RSEPedia Top Python Dependencies

We use CiteLang to clone software repositories, parse dependency files, and assemble them into one common structure to assess the value of any particular dependency across the ecosystem. Each credit value represents the average credit assigned to a dependency across repositories, where each repository is represented by it's own graph that allocates 50% of credit to the repository itself, and 50% to its dependencies.

Software Credit

Manager Name Credit
pypi numpy 0.08607293616099625
pypi matplotlib 0.030069704478821492
pypi scipy 0.012141091423133034
pypi pytest 0.010767695037050565
pypi typing-extensions 0.009754899647610593
pypi sphinx 0.007701333901287245
pypi six 0.00574122355397325
pypi cycler 0.0051110096101121116
pypi h5py 0.004730364249807331
pypi colorama 0.004557819335752538
pypi pytz 0.004345010894631485
pypi biopython 0.004338814205192016
pypi pytest-cov 0.004125116250122426
pypi python-dateutil 0.004018021529135162
pypi pyyaml 0.0036222217599223352
pypi cython 0.0032890353464405902
pypi numba 0.0031736441048111986
pypi packaging 0.003167906022887805
pypi docutils 0.003147475030399196
pypi pandas 0.0031285641529887726
pypi requests 0.002612903663380125
pypi pysam 0.0026052823101511895
pypi PyYAML 0.002524269261708212
pypi hypothesis 0.002518508543691639
pypi setuptools 0.002476210694253199
pypi tomli 0.002474822962635473
pypi coverage 0.002451236404417542
pypi importlib-metadata 0.00238841124774335
pypi sphinx-rtd-theme 0.0023864754657249992
pypi future 0.0022782808042759806
pypi certifi 0.0021351033841944867
pypi pytest-xdist 0.002077822489253791
pypi MarkupSafe 0.002067693068292586
pypi flake8 0.0020259610762294903
pypi astropy 0.0019036967747715918
pypi lxml 0.0018778338516290472
pypi nose 0.0018457106124264956
pypi mock 0.0018231562239755064
pypi sphinx-astropy 0.0017510986782749037
pypi pycparser 0.0017284417645580064
pypi seaborn 0.001706628338036628
pypi sklearn 0.0016213649314408681
pypi joblib 0.0016153928373646865
pypi wheel 0.001590976960628414
pypi pytest-doctestplus 0.0015904309198492674
pypi idna 0.0015726836514946907
pypi Sphinx 0.0015536369572444065
pypi mpmath 0.001550078255633666
pypi ipython 0.0014953298765489592
pypi chardet 0.0014110354514946708
pypi Jinja2 0.001271265476600901
pypi astroquery 0.0012635393204914194
pypi statsmodels 0.0011686296301574852
pypi dask 0.0011431616005544566
pypi twine 0.0011262705906706129
pypi mypy 0.0011259829078911693
pypi PySocks 0.0011251052131731785
pypi html5lib 0.0011090910822881264
pypi urllib3 0.0011053370630422013
pypi protobuf 0.0011034657032988726
pypi importlib-resources 0.0010709201551397445
pypi Babel 0.00106461736985795
pypi ipywidgets 0.0010461691654589317
pypi pillow 0.0010356782383155883
pypi numpydoc 0.0010170235181309237
pypi click 0.000996376661228161
pypi beautifulsoup4 0.0009912647875741315
pypi pygments 0.0009814925584754242
pypi jinja2 0.0009539122544106966
pypi healpy 0.0009481975418665922
pypi lmfit 0.000948170232197279
pypi keras 0.000946844136394351
pypi pytest-black 0.0009399661046801013
pypi graphviz 0.0009361326087425099
pypi sortedcontainers 0.0009281300775480755
pypi Cython 0.00091535984841761
pypi psutil 0.0008890176219045016
pypi attrs 0.0008824942682585545
pypi argparse 0.0008762107833155941
pypi tornado 0.00085945451933504
pypi networkx 0.0008585278987362476
pypi pyparsing 0.0008452622626159016
pypi toml 0.0008429098227572254
pypi pyerfa 0.0008338196244899531
pypi docopt 0.0008218384942639627
pypi contextlib2 0.0008114754759556881
pypi pre-commit 0.0008089115157701184
pypi jplephem 0.0008001248263533056
pypi pytest-astropy 0.0007963809191233215
pypi pyarrow 0.0007917185684551295
pypi jupyter 0.000791576443215309
pypi photutils 0.0007830887895769547
pypi black 0.000779425851017146
pypi llvmlite 0.0007791060114876391
pypi bleach 0.0007731386360899368
pypi slack-sdk 0.0007624138580970336
pypi bottleneck 0.0007611055019986574
pypi skyfield 0.0007545576014281556
pypi py-make 0.0007412127386840739
pypi mpi4py 0.0007387627905695415
pypi cryptography 0.0007362293202609279
pypi asdf 0.0007300096441002647
pypi pycodestyle 0.0007296009454325339
pypi et-xmlfile 0.0007267408707567547
pypi objgraph 0.0007261745177133425
pypi defusedxml 0.0007189135286678694
pypi sympy 0.0006999140622088526
pypi atomicwrites 0.0006933119124962465
pypi toolz 0.0006865189637882068
pypi sphinxext-opengraph 0.0006833662345569212
pypi tqdm 0.0006785292302854289
pypi setuptools_scm 0.0006741561478914433
pypi dataclasses 0.0006697547331698259
pypi py 0.0006596876605380679
pypi sgp4 0.0006508974217874375
pypi cloudpickle 0.0006322442491833281
pypi sphinx-gallery 0.0006161894145912029
pypi wrapt 0.0006151105151289333
pypi cffi 0.0006080219039813852
pypi pybedtools 0.0006003014301549904
pypi sphinx-copybutton 0.0005975884253713635
pypi iniconfig 0.0005953672532126003
pypi virtualenv 0.0005950912857430239
pypi wcwidth 0.0005934300815903807
pypi scikit-learn 0.0005847591812473421
pypi ruamel.yaml 0.0005840559270191113
pypi isal 0.0005765924073727545
pypi zipp 0.0005699103779990563
pypi charset-normalizer 0.0005692134594331975
pypi filelock 0.0005652248276691209
pypi scikit-image 0.0005633478857971475
pypi pytest-astropy-header 0.0005623316484139816
pypi pluggy 0.0005587002439559725
pypi regex 0.0005532250614565883
pypi typing_extensions 0.0005525255749738465
pypi lightkurve 0.0005520137025285157
pypi unicodedata2 0.0005498829090903078
pypi sphinx-changelog 0.0005458794944697193
pypi Pillow 0.0005390574823084932
pypi traitlets 0.0005389834005926223
pypi xmltodict 0.000534766627459367
pypi jax 0.0005337284618489137
pypi absl-py 0.0005309833486900573
pypi pytest-timeout 0.0005220411756342482
pypi appdirs 0.0005213982305292356
pypi pytest-flake8 0.000520865972879378
pypi termcolor 0.0005191591074441559
pypi rst.linker 0.0005155570445533479
pypi jaraco.packaging 0.0005155570445533479
pypi PyQt5-sip 0.000508945295336285
pypi win-inet-pton 0.0004993250711565379
pypi dill 0.0004982209039116428
pypi pytest-checkdocs 0.0004954837015518508
pypi pytest-mypy 0.0004949358656031037
pypi pytest-enabler 0.0004939390984698619
pypi pathlib 0.0004902992769712677
pypi webencodings 0.0004860107996775361
pypi argcomplete 0.0004860088621462416
pypi pywin32 0.0004852829969516399
pypi more-itertools 0.00048494067850858005
pypi itsdangerous 0.0004793007982589595
pypi enum34 0.00047604540242426207
pypi pyfaidx 0.0004737296423062718
pypi threadpoolctl 0.00046487260789384314
pypi check-manifest 0.00046486917070572795
pypi cobaya 0.0004631362275449103
pypi numexpr 0.0004605991078357009
pypi brotli 0.00045709003125683377
pypi ephem 0.000454328085659686
pypi types-setuptools 0.0004503795013018412
pypi olefile 0.0004424079281354538
pypi tenacity 0.00044234022342128483
pypi pydata-sphinx-theme 0.0004417634625529402
pypi decorator 0.0004393534534933748
pypi msgpack 0.0004392895702747863
pypi markdown2 0.0004392411846992493
pypi readthedocs-sphinx-search 0.00043746687311467297
pypi SQLAlchemy 0.0004329641627019829
pypi xmlschema 0.0004327769060405474
pypi isort 0.00043189200302544856
pypi kiwisolver 0.0004274511658275933
pypi sphinx-issues 0.00042242007708260095
pypi pyroma 0.0004164627727237891
pypi imageio 0.00041440158866975607
pypi PyQt5-Qt5 0.00041012773568345105
pypi codecov 0.0004052461000433224
pypi sphinx-removed-in 0.00040519719845299177
pypi multiprocess 0.00040128948089720865
pypi alabaster 0.00039875093052356696
pypi snowballstemmer 0.0003965617293505001
pypi sphinx-book-theme 0.000388114038470218
pypi imagesize 0.00038626981318283537
pypi plotly 0.00038591737222081753
pypi netCDF4 0.0003842765153241847
pypi watchdog 0.0003796655493250165
pypi ipykernel 0.00037804654936438606
pypi fitsio 0.0003693755346449957
pypi nbformat 0.00036871720767227755
pypi torch 0.0003678683416517033
pypi wget 0.0003662946358223402
pypi docutils-stubs 0.00036622882101347765
pypi process-tests 0.0003651785939944329
pypi fields 0.0003651785939944329
pypi nbconvert 0.0003584103705168393
pypi gym 0.0003574422105916214
pypi backports.functools-lru-cache 0.0003566607957469706
pypi memory-profiler 0.0003565041547805172
pypi hunter 0.0003539440785331681
pypi smmap 0.0003517894064975517
pypi railroad-diagrams 0.00034709618451329275
pypi munkres 0.0003460786606951692
pypi typing 0.0003459454313024935
pypi execnet 0.0003444140430747318
pypi dynesty 0.000341186945166134
pypi fonttools 0.00033914940884760005
pypi Pygments 0.00033751482277027804
pypi cachetools 0.00033557822928813145
pypi pyproj 0.0003331678941610953
pypi fsspec 0.00033118651610853825
pypi xarray 0.00033084674905107375
pypi sqlalchemy 0.00032610221830864405
pypi jsonschema 0.00032221166741770236
pypi pandoc 0.00031923246074562673
pypi flatbuffers 0.0003181043955023314
pypi schwimmbad 0.0003165279425514879
pypi pip 0.0003119427524068583
pypi python 0.00030905674954228587
pypi astroscrappy 0.0003019500101788182
pypi setproctitle 0.0003009465578968939
pypi babel 0.0003000952728330164
pypi ujson 0.00030001332277261914
pypi numdifftools 0.0002996434799499145
pypi locket 0.00029793777192991985
pypi python-magic 0.00029375935628742517
pypi python-casacore 0.00029340861388750934
pypi pooch 0.00029134560990415494
pypi pytest-forked 0.0002912992593335367
pypi myst-nb 0.0002907166520491362
pypi dnaio 0.00029057938809880246
pypi palettable 0.00028772696406736465
pypi ipaddress 0.00028678608322408314
pypi Flask 0.00028587110743527806
pypi pygraphviz 0.0002838256459609551
pypi tensorflow 0.0002832082467451552
pypi rich 0.00028151946323384103
pypi pexpect 0.00028036669550055975
pypi bump2version 0.00027944266154608573
pypi SimpleITK 0.0002779509042852264
pypi grpcio 0.0002734791841365826
pypi entrypoints 0.0002723695236970428
pypi tzdata 0.0002712938730305238
pypi nanomath 0.00027019086826347307
pypi sphinxcontrib-serializinghtml 0.0002700312562136557
pypi cssselect 0.0002694300160450032
pypi sphinxcontrib-jsmath 0.0002672153290028915
pypi keyring 0.0002656207579451539
pypi sphinxcontrib-htmlhelp 0.00026371269236635027
pypi sphinxcontrib-applehelp 0.00026371269236635027
pypi sphinxcontrib-devhelp 0.00026371269236635027
pypi sphinxcontrib-qthelp 0.00026371269236635027
pypi xlsxwriter 0.00026168936024210276
pypi simplejson 0.00025994747996559495
pypi pydot 0.0002595160145625689
pypi tox 0.00025862066478013
pypi astroplan 0.0002577763928494848
pypi more_itertools 0.00025642910607356716
pypi brotlicffi 0.00025455333864867543
pypi pox 0.0002536845567219241
pypi tifffile 0.00025121652886030534
pypi progressbar 0.00025116732700013503
pypi sphinx-autodoc-typehints 0.00024987704653541833
pypi nbsphinx 0.00024953786002119654
pypi PyICU 0.00024921385779570185
pypi fastnumbers 0.00024921385779570185
pypi reno 0.0002484066086748206
pypi onnx2keras 0.0002470059880239521
pypi tabulate 0.0002465577459924557
pypi mappy 0.00024221968151608871
pypi pep517 0.00024144227028826418
pypi pyasn1 0.00024045854347500684
pypi sphinx-prompt 0.00024016275927949966
pypi backports-functools-lru-cache 0.00023859856114636388
pypi furo 0.00023698294930937964
pypi fs 0.00023545302529015473
pypi lz4 0.00023540822872561917
pypi semver 0.00023510994290076533
pypi frozenlist 0.00023426674475448452
pypi Markdown 0.0002318466182199105
pypi nfft 0.00023110497754491021
pypi Werkzeug 0.00023017678011069678
pypi commonmark 0.00022949886454833336
pypi ci-info 0.0002284350378190987
pypi wmi 0.00022842159289889575
pypi pytest-asyncio 0.00022832195896358595
pypi PyAstronomy 0.00022393473642930376
pypi pint 0.0002224890458554012
pypi multidict 0.00022109028675829442
pypi notebook 0.00021789616269737356
pypi greenlet 0.0002178428213958006
pypi zopfli 0.0002168729973652353
pypi quantities 0.00021574412670567847
pypi tokenize-rt 0.00021552445393954034
pypi pulp 0.00021446319414741946
pypi sh 0.00021103276073335957
pypi gmpy2 0.00021064833987737792
pypi skia-pathops 0.0002100950091533107
pypi aiohttp 0.00020962600952719354
pypi xattr 0.00020888050797172736
pypi emcee 0.00020885885407941925
pypi gast 0.00020772786504762473
pypi doit 0.00020729619571576677
pypi pyzmq 0.0002065962980221496
pypi pyDOE2 0.00020657529806458513
pypi mpdaf 0.0002055311492399816
pypi gitdb 0.0002047876835554236
pypi soupsieve 0.00020464322595381267
pypi pyamg 0.00020422995583354567
pypi cached-property 0.0002024680734206176
pypi shortuuid 0.0002013253858867794
pypi theano 0.000200885351549648
pypi redis 0.00019964791645429167
pypi ultranest 0.00019821824111957082
pypi arviz 0.00019802421896357572
pypi requests-toolbelt 0.00019735467516419997
pypi intervaltree 0.00019400682087648428
pypi asv 0.00019172745876152022
pypi jupyter-client 0.0001899606950837437
pypi types-typed-ast 0.00018955599513949123
pypi jmespath 0.0001888779695020882
pypi futures 0.00018698975445743772
pypi openphi 0.0001852544910179641
pypi parsec 0.0001852544910179641
pypi pyusb 0.0001852544910179641
pypi http 0.0001852544910179641
pypi apyori 0.0001852544910179641
pypi sf_tools 0.0001852544910179641
pypi pycryptodome 0.0001852544910179641
pypi asyncio 0.00018525449101796407
pypi conan 0.00018522480279824967
pypi llist 0.00018463697604790421
pypi pybind11-global 0.00018330967757786812
pypi ruamel.yaml.clib 0.00018084758066138184
pypi edlib 0.0001805256177014206
pypi libclang 0.0001801395866680419
pypi pytest-perf 0.0001799250184426977
pypi qtpy 0.00017953485711787095
pypi nestle 0.00017862132505361045
pypi bokeh 0.00017836603776563925
pypi python-igraph 0.00017794015866070436
pypi psycopg2 0.00017792144229178078
pypi sphinxcontrib-websupport 0.00017474114638065408
pypi gdal 0.00017422447336670047
pypi gffutils 0.0001737755522344997
pypi pysynphot 0.0001729288639911173
pypi lark-parser 0.00017249105391380703
pypi snakemake 0.00017204408147989737
pypi types-requests 0.00017183676689508208
pypi sphinxcontrib-bibtex 0.0001687609715035287
pypi pyephem 0.00016862491053671762
pypi jaraco.tidelift 0.00016831851252920407
pypi sentence-transformers 0.0001667290419161677
pypi markdown 0.00016583242178797416
pypi netcdf4 0.0001645791653669578
pypi multisplitby 0.00016425898203592816
pypi camb 0.00016177646807225885
pypi python-libsbml 0.00016052730066183423
pypi dm-tree 0.00016007100649641362
pypi prompt-toolkit 0.00016004049670437687
pypi opt-einsum 0.0001577770905852754
pypi unittest2 0.00015705360408217126
pypi flask 0.0001569606874834256
pypi rsa 0.00015660937678803905
pypi streamlit 0.00015628859869546623
pypi bmipy 0.00015437874251497007
pypi MDAnalysis 0.00015227408468545032
pypi python-dotenv 0.00015080961326043138
pypi jupyter-core 0.00015054399170141218
pypi tensorboard 0.00014951395050614842
pypi pytest-runner 0.00014851585395152768
pypi shapely 0.00014804538112298506
pypi pysqlite3 0.0001479565868263473
pypi typed-ast 0.00014759007628673248
pypi python-levenshtein 0.00014721115804106077
pypi texext 0.00014706662079936068
pypi nanoget 0.00014668787425149704
pypi jaxlib 0.00014644500800306106
pypi nbodykit 0.00014596877673224982
pypi ginga 0.0001456035297825402
pypi cached_property 0.00014555710008554322
pypi nb2plots 0.00014530420248075012
pypi PyWavelets 0.0001447832063357959
pypi pyfakefs 0.00014411167831030353
pypi diskcache 0.00014406038031584557
pypi jedi 0.00014364908897106297
pypi pyflakes 0.0001435288469094875
pypi CommonMark 0.0001427742111929986
pypi ipython-genutils 0.00014251523549410047
pypi elasticsearch 0.0001421407908755078
pypi Python-Deprecated 0.00014202844311377247
pypi myst-parser 0.0001413976512594686
pypi matplotlib-inline 0.00014128650676516284
pypi sqlparse 0.0001412241608749268
pypi flufl.flake8 0.0001407770974719802
pypi pickleshare 0.00014059485602009657
pypi simframe 0.0001394701668092387
pypi tensorboard-plugin-wit 0.0001384430656983222
pypi pyregion 0.00013782119826281504
pypi dash 0.0001377555269917556
pypi blinker 0.00013771243946926316
pypi fire 0.00013769375220532882
pypi argh 0.0001374037639007699
pypi pathlib2 0.00013727810675837691
pypi httpx 0.00013625414769839056
pypi pyuvdata 0.00013585329341317368
pypi multiprocessing 0.00013585329341317366
pypi spiceypy 0.00013453004704875964
pypi jellyfish 0.00013425888310993102
pypi dendropy 0.00013423599230111207
pypi rebound 0.00013407375519896168
pypi backcall 0.0001336880575480751
pypi fastprogress 0.00013349474233178107
pypi plac 0.00013306392288475
pypi periodictable 0.00013300646974088136
pypi mypy-extensions 0.00013121242550879526
pypi jupyterlab-widgets 0.00013116398513278693
pypi readme-renderer 0.000130912913163262
pypi boto3 0.00013089286585101325
pypi gunicorn 0.00013022785827039148
pypi galpy 0.0001301809773310522
pypi widgetsnbextension 0.00012971478233740868
pypi sphinx-autoapi 0.00012871192278903732
pypi python-utils 0.0001286836404560417
pypi umap-learn 0.00012841370747368377
pypi lenstronomy 0.0001283682634730539
pypi setuptools-scm 0.0001275002759957857
pypi pymultinest 0.00012735997236296636
pypi ete3 0.00012700224550898204
pypi sfdmap 0.0001267721909122931
pypi chainconsumer 0.00012677219091229307
pypi setuptools_scm_git_archive 0.00012659056886227545
pypi py-cpuinfo 0.00012638914136013687
pypi json-tricks 0.00012627254865269462
pypi parasail 0.00012616984437717975
pypi pyia 0.00012572604790419162
pypi munch 0.0001247469475872535
pypi lalsuite 0.00012474396159603868
pypi pybullet 0.00012448375308207114
pypi mccabe 0.00012446871857448074
pypi astrodendro 0.00012445821248128743
pypi django 0.0001239978504447102
pypi pyraf 0.00012390675380009213
pypi cogent3 0.00012350299401197605
pypi tardis 0.00012350299401197605
pypi udatetime 0.00012350299401197605
pypi fitbit 0.00012350299401197605
pypi pycudadecon 0.00012350299401197605
pypi ruamel.YAML 0.00012350299401197605
pypi nrpylatex 0.00012350299401197605
pypi intervalTree 0.00012350299401197605
pypi requests_file 0.00012350299401197605
pypi questplus 0.00012350299401197605
pypi pyDOE 0.00012306129927644712
pypi email-validator 0.00012292391959434405
pypi Django 0.000122591068336584
pypi pytest-mock 0.00012254539568902874
pypi torchsummary 0.0001225173451174574
pypi oauthlib 0.00012250051925221726
pypi livereload 0.00012248267064415377
pypi ruff 0.0001221769206390476
pypi inflection 0.00012198762122494143
pypi tensorboard-data-server 0.00012120474457382179
pypi ads 0.0001206333656216978
pypi xyzservices 0.00012018092499055979
pypi tables 0.00011952051487511687
pypi psycopg2-binary 0.0001191400657872127
pypi latexcodec 0.00011903296580181693
pypi s3fs 0.0001178890425380787
pypi gdown 0.00011757485029940121
pypi mistune 0.00011735671816699567
pypi pycurl 0.00011723097921803453
pypi scikit-umfpack 0.00011694856836776552
pypi build 0.00011635365425302391
pypi openpyxl 0.00011628632859621838
pypi scikit-bio 0.0001162050898203593
pypi pandocfilters 0.00011585721641342265
pypi google-pasta 0.00011579516957862817
pypi fastjsonschema 0.00011576146442716856
pypi typer 0.00011575964231681137
pypi shiboken2 0.00011517642215568862
pypi google-auth 0.00011516856962702413
pypi uncertainties 0.0001150722754035258
pypi isochrones 0.0001146813515825492
pypi pkginfo 0.00011455842733528823
pypi astroalign 0.00011342493676440224
pypi distributed 0.00011285789300753526
pypi astunparse 0.00011257727630411728
pypi fluids 0.00011254811804961507
pypi tomli-w 0.0001122556920055488
pypi breathe 0.00011170519041274242
pypi async-generator 0.00011161247528282093
pypi rfc3986 0.00011156495281815709
pypi python-pysap 0.00011115269461077846
pypi NanoPlot 0.00011115269461077845
pypi monotonic 0.00011114706060509539
pypi bcrypt 0.0001107872179156228
pypi xopen 0.00011077312874251501
pypi text-unidecode 0.00011076179357124262
pypi pybtex 0.00011051361556385057
pypi xlrd 0.00011010049273645844
pypi nest-asyncio 0.00010983924484494387
pypi sphinx-inline-tabs 0.00010952526302727961
pypi json5 0.0001093043114119011
pypi Unidecode 0.00010844611243351806
pypi antlr4-python3-runtime 0.00010826512003566397
pypi astroML_addons 0.00010806511976047906
pypi time 0.00010806511976047906
pypi os 0.00010806511976047906
pypi sphinx-automodapi 0.0001079807706035731
pypi pybind11 0.0001078906697511793
pypi stack-data 0.00010770689457850444
pypi werkzeug 0.00010736902275736157
pypi testpath 0.00010688359200683364
pypi transifex-client 0.00010671692075033607
pypi brotlipy 0.0001062943448562392
pypi moviepy 0.00010623629164146813
pypi stopit 0.00010596933103331155
pypi sphinx-design 0.00010590635592229542
pypi skimage 0.00010562312874251497
pypi pytest-randomly 0.00010451666381758269
pypi asgiref 0.0001042008010224205
pypi PyQt5 0.00010405726278799794
pypi nlppln 0.00010291916167664672
pypi zope.interface 0.00010263819436115933
pypi gcsfs 0.0001026321080167214
pypi parso 0.00010258678710878484
pypi docker 0.00010252109502398802
pypi pygments-github-lexers 0.00010190645852766874
pypi rdflib-jsonld 0.00010179734281437125
pypi Keras 0.00010136750396266291
pypi imagecodecs 0.00010128554287581588
pypi ptyprocess 0.00010060941823419435
pypi async-timeout 0.00010031611650048434
pypi sunpy 9.989534315136696e-05
pypi jupytext 9.97486909575262e-05
pypi async_generator 9.917101383966763e-05
pypi backports.zoneinfo 9.908996087541198e-05
pypi BeautifulSoup4 9.897080329271502e-05
pypi sphinxcontrib-jquery 9.863966385109108e-05
pypi asdf-standard 9.800080145196984e-05
pypi pycosat 9.786336418072947e-05
pypi humanfriendly 9.761776283609572e-05
pypi rtree 9.720826204733391e-05
pypi argon2-cffi 9.690867953726626e-05
pypi cigar 9.633233532934133e-05
pypi sphinx_astropy 9.609134054899052e-05
pypi reproject 9.558048264379731e-05
pypi urllib 9.543413173652694e-05
pypi nbclient 9.523701080034991e-05
pypi ptemcee 9.49268101845759e-05
pypi sphinxcontrib-moderncmakedomain 9.486550890452824e-05
pypi websockets 9.472390465127122e-05
pypi sphinxcontrib-mermaid 9.439072576001843e-05
pypi keras-preprocessing 9.43702972235647e-05
pypi jeepney 9.41891072668847e-05
pypi pyhocon 9.409751924721985e-05
pypi sphinxcontrib-httpdomain 9.374778313271416e-05
pypi fastparquet 9.330333844270019e-05
pypi deeptools 9.262724550898205e-05
pypi sphinx-multiproject 9.262724550898205e-05
pypi enterprise-pulsar 9.262724550898205e-05
pypi radio-pyse 9.262724550898205e-05
pypi Cactus 9.262724550898205e-05
pypi django-tastypie 9.262724550898205e-05
pypi South 9.262724550898205e-05
pypi PyAbel 9.262724550898205e-05
pypi biodivine_aeon 9.262724550898205e-05
pypi green 9.262724550898205e-05
pypi cherrypy 9.262724550898205e-05
pypi ruamel_yaml_conda 9.262724550898205e-05
pypi menuinst 9.262724550898205e-05
pypi elasticsearchasync 9.262724550898205e-05
pypi PyNN 9.262724550898205e-05
pypi lazyarray 9.262724550898205e-05
pypi dymos 9.262724550898205e-05
pypi openmdao 9.262724550898205e-05
pypi sphinx_bootstrap_theme 9.262724550898205e-05
pypi sherpa 9.262724550898205e-05
pypi pyjellyfish 9.262724550898205e-05
pypi pyprop8 9.262724550898205e-05
pypi MacSyFinder 9.262724550898205e-05
pypi GetDist 9.262724550898203e-05
pypi cftime 9.181298901023086e-05
pypi gwpy 9.174508126603936e-05
pypi earthengine-api 9.143971672040535e-05
pypi markupsafe 9.106360381033431e-05
pypi autograd 9.086682520680985e-05
pypi wxPython 9.084086291702309e-05
pypi aipy 9.025218793182867e-05
pypi f90nml 9.005305565339908e-05
pypi terminado 8.952604905682835e-05
pypi tensorflow-estimator 8.89441554999119e-05
pypi contourpy 8.885611474306088e-05
pypi pyvo 8.867308166426691e-05
pypi easydict 8.831128066447749e-05
pypi mendeleev 8.820613833062621e-05
pypi iminuit 8.815071308276309e-05
pypi Six 8.800744422808517e-05
pypi nvidia-cublas-cu11 8.751006196896022e-05
pypi biom-format 8.68187453218563e-05
pypi regions 8.640106375167327e-05
pypi yt 8.561912918668158e-05
pypi tf-estimator-nightly 8.557900605831924e-05
pypi prometheus-client 8.508951024269937e-05
pypi pytest-benchmark 8.5065260592091e-05
pypi Send2Trash 8.462785363565313e-05
pypi tinycss2 8.43181548824377e-05
pypi gitpython 8.392329844684415e-05
pypi jupyterlab-pygments 8.379352565754354e-05
pypi platformdirs 8.323058339514559e-05
pypi pyjwt 8.25540737509916e-05
pypi pyspark 8.218850740877085e-05
pypi alembic 8.200349986839507e-05
pypi deap 8.172525222663917e-05
pypi deprecated 8.171014348346525e-05
pypi debugpy 8.164914797425221e-05
pypi progressbar2 8.14433817771153e-05
pypi getdist 8.140523417450814e-05
pypi colossus 8.129800192762504e-05
pypi iso8601 8.123919470165946e-05
pypi qtconsole 8.116296805774943e-05
pypi s3transfer 8.112265917651924e-05
pypi tensorflow-io-gcs-filesystem 8.085983672436463e-05
pypi flaky 8.071156529282902e-05
pypi uvicorn 8.026393119812347e-05
pypi orjson 8.022680584594674e-05
pypi pybktree 7.999625748502995e-05
pypi tzlocal 7.980556649647135e-05
pypi distro 7.968401363613643e-05
pypi ppft 7.953674514061838e-05
pypi freezegun 7.946265686443793e-05
pypi CGRtools 7.913013259195895e-05
pypi botocore 7.795152360900679e-05
pypi pylint 7.776904767783685e-05
pypi python-Levenshtein 7.775384161913475e-05
pypi elementpath 7.772980106193863e-05
pypi atari-py 7.688947120248059e-05
pypi requests-oauthlib 7.654408042872868e-05
pypi invoke 7.630211356938022e-05
pypi pyOpenSSL 7.625079699067515e-05
pypi pygtrie 7.608666595380668e-05
pypi ipdb 7.600564805799379e-05
pypi lockfile 7.594010074669574e-05
pypi immutabledict 7.585820803448049e-05
pypi fastapi 7.56559203291052e-05
pypi specutils 7.558631044808714e-05
pypi ccdproc 7.55758589277489e-05
pypi retrying 7.519632954623704e-05
pypi parse 7.48502994011976e-05
pypi editdistance 7.48502994011976e-05
pypi igraph 7.476546770110474e-05
pypi imageio-ffmpeg 7.425993409316326e-05
pypi hope 7.410179640718564e-05
pypi jq 7.410179640718564e-05
pypi openexr 7.410179640718564e-05
pypi mathutils 7.410179640718564e-05
pypi cluster-lensing 7.410179640718564e-05
pypi amuse-framework 7.410179640718564e-05
pypi gwtools 7.410179640718564e-05
pypi chemparse 7.410179640718564e-05
pypi aplanat 7.410179640718564e-05
pypi pymatbridge 7.410179640718564e-05
pypi patool 7.410179640718564e-05
pypi superfreq 7.410179640718564e-05
pypi sphinx_epytext 7.410179640718564e-05
pypi importlib 7.410179640718564e-05
pypi nmmn 7.410179640718564e-05
pypi pytest-shutil 7.399911953618123e-05
pypi pytest-fixture-config 7.399911953618123e-05
pypi pymysql 7.38043674732364e-05
pypi music21 7.376497005988025e-05
pypi pysoundfile 7.376497005988025e-05
pypi pyreadline3 7.373078752050421e-05
pypi pyreadline 7.373078752050421e-05
pypi pytest-rerunfailures 7.345003719224503e-05
pypi partd 7.33426064633417e-05
pypi pytest-pep8 7.282465893199593e-05
pypi kaleido 7.278812638605591e-05
pypi pyBigWig 7.231286201343808e-05
pypi python-snappy 7.221791148895029e-05
pypi rasterio 7.21230804524076e-05
pypi zarr 7.206321179455778e-05
pypi Biopython 7.183242889221558e-05
pypi cartopy 7.180613547179482e-05
pypi pydantic 7.118406589031081e-05
pypi capturer 7.095732232416743e-05
pypi pretty_midi 7.073353293413174e-05
pypi opencv-python 7.010587876672766e-05
pypi corner 6.999223782011509e-05
pypi dominate 6.997598210173061e-05
pypi trio 6.9248229223659e-05
pypi traits 6.91480804837693e-05
pypi twisted 6.910046840821213e-05
pypi dust-extinction 6.908577935840277e-05
pypi GitPython 6.905051430049245e-05
pypi python_version 6.836772882805817e-05
pypi nvidia-cuda-runtime-cu11 6.825285762764285e-05
pypi asttokens 6.797331240799682e-05
pypi executing 6.797331240799682e-05
pypi dnspython 6.77204833507042e-05
pypi pyensembl 6.760201026518392e-05
pypi dgl 6.736526946107784e-05
pypi loompy 6.718020003948148e-05
pypi appnope 6.701618748224527e-05
pypi jupyterlab 6.692972870978446e-05
pypi tess-point 6.686777649919092e-05
pypi nvidia-cuda-nvrtc-cu11 6.684955485818178e-05
pypi paramiko 6.677800091741972e-05
pypi pygame 6.613236579453443e-05
pypi patsy 6.612666249430014e-05
pypi pyprind 6.609885068572533e-05
pypi pymbar 6.602999358426006e-05
pypi SciencePlots 6.58682634730539e-05
pypi asdf-coordinates-schemas 6.586604894164171e-05
pypi asdf-wcs-schemas 6.545037145389742e-05
pypi sphinxcontrib-towncrier 6.541875364606549e-05
pypi uritemplate 6.533931919476325e-05
pypi panel 6.531150413139048e-05
pypi pathspec 6.477184435867329e-05
pypi hydra-core 6.475795271007483e-05
pypi omegaconf 6.450326493488992e-05
pypi ml-collections 6.449147106506956e-05
pypi glob2 6.430800898203594e-05
pypi pynvml 6.409524700598803e-05
pypi sphinx-notfound-page 6.40856065494375e-05
pypi types-backports 6.401738836574009e-05
pypi pytest-virtualenv 6.400009868443948e-05
pypi types-docutils 6.364300384448793e-05
pypi rich-click 6.313865571539171e-05
pypi celery 6.29251535910006e-05
pypi ipyparallel 6.288460169454873e-05
pypi websocket-client 6.26852328715682e-05
pypi pyface 6.264792290419163e-05
pypi sphinx-bootstrap-theme 6.264003555207345e-05
pypi tensorflow_probability 6.255109972362967e-05
pypi Shapely 6.22355436043966e-05
pypi pyfastaq 6.219257912745937e-05
pypi matplotlib-venn 6.218332565637955e-05
pypi pyupgrade 6.216039257336974e-05
pypi flake8-2020 6.200008133748402e-05
pypi mne 6.194032339732302e-05
pypi natsort 6.192725487357298e-05
pypi torch_geometric 6.175149700598803e-05
pypi torch_scatter 6.175149700598803e-05
pypi PuLP 6.175149700598803e-05
pypi coplot 6.175149700598803e-05
pypi nnde 6.175149700598803e-05
pypi gnuplot 6.175149700598803e-05
pypi python-bls 6.175149700598803e-05
pypi stginga 6.175149700598803e-05
pypi PyEscape 6.175149700598803e-05
pypi cellpylib 6.175149700598803e-05
pypi simpledist 6.175149700598803e-05
pypi python-copasi 6.175149700598803e-05
pypi pyYAML 6.175149700598803e-05
pypi ripser 6.175149700598803e-05
pypi naif-pds4-bundler 6.175149700598803e-05
pypi Numpy 6.175149700598803e-05
pypi Matplotlib 6.175149700598803e-05
pypi NumExpr 6.175149700598803e-05
pypi PyCap 6.175149700598803e-05
pypi jsonify 6.175149700598803e-05
pypi ntdownload 6.175149700598803e-05
pypi ncbi-datasets-pylib 6.175149700598803e-05
pypi PySpectrograph 6.175149700598803e-05
pypi wsgiref 6.175149700598803e-05
pypi clawpack 6.175149700598803e-05
