467e-07
pypi kineticstoolkit 3.025857326242467e-07
pypi psrqpy 3.025857326242467e-07
pypi yte 2.975426370805078e-07
pypi ratelimiter 2.975426370805078e-07
pypi retry 2.975426370805078e-07
pypi gobbli 2.824133504492914e-07
pypi pixell 2.824133504492914e-07
pypi pygtc 2.824133504492914e-07
pypi tinygp 2.824133504492914e-07
pypi pyrice 2.824133504492914e-07
pypi trio-websocket 2.824133504492914e-07
pypi pyvinecopulib 2.7958921694480034e-07
pypi pyFFTW 2.787066752246477e-07
pypi diffeqpy 2.647625160462136e-07
pypi pebble 2.647625160462136e-07
pypi qcg-pilotjob 2.647625160462136e-07
pypi ymmsl 2.647625160462136e-07
pypi elmada 2.647625160462136e-07
pypi hypercube 2.647625160462136e-07
pypi c3d 2.647625160462136e-07
pypi pirecorder 2.647625160462136e-07
pypi django-tables2 2.647625160462136e-07
pypi keras-tuner 2.647625160462136e-07
pypi samsum 2.647625160462136e-07
pypi amptk 2.647625160462136e-07
pypi frites 2.647625160462136e-07
pypi mlconfound 2.647625160462136e-07
pypi plato-draw 2.621148908857496e-07
pypi tinynpydb 2.6123234916559766e-07
pypi lunr 2.4918825039643617e-07
pypi simsopt 2.4918825039643617e-07
pypi tf_agents 2.4918825039643617e-07
pypi algoliasearch 2.4918825039643617e-07
pypi PyGithub 2.4918825039643617e-07
pypi python-gitlab 2.4918825039643617e-07
pypi PyQt5-stubs 2.4918825039643617e-07
pypi isaExplorer 2.4918825039643617e-07
pypi WRFpy 2.4918825039643617e-07
pypi pygmsh 2.4918825039643617e-07
pypi pacopy 2.4918825039643617e-07
pypi dmsh 2.4918825039643617e-07
pypi glvis 2.4918825039643617e-07
pypi astro-tigger-lsm 2.491882503964332e-07
pypi pylustrator 2.491882503964332e-07
pypi cellmlmanip 2.3534445870774578e-07
pypi properimage 2.3534445870774578e-07
pypi pymunk 2.3534445870774578e-07
pypi Keras-Applications 2.3534445870774578e-07
pypi elisa 2.3534445870774578e-07
pypi keras_applications 2.3534445870774578e-07
pypi tensorflow_probability 2.3534445870774578e-07
pypi hciplot 2.3534445870774578e-07
pypi prism 2.3534445870774578e-07
pypi TRUNAJOD 2.3534445870774578e-07
pypi kplr 2.3534445870774578e-07
pypi redis_lru 2.3534445870774578e-07
pypi lcdata 2.3534445870774578e-07
pypi wotan 2.2898379766159106e-07
pypi sphinx-js 2.2295790824944367e-07
pypi sos-bash 2.2295790824944367e-07
pypi sos-matlab 2.2295790824944367e-07
pypi sos-sas 2.2295790824944367e-07
pypi sos-julia 2.2295790824944367e-07
pypi sos-javascript 2.2295790824944367e-07
pypi sos-r 2.2295790824944367e-07
pypi markov-clustering 2.2295790824944367e-07
pypi qmctorch 2.2295790824944367e-07
pypi jupyter-contrib-nbextensions 2.118100128369715e-07
pypi extension_helpers 2.118100128369715e-07
pypi convertdate 2.0570786722904853e-07
pypi rsudp 2.017238217494968e-07
pypi gwosc 2.017238217494968e-07
pypi dqsegdb2 2.017238217494968e-07
pypi corral-pipeline 2.017238217494957e-07
pypi datetime 1.9255455712451818e-07
pypi astral 1.9255455712451818e-07
pypi starry-process 1.9255455712451818e-07
pypi kamodo 1.9255455712451818e-07
pypi aniso8601 1.9255455712451818e-07
pypi scorpio-gp 1.9255455712451818e-07
pypi py-zipkin 1.9062901155327405e-07
pypi typing-utils 1.9062901155327405e-07
pypi sphinxcontrib-katex 1.8418261985823427e-07
pypi your 1.841826198582313e-07
pypi qnorm 1.7650834403081007e-07
pypi swiftemulator 1.7650834403081007e-07
pypi turbustat 1.7650834403081007e-07
pypi drizzlepac 1.7650834403081007e-07
pypi astro-prospector 1.7650834403081007e-07
pypi connectomemapper 1.7650834403081007e-07
pypi PyQt6 1.7650834403081007e-07
pypi Pyside6 1.7650834403081007e-07
pypi plaster_pastedeploy 1.7650834403081007e-07
pypi pyramid_jinja2 1.7650834403081007e-07
pypi pyramid_tm 1.7650834403081007e-07
pypi pyramid_retry 1.7650834403081007e-07