pypi Pyedra 6.175149700598803e-05
pypi mc3 6.175149700598803e-05
pypi pytecplot 6.175149700598803e-05
pypi tartiflette 6.175149700598803e-05
pypi tartiflette-aiohttp 6.175149700598803e-05
pypi gpytorch 6.175149700598803e-05
pypi pure-eval 6.146580503468374e-05
pypi pyxlsb 6.121512461713252e-05
pypi pandas-gbq 6.121512461713252e-05
pypi odfpy 6.121512461713252e-05
pypi crc32c 6.113398203592815e-05
pypi jupyter-server 6.111163563924891e-05
pypi pybtex-docutils 6.087762494213162e-05
pypi pysolr 6.077156820812158e-05
pypi radvel 6.054587254063303e-05
pypi Mako 6.0340140538727745e-05
pypi pip-run 6.0291043330923745e-05
pypi travis-sphinx 6.014756201881951e-05
pypi cupy 6.0096999374099584e-05
pypi ordereddict 5.97388232208376e-05
pypi cvxopt 5.9572551325919595e-05
pypi blosc 5.937340744043828e-05
pypi jaraco.path 5.922126397221457e-05
pypi jaraco.envs 5.922126397221457e-05
pypi sphinx-favicon 5.922126397221457e-05
pypi towncrier 5.91174393435459e-05
pypi xxhash 5.840771088826273e-05
pypi pygments~=2.7 5.8342739535053873e-05
pypi sphinx~=4.0 5.8342739535053873e-05
pypi texttable 5.797033398018861e-05
pypi pyopenssl 5.774009506778275e-05
pypi quantiphy 5.763473053892216e-05
pypi webcolors 5.7603632409963905e-05
pypi grapheme 5.73292104128796e-05
pypi about-time 5.73292104128796e-05
pypi bidict 5.7001381851681255e-05
pypi fbs 5.7001381851681255e-05
pypi prospector 5.67532347490374e-05
pypi tbb 5.675072845380668e-05
pypi py4j 5.667882413290665e-05
pypi voluptuous 5.665078684994544e-05
pypi trackpy 5.6605538922155685e-05
pypi pyreadstat 5.6477859774348445e-05
pypi tblib 5.6470014354423676e-05
pypi pyfiglet 5.643860035135051e-05
pypi pyrsistent 5.62654028836651e-05
pypi bibtexparser 5.6208695125551685e-05
pypi mergedeep 5.6194441373394137e-05
pypi libcst 5.606301713023131e-05
pypi dpcontracts 5.606301713023131e-05
pypi mimeparse 5.595126710863986e-05
pypi pyfastx 5.586580744760479e-05
pypi mkdocs 5.560077329419148e-05
pypi argon2-cffi-bindings 5.5522531420187906e-05
pypi pynacl 5.5342767649464374e-05
pypi uvloop 5.5266541056655624e-05
pypi IPython 5.4922822283260444e-05
pypi dash-core-components 5.4696249037045874e-05
pypi dash-html-components 5.4696249037045874e-05
pypi dash-table 5.4696249037045874e-05
pypi django-crispy-forms 5.454715568862276e-05
pypi pynndescent 5.44608834279493e-05
pypi rfpipe 5.440012831479897e-05
pypi colorspacious 5.4238706961077845e-05
pypi bitarray 5.4164884516680926e-05
pypi ratelimit 5.39777803264439e-05
pypi SecretStorage 5.390728252351429e-05
pypi pymummer 5.385612703165099e-05
pypi whoosh 5.3446812672481125e-05
pypi grpcio-tools 5.3382736625529595e-05
pypi pydevtool 5.337142240336585e-05
pypi rapidfuzz 5.333445361821606e-05
pypi holoviews 5.323691459763445e-05
pypi feets 5.318310746927198e-05
pypi types-urllib3 5.3140191812649154e-05
pypi pytest-faulthandler 5.296148221903283e-05
pypi pytest-localserver 5.296148221903283e-05
pypi cyflann 5.292985457656117e-05
pypi vlfeat-ctypes 5.292985457656117e-05
pypi STAR 5.292985457656117e-05
pypi fastqc 5.292985457656117e-05
pypi strucscan 5.292985457656117e-05
pypi acstools 5.292985457656117e-05
pypi drug2ways 5.292985457656117e-05
pypi matplotlib_venn 5.292985457656117e-05
pypi reboundx 5.292985457656117e-05
pypi easydev 5.292985457656117e-05
pypi scikit-sparse 5.292985457656117e-05
pypi libstempo 5.292985457656117e-05
pypi pony 5.292985457656117e-05
pypi numpy-groupies 5.292985457656117e-05
pypi mdtraj 5.292985457656117e-05
pypi openmm 5.292985457656117e-05
pypi cykhash 5.292985457656117e-05
pypi neo4j 5.292985457656117e-05
pypi noise 5.292985457656117e-05
pypi cppyy 5.292985457656117e-05
pypi panstamps 5.292985457656117e-05
pypi pytorch 5.292985457656117e-05
pypi msgpack-python 5.292985457656117e-05
pypi pylsl 5.292985457656117e-05
pypi antropy 5.292985457656117e-05
pypi dustpy 5.292985457656117e-05
pypi pywgsim 5.292985457656117e-05
pypi pytools 5.292985457656117e-05
pypi mamba 5.292985457656117e-05
pypi ncls 5.292985457656117e-05
pypi sorted_nearest 5.292985457656117e-05
pypi pyrle 5.292985457656117e-05
pypi pyranges 5.292985457656117e-05
pypi universal-divergence 5.292985457656117e-05
pypi pympler 5.268082475859612e-05
pypi pytest-qt 5.2599216642944946e-05
pypi asteval 5.2458779964375765e-05
pypi google-auth-oauthlib 5.23117694037883e-05
pypi qiskit-terra 5.208444717707443e-05
pypi types-colorama 5.205121899059025e-05
pypi gwcs 5.182017883040641e-05
pypi freesasa 5.17656299243618e-05
pypi clickclick 5.173011120615912e-05
pypi pingouin 5.165750230308614e-05
pypi nptyping 5.158691190229835e-05
pypi types-psutil 5.1390568491402215e-05
pypi pyfits 5.13487448180562e-05
pypi h11 5.133224330028468e-05
pypi sphinxcontrib-napoleon 5.1323686206406655e-05
pypi ansicolors 5.091960533732164e-05
pypi khmer 5.090087681779299e-05
pypi contextvars 5.0878299980153134e-05
pypi curio 5.0601167479799776e-05
pypi torch-cluster 5.0376221241727074e-05
pypi torch-geometric 5.0376221241727074e-05
pypi nvidia-cudnn-cu11 5.037116788213387e-05
pypi h5netcdf 5.034448565730368e-05
pypi sphinx-lint 5.0009766051219625e-05
pypi coveralls 4.998142982718768e-05
pypi frozendict 4.992653308609767e-05
pypi pip-api 4.984019606533996e-05
pypi requirementslib 4.984019606533996e-05
pypi pipreqs 4.984019606533996e-05
pypi aiosignal 4.977095464835644e-05
pypi cython-lint 4.92290455551319e-05
pypi sphinx_rtd_theme 4.9157668917948766e-05
pypi pytest-remotedata 4.9132389981964775e-05
pypi pyasn1-modules 4.9016855528350555e-05
pypi path 4.880867633212898e-05
pypi pockets 4.8807657432164456e-05
pypi configparser 4.8629672694297494e-05
pypi nrel-pysam 4.859897949636442e-05
pypi pyxenon 4.850374251497006e-05
pypi pbr 4.8488168407696175e-05
pypi gevent 4.840135312121815e-05
pypi chevron 4.8257415114825295e-05
pypi cytoolz 4.818511157629795e-05
pypi mechanicalsoup 4.785741017964073e-05
pypi voevent-parse 4.766782225023637e-05
pypi pytest-arraydiff 4.7650613359911885e-05
pypi ini2toml 4.750720418855607e-05
pypi semantic-version 4.7471842400716844e-05
pypi dash-renderer 4.7366698842674905e-05
pypi types-protobuf 4.736359227972626e-05
pypi clang-format 4.736359227972626e-05
pypi abg_python 4.723989520958084e-05
pypi pymongo 4.721715907739006e-05
pypi magic-impute 4.7195362880009215e-05
pypi pycairo 4.711737239806102e-05
pypi qgrid 4.7026140027637035e-05
pypi zstandard 4.6951254533400425e-05
pypi wasabi 4.6921597290810805e-05
pypi math 4.6842921300256635e-05
pypi importlib_metadata 4.6628622117029693e-05
pypi wandb 4.636679385132175e-05
pypi gammapy 4.631362275449102e-05
pypi gputil 4.631362275449102e-05
pypi sip_tpv 4.631362275449102e-05
pypi imexam 4.631362275449102e-05
pypi guppy3 4.631362275449102e-05
pypi equadratures 4.631362275449102e-05
pypi trippy 4.631362275449102e-05
pypi gemmi 4.631362275449102e-05
pypi pygedm 4.631362275449102e-05
pypi prometheus-fastapi-instrumentator 4.631362275449102e-05
pypi structlog 4.631362275449102e-05
pypi averbis-python-api 4.631362275449102e-05
pypi types 4.631362275449102e-05
pypi maxsmooth 4.631362275449102e-05
pypi snakemake-wrapper-utils 4.631362275449102e-05
pypi TESS_PRF 4.631362275449102e-05
pypi pygmmis 4.631362275449102e-05
pypi pymangle 4.631362275449102e-05
pypi pycbc 4.631362275449102e-05
pypi logging 4.631362275449102e-05
pypi pvrpm 4.631362275449102e-05
pypi NREL-PySAM-stubs 4.631362275449102e-05
pypi torchinfo 4.631362275449102e-05
pypi pyopengl 4.631362275449102e-05
pypi pyglm 4.631362275449102e-05
pypi pyopengl-accelerate 4.631362275449102e-05
pypi RM-Tools 4.631362275449102e-05
pypi umi_tools 4.631362275449102e-05
pypi sbpy 4.631362275449102e-05
pypi epitopepredict 4.631362275449102e-05
pypi cx_Oracle 4.631362275449102e-05
pypi beamshapes 4.631362275449102e-05
pypi transforms3d 4.625671004841051e-05
pypi bz2file 4.624237102717642e-05
pypi prefixed 4.6159244011976054e-05
pypi covdefaults 4.609320165138948e-05
pypi dash_core_components 4.596540002701364e-05
pypi dash_html_components 4.596540002701364e-05
pypi cramjam 4.591800489929233e-05
pypi args 4.585048652694611e-05
pypi boto 4.585048652694611e-05
pypi anyio 4.579542502303465e-05
pypi pytest-mpl 4.577798909403477e-05
pypi yapf 4.539641014636304e-05
pypi sos 4.525616530097699e-05
pypi pyglet 4.52495121364414e-05
pypi py2bit 4.487275449101796e-05
pypi deeptoolsintervals 4.487275449101796e-05
pypi xlwt 4.4653679300550686e-05
pypi colour 4.4593402480752785e-05
pypi spectres 4.456768942883465e-05
pypi vine 4.4294038296862677e-05
pypi dpath 4.4268605645851155e-05
pypi zope.event 4.396561204514049e-05
pypi theano-pymc 4.386783462253212e-05
pypi pyobjc 4.347269752412934e-05
pypi sos-notebook 4.3310549952726124e-05
pypi dlinfo 4.3164296407185636e-05
pypi segments 4.3164296407185636e-05
pypi requests-file 4.3071669161676646e-05
pypi distlib 4.2857943366668257e-05
pypi colorlog 4.2729714702677666e-05
pypi fastrlock 4.271943917043961e-05
pypi sniffio 4.265920993334588e-05
pypi pyqtgraph 4.215858144346198e-05
pypi backoff 4.2145396706586835e-05
pypi hdmedians 4.2103293413173654e-05
pypi singleton_decorator 4.20939371257485e-05
pypi uwsgi 4.195266022667558e-05
pypi python_dateutil 4.190280153977759e-05
pypi exceptiongroup 4.1736887919041774e-05
pypi overrides 4.150449101796407e-05
pypi precession 4.116766467065868e-05
pypi pyxdg 4.116766467065868e-05
pypi fatslim 4.116766467065868e-05
pypi setuptools_git 4.116766467065868e-05
pypi yamlreader 4.116766467065868e-05
pypi lda 4.116766467065868e-05
pypi cwl-runner 4.116766467065868e-05
pypi portalocker 4.116766467065868e-05
pypi html2text 4.116766467065868e-05
pypi fseval 4.116766467065868e-05
pypi solcore 4.116766467065868e-05
pypi tmm 4.116766467065868e-05
pypi pyqt4 4.116766467065868e-05
pypi Bottleneck 4.116766467065868e-05
pypi deep-forest 4.116766467065868e-05
pypi python-rocksdb 4.116766467065868e-05
pypi taxopy 4.116766467065868e-05
pypi treegp 4.116766467065868e-05
pypi tensorly-viz 4.116766467065868e-05
pypi sick 4.116766467065868e-05
pypi triangle_plot 4.116766467065868e-05
pypi kaggle 4.116766467065868e-05
pypi pygobject 4.116766467065868e-05
pypi genicam 4.116766467065868e-05
pypi metapredict 4.116766467065868e-05
pypi alphaPredict 4.116766467065868e-05
pypi protfasta 4.116766467065868e-05
pypi KafNafParserPy 4.116766467065868e-05
pypi evla_mcast 4.116766467065868e-05
pypi pwkit 4.116766467065868e-05
pypi activegit 4.116766467065868e-05
pypi epam.indigo 4.116766467065868e-05
pypi dotmap 4.116766467065868e-05
pypi reedsolo 4.116766467065868e-05
pypi bcbio-gff 4.116766467065868e-05
pypi Corekaburra 4.116766467065868e-05
pypi pymatgen 4.0959933974228535e-05
pypi casadi 4.081839668271396e-05
pypi mahotas 4.07559880239521e-05
pypi click-plugins 4.072499585564455e-05
pypi unidecode 4.0715272751200896e-05
pypi tox-conda 4.0654098053892216e-05
pypi jupyterlab-server 4.0471778136209865e-05
pypi ply 4.0332993779398385e-05
pypi pyabel 4.0187482178500144e-05
pypi dash_dangerously_set_inner_html 4.00843050740624e-05
pypi wsaccel 3.999585685673395e-05
pypi wslink 3.998161315572971e-05
pypi pytabix 3.981589060684601e-05
pypi bwapy 3.981589060684601e-05
pypi hopcroftkarp 3.9796032934131737e-05
pypi Brotli 3.975973060394488e-05
pypi rdflib 3.9326852880771665e-05
pypi yarl 3.926316216133448e-05
pypi lmdb 3.897562018819504e-05
pypi fiona 3.895832125104188e-05
pypi pydocstyle 3.8954062360232734e-05
pypi nlesc-CAT 3.884329555175364e-05
pypi sphinx-autobuild 3.869740257802779e-05
pypi dogpile.cache 3.8537600101993814e-05
pypi CoolProp 3.8324522829341325e-05
pypi pytest-regressions 3.817423624764718e-05
pypi jaraco.functools 3.8054213806662965e-05
pypi astropy-sphinx-theme 3.769996715679464e-05
pypi jpype1 3.746257485029941e-05
pypi sphinx-autosummary-accessors 3.742335345221783e-05
pypi nc-time-axis 3.742335345221783e-05
pypi pydap 3.742335345221783e-05
pypi numbagg 3.742335345221783e-05
pypi spglib 3.7375275177824104e-05
pypi pycrostates 3.705089820359282e-05
pypi pywfa 3.705089820359282e-05
pypi sisyphe 3.705089820359282e-05
pypi pykeops 3.705089820359282e-05
pypi keopscore 3.705089820359282e-05
pypi loguniform 3.705089820359282e-05
pypi kumaraswamy 3.705089820359282e-05
pypi urepr 3.705089820359282e-05
pypi scopesim 3.705089820359282e-05
pypi pyckles 3.705089820359282e-05
pypi spextra 3.705089820359282e-05
pypi Cartopy 3.705089820359282e-05
pypi rascal 3.705089820359282e-05
pypi blimpy 3.705089820359282e-05
pypi DendroPy 3.705089820359282e-05
pypi simpleitk 3.705089820359282e-05
pypi googledrivedownloader 3.705089820359282e-05
pypi 2to3 3.705089820359282e-05
pypi streamlit-authenticator 3.705089820359282e-05
pypi Cerberus 3.705089820359282e-05
pypi pydftools 3.705089820359282e-05
pypi cythongsl 3.705089820359282e-05
pypi astLib 3.705089820359282e-05
pypi disksurf 3.705089820359282e-05
pypi gofish 3.705089820359282e-05
pypi carpyncho 3.705089820359282e-05
pypi snipgenie 3.705089820359282e-05
pypi bcbio_gff 3.705089820359282e-05
pypi caput 3.705089820359282e-05
pypi shutilwhich 3.705089820359282e-05
pypi jaraco.context 3.7035314106064164e-05
pypi swiglpk 3.702430664985818e-05
pypi optlang 3.702430664985818e-05
pypi tensorflow-probability 3.697758365807812e-05
pypi kombu 3.68710601483851e-05
pypi django-form-utils 3.6734223859972366e-05
pypi cymem 3.673260028482278e-05
pypi murmurhash 3.673260028482278e-05
pypi jaxopt 3.6710274543162244e-05
pypi pandoc-min 3.668038922155689e-05
pypi entrypoint2 3.668038922155689e-05
pypi easyprocess 3.668038922155689e-05
pypi mkdocs-material 3.6328653060641536e-05
pypi chex 3.630674559055575e-05
pypi PyJWT 3.627858024988397e-05
pypi flake8-bugbear 3.605792266756467e-05
pypi jdcal 3.5998315868263474e-05
pypi coloredlogs 3.5913208389552596e-05
pypi pycryptodomex 3.5785427384667286e-05
pypi parsimonious 3.5702115505830444e-05
pypi crds 3.5559317512810914e-05
pypi zict 3.555416129312935e-05
pypi ligo-segments 3.549996137043025e-05
pypi hiredis 3.5263249401750694e-05
pypi isodate 3.523676481343106e-05
pypi cwltool 3.5198353293413185e-05
pypi torchvision 3.50663598834597e-05
pypi scanpydoc 3.490253555956615e-05
pypi nibabel 3.481714009877456e-05
pypi geopandas 3.4805666400976525e-05
pypi ase 3.4644523842656606e-05
pypi astropy-healpix 3.461375235515475e-05
pypi ellc 3.4570817796455774e-05
pypi pep8-naming 3.435668949842189e-05
pypi types-toml 3.433663027830368e-05
pypi pytest-openfiles 3.41729812982291e-05
pypi cfgrib 3.416287441030166e-05
pypi wincertstore 3.3971135054369445e-05
pypi repoze.sphinx.autointerface 3.3971067737464635e-05
pypi exo-k 3.383701347305389e-05
pypi terminaltables 3.376103396654966e-05
pypi toolshed 3.368263473053892e-05
pypi gwdet 3.368263473053892e-05
pypi marxs 3.368263473053892e-05
pypi bxa 3.368263473053892e-05
pypi p2api 3.368263473053892e-05
pypi bioservices 3.368263473053892e-05
pypi pyliftover 3.368263473053892e-05
pypi textwrap3 3.368263473053892e-05
pypi bw2io 3.368263473053892e-05
pypi bw2data 3.368263473053892e-05
pypi wurst 3.368263473053892e-05
pypi KMlogger 3.368263473053892e-05
pypi PIL 3.368263473053892e-05
pypi pyitlib 3.368263473053892e-05
pypi Flask-RESTful 3.368263473053892e-05
pypi functools32 3.368263473053892e-05
pypi cdips 3.368263473053892e-05
pypi sphinx_copybutton 3.368263473053892e-05
pypi learn2learn 3.368263473053892e-05
pypi configuration 3.368263473053892e-05
pypi ospgrillage 3.368263473053892e-05
pypi openseespy 3.368263473053892e-05
pypi openseespyvis 3.368263473053892e-05
pypi opsvis 3.368263473053892e-05
pypi openseespylinux 3.368263473053892e-05
pypi filetype 3.368263473053892e-05
pypi flatdict 3.368263473053892e-05
pypi pyds9 3.368263473053892e-05
pypi colored 3.368263473053892e-05
pypi mokapot 3.368263473053892e-05
pypi drizzle 3.368263473053892e-05
pypi panoptes-ui 3.368263473053892e-05
pypi codeclimate-test-reporter 3.3654565868263475e-05
pypi rpy2 3.363831368855697e-05
pypi billiard 3.3559636121438986e-05
pypi jupyter-console 3.354694535911635e-05
pypi scikit_learn 3.330512032657376e-05
pypi berkeleydb 3.3292594369982566e-05
pypi ray 3.3214494156208964e-05
pypi QtPy 3.279751801894293e-05
pypi multipledispatch 3.272954064411525e-05
pypi pypairix 3.270963224649602e-05
pypi python-decouple 3.2604790419161677e-05
pypi matchms 3.223428143712576e-05
pypi libsvm 3.220474811247071e-05
pypi addict 3.214937312874252e-05
pypi pvextractor 3.2074775586190254e-05
pypi optax 3.179374361755492e-05
pypi elastic-transport 3.1793199315654414e-05
pypi zope.testing 3.1691699533625055e-05
pypi timm 3.165018878573498e-05
pypi safe-netrc 3.158147989734816e-05
pypi versioneer 3.153212805158913e-05
pypi opencv-python-headless 3.128526298243849e-05
pypi itk 3.120504503586221e-05
pypi timeout-decorator 3.1203803330838326e-05
pypi pytz-deprecation-shim 3.0888207376455885e-05
pypi torch_sparse 3.087574850299401e-05
pypi aiocircuitbreaker 3.087574850299401e-05
pypi pandeia.engine 3.087574850299401e-05
pypi toil 3.087574850299401e-05
pypi py-tes 3.087574850299401e-05
pypi portion 3.087574850299401e-05
pypi namedlist 3.087574850299401e-05
pypi blackjax 3.087574850299401e-05
pypi pymoc 3.087574850299401e-05
pypi mirtop 3.087574850299401e-05
pypi random2 3.087574850299401e-05
pypi pickle-mixin 3.087574850299401e-05
pypi bioinfokit 3.087574850299401e-05
pypi pickle5 3.087574850299401e-05
pypi vtk 3.085612470945883e-05
pypi dot2tex 3.074232116124893e-05
pypi PyLD 3.072211849738024e-05
pypi asciitree 3.066572338867974e-05
pypi sphinx-math-dollar 3.058480394979272e-05
pypi oset 3.0488937394834495e-05
pypi rfc3987 3.0347001309880236e-05
pypi tensorflow-cpu 2.9995598206923413e-05
pypi ipympl 2.9920878247584647e-05
pypi types-python-dateutil 2.9918524462515e-05
pypi autocommand 2.9912393203920725e-05
pypi astor 2.9729560842018324e-05
pypi iteround 2.968821971441732e-05
pypi tensorflow-gpu 2.9674688824089972e-05
pypi pylons-sphinx-themes 2.957608306738172e-05
pypi shap 2.9539743564818417e-05
pypi limitedinteraction 2.9376069289991447e-05
pypi pathos 2.9264751451621393e-05
pypi smart-open 2.9213864385696036e-05
pypi gensim 2.9187742924604848e-05
pypi dipy 2.9118205895900513e-05
pypi pymc 2.9118205895900513e-05
pypi lml 2.9098697003314804e-05
pypi jsonpointer 2.9085416573620634e-05
pypi jupyter_contrib_nbextensions 2.9029989471606246e-05
pypi pyspoa 2.902998947160624e-05
pypi emoji 2.90053208063511e-05
pypi gmsh 2.898687918281085e-05
pypi skosprovider 2.8828448871487796e-05
pypi altair 2.875911864752492e-05
pypi netifaces 2.8705809415651458e-05
pypi oaiharvest 2.8648283789563732e-05
pypi flake8-simplify 2.8616582790639917e-05
pypi pytest-lazy-fixture 2.8599873330262554e-05
pypi spktype21 2.8500690925840627e-05
pypi ulid 2.8500690925840627e-05
pypi plum-dispatch 2.8500690925840627e-05
pypi ascii_frame 2.8500690925840627e-05
pypi mpsort 2.8500690925840627e-05
pypi pfft-python 2.8500690925840627e-05
pypi pmesh 2.8500690925840627e-05
pypi cog-suspect 2.8500690925840627e-05
pypi pytimeparse 2.8500690925840627e-05
pypi coramin 2.8500690925840627e-05
pypi sphinx_gallery 2.8500690925840627e-05
pypi subprocess32 2.8500690925840627e-05
pypi filemagic 2.8500690925840627e-05
pypi kliko 2.8500690925840627e-05
pypi bashplotlib 2.8500690925840627e-05
pypi drive-casa 2.8500690925840627e-05
pypi pymp-pypi 2.8500690925840627e-05
pypi 21cmFAST 2.8500690925840627e-05
pypi mkdocs-bibtex 2.8500690925840627e-05
pypi pymdown-extensions 2.8500150735172467e-05
pypi pretend 2.8484792683315848e-05
pypi reportlab 2.8459078099778296e-05
pypi httpretty 2.8426445428470792e-05
pypi arrow 2.8368433693267896e-05
pypi backports.weakref 2.821568401658222e-05
pypi PyOpenGL 2.8102444664242947e-05
pypi easygui 2.80609888217954e-05
pypi dash-bootstrap-components 2.7952696162370568e-05
pypi python-socks 2.7891328413620173e-05
pypi flask-compress 2.7800403600340982e-05
pypi geojson 2.7738551914029088e-05
pypi funcy 2.7736496068214982e-05
pypi datrie 2.7552194717707442e-05
pypi toposort 2.7552194717707442e-05
pypi rioxarray 2.7499331563354133e-05
pypi ghp-import 2.746060300127652e-05
pypi Rtree 2.7450010692899917e-05
pypi hdf5plugin 2.7314774447601724e-05
pypi datashader 2.729854705094743e-05
pypi PyNaCl 2.7298354425347925e-05
pypi pymc3 2.7267376055688215e-05
pypi rfc3986-validator 2.7123898433430426e-05
pypi cligj 2.706670426000807e-05
pypi ndcube 2.7023920483928014e-05
pypi notebook-shim 2.6904704597790946e-05
pypi PasteDeploy 2.6570956644403503e-05
pypi srsly 2.6543603278834758e-05
pypi Pint 2.65318247433704e-05
pypi area 2.6464927288280584e-05
pypi StringDist 2.6464927288280584e-05
pypi VBBinaryLensing 2.6464927288280584e-05
pypi ciso8601 2.6464927288280584e-05
pypi thermo 2.6464927288280584e-05
pypi colorpalette 2.6464927288280584e-05
pypi free_properties 2.6464927288280584e-05
pypi flexsolve 2.6464927288280584e-05
pypi dash_table 2.6464927288280584e-05
pypi dash_trich_components 2.6464927288280584e-05
pypi python-time 2.6464927288280584e-05
pypi Sequoya 2.6464927288280584e-05
pypi jmetalpy 2.6464927288280584e-05
pypi pyMSA 2.6464927288280584e-05
pypi pybliometrics 2.6464927288280584e-05
pypi pyvis 2.6464927288280584e-05
pypi pyoai 2.6464927288280584e-05
pypi py-grama 2.6464927288280584e-05
pypi wres 2.6464927288280584e-05
pypi fpdf 2.6464927288280584e-05
pypi sewar 2.6464927288280584e-05
pypi monty 2.6411641528378785e-05
pypi dicttoxml 2.6361501135659717e-05
pypi srastream 2.6200278015397775e-05
pypi sgmllib3k 2.6200278015397775e-05
pypi progress 2.617780779411528e-05
pypi dash-table-experiments 2.6150906742664404e-05
pypi recommonmark 2.6025326947589515e-05
pypi asynctest 2.5984870449645323e-05
pypi MOODS-python 2.593562874251497e-05
pypi python-socketio 2.591321892505312e-05
pypi tensorflow-datasets 2.582307322919638e-05
pypi localconfig 2.5704060628742515e-05
pypi cron-descriptor 2.5704060628742515e-05
pypi python-crontab 2.5704060628742515e-05
pypi pythutils 2.5704060628742515e-05
pypi sphinxext-rediraffe 2.54460204033474e-05
pypi sphinxcontrib-apidoc 2.5379969218086365e-05
pypi pyfftw 2.5378342022624947e-05
pypi phantomjs 2.531448133145474e-05
pypi myst_parser 2.5190539251168005e-05
pypi cmake 2.512789976354654e-05
pypi sep 2.5082940891893865e-05
pypi dataframe-api-compat 2.5013767544190494e-05
pypi requests-mock 2.49607332847061e-05
pypi funcsigs 2.490349657827203e-05
pypi qtawesome 2.4877031650983747e-05
pypi astlib 2.4877031650983747e-05
pypi astro-kittens 2.4877031650983747e-05
pypi nodeenv 2.4778031433707066e-05
pypi identify 2.4778031433707066e-05
pypi cfgv 2.4778031433707066e-05
pypi cchardet 2.475234564124994e-05
pypi scandir 2.4737709077038236e-05
pypi leafmap 2.4700598802395212e-05
pypi localtileserver 2.4700598802395212e-05
pypi pyroaring 2.4700598802395212e-05
pypi scikit-video 2.4700598802395212e-05
pypi Chem-I-Calc 2.4700598802395212e-05
pypi shmlast 2.4700598802395212e-05
pypi nexusformat 2.4700598802395212e-05
pypi w2w 2.4700598802395212e-05
pypi ecmwflibs 2.4700598802395212e-05
pypi findlibs 2.4700598802395212e-05
pypi vedo 2.4700598802395212e-05
pypi PIMS 2.4700598802395212e-05
pypi autopep8 2.4583139583276274e-05
pypi future-fstrings 2.4546220059880242e-05
pypi markdown-it-py 2.4525680975006507e-05
pypi spacy-legacy 2.4355219781899013e-05
pypi google-cloud-core 2.4344422360973763e-05
pypi Theano 2.4288922155688624e-05
pypi linkify-it-py 2.4257986033053982e-05
pypi python-jose 2.4033267498616213e-05
pypi h5py-wrapper 2.388848877874503e-05
pypi trio-websocket~=0.9 2.386263098802396e-05
pypi trio~=0.17 2.386263098802396e-05
pypi [urllib3secure, 2.386263098802396e-05
pypi pyclipper 2.3750575771533856e-05
pypi PyQt5_sip 2.3750575771533856e-05
pypi httptools 2.368441395896731e-05
pypi watchfiles 2.368441395896731e-05
pypi google-cloud-storage 2.366030598819115e-05
pypi service-identity 2.3628225255283642e-05
pypi geoviews 2.3586693971392254e-05
pypi george 2.344528749677253e-05
pypi av 2.34388960837664e-05
pypi WTForms 2.3406757912745943e-05
pypi spectral-cube 2.34003026741846e-05
pypi asdf-unit-schemas 2.336166009327499e-05
pypi formulaic 2.334147494484715e-05
pypi interface-meta 2.334147494484715e-05
pypi intake 2.3325653552230578e-05
pypi mysqlclient 2.3247622402254318e-05
pypi asdf-transform-schemas 2.319637892757286e-05
pypi astroid 2.3187083030960434e-05
pypi pytest-mypy-plugins 2.3174060528813914e-05
pypi objsize 2.315681137724551e-05
pypi flex-format 2.315681137724551e-05
pypi cerberus 2.315681137724551e-05
pypi julia 2.315681137724551e-05
pypi pose2sim 2.315681137724551e-05
pypi bfit 2.315681137724551e-05
pypi bdata 2.315681137724551e-05
pypi mud-py 2.315681137724551e-05
pypi ref_index 2.315681137724551e-05
pypi sphinx-fortran 2.315681137724551e-05
pypi traittypes 2.312298686864186e-05
pypi scanpy 2.311251791840725e-05
pypi jupyter-contrib-core 2.3089368498026993e-05
pypi jupyter-nbextensions-configurator 2.3089368498026993e-05
pypi python-louvain 2.30031093752743e-05
pypi miniball 2.2925243263473054e-05
pypi pyramid 2.290898138965398e-05
pypi datatable 2.2840331562150428e-05
pypi anndata 2.279753843192621e-05
pypi idna-ssl 2.2790827501059734e-05
pypi randomgen 2.2775405072208525e-05
pypi aiodns 2.274081056040284e-05
pypi autodocsumm 2.2669745012525968e-05
pypi flax 2.2642810569857224e-05
pypi nltk 2.2620513012267887e-05
pypi xdg 2.249179525564256e-05
pypi grismconf 2.21564371257485e-05
pypi ffmpeg 2.2105565654405476e-05
pypi batman-package 2.2072172864510078e-05
pypi pyavm 2.2037141376587486e-05
pypi humanize 2.1880106781510873e-05
pypi databases 2.1842753192114084e-05
pypi mne-icalabel 2.179464600211342e-05
pypi faiss-gpu 2.179464600211342e-05
pypi jax-cosmo 2.179464600211342e-05
pypi cubical 2.179464600211342e-05
pypi sharedarray 2.179464600211342e-05
pypi pykalman 2.179464600211342e-05
pypi optcutfreq 2.179464600211342e-05
pypi isatools 2.179464600211342e-05
pypi pyChemometrics 2.179464600211342e-05
pypi git-lfs 2.179464600211342e-05
pypi datacompy 2.179464600211342e-05
pypi pytest-dependency 2.1583250519600385e-05
pypi nbval 2.149047299061763e-05
pypi ortools 2.1483283433133745e-05
pypi apptools 2.1480258233532937e-05
pypi passlib 2.1439675120543894e-05
pypi xgboost 2.1351627909339703e-05
pypi prov 2.1338329792843464e-05
pypi starlette 2.1254408227258465e-05
pypi waitress 2.125435172307653e-05
pypi sphinx-panels 2.112781892361512e-05
pypi typeguard 2.1106212611138433e-05
pypi stsci.stimage 2.1061441569985028e-05
pypi stsci.imagestats 2.1061441569985028e-05
pypi h3 2.1054319931565448e-05
pypi anyjson 2.100970472847409e-05
pypi pyro-ppl 2.097923393515053e-05
pypi incremental 2.0879721938498374e-05
pypi h2 2.0834944653284887e-05
pypi timezonefinder 2.081786039516269e-05
pypi mdit-py-plugins 2.080142134209841e-05
pypi tkp 2.058383233532934e-05
pypi mkdocs-redirects 2.058383233532934e-05
pypi line_profiler 2.058383233532934e-05
pypi dash_defer_js_import 2.058383233532934e-05
pypi astro-parsnip 2.058383233532934e-05
pypi pydub 2.0554426860564585e-05
pypi asdf-astropy 2.0498485199572437e-05
pypi pyscf 2.0465746139300347e-05
pypi google-api-core 2.0431916898674412e-05
pypi boltons 2.0383972605187504e-05
pypi gwsurrogate 2.0377994011976047e-05
pypi clikit 2.0377994011976047e-05
pypi pysimdjson 2.0377994011976047e-05
pypi httpstan 2.0377994011976047e-05
pypi language-data 2.0377994011976047e-05
pypi mayavi 2.0369276153575208e-05
pypi xarray-einstats 2.0334144185213687e-05
pypi anytree 2.028778474677152e-05
pypi pyjsparser 2.0174214071856284e-05
pypi validators 2.0139316604428507e-05
pypi fastcore 2.0096901831766507e-05
pypi geographiclib 2.008110163601369e-05
pypi hdbscan 2.0053798652694616e-05
pypi formlayout 2.0027512542482604e-05
pypi ttvfast 2.0027512542482604e-05
pypi pyside6 1.985928143712575e-05
pypi osmnx 1.9799073727544914e-05
pypi xcffib 1.9726410961559027e-05
pypi loguru 1.9724393466600243e-05
pypi BioPython 1.950047273873306e-05
pypi torch-sparse 1.950047273873306e-05
pypi torch-scatter 1.950047273873306e-05
pypi torch-spline-conv 1.950047273873306e-05
pypi octave_kernel 1.950047273873306e-05
pypi sos-python 1.950047273873306e-05
pypi sos-ruby 1.950047273873306e-05
pypi alphapept 1.950047273873306e-05
pypi pypdf2 1.950047273873306e-05
pypi svist4get 1.950047273873306e-05
pypi kneed 1.950047273873306e-05
pypi pyopencl 1.9280802234816082e-05
pypi win32-setctime 1.9198505965761633e-05
pypi aiocontextvars 1.9198505965761633e-05
pypi heapdict 1.9196882800663734e-05
pypi Flask-Compress 1.904458367451499e-05
pypi deprecation 1.894858109867223e-05
pypi tensorstore 1.880831116440992e-05
pypi hyperlink 1.8774929028188956e-05
pypi constantly 1.8774929028188956e-05
pypi selenium 1.8725557585337647e-05
pypi pyenchant 1.8723936056458514e-05
pypi cairocffi 1.872373937721747e-05
pypi tensorflow-rocm 1.868806831510793e-05
pypi tensorflow-aarch64 1.868806831510793e-05
pypi python-box 1.8667952556425616e-05
pypi astropy_helpers 1.852544910179641e-05
pypi nanopack 1.852544910179641e-05
pypi NanoComp 1.852544910179641e-05
pypi NanoFilt 1.852544910179641e-05
pypi NanoLyse 1.852544910179641e-05
pypi nanoQC 1.852544910179641e-05
pypi NanoStat 1.852544910179641e-05
pypi envisage 1.852544910179641e-05
pypi nirdust 1.852544910179641e-05
pypi tesspy 1.852544910179641e-05
pypi sphinx-togglebutton 1.833830824447238e-05
pypi rpds-py 1.8279060628742517e-05
pypi awscrt 1.825681614681069e-05
pypi e13tools 1.8237275449101802e-05
pypi pydicom 1.8217311656933908e-05
pypi deprecat 1.819792841372957e-05
pypi jaxtyping 1.811480164670659e-05
pypi pyro-api 1.8053234430400624e-05
pypi sphinx-argparse-cli 1.8004458739008113e-05
pypi hijri-converter 1.7991739734816084e-05
pypi stevedore 1.7929474144436987e-05
pypi flask-restful 1.7822076435364565e-05
pypi pycapnp 1.7822076435364565e-05
pypi exotic-ld 1.7812931828650393e-05
pypi APScheduler 1.7797663601368693e-05
pypi pyyaml-env-tag 1.7676816466957003e-05
pypi surfinpy 1.764328485885372e-05
pypi google-cloud 1.764328485885372e-05
pypi google-cloud-bigquery 1.764328485885372e-05
pypi owslib 1.764328485885372e-05
pypi eeharvest 1.764328485885372e-05
pypi rmnest 1.764328485885372e-05
pypi bilby 1.764328485885372e-05
pypi ligotimegps 1.764328485885372e-05
pypi aplpy 1.762814363999862e-05
pypi zest.releaser 1.7582763818695622e-05
pypi flake8-polyfill 1.7563688986830714e-05
pypi pytest-console-scripts 1.7555408803537053e-05
pypi JPype1 1.7555068434559452e-05
pypi python-graphviz 1.7546971722596083e-05
pypi configobj 1.748126843118276e-05
pypi pooch>=1.1.1 1.746685201026518e-05
pypi pandas>=0.25.1 1.746685201026518e-05
pypi numpy>=1.13.3 1.746685201026518e-05
pypi cookiecutter 1.7408256127372912e-05
pypi pydotplus 1.73474793684838e-05
pypi bottle 1.7256005062089323e-05
pypi meshio 1.7219342643527577e-05
pypi flufl.lock 1.7186993009055783e-05
pypi plumbum 1.7132904888240586e-05
pypi onnx 1.7112259818598122e-05
pypi sphinx-argparse 1.7109138608127788e-05
pypi neo 1.7035358630564958e-05
pypi inflect 1.688462360992301e-05
pypi ipynb-py-convert 1.684131736526946e-05
pypi scanexitronlr 1.684131736526946e-05
pypi lifelines 1.684131736526946e-05
pypi liqa 1.684131736526946e-05
pypi autograd-gamma 1.684131736526946e-05
pypi SQLObject 1.684131736526946e-05
pypi dbfread 1.684131736526946e-05
pypi pweave 1.684131736526946e-05
pypi epimodels 1.684131736526946e-05
pypi moto 1.6705443777330205e-05
pypi Flask-Sockets 1.6705443777330205e-05
pypi numpy-stl 1.668652584536809e-05
pypi simplegeneric 1.6680002064835847e-05
pypi codacy-coverage 1.6672904191616764e-05
pypi requests-cache 1.6610318884342782e-05
pypi celerite2 1.6497502817251284e-05
pypi allesfitter 1.6481261614701633e-05
pypi pytest-param-files 1.643988559625255e-05
pypi mkdocstrings 1.6414776869907297e-05
pypi js2py 1.6388609799631512e-05
pypi cdsapi 1.6283702109355948e-05
pypi igwn-auth-utils 1.6269629109128686e-05
pypi sphinxcontrib-github-alt 1.615117192348696e-05
pypi huggingface-hub 1.611023815265001e-05
pypi iqrm 1.6109086175475136e-05
pypi tk 1.6109086175475136e-05
pypi cpp-coveralls 1.6109086175475136e-05
pypi textfsm 1.6109086175475136e-05
pypi itables 1.6109086175475136e-05
pypi gekko 1.6109086175475136e-05
pypi readlif 1.6109086175475136e-05
pypi beast 1.6109086175475136e-05
pypi djangorestframework 1.606175612922682e-05
pypi tensorflow-text 1.605726118812016e-05
pypi nbsite 1.601778344749232e-05
pypi python-lsp-server 1.6005988023952096e-05
pypi stsci.image 1.5915483486152697e-05
pypi kafka-python 1.5901010479041923e-05
pypi mopti 1.5901010479041923e-05
pypi ipaddr 1.587895637296835e-05
pypi pytoml 1.587895637296835e-05
pypi testfixtures 1.5872351942674615e-05
pypi pyqt5 1.5804150707957073e-05
pypi wemake-python-styleguide 1.572016680923867e-05
pypi pytest-emoji 1.572016680923867e-05
pypi celerite 1.570636065140777e-05
pypi pyperclip 1.5698547572862322e-05
pypi lazy-object-proxy 1.5517838642142406e-05
pypi PyMieScatt 1.5437874251497007e-05
pypi pdspy 1.5437874251497007e-05
pypi hyperion 1.5437874251497007e-05
pypi cmyt 1.5437874251497007e-05
pypi wfc3tools 1.5437874251497007e-05
pypi sregion 1.5437874251497007e-05
pypi connection_pool 1.5437874251497007e-05
pypi Flask-Caching 1.5437874251497007e-05
pypi imreg_dft 1.5437874251497007e-05
pypi LDTk 1.5437874251497007e-05
pypi pylightcurve 1.5437874251497007e-05
pypi biofluff 1.5437874251497007e-05
pypi genomepy 1.5437874251497007e-05
pypi geocoder 1.5437874251497007e-05
pypi richardsonpy 1.5437874251497007e-05
pypi dash_canvas 1.5437874251497007e-05
pypi getCalspec 1.5437874251497007e-05
pypi django-extensions 1.5388103434616045e-05
pypi dropbox 1.537595817907274e-05
pypi pytest-tornasync 1.5303104202213385e-05
pypi shiboken6 1.5283495508982037e-05
pypi nudged 1.5283495508982037e-05
pypi smbprotocol 1.528068444083493e-05
pypi ocifs 1.528068444083493e-05
pypi libarchive-c 1.528068444083493e-05
pypi pygit2 1.528068444083493e-05
pypi fusepy 1.528068444083493e-05
pypi dropboxdrivefs 1.528068444083493e-05
pypi adlfs 1.528068444083493e-05
pypi colorlover 1.5253583741607694e-05
pypi dash-tabulator 1.5253583741607694e-05
pypi django-bootstrap4 1.5253583741607694e-05
pypi django-cache-memoize 1.5253583741607694e-05
pypi django-cookie-law 1.5253583741607694e-05
pypi django-cors-headers 1.5253583741607694e-05
pypi django-currentuser 1.5253583741607694e-05
pypi django-oauth-toolkit 1.5253583741607694e-05
pypi django-plotly-dash 1.5253583741607694e-05
pypi dpd-static-support 1.5253583741607694e-05
pypi autoflake 1.5208437416882921e-05
pypi onnxruntime 1.5145667629500686e-05
pypi pytest-filter-subpackage 1.5128247370390795e-05
pypi altgraph 1.51254552063905e-05
pypi uri-template 1.5019369990316652e-05
pypi rfc3339-validator 1.5019369990316652e-05
pypi isoduration 1.5019369990316652e-05
pypi fqdn 1.5019369990316652e-05
pypi pyct 1.4928784497340673e-05
pypi mkdocs-material-extensions 1.4891611008751727e-05
pypi tox-travis 1.4875460093221001e-05
pypi diff-match-patch 1.4820359281437124e-05
pypi primesieve 1.4820359281437124e-05
pypi jwst 1.4820359281437124e-05
pypi webbpsf 1.4820359281437124e-05
pypi astrocalc 1.4820359281437124e-05
pypi fundamentals 1.4820359281437124e-05
pypi ztfquery 1.4820359281437124e-05
pypi pprintast 1.4820359281437124e-05
pypi tensorflow-gan 1.4642229963150622e-05
pypi tensorflow-hub 1.4642229963150622e-05
pypi sdnotify 1.4555710008554322e-05
pypi manhole 1.4428558409850557e-05
pypi pydeck 1.4422078004704877e-05
pypi PyQt6 1.4404724205435285e-05
pypi sphinxcontrib-programoutput 1.431756999100434e-05
pypi pvlib 1.4315351428457152e-05
pypi pkgutil-resolve-name 1.4296678988391931e-05
pypi prompt_toolkit 1.4264595808383234e-05
pypi fabio 1.4252466050042776e-05
pypi eemont 1.4250345462920314e-05
pypi ee_extra 1.4250345462920314e-05
pypi httplib2shim 1.4250345462920314e-05
pypi multiprocessing_on_dill 1.4250345462920314e-05
pypi interlap 1.4250345462920314e-05
pypi PyDAQmx 1.4250345462920314e-05
pypi PyVISA 1.4250345462920314e-05
pypi pythonnet 1.4250345462920314e-05
pypi pypylon 1.4250345462920314e-05
pypi pulsestreamer 1.4250345462920314e-05
pypi pyramid_rewrite 1.4250345462920314e-05
pypi skosprovider_getty 1.4250345462920314e-05
pypi language-tags 1.4250345462920314e-05
pypi nodevectors 1.4250345462920314e-05
pypi tensorflow-metadata 1.4250345462920314e-05
pypi pybigwig 1.4250345462920314e-05
pypi fit_nbinom 1.4250345462920314e-05
pypi krbalancing 1.4250345462920314e-05
pypi bottle-cork 1.4250345462920314e-05
pypi beaker 1.4250345462920314e-05
pypi flask-security-too 1.4250345462920314e-05
pypi flask-admin 1.4250345462920314e-05
pypi flask-mail 1.4250345462920314e-05
pypi ipython_genutils 1.4250345462920314e-05
pypi Deprecated 1.4130097756668759e-05
pypi scitokens 1.4114627887082978e-05
pypi python-ligo-lw 1.4113779652233995e-05
pypi gssapi 1.3994000149036184e-05
pypi raven 1.3973848619121455e-05
pypi pykwalify 1.395511183515322e-05
pypi python-coveralls 1.3911051523326973e-05
pypi nbclassic 1.3853904996901228e-05
pypi nvidia-cuda-cupti-cu11 1.3853421206367752e-05
pypi nvidia-cufft-cu11 1.3853421206367752e-05
pypi nvidia-curand-cu11 1.3853421206367752e-05
pypi nvidia-cusparse-cu11 1.3853421206367752e-05
pypi nvidia-nccl-cu11 1.3853421206367752e-05
pypi nose2 1.3844857488498874e-05
pypi triton 1.3832527842719109e-05
pypi backports.os 1.3828204425626773e-05
pypi fuzzywuzzy 1.3799356949052087e-05
pypi httplib2 1.3790735025074451e-05
pypi scico 1.3722554890219561e-05
pypi bm3d 1.3722554890219561e-05
pypi bm4d 1.3722554890219561e-05
pypi svmbir 1.3722554890219561e-05
pypi dash_bootstrap_components 1.3722554890219561e-05
pypi django_admin_index 1.3722554890219561e-05
pypi django_plotly_dash 1.3722554890219561e-05
pypi pixedfit 1.3722554890219561e-05
pypi datefinder 1.3722554890219561e-05
pypi click-didyoumean 1.3658291595636479e-05
pypi click-repl 1.3658291595636479e-05
pypi aenum 1.3585329341317365e-05
pypi black>=20.8b1 1.3493880040725593e-05
pypi importlib_metadata>=0.7 1.3493880040725593e-05
pypi h5py>=3 1.3493880040725593e-05
pypi nbsphinx-link 1.3485350178763354e-05
pypi Automat 1.348194357053284e-05
pypi pypblib 1.344947604790419e-05
pypi py-aiger-cnf 1.344947604790419e-05
pypi folium 1.344449445736318e-05
pypi radio-beam 1.3428212042604355e-05
pypi marshmallow 1.3412984544059448e-05
pypi graphenv 1.3232463644140292e-05
pypi kalman_detector 1.3232463644140292e-05
pypi pyu2f 1.3039773392158333e-05
pypi svgutils 1.2888243476748863e-05
pypi compress_pickle 1.2776171794342352e-05
pypi datasize 1.2776171794342352e-05
pypi halo 1.2776171794342352e-05
pypi lib_programname 1.2776171794342352e-05
pypi py_rinterpolate 1.2776171794342352e-05
pypi str2bool 1.2776171794342352e-05
pypi strip-ansi 1.2776171794342352e-05
pypi spock 1.2776171794342352e-05
pypi triceratops 1.2776171794342352e-05
pypi Celery 1.2776171794342352e-05
pypi DAWG 1.2776171794342352e-05
pypi django-nose 1.2776171794342352e-05
pypi MySQL-python 1.2776171794342352e-05
pypi mpld3 1.2761976047904192e-05
pypi synphot 1.2714980886888447e-05
pypi google-crc32c 1.2690881224125037e-05
pypi nbsmoke 1.2664147861521403e-05
pypi visitor 1.2635306310456012e-05
pypi xraydb 1.2614948674080415e-05
pypi silx 1.2614948674080415e-05
pypi pytest-trio 1.2541616408445864e-05
pypi gwdatafind 1.2526732249786144e-05
pypi casa-formats-io 1.2472993573292978e-05
pypi imbalanced-learn 1.2441994196278565e-05
pypi keystoneauth1 1.2430576347305387e-05
pypi PyTest-Cov 1.242720455141047e-05
pypi PyTest 1.242720455141047e-05
pypi m2r2 1.2417759019775574e-05
pypi extinction 1.2379405907198217e-05
pypi pyshortcuts 1.2350299401197606e-05
pypi pyfai 1.2350299401197606e-05
pypi pycifrw 1.2350299401197606e-05
pypi flask-marshmallow 1.2350299401197606e-05
pypi PyCBC 1.2350299401197606e-05
pypi lscsoft-glue 1.2350299401197606e-05
pypi pegasus-wms.api 1.2350299401197606e-05
pypi pegasus-wms.common 1.2350299401197606e-05
pypi pyRXP 1.2350299401197606e-05
pypi python-telegram-bot 1.2350299401197606e-05
pypi biothings-client 1.2322698131885084e-05
pypi TA-Lib 1.2319423652694613e-05
pypi sphinxawesome-theme 1.226173011120616e-05
pypi unicodecsv 1.2253434307854878e-05
pypi cloud-sptheme 1.2226796407185628e-05
pypi sphinxcontrib-fulltoc 1.2226796407185628e-05
pypi sphinx-pytest 1.2163433263966573e-05
pypi mlflow 1.2150629588937425e-05
pypi connection-pool 1.2114320466210437e-05
pypi untokenize 1.2109673129877249e-05
pypi exoplanet 1.2068261313910642e-05
pypi aesop 1.1951902646320264e-05
pypi mir-flare 1.1925757859281438e-05
pypi psims 1.1827278457439189e-05
pypi bandit 1.1769994298367824e-05
pypi pytest-django 1.1737915254050722e-05
pypi python-multipart 1.1687378918633322e-05
pypi pdb2sql 1.1650014815905969e-05
pypi m2r 1.1648645895879945e-05
pypi pyabc 1.1578405688622756e-05
pypi jabbar 1.1578405688622756e-05
pypi schema 1.1575819462090217e-05
pypi django-storages 1.1570975695667487e-05
pypi jupyter-bokeh 1.1563555328614027e-05
pypi pyserial 1.1555734684477199e-05
pypi fbpca 1.1548294664540887e-05
pypi memoization 1.1548294664540887e-05
pypi oktopus 1.1548294664540887e-05
pypi treq 1.153837748609923e-05
pypi stsci-rtd-theme 1.151660372164325e-05
pypi plaster 1.151139513555307e-05
pypi fast-histogram 1.1506063959038449e-05
pypi glue-core 1.1490943250860916e-05
pypi tablib 1.1462621631736527e-05
pypi stfio 1.1462621631736527e-05
pypi klusta 1.1462621631736527e-05
pypi igor 1.1462621631736527e-05
pypi pykerberos 1.135345380667237e-05
pypi pymongocrypt 1.135345380667237e-05
pypi pymongo-auth-aws 1.135345380667237e-05
pypi sphinxcontrib-spelling 1.1304105216283601e-05
pypi readthedocs-sphinx-ext 1.1286273606632888e-05
pypi emperor 1.122754491017964e-05
pypi mcfly 1.122754491017964e-05
pypi nvidia-cusolver-cu11 1.1102392014750986e-05
pypi equinox 1.1094019681225787e-05
pypi nvidia-nvtx-cu11 1.1074603841098291e-05
pypi sigtools 1.0945452844311377e-05
pypi DiffCapAnalyzer 1.089732300105671e-05
pypi PeakUtils 1.089732300105671e-05
pypi ua-parser 1.089732300105671e-05
pypi ifermi 1.089732300105671e-05
pypi BoltzTraP2 1.089732300105671e-05
pypi meshcut 1.089732300105671e-05
pypi trimesh 1.089732300105671e-05
pypi pyslalib 1.089732300105671e-05
pypi django-reversion 1.089732300105671e-05
pypi fits2image 1.089732300105671e-05
pypi rollbar 1.089732300105671e-05
pypi sty 1.089732300105671e-05
pypi awscli 1.089732300105671e-05
pypi extension-helpers 1.0804270542399774e-05
pypi databricks-cli 1.0793753402286338e-05
pypi prometheus-flask-exporter 1.0793753402286338e-05
pypi querystring-parser 1.0793753402286338e-05
pypi shellescape 1.0776823756333487e-05
pypi mocpy 1.0760843424712441e-05
pypi pypeit 1.0715509769933817e-05
pypi yattag 1.0715509769933817e-05
pypi od 1.0698446856287426e-05
pypi beartype 1.0694944145322799e-05
pypi LSSTDESC.Coord 1.067930389221558e-05
pypi wbuild 1.0585970915312234e-05
pypi click-log 1.0585970915312234e-05
pypi webtest 1.0584608471014424e-05
pypi aiofiles 1.0497754491017966e-05
pypi vega-datasets 1.0489456633607787e-05
pypi sphinx-autodoc2 1.048011120615911e-05
pypi sphinx-tippy 1.048011120615911e-05
pypi sphinx-pyscript 1.048011120615911e-05
pypi sphinx-design2 1.048011120615911e-05
pypi PySide 1.048011120615911e-05
pypi PyQt4 1.048011120615911e-05
pypi slycot 1.048011120615911e-05
pypi param 1.0408574916502352e-05
pypi pypi-publisher 1.035525103638876e-05
pypi diff-cover 1.0328959548500923e-05
pypi sphinx-hoverxref 1.0327867387598753e-05
pypi sphinx-reredirects 1.0327867387598753e-05
pypi mkdocstrings-python 1.0307626505231296e-05
pypi lightgbm 1.0300002322714716e-05
pypi pynumpress 1.0296249606051056e-05
pypi rubicon-objc 1.029191616766467e-05
pypi sortedcollections 1.029191616766467e-05
pypi SulfLiq 1.029191616766467e-05
pypi xlwings 1.029191616766467e-05
pypi pyexcel-ezodf 1.0212516982329985e-05
pypi numpyro 1.0171751621977729e-05
pypi pyexcel-io 1.0156803182808493e-05
pypi oauth2client 1.0153766985260248e-05
pypi charset_normalizer 1.0146245969599268e-05
pypi siphon 1.0141195771361592e-05
pypi pytest-subtests 1.0094263593349017e-05
pypi pip-tools 1.0017967123945922e-05
pypi xtal2png 1.0013756271241302e-05
pypi pomegranate 1.0003742514970064e-05
pypi Click 1.000235225490599e-05
pypi PyQtWebEngine-Qt5 9.985217065868264e-06
pypi tensorflow-addons 9.93961596038692e-06
pypi linetools 9.935490860384495e-06
pypi jaraco.classes 9.905539047323414e-06
pypi spacy 9.893426096077028e-06
pypi clang 9.81904835008077e-06
pypi sphinx-thebe 9.8092815713748e-06
pypi alerce 9.75023636936653e-06
pypi shakenbreak 9.75023636936653e-06
pypi pymatgen-analysis-defects 9.75023636936653e-06
pypi hiphive 9.75023636936653e-06
pypi mp-api 9.75023636936653e-06
pypi trainstation 9.75023636936653e-06
pypi emmet-core 9.75023636936653e-06
pypi pygithub 9.75023636936653e-06
pypi python-http-client 9.717735581468643e-06
pypi transaction 9.694688147742976e-06
pypi itk-io 9.559925684345594e-06
pypi minio 9.546447645250042e-06
pypi tableone 9.500230308613542e-06
pypi recipy 9.500230308613542e-06
pypi tinydb 9.500230308613542e-06
pypi binaryornot 9.500230308613542e-06
pypi svn 9.500230308613542e-06
pypi EUKulele 9.500230308613542e-06
pypi sphinxcontrib.mermaid 9.49429266467066e-06
pypi scikit-build 9.478044382259393e-06
pypi pandas-stubs 9.467827737382377e-06
pypi sacremoses 9.441076476003302e-06
pypi tokenizers 9.441076476003302e-06
pypi numcodecs 9.414165065993917e-06
pypi onnxconverter-common 9.38082428892216e-06
pypi sphinx_automodapi 9.357505918395782e-06
pypi pyvista 9.317243586597298e-06
pypi scabha 9.262724550898207e-06
pypi tangle 9.262724550898205e-06
pypi readline 9.262724550898205e-06
pypi pandas-ta 9.262724550898205e-06
pypi ccxt 9.262724550898205e-06
pypi pycoingecko 9.262724550898205e-06
pypi py_find_1st 9.262724550898205e-06
pypi python-rapidjson 9.262724550898205e-06
pypi schedule 9.262724550898205e-06
pypi mygene 9.222861976989002e-06
pypi eventlet 9.18344160469384e-06
pypi fasttext 9.170097305389222e-06
pypi opt_einsum 9.137943732450032e-06
pypi python-json-logger 9.123803585351858e-06
pypi cupy-cuda12x 9.036804439900687e-06
pypi lit 9.036804439900687e-06
pypi Keras-Preprocessing 8.999530037885794e-06
pypi googleapis-common-protos 8.970145889815438e-06
pypi nglview 8.961333226045753e-06
pypi types-dataclasses 8.958183292029386e-06
pypi pyrr 8.913370855696273e-06
pypi pathtools 8.898668646417675e-06
pypi pretty-errors 8.884312015916456e-06
pypi profimp 8.859507994036477e-06
pypi pytest-nunit 8.859507994036477e-06
pypi scrublet 8.859507994036477e-06
pypi scanorama 8.859507994036477e-06
pypi leidenalg 8.859507994036477e-06
pypi harmonypy 8.859507994036477e-06
pypi bbknn 8.859507994036477e-06
pypi session-info 8.859507994036477e-06
pypi pyklip 8.85871209708243e-06
pypi pywinpty 8.846080185996721e-06
pypi dash-daq 8.82164242942686e-06
pypi uuid 8.82164242942686e-06
pypi Fiona 8.82164242942686e-06
pypi holidays 8.82164242942686e-06
pypi korean-lunar-calendar 8.82164242942686e-06
pypi PyMeeus 8.82164242942686e-06
pypi Flask-SQLAlchemy 8.81282078699743e-06
pypi lxml-stubs 8.774046360404191e-06
pypi visdom 8.752278170229312e-06
pypi pdoc3 8.73342600513259e-06
pypi pyaml 8.697698353293418e-06
pypi freud-analysis 8.645209580838323e-06
pypi path.py 8.609567404972388e-06
pypi progressbar33 8.594620854444957e-06
pypi flake8-quotes 8.592250222440927e-06
pypi pyppeteer 8.592236692764902e-06
pypi streamz 8.50703708307829e-06
pypi griffe 8.504865269461077e-06
pypi strict-rfc3339 8.487028406241704e-06
pypi py-bcrypt 8.445425325818952e-06
pypi plams 8.441908548432347e-06
pypi pytest-ruff 8.439314522216072e-06
pypi codecarbon 8.432938809880242e-06
pypi snowflake-snowpark-python 8.429095220273737e-06
pypi priority 8.428061459498585e-06
pypi panoptes-pocs 8.42065868263473e-06
pypi fastapi-utils 8.42065868263473e-06
pypi transitions 8.42065868263473e-06
pypi click-spinner 8.42065868263473e-06
pypi panoptes-utils 8.42065868263473e-06
pypi scalpl 8.42065868263473e-06
pypi shellingham 8.42065868263473e-06
pypi ninja 8.410282261317729e-06
pypi wsproto 8.39820359281437e-06
pypi etelemetry 8.352702489757331e-06
pypi cssselect2 8.336452095808384e-06
pypi skl2onnx 8.336452095808384e-06
pypi sphinxcontrib-svg2pdfconverter 8.291853792415171e-06
pypi sphinxemoji 8.291039209175634e-06
pypi Nano-Utils 8.267236132131344e-06
pypi thriftpy2 8.253087574850299e-06
pypi coreapi 8.233532934131737e-06
pypi django-chosen 8.233532934131737e-06
pypi django-gravatar2 8.233532934131737e-06
pypi django-hstore 8.233532934131737e-06
pypi django-ratelimit 8.233532934131737e-06
pypi django-rest-swagger 8.233532934131737e-06
pypi django-taggit 8.233532934131737e-06
pypi django-taggit-templatetags 8.233532934131737e-06
pypi python3-saml 8.233532934131737e-06
pypi python-social-auth 8.233532934131737e-06
pypi rq-scheduler 8.233532934131737e-06
pypi social-auth-app-django 8.233532934131737e-06
pypi social-auth-core 8.233532934131737e-06
pypi sregistry 8.233532934131737e-06
pypi pytest-env 8.232605648134122e-06
pypi fcd-torch 8.151197604790419e-06
pypi pytest-httpserver 8.085462140235657e-06
pypi types-pytz 8.056881872970284e-06
pypi zappy 7.977767868518283e-06
pypi pytest>=4.4 7.977767868518283e-06
pypi scikit-misc>=0.1.3 7.977767868518283e-06
pypi cugraph>=0.9 7.977767868518283e-06
pypi cuml>=0.9 7.977767868518283e-06
pypi cudf>=0.9 7.977767868518283e-06
pypi magic-impute>=2.0 7.977767868518283e-06
pypi louvain>=0.6,!=0.6.2 7.977767868518283e-06
pypi sphinx-rtd-theme>=1.0 7.977767868518283e-06
pypi sphinx>=4.4 7.977767868518283e-06
pypi umap-learn>=0.3.10 7.977767868518283e-06
pypi numba>=0.41.0 7.977767868518283e-06
pypi networkx>=2.3 7.977767868518283e-06
pypi statsmodels>=0.10.0rc2 7.977767868518283e-06
pypi scikit-learn>=0.22 7.977767868518283e-06
pypi flit_core 7.977767868518283e-06
pypi scipy>=1.4 7.977767868518283e-06
pypi pandas>=1.0 7.977767868518283e-06
pypi matplotlib>=3.4 7.977767868518283e-06
pypi numpy>=1.17.0 7.977767868518283e-06
pypi anndata>=0.7.4 7.977767868518283e-06
pypi mujoco 7.973997656860193e-06
pypi mujoco-py 7.973997656860193e-06
pypi swig 7.973997656860193e-06
pypi box2d-py 7.973997656860193e-06
pypi shimmy 7.973997656860193e-06
pypi autorom 7.973997656860193e-06
pypi farama-notifications 7.973997656860193e-06
pypi soundfile 7.947891708343365e-06
pypi lingua 7.912483960650128e-06
pypi importlib_resources 7.874289580669558e-06
pypi OWSLib 7.855839029488195e-06
pypi radiopadre-client 7.841713631560407e-06
pypi stimela 7.841713631560407e-06
pypi jupyter-sphinx 7.826086778587225e-06
pypi sphinx>=4 7.79072972751975e-06
pypi pyobjc-core 7.790663864578535e-06
pypi rowan 7.787966477758774e-06
pypi prettytable 7.691837983951137e-06
pypi affine 7.678930869618694e-06
pypi apscheduler 7.654471277225774e-06
pypi pyside2 7.652664536997434e-06
pypi galaxy-tool-util 7.641747754491018e-06
pypi bagit 7.641747754491018e-06
pypi schema-salad 7.641747754491018e-06
pypi PyQt6-Qt6 7.641747754491018e-06
pypi PyQt6-sip 7.641747754491018e-06
pypi zmq 7.641747754491018e-06
pypi stestr 7.637672155688623e-06
pypi sphinxcontrib-autoprogram 7.623353175908779e-06
pypi intervals 7.6103630650786345e-06
pypi scooby 7.569676221327837e-06
pypi pycares 7.537396749769692e-06
pypi configargparse 7.535257164242948e-06
pypi pymatreader 7.53012044722132e-06
pypi sphinx-asdf 7.508786941912879e-06
pypi neobolt 7.485793718685079e-06
pypi neo4j-driver 7.485793718685079e-06
pypi optuna 7.450234830503467e-06
pypi EXOSIMS 7.4101796407185775e-06
pypi gatspy 7.410179640718564e-06
pypi GPJax 7.410179640718562e-06
pypi snuggs 7.393923960360283e-06
pypi oslo.utils 7.39313622754491e-06
pypi oslo.config 7.39313622754491e-06
pypi hvplot 7.363321151814023e-06
pypi cosmic-conn 7.343119191481289e-06
pypi rq 7.342252994011978e-06
pypi docker-registry-client 7.336077844311378e-06
pypi python-lzo 7.336077844311378e-06
pypi simple-websocket 7.3360778443113766e-06
pypi SQLAlchemy-Utils 7.301605580048694e-06
pypi python-subunit 7.285200039481477e-06
pypi bumpversion 7.277527043794245e-06
pypi webargs 7.257497367901561e-06
pypi mrcfile 7.221091606061988e-06
pypi einops 7.2166115468304385e-06
pypi pytest-xvfb 7.2086083544570525e-06
pypi prefect 7.192233180697429e-06
pypi pysocks 7.163008852781093e-06
pypi urllib3-secure-extra 7.163008852781093e-06
pypi doc8 7.149965524615793e-06
pypi banzai 7.125172731460157e-06
pypi lcogt-logging 7.125172731460157e-06
pypi ocs-ingester 7.125172731460157e-06
pypi ocs-archive 7.125172731460157e-06
pypi logutils 7.125172731460157e-06
pypi mysql-connector-python 7.125172731460157e-06
pypi opentsdb-python-metrics 7.125172731460157e-06
pypi opentsdb-http-client 7.125172731460157e-06
pypi sdss-marvin 7.125172731460157e-06
pypi Flask-JWT-Extended 7.125172731460157e-06
pypi marvin-brain 7.125172731460157e-06
pypi marvin-sqlalchemy-boolean-search 7.125172731460157e-06
pypi marvin-wtforms-alchemy 7.125172731460157e-06
pypi numpyencoder 7.125172731460157e-06
pypi sdss-access 7.125172731460157e-06
pypi sdss-tree 7.125172731460157e-06
pypi sdsstools 7.125172731460157e-06
pypi yamlordereddictloader 7.125172731460157e-06
pypi daemonocle 7.125172731460157e-06
pypi flask-classful 7.125172731460157e-06
pypi WTForms-Components 7.125172731460157e-06
pypi infinity 7.125172731460157e-06
pypi orderedmultidict 7.117672549637572e-06
pypi GPy 7.1176725496375675e-06
pypi paramz 7.1176725496375675e-06
pypi jaraco.itertools 7.100650261976048e-06
pypi openapi-core 7.053921004145555e-06
pypi bullet 7.053921004145555e-06
pypi pygtail 7.053921004145555e-06
pypi colorcet 7.04098389533613e-06
pypi cytocad 6.9907355101118525e-06
pypi nanovar 6.9907355101118525e-06
pypi annoy 6.982610269189285e-06
pypi sphinxcontrib.programoutput 6.982610269189285e-06
pypi nmslib 6.982610269189285e-06
pypi pyemd 6.982610269189285e-06
pypi Morfessor 6.982610269189285e-06
pypi Pyro4 6.982610269189285e-06
pypi hatch 6.964303148361662e-06
pypi torchaudio 6.949589983339772e-06
pypi parameterized 6.947191330363599e-06
pypi hacking 6.945984816082121e-06
pypi polib 6.9168733960650134e-06
pypi nbstripout 6.881284088853689e-06
pypi echo 6.861277445109781e-06
pypi mpl-scatter-density 6.861277445109781e-06
pypi WebTest 6.857978754030401e-06
pypi autobahn 6.82401430904425e-06
pypi txaio 6.82401430904425e-06
pypi mkdocs-autorefs 6.814256103178259e-06
pypi zope.deprecation 6.808781132789368e-06
pypi mkl 6.792664670658683e-06
pypi minikanren 6.792664670658683e-06
pypi logical-unification 6.792664670658683e-06
pypi etuples 6.792664670658683e-06
pypi cons 6.792664670658683e-06
pypi pytensor 6.792664670658683e-06
pypi pyteomics 6.783620973156667e-06
pypi itk-segmentation 6.781108319076133e-06
pypi itk-registration 6.781108319076133e-06
pypi itk-filtering 6.781108319076133e-06
pypi itk-numerics 6.781108319076133e-06
pypi itk-core 6.781108319076133e-06
pypi amqp 6.73763812472684e-06
pypi flake8-commas 6.6907840311821415e-06
pypi safetensors 6.669161676646707e-06
pypi awkward-cpp 6.669161676646707e-06
pypi mkdocstrings-python-legacy 6.645842929525565e-06
pypi mkdocstrings-crystal 6.645842929525565e-06
pypi dash-extensions 6.616231822070146e-06
pypi mwoauth 6.616231822070146e-06
pypi wikidataintegrator 6.616231822070146e-06
pypi datasets 6.612763636034384e-06
pypi rdkit 6.568032413434006e-06
pypi spectra 6.550069503849444e-06
pypi lzstring 6.550069503849444e-06
pypi keepalive 6.550069503849444e-06
pypi pyTest-cov 6.550069503849444e-06
pypi pyTest 6.550069503849444e-06
pypi TOMLi 6.550069503849444e-06
pypi Flake8 6.550069503849444e-06
pypi pytest>=6 6.550069503849444e-06
pypi pytest-mock>=3.6 6.550069503849444e-06
pypi pytest-cov>=2.7 6.550069503849444e-06
pypi appdirs==1.4.4 6.550069503849444e-06
pypi sphinx-autodoc-typehints>=1.12 6.550069503849444e-06
pypi proselint>=0.10.2 6.550069503849444e-06
pypi furo>=2021.7.5b38 6.550069503849444e-06
pypi pytest_runner 6.528015397775911e-06
pypi numkit 6.509999367462259e-06
pypi mriqc 6.500157579577687e-06
pypi nilearn 6.500157579577687e-06
pypi nipype 6.500157579577687e-06
pypi nitransforms 6.500157579577687e-06
pypi niworkflows 6.500157579577687e-06
pypi pybids 6.500157579577687e-06
pypi mriqc-learn 6.500157579577687e-06
pypi templateflow 6.500157579577687e-06
pypi bids-validator 6.500157579577687e-06
pypi looseversion 6.500157579577687e-06
pypi num2words 6.500157579577687e-06
pypi surfplot 6.500157579577687e-06
pypi brainspace 6.500157579577687e-06
pypi logging_tree 6.500157579577687e-06
pypi voeventdb.server 6.500157579577687e-06
pypi oslo.serialization 6.496504491017964e-06
pypi oslo.i18n 6.496504491017964e-06
pypi debtcollector 6.496504491017964e-06
pypi lisa2 6.43515600378191e-06
pypi flake8-docstrings 6.426058543811817e-06
pypi flask-sqlalchemy 6.388226294663424e-06
pypi cityhash 6.388085897171176e-06
pypi transformers 6.38762796986672e-06
pypi pywavelets 6.37809390617263e-06
pypi unyt 6.329528443113777e-06
pypi etils 6.315799418137467e-06
pypi chart-studio 6.308402930980146e-06
pypi pythreejs 6.279243273552427e-06
pypi codespell 6.231739555373732e-06
pypi kazoo 6.222566028656972e-06
pypi pickydict 6.21810726373341e-06
pypi nox 6.207929550722284e-06
pypi referencing 6.1745321856287425e-06
pypi dm-sonnet 6.174301465749818e-06
pypi blis 6.165609266858711e-06
pypi catalogue 6.165609266858711e-06
pypi preshed 6.165609266858711e-06
pypi repeated-test 6.113398203592816e-06
pypi pims 6.113398203592816e-06
pypi pdbmender 6.113398203592814e-06
pypi delphi4py 6.113398203592814e-06
pypi sktda-docs-config 6.113398203592814e-06
pypi ordered-set 6.086933276304534e-06
pypi func-timeout 6.081750561377246e-06
pypi ipyvolume 6.075132521841562e-06
pypi geomdl 6.0739177382939045e-06
pypi pefile 6.0739177382939045e-06
pypi PyExcelerate 6.0739177382939045e-06
pypi pyinstaller 6.0739177382939045e-06
pypi pyinstaller-hooks-contrib 6.0739177382939045e-06
pypi PyMCubes 6.0739177382939045e-06
pypi pyvistaqt 6.0739177382939045e-06
pypi cassandra-driver 6.0693480285669266e-06
pypi ansicon 6.052264221556886e-06
pypi socksio 6.032028049164828e-06
pypi sphinx-examples 6.0222218151476105e-06
pypi bigplanet 5.997419551652997e-06
pypi vspace 5.997419551652997e-06
pypi g-mlp-pytorch 5.975951323160132e-06
pypi gsa-pytorch 5.975951323160132e-06
pypi imblearn 5.975951323160132e-06
pypi imutils 5.975951323160132e-06
pypi kornia 5.975951323160132e-06
pypi local-attention 5.975951323160132e-06
pypi thop 5.975951323160132e-06
pypi timmy 5.975951323160132e-06
pypi torch-multi-head-attention 5.975951323160132e-06
pypi ThrustRTC 5.947992408041061e-06
pypi chempy 5.947992408041061e-06
pypi PyPDF2 5.909412143436667e-06
pypi fett 5.871188560554354e-06
pypi python-jsonrpc-server 5.871188560554354e-06
pypi rstcheck 5.871188560554354e-06
pypi snooty-lextudio 5.871188560554354e-06
pypi multiset 5.822284003421728e-06
pypi email_validator 5.809111415178699e-06
pypi mmtf-python 5.788450185220029e-06
pypi sphinx-version-warning 5.766669849077356e-06
pypi sphinxbootstrap4theme 5.752440457200354e-06
pypi re-assert 5.746389234977124e-06
pypi devpi-server 5.746389234977124e-06
pypi devpi-client 5.746389234977124e-06
pypi pyproject-api 5.746389234977124e-06
pypi librosa 5.734408982742066e-06
pypi blurb 5.704184936415203e-06
pypi bitstring 5.700545337895638e-06
pypi tempora 5.682979429156521e-06
pypi google-auth-httplib2 5.679746141519778e-06
pypi zope.testrunner 5.654893338323353e-06
pypi samplerate 5.650261976047904e-06
pypi presets 5.650261976047904e-06
pypi mir-eval 5.650261976047904e-06
pypi sphinx-multiversion 5.650261976047904e-06
pypi soxr 5.650261976047904e-06
pypi audioread 5.650261976047904e-06
pypi grpcio-status 5.643924976993966e-06
pypi backports.shutil-get-terminal-size 5.643136803316444e-06
pypi aesara-theano-fallback 5.623324169171353e-06
pypi halomod 5.610564585115486e-06
pypi hyperopt 5.603100118444436e-06
pypi mkdocs-section-index 5.593212580902885e-06
pypi pybamm 5.56879463963639e-06
pypi octave-kernel 5.5576347305389225e-06
pypi imgaug 5.523410416010093e-06
pypi pytest-cov>=2.10 5.51611217220731e-06
pypi pytest>=6.0 5.51611217220731e-06