pypi zope.sqlalchemy 1.7650834403081007e-07
pypi astropop 1.7650834403081007e-07
pypi empyre 1.6944801026957957e-07
pypi hotsoss 1.694480102695766e-07
pypi jwst-backgrounds 1.694480102695766e-07
pypi nircam_gsim 1.694480102695766e-07
pypi ncempy 1.694480102695766e-07
pypi atlite 1.694480102695766e-07
pypi applaunchservices 1.694480102695766e-07
pypi python-lsp-black 1.694480102695766e-07
pypi pyls-spyder 1.694480102695766e-07
pypi pyqtwebengine 1.694480102695766e-07
pypi voprov 1.6293077910536292e-07
pypi authlib 1.6293077910536292e-07
pypi hic2cool 1.6293077910536292e-07
pypi pygenometracks 1.6293077910536292e-07
pypi cleanlab 1.6293077910536292e-07
pypi PoPE 1.6293077910536292e-07
pypi node2vec 1.6293077910536292e-07
pypi tensor2tensor 1.6293077910536292e-07
pypi ctxcore 1.6293077910536292e-07
pypi exoplanet 1.6293077910536292e-07
pypi fspath 1.613014713143095e-07
pypi geobo 1.5689630580516384e-07
pypi flask-migrate 1.5129286631212335e-07
pypi sqlalchemy-utils 1.5129286631212335e-07
pypi epimargin 1.460758709220492e-07
pypi sphinxcontrib-spelling 1.323812580231068e-07
pypi nixio 1.310574454428763e-07
pypi reorientexpress 1.2459412519821808e-07
pypi drop 1.2103429304969778e-07
pypi QDarkStyle 1.1767222935387289e-07
pypi tox-pyenv 1.1649550706033447e-07
pypi element-coder 1.1449189883079553e-07
pypi DBSP-DRP 1.1147895412472184e-07
pypi apache-libcloud 1.0893086374472846e-07
pypi flask_bootstrap 1.0862051940357429e-07
pypi Flask-Script 1.0862051940357429e-07
pypi tinydb-serialization 1.0862051940357429e-07
pypi ukbcc 1.0862051940357429e-07
pypi technical 1.0590500641848723e-07
pypi janus 1.0590500641848575e-07
pypi vflow 1.0590500641848575e-07
pypi pytest-datadir-ng 1.0484595635430013e-07
pypi viscm 1.0484595635430013e-07
pypi cellocity 1.0332195748144792e-07
pypi deeplc 1.008619108747484e-07
pypi JayDeBeApi 1.008619108747484e-07
pypi dash-auth 1.008619108747484e-07
pypi desk 9.851628504045142e-08
pypi django-datatables-view 9.413778348309861e-08
pypi django-dirtyfields 9.413778348309861e-08
pypi django-guardian 9.413778348309861e-08
pypi django-notifications-hq 9.413778348309861e-08
pypi django-rq 9.413778348309861e-08
pypi django-user-agents 9.413778348309861e-08
pypi google 9.413778348309861e-08
pypi ExoPix 9.013192035615768e-08
pypi pytest-param-files 8.737163029525012e-08
pypi caracal 8.472400513478979e-08
pypi distrax 8.47240051347883e-08
pypi gviz-api 8.3876765083441e-08
pypi opensearch-py 8.146538955268146e-08
pypi jupyterlab-thredds 7.992830673093202e-08
pypi ruptures 7.992830673093202e-08
pypi tagore 7.992830673093202e-08
pypi tidynamics 7.766367137355631e-08
pypi comet 7.431930274981407e-08
pypi sendgrid 7.431930274981407e-08
pypi trustme 6.989730423620009e-08
pypi flowTorch 6.61906290115534e-08
pypi PySDM 6.051714652484889e-08
pypi django-timezone-field 5.966479234844218e-08
pypi firebase-admin 5.966479234844218e-08
pypi GromacsWrapper 5.966479234844218e-08
pypi heat 5.966479234844218e-08
pypi duecredit 5.966479234844218e-08
pypi ipyevents 5.8030140503279306e-08
pypi liionpack 5.103855731011347e-08
pypi asciimatics 5.04309554373742e-08
pypi scikit-mdr 4.933927357849466e-08
pypi ldap3 4.765725288831851e-08
pypi jmp 4.279426789971454e-08
pypi pytest-parallel 4.0047261843552616e-08
pypi pika 3.6468158731930934e-08
pypi pyobjc-framework-CFNetwork 3.5844771403179726e-08
pypi twistedchecker 3.5844771403179726e-08
pypi aiohttp-remotes 2.662754447093335e-08
pypi geomet 1.4561938382541809e-08

Note that credit values are rounded and expanded (so shared dependencies are represented as one record) and may not add to 1.0. Rounded values that hit zero are removed.