pypi loompy>=3.0.5 5.51611217220731e-06
pypi scanpydoc>=0.7.3 5.51611217220731e-06
pypi sphinx_issues 5.51611217220731e-06
pypi sphinx-autodoc-typehints>=1.11.0 5.51611217220731e-06
pypi sphinx>=4.1,<4.2 5.51611217220731e-06
pypi packaging>=20 5.51611217220731e-06
pypi scipy>1.4 5.51611217220731e-06
pypi numpy>=1.16.5 5.51611217220731e-06
pypi pandas>=1.1.1 5.51611217220731e-06
pypi cogapp 5.509093612269177e-06
pypi thinc 5.5082546213110964e-06
pypi pdfkit 5.450757139567021e-06
pypi flake8-bandit 5.449116332837944e-06
pypi pulumi 5.448661500528359e-06
pypi AssertionLib 5.445667730473122e-06
pypi pyexcel-xlsx 5.408189469498503e-06
pypi pyexcel-ods3 5.408189469498503e-06
pypi PyYaml 5.394174885523072e-06
pypi kgt 5.394174885523072e-06
pypi x21 5.394174885523072e-06
pypi ipyleaflet 5.379903875360939e-06
pypi grpcio-gcp 5.3351674919640235e-06
pypi cooler 5.315378857669278e-06
pypi python-slugify 5.305073083646378e-06
pypi flake8-import-order 5.297195951496377e-06
pypi pyneqsys 5.292985457656117e-06
pypi pyodesys 5.292985457656117e-06
pypi sym 5.292985457656117e-06
pypi crossbar 5.292985457656117e-06
pypi asn1crypto 5.292985457656117e-06
pypi asq 5.292985457656117e-06
pypi automat 5.292985457656117e-06
pypi cbor 5.292985457656117e-06
pypi dictdiffer 5.292985457656117e-06
pypi hpack 5.292985457656117e-06
pypi hyperframe 5.292985457656117e-06
pypi netaddr 5.292985457656117e-06
pypi node-semver 5.292985457656117e-06
pypi py-ubjson 5.292985457656117e-06
pypi pyqrcode 5.292985457656117e-06
pypi pytrie 5.292985457656117e-06
pypi redis-py-cluster 5.292985457656117e-06
pypi txtorcon 5.292985457656117e-06
pypi u-msgpack-python 5.292985457656117e-06
pypi comm 5.283165836125037e-06
pypi translationstring 5.280431581891164e-06
pypi ci-watson 5.261241098227877e-06
pypi cronutils 5.218436366703213e-06
pypi proto-plus 5.218436366703213e-06
pypi pycrypto 5.218436366703213e-06
pypi zstd 5.218436366703213e-06
pypi sphobjinv 5.163926328592814e-06
pypi mkdocs-literate-nav 5.160660821214714e-06
pypi mkdocs-gen-files 5.160660821214714e-06
pypi google-resumable-media 5.155486349696522e-06
pypi grandalf 5.151839178785286e-06
pypi types-orjson 5.137309414783878e-06
pypi types-ujson 5.137309414783878e-06
pypi peewee 5.137309414783878e-06
pypi mkdocs-markdownextradata-plugin 5.137309414783878e-06
pypi mdx-include 5.137309414783878e-06
pypi pytest-sugar 5.1339371285569675e-06
pypi numpy-financial 5.100513259195893e-06
pypi requests-ntlm 5.094498502994012e-06
pypi ipyannotator 5.075465507341482e-06
pypi ipycanvas 5.075465507341482e-06
pypi PyPubSub 5.075465507341482e-06
pypi voila 5.075465507341482e-06
pypi SALib 5.072945626603936e-06
pypi rdkit-pypi 5.071818292680961e-06
pypi mdx-gh-links 5.0636227544910185e-06
pypi mkdocs-nature 5.0636227544910185e-06
pypi testtools 5.046755774165954e-06
pypi fixtures 5.046755774165954e-06
pypi torchmetrics 5.005135985377425e-06
pypi pyahocorasick 4.998166167664674e-06
pypi webob 4.988893264295586e-06
pypi depinfo 4.94407894736843e-06
pypi sspa 4.940119760479044e-06
pypi gseapy 4.940119760479044e-06
pypi pytest-aiohttp 4.901963248738004e-06
pypi grayskull 4.890718562874251e-06
pypi pytorch-lightning 4.889697781893127e-06
pypi bx-python 4.8514424184176035e-06
pypi slicer 4.839144762423206e-06
pypi scikit-optimize 4.781330196749365e-06
pypi scikit-fem 4.772721124017029e-06
pypi tensorboardX 4.767544970344296e-06
pypi fasteners 4.7583148681064856e-06
pypi python-keystoneclient 4.731811377245511e-06
pypi pycocotools 4.693113772455088e-06
pypi gitdb2 4.675470487596238e-06
pypi smmap2 4.675470487596238e-06
pypi pint-pulsar 4.614821695893935e-06
pypi pytest-cython 4.585048652694611e-06
pypi jupyter-latex-envs 4.56391939623058e-06
pypi jupyter-highlight-selected-word 4.56391939623058e-06
pypi jupyter-packaging 4.539198166167665e-06
pypi vplanet 4.5332863684395914e-06
pypi kopt 4.528443113772456e-06
pypi oemof.solph 4.484702470059881e-06
pypi sphinx-material 4.468141606627881e-06
pypi lcapy 4.463963638987086e-06
pypi scikit-spatial 4.463963638987086e-06
pypi textwrapper 4.463963638987086e-06
pypi property-cached 4.463963638987086e-06
pypi pyviz-comms 4.460696302200794e-06
pypi SoundCard 4.44610778443114e-06
pypi SoundFile 4.44610778443114e-06
pypi descartes 4.434783724456798e-06
pypi mdurl 4.421984427883364e-06
pypi gurobipy 4.4208458083832335e-06
pypi apipkg 4.41082121471343e-06
pypi atpublic 4.41082121471343e-06
pypi dvc 4.41082121471343e-06
pypi jsonpath-ng 4.41082121471343e-06
pypi nanotime 4.41082121471343e-06
pypi orderedattrdict 4.41082121471343e-06
pypi pyskiplist 4.41082121471343e-06
pypi treelib 4.41082121471343e-06
pypi nbdime 4.407021122589984e-06
pypi kubernetes 4.394608466464754e-06
pypi pymc3-ext 4.388506287763838e-06
pypi pip-check-reqs 4.366713002566296e-06
pypi retrolab 4.366713002566296e-06
pypi jupyterlab>=3 4.366713002566296e-06
pypi traitlets>=4.3 4.366713002566296e-06
pypi tornado>=5.1 4.366713002566296e-06
pypi pyzmq>=18 4.366713002566296e-06
pypi python-dateutil>=2.1 4.366713002566296e-06
pypi ipython>=4 4.366713002566296e-06
pypi ipykernel>=4.4 4.366713002566296e-06
pypi openstacksdk 4.320134730538922e-06
pypi npx 4.3153399084184575e-06
pypi meshplex 4.3153399084184575e-06
pypi skrebate 4.3153399084184575e-06
pypi dask-ml 4.3153399084184575e-06
pypi update-checker 4.3153399084184575e-06
pypi azure-storage-blob 4.3079358295956346e-06
pypi ml-dtypes 4.3063106979318674e-06
pypi resample 4.2917290419161675e-06
pypi boost-histogram 4.2917290419161675e-06
pypi numba-stats 4.2917290419161675e-06
pypi Bio 4.259862627685812e-06
pypi flake8-logging-format 4.225537219874632e-06
pypi nvidia-nccl-cu12 4.21349500247625e-06
pypi nvidia-cusparse-cu12 4.21349500247625e-06
pypi nvidia-cusolver-cu12 4.21349500247625e-06
pypi nvidia-curand-cu12 4.21349500247625e-06
pypi nvidia-cufft-cu12 4.21349500247625e-06
pypi nvidia-cudnn-cu12 4.21349500247625e-06
pypi nvidia-cuda-runtime-cu12 4.21349500247625e-06
pypi nvidia-cuda-nvrtc-cu12 4.21349500247625e-06
pypi nvidia-cuda-cupti-cu12 4.21349500247625e-06
pypi nvidia-cublas-cu12 4.21349500247625e-06
pypi pyinstrument 4.187301997692479e-06
pypi qudida 4.168226047904192e-06
pypi nitime 4.161856974167429e-06
pypi pytest-harvest 4.161856974167429e-06
pypi h5io 4.161856974167429e-06
pypi ddt 4.150124037639008e-06
pypi cosmospectra 4.129631362275452e-06
pypi rustworkx 4.11676646706587e-06
pypi mako 4.107612238577038e-06
pypi user-agents 4.0755988023952096e-06
pypi dataclasses-json 4.059252817893625e-06
pypi Chameleon 4.044899486740805e-06
pypi coconut 4.0308120023688885e-06
pypi jupyter-cache 4.0308120023688885e-06
pypi css-html-js-minify 4.027271543868784e-06
pypi Epip 4.027271543868784e-06
pypi pyproject_hooks 4.027271543868784e-06
pypi sphinx_autodoc_typehints 4.027271543868784e-06
pypi pyDeprecate 4.024376915282321e-06
pypi decorit 4.022668947818654e-06
pypi ducc0 3.991689415287075e-06
pypi sphinx-tabs 3.980291168191414e-06
pypi langcodes 3.977225769922963e-06
pypi pathy 3.977225769922963e-06
pypi spacy-loggers 3.977225769922963e-06
pypi sentencepiece 3.9720775889723016e-06
pypi sphinx-sitemap 3.952836586710159e-06
pypi pytray 3.930617026815937e-06
pypi jupyter_sphinx 3.9152448834706755e-06
pypi pyssht 3.890344311377257e-06
pypi pys2let 3.890344311377254e-06
pypi CacheControl 3.887938408896497e-06
pypi pyshp 3.8815226689478185e-06
pypi pytest-json-report 3.8815226689478185e-06
pypi noodles 3.880979798644465e-06
pypi venusian 3.869647381062054e-06
pypi hupper 3.869647381062054e-06
pypi sas7bdat 3.861093602269146e-06
pypi sas-kernel 3.861093602269146e-06
pypi saspy 3.861093602269146e-06
pypi Twisted 3.846709989112685e-06
pypi wordcloud 3.843924207292875e-06
pypi portray 3.820873877245509e-06
pypi typing-inspect 3.820873877245509e-06
pypi marshmallow-enum 3.820873877245509e-06
pypi validate-pyproject 3.793124120422749e-06
pypi pyproject-fmt 3.793124120422749e-06
pypi tomlkit 3.793124120422749e-06
pypi configupdater 3.793124120422749e-06
pypi spacy-lookups-data 3.771387446569669e-06
pypi feedparser 3.7707704950618535e-06
pypi repoze.lru 3.7436845059880257e-06
setup.py gitlab/octopus-code/octopus 3.7425149700598806e-06
setup.py gitlab/pythia-uq/pythia 3.7425149700598806e-06
setup.py gitlab/gims-developers/gims 3.7425149700598806e-06
setup.py gitlab/petsc/petsc 3.7425149700598806e-06
setup.py gitlab/joseaher/astroplotlib 3.7425149700598806e-06
setup.py gitlab/Molcas/OpenMolcas 3.7425149700598806e-06
setup.py gitlab/picos-api/picos 3.7425149700598806e-06
setup.py gitlab/BioimageInformaticsGroup/openphi 3.7425149700598806e-06
setup.py gitlab/permafrostnet/teaspoon 3.7425149700598806e-06
setup.py gitlab/fduchate/predihood 3.7425149700598806e-06
setup.py gitlab/chjordan/sslf 3.7425149700598806e-06
setup.py gitlab/jason-rumengan/pyarma 3.7425149700598806e-06
setup.py github/andizq/sf3dmodels 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jollejolles/pirecorder 3.7425149700598806e-06
setup.py github/JulianKarlBauer/mechkit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ImperialCollegeLondon/django-drf-filepond 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ImperialCollegeLondon/hcga 3.7425149700598806e-06
setup.py github/seung-lab/FlyWirePaper 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nboley/idr 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Fermipy/fermipy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/hippke/wotan 3.7425149700598806e-06
setup.py github/hippke/pandora 3.7425149700598806e-06
setup.py github/hippke/tls 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dbuscher/pois 3.7425149700598806e-06
setup.py github/iraf-community/pyraf 3.7425149700598806e-06
setup.py github/brentp/geneimpacts 3.7425149700598806e-06
setup.py github/brentp/cigar 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pec27/smerfs 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pec27/hfof 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MartianColonist/POSEIDON 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dgerosa/gwdet 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dgerosa/surrkick 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dgerosa/spops 3.7425149700598806e-06
setup.py github/JixingGE/GGCHEMPY 3.7425149700598806e-06
setup.py github/xenon-middleware/pyxenon 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dynamicslab/pysindy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/EdanRein/pyPplusS 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bfarr/exocartographer 3.7425149700598806e-06
setup.py github/agshumate/LiftoffTools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astropy/astroplan 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astropy/astroquery 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astropy/halotools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astropy/ccdproc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astropy/specutils 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astropy/SPISEA 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astropy/astroscrappy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/davemlz/eemont 3.7425149700598806e-06
setup.py github/djsutherland/py-sdm 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tjiangHIT/cuteSV 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cheerfuluser/tessreduce 3.7425149700598806e-06
setup.py github/panoptes/POCS 3.7425149700598806e-06
setup.py github/hyperopt/hyperopt 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ProjectPyRhO/PyRhO 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nye17/javelin 3.7425149700598806e-06
setup.py github/herjy/SLIT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dolfin-adjoint/pyadjoint 3.7425149700598806e-06
setup.py github/computational-chemical-biology/ChemWalker 3.7425149700598806e-06
setup.py github/lanl/swiftbat_python 3.7425149700598806e-06
setup.py github/lanl/scico 3.7425149700598806e-06
setup.py github/lanl/PyBNF 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DeepRank/DeepRank-GNN 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DeepRank/iScore 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DeepRank/pssmgen 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DeepRank/deeprank 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DeepRank/pdb2sql 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sebhaan/geobo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/saphir746/BiobankRead-Bash 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ICAMS/strucscan 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DrafProject/elmada 3.7425149700598806e-06
setup.py github/veragluscevic/dmdd 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MASILab/pyPheWAS 3.7425149700598806e-06
setup.py github/shilpagarg/WHdenovo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rasg-affiliates/healvis 3.7425149700598806e-06
setup.py github/elizabethnewman/hessQuik 3.7425149700598806e-06
setup.py github/vferat/pycrostates 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jiwoncpark/baobab 3.7425149700598806e-06
setup.py github/alphaparrot/ExoPlaSim 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mzy2240/ESA 3.7425149700598806e-06
setup.py github/broadinstitute/wot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/broadinstitute/CellBender 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sanger-pathogens/gubbins 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sanger-pathogens/pymummer 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sanger-pathogens/iva 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sanger-pathogens/Fastaq 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sanger-pathogens/ariba 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sanger-pathogens/circlator 3.7425149700598806e-06
setup.py github/CQCL/qujax 3.7425149700598806e-06
setup.py github/chandra-marx/marxs 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pmvreeswijk/ZOGY 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pmvreeswijk/BlackBOX 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mikekatz04/BOWIE 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mmp2/megaman 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cov-lineages/pangolin 3.7425149700598806e-06
setup.py github/singularityhub/singularity-hpc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/singularityhub/singularity-compose 3.7425149700598806e-06
setup.py github/hover2pi/SEDkit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cdslaborg/paramonte 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dokester/BayesicFitting 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wiederm/transformato 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ghislainv/forestatrisk 3.7425149700598806e-06
setup.py github/symmy596/Polypy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/symmy596/SurfinPy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cadop/seg1d 3.7425149700598806e-06
setup.py github/oschwengers/platon 3.7425149700598806e-06
setup.py github/oschwengers/referenceseeker 3.7425149700598806e-06
setup.py github/oschwengers/bakta 3.7425149700598806e-06
setup.py github/skovaka/UNCALLED 3.7425149700598806e-06
setup.py github/matteobreschi/bajes 3.7425149700598806e-06
setup.py github/clwainwright/CosmoTransitions 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ACEnglish/truvari 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sinc-lab/miRe2e 3.7425149700598806e-06
setup.py github/VirtualPlanetaryLaboratory/vplanet 3.7425149700598806e-06
setup.py github/gagneurlab/drop 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Guo-Jian-Wang/colfi 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Singh-Lab/DeMaSk 3.7425149700598806e-06
setup.py github/GijsMulders/epos 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ChrisBeaumont/brut 3.7425149700598806e-06
setup.py github/COSMIC-PopSynth/COSMIC 3.7425149700598806e-06
setup.py github/agree019/DarkCapPy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/supernnova/SuperNNova 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rbturnbull/ausdex 3.7425149700598806e-06
setup.py github/quatrope/ProperImage 3.7425149700598806e-06
setup.py github/quatrope/feets 3.7425149700598806e-06
setup.py github/matchms/matchms 3.7425149700598806e-06
setup.py github/matchms/ms2deepscore 3.7425149700598806e-06
setup.py github/joshjchayes/TransitFit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/JohannesBuchner/PyMultiNest 3.7425149700598806e-06
setup.py github/JohannesBuchner/nway 3.7425149700598806e-06
setup.py github/JohannesBuchner/BXA 3.7425149700598806e-06
setup.py github/JohannesBuchner/UltraNest 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ElectionDataAnalysis/electiondata 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ReSurfEMG/ReSurfEMG 3.7425149700598806e-06
setup.py github/shadden/celmech 3.7425149700598806e-06
setup.py github/miniufo/xinvert 3.7425149700598806e-06
setup.py github/0xCoto/Virgo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/smirarab/sepp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/HajimeKawahara/sot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/HajimeKawahara/exojax 3.7425149700598806e-06
setup.py github/UM-Bridge/umbridge 3.7425149700598806e-06
setup.py github/drcandacemakedamoore/cleanX 3.7425149700598806e-06
setup.py github/spyder-ide/spyder 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tariqdaouda/CAMAP 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astronomyk/SimCADO 3.7425149700598806e-06
setup.py github/malonge/RagTag 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nicolet5/DiffCapAnalyzer 3.7425149700598806e-06
setup.py github/kathlandgren/SWAMPE 3.7425149700598806e-06
setup.py github/davidgardenier/frbcat 3.7425149700598806e-06
setup.py github/davidgardenier/frbpoppy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fAndreuzzi/BisPy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astroml/gatspy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/andresmegias/richvalues 3.7425149700598806e-06
setup.py github/smeingast/PNICER 3.7425149700598806e-06
setup.py github/lh3/minimap2 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Cascella-Group-UiO/HyMD 3.7425149700598806e-06
setup.py github/adbar/htmldate 3.7425149700598806e-06
setup.py github/INCF/one_click 3.7425149700598806e-06
setup.py github/elwinter/nnde 3.7425149700598806e-06
setup.py github/gogrean/PyXel 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mtakahiro/gsf 3.7425149700598806e-06
setup.py github/girder/viime 3.7425149700598806e-06
setup.py github/v-morello/clfd 3.7425149700598806e-06
setup.py github/teuben/nemo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fpavogt/fcmaker 3.7425149700598806e-06
setup.py github/LiberTEM/LiberTEM 3.7425149700598806e-06
setup.py github/clauswilke/PeptideBuilder 3.7425149700598806e-06
setup.py github/djones1040/PythonPhot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SouthGreenPlatform/PyRice 3.7425149700598806e-06
setup.py github/julianreul/mode_behave 3.7425149700598806e-06
setup.py github/keck-datareductionpipelines/MosfireDRP 3.7425149700598806e-06
setup.py github/undark-lab/sstrax 3.7425149700598806e-06
setup.py github/keflavich/HiGal_SEDfitter 3.7425149700598806e-06
setup.py github/abhisrkckl/GWecc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nanograv/PINT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/a-slide/pycoQC 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SCECcode/pycsep 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sbebo/joypy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ELELAB/RosettaDDGPrediction 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ELELAB/cancermuts 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ELELAB/LipidDyn 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rabix/cwl-format 3.7425149700598806e-06
setup.py github/hiddenSymmetries/simsopt 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jobovy/segueSelect 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jobovy/galpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jobovy/apogee 3.7425149700598806e-06
setup.py github/TimothyADavis/KinMSpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fjprichard/PyAFBF 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Illumina/SpliceAI 3.7425149700598806e-06
setup.py github/poldracklab/mriqc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/antoinediez/Sisyphe 3.7425149700598806e-06
setup.py github/exobssim/rapoc-public 3.7425149700598806e-06
setup.py github/grazianoucci/game 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mscroggs/symfem 3.7425149700598806e-06
setup.py github/yqiuu/starduster 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ChenfuShi/HiChIP_peaks 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tomlouden/spiderman 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fabiopardo/tonic 3.7425149700598806e-06
setup.py github/3fon3fonov/exostriker 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jnktsj/DNApi 3.7425149700598806e-06
setup.py github/RichardObi/medigan 3.7425149700598806e-06
setup.py github/beastraban/INSANE 3.7425149700598806e-06
setup.py github/biocore/deblur 3.7425149700598806e-06
setup.py github/biocore/scikit-bio 3.7425149700598806e-06
setup.py github/biocore/emperor 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ucl-exoplanets/TauREx3_public 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NoahSailer/FishLSS 3.7425149700598806e-06
setup.py github/benmontet/f3 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SMTG-UCL/ShakeNBreak 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SMTG-UCL/surfaxe 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pyranges/pyrle 3.7425149700598806e-06
setup.py github/auctus-team/pycapacity 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ORNL/tx2 3.7425149700598806e-06
setup.py github/prajwel/curvit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/3D-e-Chem/kripodb 3.7425149700598806e-06
setup.py github/3D-e-Chem/sygma 3.7425149700598806e-06
setup.py github/radio-astro-tools/uvcombine 3.7425149700598806e-06
setup.py github/radio-astro-tools/spectral-cube 3.7425149700598806e-06
setup.py github/radio-astro-tools/pvextractor 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pierrehoudayer/RUBIS 3.7425149700598806e-06
setup.py github/spacetelescope/specview 3.7425149700598806e-06
setup.py github/spacetelescope/synphot_refactor 3.7425149700598806e-06
setup.py github/spacetelescope/imexam 3.7425149700598806e-06
setup.py github/spacetelescope/stsynphot_refactor 3.7425149700598806e-06
setup.py github/spacetelescope/specviz 3.7425149700598806e-06
setup.py github/spacetelescope/stginga 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fjankowsk/scatfit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/getzlab/rnaseqc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mroosmalen/nanosv 3.7425149700598806e-06
setup.py github/WMD-group/MacroDensity 3.7425149700598806e-06
setup.py github/WMD-group/SMACT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Extraweich/homopy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/polca/unfold 3.7425149700598806e-06
setup.py github/oscaribv/citlalicue 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dstndstn/astrometry.net 3.7425149700598806e-06
setup.py github/edwardoughton/itmlogic 3.7425149700598806e-06
setup.py github/schlafly/crowdsource 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SISPO-developers/sispo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/markusbonse/applefy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wdecoster/nanomath 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wdecoster/nanoget 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wdecoster/nanostat 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wdecoster/NanoComp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wdecoster/nanolyse 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wdecoster/nanocomp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wdecoster/NanoPlot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wdecoster/nanopack 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wdecoster/nanoQC 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wdecoster/nanofilt 3.7425149700598806e-06
setup.py github/martinjzhang/scDRS 3.7425149700598806e-06
setup.py github/BradhamLab/icat 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SYalouz/QuantNBody 3.7425149700598806e-06
setup.py github/vijayvarma392/binaryBHexp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/transientskp/pyse 3.7425149700598806e-06
setup.py github/transientskp/tkp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/XSLiuLab/Seq2Neo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/virgesmith/neworder 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Midnighter/dependency-info 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Effective-Quadratures/Effective-Quadratures 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ArgonneCPAC/dsps 3.7425149700598806e-06
setup.py github/eWaterCycle/jupyterlab_thredds 3.7425149700598806e-06
setup.py github/eWaterCycle/grpc4bmi 3.7425149700598806e-06
setup.py github/elkebir-group/Jumper 3.7425149700598806e-06
setup.py github/iomega/spec2vec 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bio-ontology-research-group/deepgoplus 3.7425149700598806e-06
setup.py github/YeoLab/clipper 3.7425149700598806e-06
setup.py github/vhaasteren/piccard 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fraserw/TRIPPy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Sarc-Graph/sarcgraph 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pkgw/pwkit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/franpoz/SHERLOCK 3.7425149700598806e-06
setup.py github/BioSTEAMDevelopmentGroup/thermosteam 3.7425149700598806e-06
setup.py github/enthought/mayavi 3.7425149700598806e-06
setup.py github/enthought/vpsearch 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NLESC-JCER/QMCTorch 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SirSharpest/NarrowEscapeSimulator 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jfowkes/pycutest 3.7425149700598806e-06
setup.py github/zclaytor/kiauhoku 3.7425149700598806e-06
setup.py github/zclaytor/butterpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/samuelefiorini/tangle 3.7425149700598806e-06
setup.py github/arabic-digital-humanities/adhtools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/morpheus-project/morpheus 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mne-tools/mne-icalabel 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ylab-hi/ScanExitronLR 3.7425149700598806e-06
setup.py github/reggiebernardo/PTAfast 3.7425149700598806e-06
setup.py github/willvousden/ptemcee 3.7425149700598806e-06
setup.py github/equib/pyEQUIB 3.7425149700598806e-06
setup.py github/FCS-analysis/multipletau 3.7425149700598806e-06
setup.py github/icredd-cheminfo/CGRdb2 3.7425149700598806e-06
setup.py github/psheehan/pdspy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Johannes-Sahlmann/pygacs 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bxlab/bx-python 3.7425149700598806e-06
setup.py github/icecube/FIRESONG 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rodluger/starry_process 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rodluger/planetplanet 3.7425149700598806e-06
setup.py github/lantunes/cellpylib 3.7425149700598806e-06
setup.py github/benallard/galileo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rgerum/pylustrator 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cmillion/gPhoton 3.7425149700598806e-06
setup.py github/VMBoehm/MADLens 3.7425149700598806e-06
setup.py github/CFSAN-Biostatistics/SeroTools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/natelust/least_asymmetry 3.7425149700598806e-06
setup.py github/brandon-rhodes/python-jplephem 3.7425149700598806e-06
setup.py github/comprna/reorientexpress 3.7425149700598806e-06
setup.py github/genouest/biomaj-cli 3.7425149700598806e-06
setup.py github/gpantel/MolPainter 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mriener/gausspyplus 3.7425149700598806e-06
setup.py github/remi-adam/minot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/icesat2py/icepyx 3.7425149700598806e-06
setup.py github/toshiyan/cmblensplus 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nespinoza/juliet 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nespinoza/mc-spam 3.7425149700598806e-06
setup.py github/afarahi/tatter 3.7425149700598806e-06
setup.py github/afarahi/PoPE 3.7425149700598806e-06
setup.py github/afarahi/kllr 3.7425149700598806e-06
setup.py github/atomneb/AtomNeb-py 3.7425149700598806e-06
setup.py github/PabloMSanAla/fabada 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rajeshrinet/pystokes 3.7425149700598806e-06
setup.py github/timothydmorton/vespa 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ejeschke/ginga 3.7425149700598806e-06
setup.py github/aabdurrouf/piXedfit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/flemingtonlab/SpliceV 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tool-bin/ukbcc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bwkeller/PASTA 3.7425149700598806e-06
setup.py github/KBNLresearch/ochre 3.7425149700598806e-06
setup.py github/TriPed-Robot/TriP 3.7425149700598806e-06
setup.py github/FrancesBW/bellamy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/davidemms/OrthoFinder 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rmaphoh/AutoMorph 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nlesc-ave/ave-rest-service 3.7425149700598806e-06
setup.py github/marcelm/tinyalign 3.7425149700598806e-06
setup.py github/marcelm/cutadapt 3.7425149700598806e-06
setup.py github/marcelm/dnaio 3.7425149700598806e-06
setup.py github/marcelm/alignlib 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sylvainprigent/napari-tracks-reader 3.7425149700598806e-06
setup.py github/linnarsson-lab/loompy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mishioo/tesliper 3.7425149700598806e-06
setup.py github/insilicomedicine/GENTRL 3.7425149700598806e-06
setup.py github/B-UMMI/chewBBACA 3.7425149700598806e-06
setup.py github/gilestrolab/ethoscope 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cabb99/open3spn2 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sfschen/velocileptors 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bio-phys/BioEn 3.7425149700598806e-06
setup.py github/WBK-Robotics/pybullet_industrial 3.7425149700598806e-06
setup.py github/j-faria/kima 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wokast/PyCactus 3.7425149700598806e-06
setup.py github/thomaspinder/GPJax 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Jammy2211/PyAutoLens 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Jammy2211/PyAutoGalaxy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Electrostatics/apbs 3.7425149700598806e-06
setup.py github/matthewholman/assist 3.7425149700598806e-06
setup.py github/VarStarDetect/varstardetect 3.7425149700598806e-06
setup.py github/abmantz/lmc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cosimoNigro/agnpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Bahler-Lab/pyphe 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bulik/ldsc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/AstarVienna/AnisoCADO 3.7425149700598806e-06
setup.py github/AstarVienna/ScopeSim_Templates 3.7425149700598806e-06
setup.py github/AstarVienna/Pyckles 3.7425149700598806e-06
setup.py github/AstarVienna/skycalc_ipy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nickrodd/HDMSpectra 3.7425149700598806e-06
setup.py github/potassco/clingo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pyspeckit/pyspeckit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Substra/substra 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bwinkel/cygrid 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Social-Evolution-and-Behavior/anTraX 3.7425149700598806e-06
setup.py github/aspuru-guzik-group/funsies 3.7425149700598806e-06
setup.py github/webbjj/clustertools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/webbjj/m2mcluster 3.7425149700598806e-06
setup.py github/noraeisner/LATTE 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ml-evs/matador 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jlenain/flaapluc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/finagle29/DBSP_DRP 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astro-informatics/s2let 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astro-informatics/ssht 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Starlink/starlink 3.7425149700598806e-06
setup.py github/conchoecia/pauvre 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cbalbin-FIU/Epitopedia 3.7425149700598806e-06
setup.py github/TeraTrees/TIPP 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ulelab/ultraplex 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Sydney-Informatics-Hub/geodata-harvester 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Alymantara/pydoppler 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dfm/corner.py 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dfm/celerite 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sxs-collaboration/gwsurrogate 3.7425149700598806e-06
setup.py github/neuralhydrology/neuralhydrology 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fruzsinaagocs/oscode 3.7425149700598806e-06
setup.py github/e-koch/FilFinder 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tcassanelli/pywpf 3.7425149700598806e-06
setup.py github/carlosborca/CrystaLattE 3.7425149700598806e-06
setup.py github/devanshkv/fetch 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dgbowl/yadg 3.7425149700598806e-06
setup.py github/slzarate/parliament2 3.7425149700598806e-06
setup.py github/avigan/SPHERE 3.7425149700598806e-06
setup.py github/avigan/pyZELDA 3.7425149700598806e-06
setup.py github/stevengiacalone/triceratops 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tardis-sn/carsus 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tardis-sn/tardis 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mirochaj/ares 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ComparativeGenomicsToolkit/cactus 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SCM-NV/qmflows-namd 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SCM-NV/qmflows 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SCM-NV/pyZacros 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DESI-UR/VAST 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fermisurfaces/IFermi 3.7425149700598806e-06
setup.py github/amusecode/amuse 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ModellingWebLab/chaste-codegen 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ledatelescope/bifrost 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ngltr/sinaps 3.7425149700598806e-06
setup.py github/snakemake/snakemake 3.7425149700598806e-06
setup.py github/google/jax 3.7425149700598806e-06
setup.py github/julie-forman-kay-lab/SPyCi-PDB 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Heldenkombinat/Logodetect 3.7425149700598806e-06
setup.py github/toros-astro/astroalign-legacy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/toros-astro/corral 3.7425149700598806e-06
setup.py github/synchrofit/synchrofit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/szymon-datalions/pyinterpolate 3.7425149700598806e-06
setup.py github/KeplerGO/k2mosaic 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NickSwainston/pulsar_spectra 3.7425149700598806e-06
setup.py github/migp11/pyfastcore 3.7425149700598806e-06
setup.py github/coljac/sensie 3.7425149700598806e-06
setup.py github/spacepy/spacepy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bmorris3/fleck 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bmorris3/aesop 3.7425149700598806e-06
setup.py github/copasi/basico 3.7425149700598806e-06
setup.py github/gwastro/pycbc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/egjergo/galcem 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jdidion/atropos 3.7425149700598806e-06
setup.py github/biomedia-mira/blast-ct 3.7425149700598806e-06
setup.py github/natashabatalha/picaso 3.7425149700598806e-06
setup.py github/natashabatalha/PandExo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mkelley/calviacat 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fair-data/fairdatapoint-client 3.7425149700598806e-06
setup.py github/daniel-muthukrishna/astrodash 3.7425149700598806e-06
setup.py github/parallelwindfarms/byteparsing 3.7425149700598806e-06
setup.py github/HERA-Team/hera_opm 3.7425149700598806e-06
setup.py github/HERA-Team/aipy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cbg-ethz/shorah 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jmschrei/pomegranate 3.7425149700598806e-06
setup.py github/UNSW-CEEM/nempy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/htjb/maxsmooth 3.7425149700598806e-06
setup.py github/shirtsgroup/physical_validation 3.7425149700598806e-06
setup.py github/benhid/Sequoya 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cagrikymk/JAX-ReaxFF 3.7425149700598806e-06
setup.py github/brainets/frites 3.7425149700598806e-06
setup.py github/AnantharamanLab/vRhyme 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pierrexyz/pybird 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ireis/PRF 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Materials-Consortia/optimade-python-tools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dunnkers/fseval 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DMGW-Goethe/imripy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rjtanner/StarburstPy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/johnlees/pp-sketchlib 3.7425149700598806e-06
setup.py github/lmfit/lmfit-py 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cog-imperial/entmoot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cog-imperial/galini 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cog-imperial/suspect 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cog-imperial/GPdoemd 3.7425149700598806e-06
setup.py github/qpv-research-group/solcore5 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pybamm-team/liionpack 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pybamm-team/PyBaMM 3.7425149700598806e-06
setup.py github/TPI-Immunogenetics/igmat 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tkerscher/blast 3.7425149700598806e-06
setup.py github/4dn-dcic/pairix 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mgalardini/pyseer 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dpryan79/pyBigWig 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sambit-giri/BCemu 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sambit-giri/tools21cm 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sambit-giri/BCMemu 3.7425149700598806e-06
setup.py github/OttoStruve/muler 3.7425149700598806e-06
setup.py github/4pisky/fourpisky-core 3.7425149700598806e-06
setup.py github/eggplantbren/DNest4 3.7425149700598806e-06
setup.py github/EISy-as-Py/hardy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jiahecui/SenAOReFoc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fkeruzore/panco2 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pjcigan/multicolorfits 3.7425149700598806e-06
setup.py github/benvanwerkhoven/kernel_tuner 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NLeSC/mcfly 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NLeSC/boatswain 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NLeSC/cptm 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NLeSC/Massive-PotreeConverter 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NLeSC/noodles 3.7425149700598806e-06
setup.py github/parmoo/parmoo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ERA-URBAN/fm128_radar 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MrMinimal64/multivar_horner 3.7425149700598806e-06
setup.py github/seclark/RHT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ziotom78/dacapo_calibration 3.7425149700598806e-06
setup.py github/seqcode/allo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/swiftsim/swiftsimio 3.7425149700598806e-06
setup.py github/odb9402/CNNPeaks 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sparks-baird/xtal2png 3.7425149700598806e-06
setup.py github/zarr-developers/zarr-python 3.7425149700598806e-06
setup.py github/vinisalazar/metaphor 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mlower/rmnest 3.7425149700598806e-06
setup.py github/peterk87/sistr_cmd 3.7425149700598806e-06
setup.py github/federicomarulli/CosmoBolognaLib 3.7425149700598806e-06
setup.py github/javicarron/mtneedlet 3.7425149700598806e-06
setup.py github/eblur/dust 3.7425149700598806e-06
setup.py github/musevlt/origin 3.7425149700598806e-06
setup.py github/musevlt/muse-psfr 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ThomasEdwardRiley/xpsi-pre-transfer 3.7425149700598806e-06
setup.py github/heliopython/heliopy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NASA-PDS/naif-pds4-bundler 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fakedrtom/oncogemini 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ECSHackWeek/impedance.py 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dbosul/CWITools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/BD2KGenomics/toil 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NathanSandford/Chem-I-Calc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astroML/gatspy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/christopherburke/tess-point 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cameronliang/BayesVP 3.7425149700598806e-06
setup.py github/vsoch/gridtest 3.7425149700598806e-06
setup.py github/vsoch/citelang 3.7425149700598806e-06
setup.py github/PfizerRD/sit2standpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/citiususc/BigSeqKit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/VeinsOfTheEarth/rabpro 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jbuisine/macop 3.7425149700598806e-06
setup.py github/EpistasisLab/tpot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/EpistasisLab/regens 3.7425149700598806e-06
setup.py github/phac-nml/mob-suite 3.7425149700598806e-06
setup.py github/phac-nml/staramr 3.7425149700598806e-06
setup.py github/phac-nml/biohansel 3.7425149700598806e-06
setup.py github/aiidateam/kiwipy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sagepublishing/rejected_article_tracker_pkg 3.7425149700598806e-06
setup.py github/athulpg007/AMAT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/GEUS-Glaciology-and-Climate/pypromice 3.7425149700598806e-06
setup.py github/zdelrosario/py_grama 3.7425149700598806e-06
setup.py github/timstaley/voevent-parse 3.7425149700598806e-06
setup.py github/GalacticDynamics-Oxford/Agama 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Qiskit/rustworkx 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Theano/Theano 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nlppln/nlppln 3.7425149700598806e-06
setup.py github/linqs/psl 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Gaiana/nirdust 3.7425149700598806e-06
setup.py github/RadioAstronomySoftwareGroup/pyuvdata 3.7425149700598806e-06
setup.py github/FAIR-data-for-CAPACITY/FHIR-to-CAPACITY 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astrosupriyo/pyTANSPEC 3.7425149700598806e-06
setup.py github/orcasgit/python-fitbit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ratt-ru/montblanc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ratt-ru/CubiCal 3.7425149700598806e-06
setup.py github/galizia-lab/pyview 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astrom-tom/dfitspy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astrom-tom/specstack 3.7425149700598806e-06
setup.py github/domenico-simone/rmlst_api 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dask/dask 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Astroua/TurbuStat 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Astroua/SCIMES 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jonzink/EDI_Vetter_unplugged 3.7425149700598806e-06
setup.py github/actris-cloudnet/cloudnetpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/zblz/naima 3.7425149700598806e-06
setup.py github/einsteinpy/einsteinpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dwkim78/pdtrend 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dwkim78/upsilon 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dwkim78/ASTRiDE 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pavolgaj/OCFit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/maxibor/sam2lca 3.7425149700598806e-06
setup.py github/eldariont/svim 3.7425149700598806e-06
setup.py github/FreBio/komics 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tlambert03/pycudadecon 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dh4gan/taktent 3.7425149700598806e-06
setup.py github/AlphonsG/Rainbow-Optical-Flow-For-ALI 3.7425149700598806e-06
setup.py github/raspishake/rsudp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nlesc/scriptcwl 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tylunel/pvpumpingsystem 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rohinkumar/correlcalc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/PyFstat/PyFstat 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jianhuupenn/SpaGCN 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dicompyler/dicompyler-core 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cmbant/getdist 3.7425149700598806e-06
setup.py github/linuxscout/pyarabic 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DynaSlum/satsense 3.7425149700598806e-06
setup.py github/kgullikson88/Telluric-Fitter 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NuGrid/NuPyCEE 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fforster/delight 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ggonnella/gfapy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/AA-ALERT/frbcatdb 3.7425149700598806e-06
setup.py github/LCOGT/banzai 3.7425149700598806e-06
setup.py github/agurvich/FIRE_studio 3.7425149700598806e-06
setup.py github/deeptools/deeptools_intervals 3.7425149700598806e-06
setup.py github/deeptools/py2bit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tensorly/viz 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ExoCTK/exoctk 3.7425149700598806e-06
setup.py github/caracal-pipeline/caracal 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nasa/simupy-flight 3.7425149700598806e-06
setup.py github/gmzsebastian/FLEET 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MNiwano/Eclaire 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ncbi/ngs 3.7425149700598806e-06
setup.py github/omuse-geoscience/omuse 3.7425149700598806e-06
setup.py github/manodeep/Corrfunc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nextgenusfs/amptk 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pyro-ppl/pyro 3.7425149700598806e-06
setup.py github/JoschaJ/mockFRBhosts 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sanjibs/bmcmc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/conda/conda 3.7425149700598806e-06
setup.py github/conda/pycosat 3.7425149700598806e-06
setup.py github/illumina/pyflow 3.7425149700598806e-06
setup.py github/anuradhawick/LRBinner 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SWIFTSIM/emulator 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pnnl/interflow 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tmcclintock/cluster_toolkit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/riogroup/SORA 3.7425149700598806e-06
setup.py github/GabrieleParimbelli/COLIBRI 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cumbof/honto 3.7425149700598806e-06
setup.py github/RamanLab/iCOMIC 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DRMacIver/shrinkray 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Ayuei/DeBEIR 3.7425149700598806e-06
setup.py github/marius311/pypico 3.7425149700598806e-06
setup.py github/lilyminium/psiresp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/babinyurii/recan 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jveitchmichaelis/pygadgetreader 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ni1o1/transbigdata 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jpierel14/sntd 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DLR-RM/BlenderProc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/yatiml/yatiml 3.7425149700598806e-06
setup.py github/siavash-saki/tesspy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/compomics/DeepLC 3.7425149700598806e-06
setup.py github/thomas0809/MolScribe 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nithyanandan/PRISim 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cas-bioinf/rboAnalyzer 3.7425149700598806e-06
setup.py github/KIT-MBS/pyREX 3.7425149700598806e-06
setup.py github/josegit88/SCORPIO 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jiffyclub/palettable 3.7425149700598806e-06
setup.py github/soichiro-hattori/unpopular 3.7425149700598806e-06
setup.py github/PacificBiosciences/kineticsTools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/PacificBiosciences/FALCON 3.7425149700598806e-06
setup.py github/PacificBiosciences/pbcore 3.7425149700598806e-06
setup.py github/indralab/pybiopax 3.7425149700598806e-06
setup.py github/saltastro/pyhrs 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NeuralEnsemble/PyNN 3.7425149700598806e-06
setup.py github/shbhuk/mrexo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/shbhuk/barycorrpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mgm8/pyngham 3.7425149700598806e-06
setup.py github/BaroudLab/Griottes 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cgobat/asymmetric_uncertainty 3.7425149700598806e-06
setup.py github/epic-astronomy/EPIC 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NKI-AI/direct 3.7425149700598806e-06
setup.py github/LindleyLentati/Cobra 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MIC-DKFZ/HD-BET 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MIC-DKFZ/TractSeg 3.7425149700598806e-06
setup.py github/andycasey/sick 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ConorMacBride/mcalf 3.7425149700598806e-06
setup.py github/EnsembleGovServices/kamodo-core 3.7425149700598806e-06
setup.py github/easybuilders/easybuild 3.7425149700598806e-06
setup.py github/recipy/recipy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MonashSmartStructures/ospgrillage 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NiallJeffrey/DeepMass 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bcgsc/tigmint 3.7425149700598806e-06
setup.py github/atmos-cloud-sim-uj/PyMPDATA 3.7425149700598806e-06
setup.py github/atmos-cloud-sim-uj/PySDM 3.7425149700598806e-06
setup.py github/abrupt-climate/hyper-canny 3.7425149700598806e-06
setup.py github/opencobra/cobrapy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/BEAST-Fitting/beast 3.7425149700598806e-06
setup.py github/chanzuckerberg/idseq-dag 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bwengals/CCSNMultivar 3.7425149700598806e-06
setup.py github/privong/pymccorrelation 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fitbenchmarking/fitbenchmarking 3.7425149700598806e-06
setup.py github/radifar/PyPLIF-HIPPOS 3.7425149700598806e-06
setup.py github/chasmani/piecewise-regression 3.7425149700598806e-06
setup.py github/morriscb/The-wiZZ 3.7425149700598806e-06
setup.py github/changhoonhahn/pySpectrum 3.7425149700598806e-06
setup.py github/PhilippJunk/homelette 3.7425149700598806e-06
setup.py github/kevin218/Eureka 3.7425149700598806e-06
setup.py github/yymao/abundancematching 3.7425149700598806e-06
setup.py github/OP2/PyOP2 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cdominik/optool 3.7425149700598806e-06
setup.py github/GenomicParisCentre/toulligQC 3.7425149700598806e-06
setup.py github/AlexanderLabWHOI/EUKulele 3.7425149700598806e-06
setup.py github/circuitgraph/circuitgraph 3.7425149700598806e-06
setup.py github/AprilYuge/ResPAN 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bethgelab/foolbox 3.7425149700598806e-06
setup.py github/gbernstein/pixmappy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/HinLeung622/pipes_vis 3.7425149700598806e-06
setup.py github/clawpack/clawpack 3.7425149700598806e-06
setup.py github/OpenMDAO/dymos 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ekaterinailin/AltaiPony 3.7425149700598806e-06
setup.py github/RudolfCardinal/camcops 3.7425149700598806e-06
setup.py github/JoeMcEwen/FAST-PT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tdaylan/pcat 3.7425149700598806e-06
setup.py github/CosmoStatGW/gwfast 3.7425149700598806e-06
setup.py github/CosmoStatGW/WF4Py 3.7425149700598806e-06
setup.py github/weecology/retriever 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SIOSlab/exodetbox 3.7425149700598806e-06
setup.py github/hknd23/idcempy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/YSOVAR/YSOVAR 3.7425149700598806e-06
setup.py github/IKNL/vantage6 3.7425149700598806e-06
setup.py github/adrn/SuperFreq 3.7425149700598806e-06
setup.py github/adrn/schwimmbad 3.7425149700598806e-06
setup.py github/adrn/pyia 3.7425149700598806e-06
setup.py github/kennethcarrell/ATARRI 3.7425149700598806e-06
setup.py github/warrickball/tomso 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jhparkastro/gpcal 3.7425149700598806e-06
setup.py github/lynx-x-ray-observatory/soxs 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ginolhac/mapDamage 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bartongroup/yanosim 3.7425149700598806e-06
setup.py github/volkamerlab/opencadd 3.7425149700598806e-06
setup.py github/vals/umis 3.7425149700598806e-06
setup.py github/codemeleon/seqPanther 3.7425149700598806e-06
setup.py github/TheJacksonLaboratory/drug-synergy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/GoekeLab/xpore 3.7425149700598806e-06
setup.py github/smoh/kinesis 3.7425149700598806e-06
setup.py github/catherinezucker/radfil 3.7425149700598806e-06
setup.py github/HCGB-IGTP/spaTyper 3.7425149700598806e-06
setup.py github/matplotlib/matplotlib 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nanoporetech/megalodon 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nanoporetech/ont_fast5_api 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nanoporetech/qcat 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nanoporetech/tombo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DeltaRCM/pyDeltaRCM 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sncosmo/sncosmo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/blackjax-devs/blackjax 3.7425149700598806e-06
setup.py github/RaRe-Technologies/gensim 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ACCarnall/bagpipes 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ACCarnall/SpectRes 3.7425149700598806e-06
setup.py github/EMBL-Hentze-group/htseq-clip 3.7425149700598806e-06
setup.py github/HillLab/SomaticSiMu 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Autostronomy/AstroPhot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/meinardmueller/synctoolbox 3.7425149700598806e-06
setup.py github/meinardmueller/libfmp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/LMBooth/pybci 3.7425149700598806e-06
setup.py github/aprsa/dips 3.7425149700598806e-06
setup.py github/LucaMalavolta/PyORBIT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MNGuenther/allesfitter 3.7425149700598806e-06
setup.py github/telegraphic/pygsm 3.7425149700598806e-06
setup.py github/telegraphic/fits2hdf 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cupy/cupy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/minzastro/unidam 3.7425149700598806e-06
setup.py github/agreenbaum/ImPlaneIA 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cthoyt/bel-resources 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mattpitkin/psrqpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nebblu/ReACT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jacobblum/simDRIFT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bioinform/somaticseq 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bootphon/phonemizer 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ideasrule/platon 3.7425149700598806e-06
setup.py github/starkit/wsynphot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ckm3/Py-PDM 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ismaelpessa/PyMUSE 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Oftatkofta/cellocity 3.7425149700598806e-06
setup.py github/engyasin/Offline_MOT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/perfanalytics/pose2sim 3.7425149700598806e-06
setup.py github/stammler/dustpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/stammler/simframe 3.7425149700598806e-06
setup.py github/kerkelae/disimpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/YosefLab/scvi-tools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/szwiep/py_SBeLT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/WorkflowConversion/CTDConverter 3.7425149700598806e-06
setup.py github/smog-server/OpenSMOG 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mlujnie/simple 3.7425149700598806e-06
setup.py github/samaygarg/fuelcell 3.7425149700598806e-06
setup.py github/eelregit/mcfit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mchalela/GriSPy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/davidebolo1993/TRiCoLOR 3.7425149700598806e-06
setup.py github/davidebolo1993/VISOR 3.7425149700598806e-06
setup.py github/guangtunbenzhu/SetCoverPy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/guangtunbenzhu/NonnegMFPy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/brinckmann/montepython_public 3.7425149700598806e-06
setup.py github/CosmoStat/shapepipe 3.7425149700598806e-06
setup.py github/BartoszBartmanski/StoSpa2 3.7425149700598806e-06
setup.py github/FSEC-Photovoltaics/pvrpm-lcoe 3.7425149700598806e-06
setup.py github/aalhossary/pyemgpipeline 3.7425149700598806e-06
setup.py github/H-E-L-P/XID_plus 3.7425149700598806e-06
setup.py github/AstroChem/VISIBLE 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MDAnalysis/mdanalysis 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dtamayo/reboundx 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mdshw5/pyfaidx 3.7425149700598806e-06
setup.py github/gausspy/gausspy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ArtificialStellarPopulations/ArtPop 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ynop/audiomate 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sdss/marvin 3.7425149700598806e-06
setup.py github/felixchenier/kineticstoolkit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SynthSys/pyOmeroUpload 3.7425149700598806e-06
setup.py github/milicolazo/Pyedra 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sensein/etelemetry-client 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MD-Studio/cerulean 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MIT-STARLab/deconfuser 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ajeldorado/falco-python 3.7425149700598806e-06
setup.py github/steven-murray/powerbox 3.7425149700598806e-06
setup.py github/steven-murray/pydftools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/steven-murray/mrpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cdanielmachado/carveme 3.7425149700598806e-06
setup.py github/t-brandt/orvara 3.7425149700598806e-06
setup.py github/vedantchandra/wdtools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sherpa-deproject/deproject 3.7425149700598806e-06
setup.py github/maxpumperla/hyperas 3.7425149700598806e-06
setup.py github/gdrouart/MrMoose 3.7425149700598806e-06
setup.py github/era-urban/wrfpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/philres/catfishq 3.7425149700598806e-06
setup.py github/lehtiolab/msstitch 3.7425149700598806e-06
setup.py github/vincentlab/PyFR 3.7425149700598806e-06
setup.py github/colour-science/colour 3.7425149700598806e-06
setup.py github/birnstiel/two-pop-py 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nbarbey/TomograPy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jonathansick/skyoffset 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jonathansick/MoAstro 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dmey/synthia 3.7425149700598806e-06
setup.py github/lofar-astron/RMextract 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pmelchior/scarlet 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pmelchior/pyGMMis 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pmelchior/skymapper 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DrMarc/slab 3.7425149700598806e-06
setup.py github/medema-group/bigslice 3.7425149700598806e-06
setup.py github/AlexMikes/AutoFunc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/eScatter/pyelsepa 3.7425149700598806e-06
setup.py github/CIRADA-Tools/RM-Tools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dparks1134/RefineM 3.7425149700598806e-06
setup.py github/apertif/apercal 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tibordome/cosmic_profiles 3.7425149700598806e-06
setup.py github/21cmFAST/21cmFAST 3.7425149700598806e-06
setup.py github/snad-space/zwad 3.7425149700598806e-06
setup.py github/glue-viz/glue 3.7425149700598806e-06
setup.py github/KALMUS-Color-Toolkit/KALMUS 3.7425149700598806e-06
setup.py github/spokenlanguage/platalea 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wasserman-group/pyCADMium 3.7425149700598806e-06
setup.py github/matthiasdemuzere/w2w 3.7425149700598806e-06
setup.py github/popgenmethods/smcpp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/COVID-IWG/epimargin 3.7425149700598806e-06
setup.py github/exafmm/exafmm-t 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pysersic/pysersic 3.7425149700598806e-06
setup.py github/KathrynJones1/catwoman 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ofionnad/radiowinds 3.7425149700598806e-06
setup.py github/simonsobs/pixell 3.7425149700598806e-06
setup.py github/simonsobs/nemo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Hoohm/CITE-seq-Count 3.7425149700598806e-06
setup.py github/icb-dcm/pyabc 3.7425149700598806e-06
setup.py github.com/idptools/metapredict 3.7425149700598806e-06
setup.py github/liamedeiros/ehtplot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tvwenger/hii-region-kinematics 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tvwenger/wisp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tvwenger/kd 3.7425149700598806e-06
setup.py github/richteague/eddy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/richteague/gofish 3.7425149700598806e-06
setup.py github/richteague/disksurf 3.7425149700598806e-06
setup.py github/richteague/bettermoments 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jbussemaker/SBArchOpt 3.7425149700598806e-06
setup.py github/lberaldoesilva/naif 3.7425149700598806e-06
setup.py github/EliseJ/astroABC 3.7425149700598806e-06
setup.py github/lkmklsmn/DrivAER 3.7425149700598806e-06
setup.py github/phenomecentre/nPYc-Toolbox 3.7425149700598806e-06
setup.py github/galkintool/galkin 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mjacob1002/Eir 3.7425149700598806e-06
setup.py github/gmbrandt/xwavecal 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Filter-Bubble/e2e-Dutch 3.7425149700598806e-06
setup.py github/vanheeringen-lab/gimmemotifs 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fred3m/toyz 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nlesc-nano/Moka 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nlesc-nano/ceiba 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nlesc-nano/swan 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nlesc-nano/flamingo 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nlesc-nano/ceiba-cli 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nlesc-nano/insilico-server 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nlesc-nano/CAT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Caltech-IPAC/Montage 3.7425149700598806e-06
setup.py github/LBNL-ETA/MSWH 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Yu-Group/veridical-flow 3.7425149700598806e-06
setup.py github/olivares-j/Kalkayotl 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cy-xu/cosmic-conn 3.7425149700598806e-06
setup.py github/PaulHancock/Aegean 3.7425149700598806e-06
setup.py github/s-goldman/Dusty-Evolved-Star-Kit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NREL/graph-env 3.7425149700598806e-06
setup.py github/PlanetHunters/tkmatrix 3.7425149700598806e-06
setup.py github/bxia888/CEFCIG 3.7425149700598806e-06
setup.py github/oliveirara/polyMV 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jet-net/JetNet 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Magritte-code/Magritte 3.7425149700598806e-06
setup.py github/BritishGeologicalSurvey/pyvolcans 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MannLabs/alphapept 3.7425149700598806e-06
setup.py github/precice/micro-manager 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fair-software/fairtally 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fair-software/howfairis 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Starfish-develop/Starfish 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cedrus-opensource/pyxid 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Kuifje02/vrpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/juliotux/astropop 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rfeldmann/leopy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/zonca/python-qucs 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mbaes/SpheCow 3.7425149700598806e-06
setup.py github/halomod/hmf 3.7425149700598806e-06
setup.py github/halomod/halomod 3.7425149700598806e-06
setup.py github/kbarbary/nestle 3.7425149700598806e-06
setup.py github/kbarbary/extinction 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rvalieris/parallel-fastq-dump 3.7425149700598806e-06
setup.py github/thomasorb/orcs 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cmateu/galstreams 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cmateu/PyMGC3 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mtazzari/uvplot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/kboone/parsnip 3.7425149700598806e-06
setup.py github/danielkoll/PyRADS 3.7425149700598806e-06
setup.py github/cire-thk/BifacialSimu 3.7425149700598806e-06
setup.py github/HIPS/autograd 3.7425149700598806e-06
setup.py github/realfastvla/realfast 3.7425149700598806e-06
setup.py github/realfastvla/rfpipe 3.7425149700598806e-06
setup.py github/LSSTDESC/descqa 3.7425149700598806e-06
setup.py github/LSSTDESC/CCL 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ejhigson/dyPolyChord 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ejhigson/perfectns 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ejhigson/nestcheck 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pynbody/tangos 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pynbody/pynbody 3.7425149700598806e-06
setup.py github/caseyjlaw/rtpipe 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sonwell/biotools 3.7425149700598806e-06
setup.py github/spglib/spgrep 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mdruett/COCOPLOT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/BackmanLab/PWSpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/RTIInternational/gobbli 3.7425149700598806e-06
setup.py github/sfarrens/sf_deconvolve 3.7425149700598806e-06
setup.py github/deepmedic/deepmedic 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DirectDM/directdm-py 3.7425149700598806e-06
setup.py github/connectomicslab/connectomemapper3 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Quantum-Dynamics-Hub/libra-code 3.7425149700598806e-06
setup.py github/libgamera/GAMERA 3.7425149700598806e-06
setup.py github/numba/numba 3.7425149700598806e-06
setup.py github/danielemichilli/SpS 3.7425149700598806e-06
setup.py github/astrosmili/smili 3.7425149700598806e-06
setup.py github/UK-Digital-Heart-Project/4Dsurvival 3.7425149700598806e-06
setup.py github/xpsi-group/xpsi 3.7425149700598806e-06
setup.py github/theia-dev/Qiber3D 3.7425149700598806e-06
setup.py github/vaexio/vaex 3.7425149700598806e-06
setup.py github/loosolab/TOBIAS 3.7425149700598806e-06
setup.py github/seawander/centerRadon 3.7425149700598806e-06
setup.py github/seawander/DebrisDiskFM 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ageller/firefly 3.7425149700598806e-06
setup.py github/glotzerlab/freud 3.7425149700598806e-06
setup.py github/glotzerlab/coxeter 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Martindelosrios/cosmic-kite 3.7425149700598806e-06
setup.py github/SandoghdarLab/PiSCAT 3.7425149700598806e-06
setup.py github/carpyncho/carpyncho-py 3.7425149700598806e-06
setup.py github/opimwue/ddop 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wtsi-hpag/HiLine 3.7425149700598806e-06
setup.py github/1313e/PRISM 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tschad/pycelp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dmnfarrell/snpgenie 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dmnfarrell/epitopepredict 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DavidT3/XGA 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dpalmasan/TRUNAJOD2.0 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ketch/nodepy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tikk3r/lofar-h5plot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/hera-team/librarian 3.7425149700598806e-06
setup.py github/biocore-ntnu/ncls 3.7425149700598806e-06
setup.py github/biocore-ntnu/pyranges 3.7425149700598806e-06
setup.py github/biocore-ntnu/epic2 3.7425149700598806e-06
setup.py github/iric-soft/km 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jeaadams/ExoPix 3.7425149700598806e-06
setup.py github/scipion-em/scipion-em-continuousflex 3.7425149700598806e-06
setup.py github/infer-actively/pymdp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/StingraySoftware/stingray 3.7425149700598806e-06
setup.py github/radiocosmology/caput 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jonaselgammal/GPry 3.7425149700598806e-06
setup.py github/OBrink/RanDepict 3.7425149700598806e-06
setup.py github/IMMM-SFA/mosartwmpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/chapmanb/bcbb 3.7425149700598806e-06
setup.py github/MillionConcepts/lhorizon 3.7425149700598806e-06
setup.py github/napakalas/casbert 3.7425149700598806e-06
setup.py github/palaimon/ipyannotator 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dfujim/bfit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Nico-Curti/rFBP 3.7425149700598806e-06
setup.py github/maayane/catsHTM 3.7425149700598806e-06
setup.py github/DLTK/DLTK 3.7425149700598806e-06
setup.py github/spicy-oil/hfs_fit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/gem-pasteur/macsyfinder 3.7425149700598806e-06
setup.py github/twesterhout/lattice-symmetries 3.7425149700598806e-06
setup.py github/podondra/eidein 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Keck-DataReductionPipelines/KCWI_DRP 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jorisparet/partycls 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wfondrie/mokapot 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ryansmcgee/seirsplus 3.7425149700598806e-06
setup.py github/subisarkar/JexoSim 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fcs-analysis/PyScanFCS 3.7425149700598806e-06
setup.py github/fcs-analysis/PyCorrFit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/joe-antognini/kozai 3.7425149700598806e-06
setup.py github/CLARIAH/grlc 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rhayes777/PyAutoFit 3.7425149700598806e-06
setup.py github/NKI-CCB/PRECISE 3.7425149700598806e-06
setup.py github/hpparvi/ldtk 3.7425149700598806e-06
setup.py github/hpparvi/MuSCAT2_transit_pipeline 3.7425149700598806e-06
setup.py github/ebellm/pyraf-dbsp 3.7425149700598806e-06
setup.py github/planck-npipe/lollipop 3.7425149700598806e-06
setup.py github/planck-npipe/hillipop 3.7425149700598806e-06
setup.py github/vatlab/sos-notebook 3.7425149700598806e-06
setup.py github/jakevdp/wpca 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mgckind/easyaccess 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Xia-Yijie/Xponge 3.7425149700598806e-06
setup.py github/brian-team/brian2 3.7425149700598806e-06
setup.py github/nextstrain/augur 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dnarayanan/powderday 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dmentipl/plonk 3.7425149700598806e-06
setup.py github/hoechenberger/questplus 3.7425149700598806e-06
setup.py github/pytoolz/toolz 3.7425149700598806e-06
setup.py github/mikecokina/elisa 3.7425149700598806e-06
setup.py github/wilkelab/Opfi 3.7425149700598806e-06
setup.py github/milnus/Corekaburra 3.7425149700598806e-06
setup.py github/FlowModelingControl/flowtorch 3.7425149700598806e-06
setup.py github/HadrienG/InSilicoSeq 3.7425149700598806e-06
setup.py github/swagnercarena/ovejero 3.7425149700598806e-06
setup.py github/gwpy/gwpy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/dcorre/otrain 3.7425149700598806e-06
setup.py github/tofflemire/saphires 3.7425149700598806e-06
setup.py github/PrincetonUniversity/FastTemplatePeriodogram 3.7425149700598806e-06
setup.py github/multiscale/muscle3 3.7425149700598806e-06
setup.py github/katholt/Kaptive 3.7425149700598806e-06
setup.py github/rgmyr/corebreakout 3.7425149700598806e-06
setup.py github/PyPSA/atlite 3.7425149700598806e-06
setup.py github/PyPSA/linopy 3.7425149700598806e-06
setup.py github/CEED/libCEED 3.7425149700598806e-06
setup.py github/BoPeng/simuPOP 3.7425149700598806e-06
setup.py github/thejasvibr/bat_beamshapes 3.7425149700598806e-06
setup.py github/panoptes-organization/panoptes 3.7425149700598806e-06
setup.py github/Adamtaranto/Yanagiba 3.7425149700598806e-06
pypi properscoring 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/binary_c/binary_c-python 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/cracklet/cracklet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/pipe3d/pyPipe3D 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/dglaeser/fieldcompare 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/LouisLab/PiVR 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/ENKI-portal/ThermoEngine 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/ENKI-portal/vaporock 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/AstroVian/bmarxiv 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/rki_bioinformatics/IDeFIX 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/rki_bioinformatics/purple 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/etienne.behar/menura 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/jesseds/apav 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/mauricemolli/petitRADTRANS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/eleonoraalei/exo-mercat-gui 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/casi-project/casi-2d 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/aegge/comet-emu 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/gpagano/lensinggw 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/esa/pyxel 3.7425149700598806e-06
requirements.txt gitlab/dsbowen/conditional-inference 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/winger/hawking_net 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ImperialCollegeLondon/research-software-directory-data 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ImperialCollegeLondon/champ 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/KVSlab/VaMPy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jmsdsouzaPhD/GWDALI 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tylertrimble/viswaternet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/opengeos/segment-geospatial 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/YangLab/CIRCexplorer2 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/exoclime/HELA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/exoclime/HELIOS-K 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/skyfielders/python-skyfield 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/icrar/daliuge 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/brentp/peddy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/brentp/cyvcf2 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kyleaoman/martini 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tomasstolker/species 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tomasstolker/pycrires 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tomasstolker/ARTES 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/MIAnalyzer/MIA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ExeClim/Isca 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bfarr/kombine 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/aimalz/qp 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jellis18/PTMCMCSampler 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/dkoslicki/TAMPA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/moldyn/msmhelper 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sibirrer/psfr 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/geoelements/gns 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ismael-mendoza/ShapeMeasurementFisherFormalism 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/GalletFlorian/TATOO 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/CobayaSampler/cobaya 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/csbioinfopk/iSumoK-PseAAC 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/BIMSBbioinfo/pigx_rnaseq 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/BIMSBbioinfo/pigx_scrnaseq 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/minkailin/stratsi 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Rohit-Kundu/ET-NET_Covid-Detection 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kkjawz/coref-ee 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tomasplsek/CADET 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/CarlosCoba/XookSuut-code 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/CGATOxford/UMI-tools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Jacks0nJ/PyFPT 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/TommasoRonconi/scampy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ixkael/Delight 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cosmo-ethz/CosmoHammer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cosmo-ethz/hide 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cosmo-ethz/seek 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/LINNAE-project/SFB-Annotator 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/palaeoware/revosim 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pysal/spopt 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/broadinstitute/cromwell 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/james-m-osborn/astrosat 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/emerge-erc/ALminer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/miguelcarcamov/gpuvmem 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/miguelcarcamov/csromer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/EnricoCorsaro/FAMED 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/COMBINE-lab/alevin-fry 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/labsyspharm/minerva-story 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pyomeca/biosiglive 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/hallamlab/TreeSAPP 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/MikeSWang/HorizonGRound 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/MikeSWang/Harmonia 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/xraypy/xraylarch 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/singularityhub/sregistry 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/CDSP-SCPO/metadata-middleware 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/keatonb/Pyriod 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/keatonb/TESS_PRF 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/fabiorigamonti/bang 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ebachelet/pyLIMA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/astroboylrx/Rubble 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/CouncilDataProject/cookiecutter-cdp-deployment 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sczesla/PyAstronomy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/intake/intake 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/LeandroOrdonez/explora-vr-dash-client 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/CederGroupHub/smol 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/dsavransky/EXOSIMS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/londumas/redvsblue 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/LSARP/ProteomicsQC 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SPARC-FAIR-Codeathon/aqua 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/enveda/RPath 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ExObsSim/ExoRad2-public 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sklasfeld/DANPOS3 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SebastianBocquet/pygtc 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/exosports/MARGE 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/exosports/homer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/PetroFit/petrofit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/travisseymour/EPICpy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kingyin3613/RingsPy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/nathanael-fijalkow/DeepSynth 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/RECETOX/MSMetaEnhancer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/RECETOX/RIAssigner 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/aertslab/pySCENIC 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/HLasse/TextDescriptives 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/AdmiralenOla/Scoary 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/he2016012996/CABnet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/miRTop/mirtop 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/BioinfoUNIBA/REDItools2 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tholoien/XDGMM 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tholoien/empiriciSN 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/LoganAMorrison/Hazma 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/zhangyk8/sconce-scms 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/lucydot/effmass 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/valboz/VBBinaryLensing 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SterlingYM/astroPIPS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/teuben/QAC 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kazewong/flowMC 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jakeret/tf_unet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jakeret/abcpmc 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ggciag/mandyoc 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/hposborn/MonoTools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mwaskom/seaborn 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/alexander-mead/pyhalomodel 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/monarch-initiative/loinc2hpo 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/quantling/pyndl 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/nanograv/enterprise 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/matiscke/lcps 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jan-rybizki/gdr2_completeness 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jan-rybizki/Chempy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/deepsphere/deepsphere-cosmo-tf1 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/damonge/schNell 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/villano-lab/nrCascadeSim 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/legolason/PyQSOFit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/luizfelippesr/galmag 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/siavashk/pycpd 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/barentsen/k2flix 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/barentsen/dave 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/li-yangyang/lotus 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/TianlaiProject/tlpipe 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/AshleySpindler/AstroVaDEr-Public 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jdswinbank/Comet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ajshajib/dolphin 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/linsalrob/PhiSpy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/roualdes/bridgestan 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/BorgwardtLab/simbsig 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cmoestl/3DCORE 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/deepmind/alphafold 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ucl-exoplanets/ExoTETHyS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ucl-exoplanets/pylightcurve 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/uab-cgds-worthey/quac 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/desihub/fastspecfit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tiberioap/grav_waldo 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/AWehrhahn/SME 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/TeamCOMPAS/COMPAS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Single-Cell-Graph-Learning/scSGL 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SarveshVGharat/Plages-Identification 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kiyo-masui/bitshuffle 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ORNL/curifactory 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/AemulusProject/bias_emulator 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sjteresi/TE_Density 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/reneshbedre/bioinfokit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ethicsai/ethical-smart-grid 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pipliggins/EVolve 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/spacetelescope/mirage 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/micahvista/MAMnet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/PolyChord/PolyChordLite 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/joshspeagle/dynesty 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/paulbrodersen/netgraph 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ronshnapp/MyPTV 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mgieles/limepy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Ambuj-UF/APOP 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Zafiirah13/meercrab 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/dstndstn/tractor 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bjmorgan/py-sc-fermi 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/STEllAR-GROUP/hpx 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sidmohite/nimbus-astro 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kylemede/ExoSOFT 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/transientskp/lpf 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/fenderglass/Ragout 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/fenderglass/Flye 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/holmescao/ANTS_marking_and_analysis_tools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Basvanstein/GSAreport 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/dengzhuo-AI/Real-Fundus 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ArgonneCPAC/diffstar 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ArgonneCPAC/diffmah 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/benjaminbolling/RSW 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/VChristiaens/special 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/VChristiaens/vcal_sphere 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/grant-m-s/astronomicAL 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Vini2/GraphBin 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/moead-framework/framework 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jtschindler/sculptor 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/NLESC-JCER/QMCblip 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jesford/cluster-lensing 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/flu-crew/smot 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/DSIMB/medusa 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/annayqho/TheCannon 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JuliaHCI/ADI.jl 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ACTCollaboration/zCluster 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/institut-de-genomique/HAPO-G 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Julian/jsonschema 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/parsotat/batanalysis 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/arnauqb/qwind 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/icecube/TauRunner 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/rodluger/everest 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ptriska/WavesDash 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/GalSim-developers/GalSim 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/gbrammer/grizli 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/N-Wouda/ALNS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/robashaw/libecpint 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/genouest/biomaj-daemon 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sorenwacker/ProteomicsQC 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/AllenInstitute/bmtk 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/etal/cnvkit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/timothydmorton/isochrones 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/GeminiDRSoftware/DRAGONS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ClusterMonteCarlo/CMC-COSMIC 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ngbusca/QuasarNET 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ashleychontos/pySYD 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ConnorStoneAstro/AutoProf 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JacobBumgarner/VesselVio 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/YuRui8879/MRASleepNet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/drphilmarshall/HumVI 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JulianZDing/UniMAP 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/citation-file-format/citation-file-format 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/neuroanatomy/reorient 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/gbouras13/plassembler 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/alejandrobll/py-sphviewer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/wathela/FIRST-CLASSIFIER 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mms-fcul/PypKa 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/qMRLab/qMRLab 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/taoliu/MACS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/williamjameshandley/fgivenx 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/williamjameshandley/anesthetic 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/PolymerGuy/recolo 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/segasai/rvspecfit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Bishop-Laboratory/RLoop-QC-Meta-Analysis-Miller-2022 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bow/fsnviz 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tessgi/tvguide 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jeschaef/Graph4Med 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bonsai-team/matam 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/muctadir/lama 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/astro-informatics/sleplet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/johnveitch/cpnest 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/biocircuits/bioscrape 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/rhdtownsend/gyre 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mwvgroup/pwv_kpno 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/silburt/DeepMoon 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/surf-eds/one-button-compute 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/smithlabcode/dnmtools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/dfm/ketu 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pni-lab/mlconfound 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/rrwick/Deepbinner 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/abatten/fruitbat 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Gabaldonlab/jloh 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tpospisi/RFCDE 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tpospisi/nnkcde 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tpospisi/cdetools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JieZheng-ShanghaiTech/PiLSL 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/uedaLabR/nanoDoc 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pysat/pysat 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pynucastro/pynucastro 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cylammarco/WDPhotTools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cylammarco/ASPIRED 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/MrOlm/drep 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/TRI-AMDD/GMP-featurizer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pysam-developers/pysam 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/lucabaldini/ixpeobssim 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mlares/hearsay 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/danielenricocahall/elephas 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ToyotaCRDL/mahos 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kinnala/scikit-fem 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ucberkeleyseti/turbo_seti 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ucberkeleyseti/blimpy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ihmwg/python-modelcif 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SPARTA-dev/SPARTA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/KeplerGO/K2fov 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/KeplerGO/kadenza 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/KeplerGO/PyKE 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/maserlib/ExPRES 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/iontorrent/TS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/miracum/ahd2fhir 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kuanrongchan/COVID19-severity 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/biomedia-mira/istn 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/biomedia-mira/masf 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/biomedia-mira/deepscm 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/abinit/abinit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/spack/spack 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mr-superonion/FPFS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/fcastagna/JoXSZ 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/fcastagna/preprofit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ifilot/edp 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/alawryaguila/multi-view-AE 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mpound/pdrtpy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cbg-ethz/smallgenomeutilities 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tamarervin/SolAster 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ITA-Solar/rh 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/PNNL-m-q/mza 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/htjb/globalemu 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/htjb/margarine 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/firefly-cpp/NiaARM 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/arq5x/poretools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bd-j/sedpy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bd-j/prospector 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pierfied/karmma 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/floodlight-sports/floodlight 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/dlakaplan/pulsarsurveyscraper 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/fccoelho/epimodels 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/fccoelho/epigrass 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Samreay/Barry 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Samreay/ChainConsumer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pyxnat/pyxnat 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/CAMI-challenge/CAMITAX 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/DataBiosphere/wdl-parsers 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/phineasng/DECODE 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/OnroerendErfgoed/atramhasis 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/AusSRC/SoFiAX 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/me-manu/gammaALPs 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/learningsimulator/learningsimulator 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JLiangLab/TransVW 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/rcsb/mmtf-python 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/NLeSC/litstudy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/NLeSC/ShiCo 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/dartoon/galight 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/scikit-tda/DREiMac 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JD2112/methylr 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/saberyoung/haffet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/fhcrc/seqmagick 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/astromer-science/main-code 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ArtRand/signalAlign 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tnakazato/priism 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ablab/TandemTools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/dirac-institute/asterogap 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SJLeo/FFSD 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bthorne93/PySM_public 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/lgbouma/gyro-interp 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pmlmodelling/nctoolkit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sybila/biodivine-aeon-py 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/afeinstein20/eleanor 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/msyazwanfaid/hilalpy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Cristianetaniguti/Reads2Map 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JorenSix/Olaf 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/epi2me-labs/mapula 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/nickelnine37/pykronecker 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ECP-WarpX/WarpX 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/scikit-learn-contrib/hdbscan 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ianfhunter/GNOLL 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/atomec-project/atoMEC 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Higgins00/TESS-Localize 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/NBISweden/AGAT 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/christinahedges/contaminante 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/vallis/libstempo 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/justyncw/STAR_MELT 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SharmaLlama/ticktack 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/timstaley/amisurvey 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Qiskit/qiskit-experiments 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/galaxyproject/galaxy-lib 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/python-streamz/streamz 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/miguelzuma/hi_class_public 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sandialabs/pvOps 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/idruglab/hignn 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Smith42/pix2prof 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mswzeus/TargetNet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/vterron/lemon 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Ajstros/pyripherals 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bengeof/QPoweredCompound2DeNovoDrugPropMax 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/vortex-exoplanet/VIP 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ratt-ru/Stimela-classic 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ratt-ru/PyMORESANE 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ratt-ru/Stimela 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ratt-ru/QuartiCal 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ratt-ru/rodrigues 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ratt-ru/breizorro 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mtlam/PyPulse 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/COINtoolbox/ActSNClass 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kuenzelab/ENDURE 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/forrest-lab/scMatch 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/RosettaCommons/RFDesign 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/MariaTsantaki/FASMA-synthesis 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ZJUFanLab/bulk2space 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/a-griffiths/AutoSpec 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pavolgaj/ObsPlanner 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ylxu05/HN-PPISP 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/rmjarvis/Piff 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/rmjarvis/TreeCorr 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ABM4ALL/Melodie 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/semaphoreP/whereistheplanet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/NickMilsonPhysics/BinaryStarSolver 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mtceballos/SIRENAdoc 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/HHTpy/HHTpywrapper 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/YesselmanLab/rna_map 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jkrogager/VoigtFit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/discsim/frank 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/nlesc/embodied-emotions-scripts 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/scottgigante/picopore 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/logan-pearce/lofti_gaia 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/rpoleski/MulensModel 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JustinYKC/FEPOPS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/lutteropp/NetRAX 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kblin/ncbi-acc-download 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/TinkerTools/tinker9 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mentatpsi/OSGenome 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/oliverphilcox/RascalC 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sciris/sciris 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/telatin/qax 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kno10/python-kmedoids 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/gvilitechltd/LibSWIFFT 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ggonnella/fastsubtrees 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/LCOGT/neoexchange 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/deeptools/HiCExplorer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/deeptools/deepTools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/arnikz/PIQMIe 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bcbio/bcbio-nextgen 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ncbi/datasets 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/manodeep/TesseRACt 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ot483/NetCom 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pymedphys/pymedphys 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/candYgene/siga 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mavrix93/LightCurvesClassifier 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sblunt/orbitize 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/csb-toolbox/CSB 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tmcclintock/AReconstructionTool 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pyvisa/pyvisa 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cogent3/cogent3 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/MichelleLochner/astronomaly 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/danhey/echelle 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/OpenBioLink/Explorer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/healpy/healpy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/huiwenke/MineProt 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/artic-network/fieldbioinformatics 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mwalmsley/zoobot 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jgieseler/solarmach 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/marius311/cosmoslik 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/harrispopgen/mutyper 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/AOtools/aotools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/iancze/PSOAP 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/DEIB-GECO/GeneNetFusion 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/DEIB-GECO/MutViz 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jpierel14/snsed 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/johnh2o2/cuvarbase 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/aboucaud/pypher 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/snowformatics/macrobot 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/NLeSC-GO-common-infrastructure/marzipan 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mscaudill/openseize 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/PacificBiosciences/pbbam 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/PynPoint/PynPoint 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/spiketools/spiketools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/eggnogdb/eggnog-mapper 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/zachetienne/nrpytutorial 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pcingola/SnpEff 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/seeh/surprise 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/AMReX-Astro/Castro 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/AMReX-Astro/Nyx 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/AMReX-Astro/MAESTROeX 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/TearsWaiting/MIMML 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/diCenzo-GC/Tn-Core-webserver 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/igmhub/picca 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SAMI-Galaxy-Survey/sami 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/rzellem/EXOTIC 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/villrv/SuperRAENN 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/nialov/fractopo 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/NiallJeffrey/BornRaytrace 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/python-hydro/pyro2 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bcgsc/TMBur 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bcgsc/NanoSim 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/elliohow/fMRI_ROI_Analysis_Tool 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/roban/CosmoloPy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jts/nanopolish 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mirnylab/cooler 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mirnylab/pairtools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/chanzuckerberg/cellxgene 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/aksholokhov/pysr3 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/hannorein/rebound 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SDXorg/pysd 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ryanhausen/fitsmap 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/nickk124/RCR 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/wouterpeere/GHEtool 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/AndrewAnnex/SpiceyPy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/daler/gffutils 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/daler/pybedtools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/silx-kit/pyFAI 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JakobBD/pounce 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mjshao06/pdifFinder 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pennsignals/chime 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/C0PEP0D/otto 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/variomes/sibtm-variomes 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/chianti-atomic/ChiantiPy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/florian-lienhard/MM-LSD 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/chemfiles/chemfiles 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pyFFTW/pyFFTW 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/STOmics/EAGS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/xuanxu/starmatrix 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/hongwanliu/DarkHistory 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/damar-wicaksono/uqtestfuns 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/CosmoStatGW/MGCosmoPop 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/CosmoStatGW/DarkSirensStat 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tud-hri/travia 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tud-hri/joan 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/DarkQuestCosmology/dark_emulator_public 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/igvteam/igv-reports 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/widdowquinn/pyani 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mirapy-org/mirapy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/hemanthpruthvi/PyAstroPol 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/olivecha/guitarsounds 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/AndreyTavleev/DiscVerSt 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/nanoporetech/medaka 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/nanoporetech/pychopper 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Climdyn/qgs 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/smaret/astrochem 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/andr1976/HydDown 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/carronj/plancklens 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/carronj/lenspyx 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/asntech/intervene 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SimonPfeifer/cows 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mraveri/tensiometer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/GilbertLabUCSF/CanDI 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/open2c/pairtools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/xinyiguan/py2lispIDyOM 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/lgrcia/prose 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/openmsi/openmsistream 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/duetosymmetry/qnm 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/stinefm/relsad 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/FlorianThibord/OptimiR 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/stammler/dustpylib 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ParisAstronomicalDataCentre/OPUS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/CosmoStat/mccd 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/secimTools/SECIMTools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sebastian-zieba/PACMAN 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Beuth-Erdelt/DBMS-Benchmarker 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/epfl-radio-astro/PINION 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/epfl-radio-astro/LiSA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/austinpeel/herculens 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/BenNordick/HiLoop 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jeremysanders/mbproj2 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/BobAubouin/Python_Anesthesia_Simulator 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SuperKogito/spafe 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Lyalpha/spalipy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/MD-Studio/MDStudio 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/fgbuster/fgbuster 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/NETL-RIC/URC-Assessment-Method 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/iAART/aart 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/dib-lab/dammit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/dib-lab/sourmash 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cdanielmachado/reframed 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/koszullab/pareidolia 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/UUDigitalHumanitieslab/texcavator 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Leo-Simpson/c-lasso 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cwieder/py-ssPA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ladsantos/flatstar 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ladsantos/p-winds 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/trygvrad/DF-XRM_viz 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/j-erler/pymf 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/onnela-lab/beiwe-backend 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/RBrearton/islatu 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/RuthAngus/stardate 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mrempel/geohexviz 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mattyowl/astLib 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SHTOOLS/SHTOOLS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/johannesulf/dsigma 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jeffdaily/parasail-python 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jdber1/opendrop 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SCIInstitute/UncertainSCI 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bioAI-Oslo/Spikeometric 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/BASTAcode/BASTA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sibyllema/Fast-Multiscale-Diffusion-on-Graphs 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/MRChemSoft/mrchem 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/frescigno/magpy_rv 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/macrocosme/time_domain_astronomy_sandbox 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/macrocosme/amber_meta 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sbird/fake_spectra 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pcubillos/repack 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pcubillos/mc3 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pcubillos/pyratbay 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/lmcinnes/umap 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/hyosubkim/bayes-toolbox 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/snad-space/ztf-viewer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/grahambell/pymoc 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ywx649999311/EzTao 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/soraxas/sbp-env 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/imcgreer/simqso 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/LuisScoccola/persistable 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/yrjia1015/CRISPRCasStack 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cytham/nanovar 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/VIB-PSB/MINI-EX 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/mrtommyb/ktransit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tvwenger/millennium-tap-query 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sosl/H-FISTA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/minaskar/hankl 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/minaskar/pocomc 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/minaskar/zeus 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/gmbrandt/HTOF 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bioexcel/biobb_wf_flexdyn 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/prashjet/popkinmocks 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/BioGearsEngine/core 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JulioHC00/PEPITA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/3d-pli/fastpli 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/benstahl92/deepSIP 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pyamg/pyamg 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/PaulHancock/Robbie 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/erikbern/ann-benchmarks 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/aewallin/allantools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/NREL/G2Aero 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/jsobeck/MOOG_SCAT 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/EGaraldi/corecon 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ryneches/SuchTree 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/winni2k/abeona 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/maxmahlke/ssos 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/rae-holcomb/SpinSpotter 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/rkiman/wdwarfdate 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Kamuish/archi 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JLBLine/PUMA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JLBLine/WODEN 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SuLab/Wikidata-phenomizer 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/OxES/k2sc 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SESMG/SESMG 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/myinxd/mcrgnet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Kaixhin/spinning-up-basic 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Kaixhin/PlaNet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Kaixhin/Rainbow 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kboone/avocado 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/wmglab-duke/ascent 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ska-sa/katdal 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bedops/bedops 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/antoinemarchal/ROHSA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Cadaei-Yuvxvs/OSHy-X 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cistrome/MIRA 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/cwentland0/perform 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/LSSTDESC/Spectractor 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/LSSTDESC/snmachine 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/LSSTDESC/sacc 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/shandley/hecatomb 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/pnsaevik/effluent 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/migueldvb/cine 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/LondonBiofoundry/basicsynbio 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/exciting/excitingtools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/vgteam/vg#vg 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/vgteam/vg 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/danielreardon/scintools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/GBLille/MassiveFold 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/kartheikiyer/dense_basis 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/Narayana-Rao/SAR-tools 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/lpantano/seqcluster 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/SegataLab/lefse 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/chenwuperth/rgz_rcnn 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/nickhand/pyRSD 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/rsnemmen/BCES 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/vrodgom/statmorph 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/1313e/CMasher 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/yuhuan-wu/mobilesal 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ketch/RK-Opt 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/tikk3r/legacystamps 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/sourmash-bio/sourmash 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/zhoux85/scAdapt 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/yupidevs/pactus 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/connor-lab/vapor 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bradkav/WIMpy_NREFT 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bradkav/CEvNS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bradkav/verne 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/StingraySoftware/HENDRICS 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/radiocosmology/driftscan 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/radiocosmology/draco 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/HannahMDoherty/ChemGAPP 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JulianBMunoz/Zeus21 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/JulianBMunoz/RelicFast 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/valentineap/pyprop8 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/amrex-astro/Castro 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/amrex-astro/Nyx 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/gperezs/StarcNet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/IMMM-SFA/tell 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/michaelhb/superplot 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/statgen/Minimac4 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/erling6232/imagedata 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/qmarcou/IGoR 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/esa/NIDN 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ryanvarley/exodata 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/PaulRitsche/DLTrack 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/podondra/bayesian-sznet 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/lkreidberg/batman 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/klb2/qmkpy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/E3SM-Project/gdess 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ppsp-team/PyNM 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/WangLabTHU/DeSP 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/johnpaulett/python-hl7 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/hpparvi/PyTransit 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/hpparvi/opents 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/UoMMIB/TFBMiner 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/freqtrade/freqtrade 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/RuiningZHAO/wcpy 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/bregaldo/pywst 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/nextstrain/nextclade 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/lucianolorenti/ceruleo 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/inpefess/gym-saturation 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/achael/eht-imaging 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/milnus/Magphi 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/swagnercarena/paltas 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/ZhenjiangFan/DAG-deepVASE 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/katholt/Kleborate 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/r3w0p/bobocep 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/McMahonCosmologyGroup/holosim-ml 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/temuller/piscola 3.7425149700598806e-06
requirements.txt github/temuller/hostphot 3.7425149700598806e-06
pypi plaster-pastedeploy 3.7152686385470823e-06
pypi python-markdown-math 3.712911676646708e-06
pypi tornado>=6.1 3.7117060521813513e-06
pypi sphinx>=1.5.1 3.7117060521813513e-06
pypi pyppeteer<1.1,>=1 3.7117060521813513e-06
pypi nbsphinx>=0.2.12 3.7117060521813513e-06
pypi ipywidgets>=7 3.7117060521813513e-06
pypi traitlets>=5.0 3.7117060521813513e-06
pypi pygments>=2.4.1 3.7117060521813513e-06
pypi pandocfilters>=1.4.1 3.7117060521813513e-06
pypi nbformat>=5.1 3.7117060521813513e-06
pypi nbclient>=0.5.0 3.7117060521813513e-06
pypi mistune>=2.0.2 3.7117060521813513e-06
pypi markupsafe>=2.0 3.7117060521813513e-06
pypi jupyter-core>=4.7 3.7117060521813513e-06
pypi jinja2>=3.0 3.7117060521813513e-06
pypi importlib-metadata>=3.6 3.7117060521813513e-06
pypi supernnova 3.705089820359289e-06
pypi vip_hci 3.705089820359289e-06
pypi vip-hci 3.705089820359289e-06
pypi serotools 3.705089820359289e-06
pypi Cobra 3.705089820359289e-06
pypi homelette 3.705089820359289e-06
pypi idcempy 3.705089820359289e-06
pypi astroplotlib 3.705089820359282e-06
pypi pyarma 3.705089820359282e-06
pypi geneimpacts 3.705089820359282e-06
pypi javelin 3.705089820359282e-06
pypi SLIT 3.705089820359282e-06
pypi pybaobab 3.705089820359282e-06
pypi megaman 3.705089820359282e-06
pypi polypy 3.705089820359282e-06
pypi uncalled 3.705089820359282e-06
pypi bubbly 3.705089820359282e-06
pypi py2app 3.705089820359282e-06
pypi gsf 3.705089820359282e-06
pypi DNApi 3.705089820359282e-06
pypi INSANE 3.705089820359282e-06
pypi specviz 3.705089820359282e-06
pypi astrometry 3.705089820359282e-06
pypi itmlogic 3.705089820359282e-06
pypi neworder 3.705089820359282e-06
pypi pycutest 3.705089820359282e-06
pypi least-asymmetry 3.705089820359282e-06
pypi UNKNOWN 3.705089820359282e-06
pypi PASTA 3.705089820359282e-06
pypi pydoppler 3.705089820359282e-06
pypi pyoscode 3.705089820359282e-06
pypi fetch 3.705089820359282e-06
pypi ares 3.705089820359282e-06
pypi ihm 3.705089820359282e-06
pypi StarburstPy 3.705089820359282e-06
pypi dnest4 3.705089820359282e-06
pypi kernel-tuner 3.705089820359282e-06
pypi fm128-radar 3.705089820359282e-06
pypi multivar-horner 3.705089820359282e-06
pypi calibrate 3.705089820359282e-06
pypi HelioPy 3.705089820359282e-06
pypi ignis-core 3.705089820359282e-06
pypi macop 3.705089820359282e-06
pypi agama 3.705089820359282e-06
pypi gfapy 3.705089820359282e-06
pypi bcbio-nextgen 3.705089820359282e-06
pypi ngs 3.705089820359282e-06
pypi ebfpy 3.705089820359282e-06
pypi pyFlow 3.705089820359282e-06
pypi pypico 3.705089820359282e-06
pypi crc 3.705089820359282e-06
pypi SigProfilerMatrixGenerator 3.705089820359282e-06
pypi pySpectrum 3.705089820359282e-06
pypi tdpy 3.705089820359282e-06
pypi spaTyper 3.705089820359282e-06
pypi grispy 3.705089820359282e-06
pypi SetCoverPy 3.705089820359282e-06
pypi NonnegMFPy 3.705089820359282e-06
pypi pystospa 3.705089820359282e-06
pypi chromosight 3.705089820359282e-06
pypi TomograPy 3.705089820359282e-06
pypi hpccm 3.705089820359282e-06
pypi astroabc 3.705089820359282e-06
pypi galkin 3.705089820359282e-06
pypi ftd2xx 3.705089820359282e-06
pypi parallel-fastq-dump 3.705089820359282e-06
pypi orcs 3.705089820359282e-06
pypi sphinx-better-theme 3.705089820359282e-06
pypi pyccl 3.705089820359282e-06
pypi biotools 3.705089820359282e-06
pypi Libra 3.705089820359282e-06
pypi gappa 3.705089820359282e-06
pypi requirements 3.705089820359282e-06
pypi ReplicatedFocusingBeliefPropagation 3.705089820359282e-06
pypi wpca 3.705089820359282e-06
pypi saphires 3.705089820359282e-06
pypi watermark 3.644784901144626e-06
pypi sphinx-click 3.6126454427264225e-06
pypi pytest-raises 3.5961165903487146e-06
pypi flake8-debugger 3.5961165903487146e-06
pypi yt-dlp 3.5961165903487146e-06
pypi webvtt-py 3.5961165903487146e-06
pypi truecase 3.5961165903487146e-06
pypi google-cloud-speech 3.5961165903487146e-06
pypi ffmpeg-python 3.5961165903487146e-06
pypi pulumi-gcp 3.5961165903487146e-06
pypi pulumi-google-native 3.5961165903487146e-06
pypi fireo 3.5961165903487146e-06
pypi pyramid-mako 3.5893057634730543e-06
pypi svo_filters 3.5875980340204567e-06
pypi exoplanet-core 3.5788275682797305e-06
pypi cairosvg 3.567864271457088e-06
pypi eureka 3.5625863657300784e-06
pypi stdatamodels 3.5625863657300784e-06
pypi svo-filters 3.5625863657300784e-06
pypi parsley 3.5625863657300784e-06
pypi automl-sphinx-theme 3.5269605020727774e-06
pypi docutils!=0.17.0 3.520531999456096e-06
pypi sphinx<5,>=3.5.4 3.520531999456096e-06
pypi z3-solver 3.502636636541241e-06
pypi fury 3.502584911149363e-06
pypi obspy 3.4992514970059896e-06
pypi opentelemetry-exporter-otlp 3.4933704020530364e-06
pypi ray-cpp 3.4933704020530364e-06
pypi colorful 3.4933704020530364e-06
pypi gpustat 3.4933704020530364e-06
pypi opentelemetry-api 3.4933704020530364e-06
pypi opencensus 3.4933704020530364e-06
pypi aiorwlock 3.4933704020530364e-06
pypi py-spy 3.4933704020530364e-06
pypi aiohttp-cors 3.4933704020530364e-06
pypi opentelemetry-sdk 3.4933704020530364e-06
pypi pygam 3.485651464927289e-06
pypi horovod 3.4804776678991182e-06
pypi mlxtend 3.462204001088732e-06
pypi pyzstd 3.457099937515592e-06
pypi biomaj-core 3.447848604262077e-06
pypi funsor 3.4474050020260233e-06
pypi csvw 3.427208083832337e-06
pypi pysiaf 3.4270441418048883e-06
pypi httpcore 3.4216238575480613e-06
pypi spatialpandas 3.4196996780564e-06
pypi sacrebleu 3.415629678143713e-06
pypi jupyter-book 3.3963323353293434e-06
pypi basic-modeling-interface 3.3963323353293413e-06
pypi xarray-datatree 3.3963323353293413e-06
pypi thefuzz 3.3682634730538916e-06
pypi ubelt 3.339776585382729e-06
pypi jupyter-server-proxy 3.3345808383233535e-06
pypi ansi2html 3.3345808383233535e-06
pypi pot 3.3345808383233535e-06
pypi wasserstein 3.3345808383233535e-06
pypi modopt 3.3345808383233434e-06
pypi wxpython 3.3253181137724624e-06
pypi PyQtWebEngine 3.3211221787194855e-06
pypi semantic_version 3.315467279726266e-06
pypi softlayer-messaging 3.3114240269461077e-06
pypi pytest-celery 3.3114240269461077e-06
pypi pyro4 3.3114240269461077e-06
pypi python-memcached 3.3114240269461077e-06
pypi pylibmc 3.3114240269461077e-06
pypi librabbitmq 3.3114240269461077e-06
pypi pycouchdb 3.3114240269461077e-06
pypi couchbase 3.3114240269461077e-06
pypi pydocumentdb 3.3114240269461077e-06
pypi python-consul2 3.3114240269461077e-06
pypi pyArango 3.3114240269461077e-06
pypi pandas-bokeh 3.308115911035073e-06
pypi resolvelib 3.308115911035073e-06
pypi rtds-action 3.3051895008060803e-06
pypi mkdocs-bootswatch 3.30123502994012e-06
pypi assertionlib 3.299064592708075e-06
pypi exoctk 3.2788405489905144e-06
pypi platon 3.2788405489905144e-06
pypi ddtrace 3.2788405489905144e-06
pypi flask_wtf 3.2788405489905144e-06
pypi jwst_gtvt 3.2788405489905144e-06
pypi scp 3.2788405489905144e-06
pypi wtforms 3.2788405489905144e-06
pypi ddsketch 3.2788405489905144e-06
pypi bytecode 3.2788405489905144e-06
pypi scvi-tools 3.2788405489905144e-06
pypi docrep 3.2788405489905144e-06
pypi mudata 3.2788405489905144e-06
pypi sphinx-remove-toctrees 3.275034751924722e-06
pypi hmf 3.269196900317003e-06
pypi flox 3.2604790419161674e-06
pypi vispy 3.2422844044054747e-06
pypi pyside 3.2422844044054747e-06
pypi google-api-python-client 3.230507599373302e-06
pypi starkbank-ecdsa 3.217578001890955e-06
pypi cvxpy 3.217578001890955e-06
pypi tensorflowtensorflow-addons 3.217578001890955e-06
pypi aioconsole 3.194042948585588e-06
pypi aiohttp-retry 3.194042948585588e-06
pypi aiokatcp 3.194042948585588e-06
pypi aiomonitor 3.194042948585588e-06
pypi fakeredis 3.194042948585588e-06
pypi katportalclient 3.194042948585588e-06
pypi katversion 3.194042948585588e-06
pypi lupa 3.194042948585588e-06
pypi omnijson 3.194042948585588e-06
pypi pygelf 3.194042948585588e-06
pypi python-lzf 3.194042948585588e-06
pypi rdbtools 3.194042948585588e-06
pypi spead2 3.194042948585588e-06
pypi katpoint 3.194042948585588e-06
pypi katsdptelstate 3.194042948585588e-06
pypi pytest-notebook 3.1895990627440775e-06
pypi aio-pika 3.1895990627440775e-06
pypi logomaker 3.17769630987122e-06
pypi cbor2 3.166743436204514e-06
pypi mapbox-vector-tile 3.166743436204514e-06
pypi sharedmem 3.166743436204514e-06
pypi SmilesPE 3.165139187274306e-06
pypi stone 3.144033361847733e-06
pypi msrest 3.144033361847733e-06
pypi azure-core 3.144033361847733e-06
pypi types-pyOpenSSL 3.135076001842469e-06
pypi mypy-zope 3.135076001842469e-06
pypi pydoctor 3.135076001842469e-06
pypi PyHamcrest 3.135076001842469e-06
pypi cython-test-exception-raiser 3.135076001842469e-06
pypi twisted-iocpsupport 3.135076001842469e-06
pypi modin 3.11564371257485e-06
pypi pynetdicom 3.11564371257485e-06
pypi sunpy-sphinx-theme 3.1037252418240445e-06
pypi mpl-animators 3.1037252418240445e-06
pypi pyexcel-xls 3.092508331773952e-06
pypi twython 3.0875748502994015e-06
pypi jinxed 3.0872660928143712e-06
pypi metpy 3.056699101796407e-06
pypi types-decorator 3.056699101796407e-06
pypi lazy-loader 3.056699101796407e-06
pypi exojax 3.0369588691469523e-06
pypi vaex 3.0369588691469523e-06
pypi vaex-astro 3.0369588691469523e-06
pypi vaex-core 3.0369588691469523e-06
pypi vaex-hdf5 3.0369588691469523e-06
pypi vaex-jupyter 3.0369588691469523e-06
pypi vaex-ml 3.0369588691469523e-06
pypi vaex-server 3.0369588691469523e-06
pypi vaex-viz 3.0369588691469523e-06
pypi bqplot 3.0369588691469523e-06
pypi ipyvuetify 3.0369588691469523e-06
pypi aplus 3.0369588691469523e-06
pypi blake3 3.0369588691469523e-06
pypi ipyvue 3.0369588691469523e-06
pypi ipywebrtc 3.0369588691469523e-06
pypi ipydatawidgets 3.0369588691469523e-06
pypi pretty-midi 3.031437125748503e-06
pypi pytest-asyncio>=0.18 3.0174143656553837e-06
pypi ipykernel>=6.5 3.0174143656553837e-06
pypi sphinx>=1.3.6 3.0174143656553837e-06
pypi tornado>=6.0 3.0174143656553837e-06
pypi pyzmq>=23.0 3.0174143656553837e-06
pypi python-dateutil>=2.8.2 3.0174143656553837e-06
pypi nest-asyncio>=1.5.4 3.0174143656553837e-06
pypi jupyter-core>=4.9.2 3.0174143656553837e-06
pypi docformatter 2.9894520336082483e-06
pypi findspark 2.987975661580066e-06
pypi Flask-Login 2.987975661580066e-06
pypi Flask-Session 2.987975661580066e-06
pypi Flask-SocketIO 2.987975661580066e-06
pypi gmql 2.987975661580066e-06
pypi python-engineio 2.987975661580066e-06
pypi snfpy 2.987975661580066e-06
pypi strconv 2.987975661580066e-06
pypi typecheck-decorator 2.987975661580066e-06
pypi deepdiff 2.9601799552156193e-06
pypi pyqt 2.954809131736527e-06
pypi enthought-sphinx-theme 2.954809131736527e-06
pypi channels 2.93896298312466e-06
pypi questionary 2.9344035392901397e-06
pypi fhirclient 2.9331961077844365e-06
pypi sphinx-markdown-tables 2.9270209580838365e-06
pypi flake8-array-spacing 2.926827034047668e-06
pypi vplot 2.9150339027826703e-06
pypi multiplanet 2.9150339027826678e-06
pypi pytest-tornado5 2.911142001710864e-06
pypi rethinkdb 2.911142001710864e-06
pypi aafigure 2.911142001710864e-06
pypi mizani 2.884677074422586e-06
pypi python-swiftclient 2.8817365269461286e-06
pypi pycuda 2.870209580838324e-06
pypi hashin 2.8380126170525018e-06
pypi hankel 2.8369364212751063e-06
pypi alibi 2.8283128399689174e-06
pypi bio 2.8283128399689174e-06
pypi kahypar 2.8283128399689174e-06
pypi nwalign3 2.8283128399689174e-06
pypi PubChemPy 2.8283128399689174e-06
pypi PyMetis 2.8283128399689174e-06
pypi selfies 2.8283128399689174e-06
pypi upfp 2.8283128399689174e-06
pypi pyvcf 2.8096931137724672e-06
pypi phonenumbers 2.8008714713430285e-06
pypi pendulum 2.8008714713430285e-06
pypi sphinxcontrib-trio 2.7788173652694613e-06
pypi fortranformat 2.7788173652694613e-06
pypi tensorrt 2.7788173652694613e-06
pypi nvidia-cuda-nvcc-cu11 2.7788173652694613e-06
pypi fasttext-wheel 2.7788173652694613e-06
pypi pyonmttok 2.7788173652694613e-06
pypi ctranslate2 2.7788173652694613e-06
pypi academictorrents 2.7788173652694613e-06
pypi python-magic-bin 2.7788173652694613e-06
pypi xnat 2.7788173652694613e-06
pypi cudf 2.7704322534574382e-06
pypi ACEBinf 2.7649924032531954e-06
pypi dbus-python 2.7649924032531954e-06
pypi jupyter-http-over-ws 2.7649924032531954e-06
pypi PyGObject 2.7649924032531954e-06
pypi python-apt 2.7649924032531954e-06
pypi PyVCF 2.7649924032531954e-06
pypi requests-unixsocket 2.7649924032531954e-06
pypi Truvari 2.7649924032531954e-06
pypi UpSetPlot 2.7649924032531954e-06
pypi wurlitzer 2.7595586171407188e-06
pypi nose-exclude 2.7579240016208184e-06
pypi mockredispy 2.7579240016208184e-06
pypi motor 2.7579240016208184e-06
pypi aiounittest 2.7579240016208184e-06
pypi pyfarmhash 2.7579240016208184e-06
pypi SetSimilaritySearch 2.7579240016208184e-06
pypi pyhash 2.7579240016208184e-06
pypi nvidia-nvtx-cu12 2.7579240016208184e-06
pypi flametree 2.7044451243498404e-06
pypi icebreaker 2.7044451243498404e-06
pypi platemap 2.7044451243498404e-06
pypi primer3-py 2.7044451243498404e-06
pypi proglog 2.7044451243498404e-06
pypi sbol2 2.7044451243498404e-06
pypi biomaj-cli 2.702536104262068e-06
pypi pixell 2.7016279940119756e-06
pypi qmflows 2.6668503652036603e-06
pypi whitenoise 2.6579992189533975e-06
pypi pyceo 2.6579992189533975e-06
pypi properconf 2.6579992189533975e-06
pypi markupSafe 2.6579992189533975e-06
pypi multipart 2.6579992189533975e-06
pypi check-wheel-contents 2.6415918163672657e-06
pypi resampy 2.624129865269461e-06
pypi pytest-freezegun 2.622135622341116e-06
pypi coverage-enable-subprocess 2.622135622341116e-06
pypi proselint 2.622135622341116e-06
pypi pytest-datadir 2.6200884195296558e-06
pypi jaraco.windows 2.6002638201088077e-06
pypi singledispatch 2.6002638201088077e-06
pypi pvfactors 2.550006014756205e-06
pypi pytest-cover 2.547249251497006e-06
pypi langdetect 2.5397067472198483e-06
pypi dm-haiku 2.5361507681571548e-06
pypi cmarkgfm 2.521776758982036e-06
pypi os-service-types 2.5105688622754493e-06
pypi hyperspy 2.493307502641775e-06
pypi sadisplay 2.4921139863130887e-06
pypi jsonargparse 2.4718318026787175e-06
pypi keras2onnx 2.47005988023954e-06
pypi pyramid_debugtoolbar 2.4700598802395227e-06
pypi mpl-playback 2.470059880239521e-06
pypi atomneb 2.466972305389235e-06
pypi napari-plugin-engine 2.46388473053893e-06
pypi colander 2.4581845923537553e-06
pypi types-tzlocal 2.4453592814371257e-06
pypi testscenarios 2.4209056886227546e-06
pypi cmocean 2.4068554068333928e-06
pypi pyFFTW 2.401433988640367e-06
pypi ephemeral-port-reserve 2.3818434559452523e-06
pypi fido 2.3818434559452523e-06
pypi bravado-core 2.3818434559452523e-06
pypi Auto-FOX 2.3818434559452523e-06
pypi mip 2.372766966067868e-06
pypi sphinxcontrib_bibtex 2.337735243798133e-06
pypi lark 2.3306440004606344e-06
pypi swagger-ui-bundle 2.328913601368692e-06
pypi aiohttp-jinja2 2.328913601368692e-06
pypi camcops-server 2.3156811377245513e-06
pypi cardinal_pythonlib 2.3156811377245513e-06
pypi CherryPy 2.3156811377245513e-06
pypi deform 2.3156811377245513e-06
pypi Faker 2.3156811377245513e-06
pypi flower 2.3156811377245513e-06
pypi hl7 2.3156811377245513e-06
pypi paginate 2.3156811377245513e-06
pypi pycap 2.3156811377245513e-06
pypi pyotp 2.3156811377245513e-06
pypi scrapy 2.3156811377245513e-06
pypi twilio 2.3156811377245513e-06
pypi Wand 2.3156811377245513e-06
pypi cheroot 2.3156811377245513e-06
pypi itemadapter 2.3156811377245513e-06
pypi itemloaders 2.3156811377245513e-06
pypi parsel 2.3156811377245513e-06
pypi peppercorn 2.3156811377245513e-06
pypi portend 2.3156811377245513e-06
pypi protego 2.3156811377245513e-06
pypi PyDispatcher 2.3156811377245513e-06
pypi python-editor 2.3156811377245513e-06
pypi pytzdata 2.3156811377245513e-06
pypi queuelib 2.3156811377245513e-06
pypi w3lib 2.3156811377245513e-06
pypi jaraco.collections 2.3156811377245513e-06
pypi qrcode 2.3156811377245513e-06
pypi tldextract 2.3156811377245513e-06
pypi zc.lockfile 2.3156811377245513e-06
pypi jaraco.text 2.3156811377245513e-06
pypi hickle 2.305389221556901e-06
pypi biomaj-user 2.2983444874955962e-06
pypi jaraco.develop 2.29751893272279e-06
pypi zipppython_version<'3.8' 2.2925243263473055e-06
pypi importlib_metadatapython_version<'3.8' 2.2925243263473055e-06
pypi tomlpython_version<'3.6' 2.2925243263473055e-06
pypi oemof 2.2884378302219093e-06
pypi sphinx-toggleprompt 2.2853567418733963e-06
pypi pymanopt 2.280821421672786e-06
pypi HTSeq 2.264221556886233e-06
pypi typer-cli 2.264221556886228e-06
pypi pytest-coverage 2.264221556886228e-06
pypi pytest-check-links 2.2523046013236687e-06
pypi zope.component 2.240179753816543e-06
pypi xdoctest 2.238263395546186e-06
pypi twobody 2.223053892215569e-06
pypi cmastro 2.223053892215569e-06
pypi sphinx-astrorefs 2.223053892215569e-06
pypi pyevtk 2.215399820107687e-06
pypi url-normalize 2.202434018030905e-06
pypi cattrs 2.202434018030905e-06
pypi pytest-socket 2.1987684295274993e-06
pypi zest-releaser 2.183356501283148e-06
pypi fhirspec 2.183356501283148e-06
pypi flake8-isort 2.183356501283148e-06
pypi stsci.tools 2.175775402320359e-06
pypi sphinx-pyviz-theme 2.1576699542092287e-06
pypi rise 2.1576699542092287e-06
pypi pytest-plt 2.1576699542092287e-06
pypi pytransit 2.135766454269102e-06
pypi rpyc 2.1097217330045793e-06
pypi EDFlib-Python 2.0748693115616057e-06
pypi eeglabio 2.0748693115616057e-06
pypi copier 2.0698825812063026e-06
pypi dunamai 2.0698825812063026e-06
pypi iteration-utilities 2.0698825812063026e-06
pypi jinja2-ansible-filters 2.0698825812063026e-06
pypi jupyter-events 2.0698825812063026e-06
pypi jupyter-server-terminals 2.0698825812063026e-06
pypi powerlaw 2.0698825812063026e-06
pypi pygeos 2.0698825812063026e-06
pypi python-ternary 2.0698825812063026e-06
pypi pyyaml-include 2.0698825812063026e-06
pypi send2trash 2.0698825812063026e-06
pypi pre-commit~=2.12 2.0595311780285583e-06
pypi Levenshtein 2.0260428661906985e-06
pypi cobra 2.020958083832335e-06
pypi cloudnetpy-qc 2.0154060011844442e-06
pypi pySMARTS 2.0154060011844442e-06
pypi pvmismatch 2.0154060011844442e-06
pypi rtoml 2.0121406683683783e-06
pypi pythran 2.0121406683683783e-06
pypi meson-python 2.0121406683683783e-06
pypi lazy_loader 2.0121406683683783e-06
pypi pymeeus 1.979091370829769e-06
pypi casatools 1.9723428143712578e-06
pypi types-pillow 1.9720639366428436e-06
pypi blue 1.9720639366428436e-06
pypi sncosmo 1.9651545124037687e-06
pypi dfsql 1.961518140190208e-06
pypi modin-spreadsheet 1.961518140190208e-06
pypi tableschema-sql 1.961518140190208e-06
pypi pylama 1.961518140190208e-06
pypi tabulator 1.961518140190208e-06
pypi tableschema 1.961518140190208e-06
pypi Yapsy 1.961518140190208e-06
pypi influxdb 1.961518140190208e-06
pypi drmaa 1.961518140190208e-06
pypi biomaj-process 1.961518140190208e-06
pypi biomaj-download 1.961518140190208e-06
pypi pyright 1.961518140190208e-06
pypi wotan 1.959414409881125e-06
pypi texsoup 1.9510845330615365e-06
pypi sphinx_tabs 1.9510845330615365e-06
pypi sphinx_click 1.9510845330615365e-06
pypi sphinx-proof 1.9510845330615365e-06
pypi sphinx_inline_tabs 1.9510845330615365e-06
pypi sphinx-multitoc-numbering 1.9510845330615365e-06
pypi sphinx_togglebutton 1.9510845330615365e-06
pypi sphinx-jupyterbook-latex 1.9510845330615365e-06
pypi sphinx-external-toc 1.9510845330615365e-06
pypi sphinx-comments 1.9510845330615365e-06
pypi snakeviz 1.9461007496285628e-06
pypi bson 1.9377847451480964e-06
pypi pyomo 1.9250540209174464e-06
pypi libpysal 1.92115768463074e-06
pypi casatasks 1.9112088323353296e-06
pypi PyEnchant 1.9104369386227546e-06
pypi percy 1.891918372993478e-06
pypi preconditions 1.891918372993478e-06
pypi mimesis 1.891918372993478e-06
pypi flask-talisman 1.891918372993478e-06
pypi dash-dangerously-set-inner-html 1.891918372993478e-06
pypi dash-flow-example 1.891918372993478e-06
pypi moarchiving 1.8913325692365268e-06
pypi dask-cudf 1.8886921279392436e-06
pypi snappy 1.8886921279392436e-06
pypi datashape 1.8886921279392436e-06
pypi fastremap 1.8810456011054817e-06
pypi edt 1.8810456011054817e-06
pypi fill-voids 1.8810456011054817e-06
pypi dijkstra3d 1.8810456011054817e-06
pypi cloud-volume 1.8810456011054817e-06
pypi connected-components-3d 1.8810456011054817e-06
pypi bs4 1.871087426794769e-06
pypi nestcheck 1.852544910179655e-06
pypi demask 1.8525449101796446e-06
pypi py-packman 1.8525449101796446e-06
pypi jumper 1.8525449101796446e-06
pypi exhale 1.8525449101796446e-06
pypi napari-tracks-reader 1.8525449101796446e-06
pypi atropos 1.8525449101796446e-06
pypi git 1.8525449101796446e-06
pypi bio-hansel 1.8525449101796446e-06
pypi pybiopax 1.8525449101796446e-06
pypi smart_open 1.8525449101796446e-06
pypi SomaticSiMu 1.8525449101796446e-06
pypi coxeter 1.8525449101796446e-06
pypi ftperiodogram 1.8525449101796446e-06
pypi petsc 1.852544910179641e-06
pypi PICOS 1.852544910179641e-06
pypi cb-platon 1.852544910179641e-06
pypi PeptideBuilder 1.852544910179641e-06
pypi firesong 1.852544910179641e-06
pypi sepp 1.852544910179641e-06
pypi hera-opm 1.852544910179641e-06
pypi gridtest 1.852544910179641e-06
pypi catscii 1.852544910179641e-06
pypi komics 1.852544910179641e-06
pypi subset 1.852544910179641e-06
pypi OpenSMOG 1.852544910179641e-06
pypi simpleyaml 1.852544910179641e-06
pypi partycls 1.852544910179641e-06
pypi cdp-backend 1.8525449101796238e-06
pypi gymnasium 1.8525449101796238e-06
pypi spython 1.851662745936704e-06
pypi sphinx_thebe 1.8069157251998464e-06
pypi sphinxcontrib-youtube 1.8069157251998464e-06
pypi ablog 1.8069157251998464e-06
pypi pytype 1.8069157251998464e-06
pypi pytest-custom-exit-code 1.8069157251998464e-06
pypi jraph 1.8069157251998464e-06
pypi clu 1.8069157251998464e-06
pypi orbax 1.8069157251998464e-06
pypi yte 1.7885880025662974e-06
pypi vulture 1.7811592510467787e-06
pypi pypandoc 1.7696679010400254e-06
pypi lap 1.7696679010400254e-06
pypi flask-cors 1.7665268203089623e-06
pypi sphinx-immaterial 1.7634802510363887e-06
pypi jsonschema-spec 1.7634802510363887e-06
pypi openapi-schema-validator 1.7634802510363887e-06
pypi ligo-gracedb 1.7634802510363887e-06
pypi galsim 1.7496257485029988e-06
pypi jarvis-tools 1.7466852010265184e-06
pypi elasticsearch-dsl 1.7466852010265184e-06
pypi mongomock 1.7466852010265184e-06
pypi jsondiff 1.7466852010265184e-06
pypi mkdocs-awesome-pages-plugin 1.7466852010265184e-06
pypi mike 1.7466852010265184e-06
pypi aiida-core 1.7466852010265184e-06
pypi trollius 1.7466852010265184e-06
pypi setoptconf-tmp 1.7374921210211159e-06
pypi requirements-detector 1.7374921210211159e-06
pypi pylint-plugin-utils 1.7374921210211159e-06
pypi pylint-flask 1.7374921210211159e-06
pypi pylint-django 1.7374921210211159e-06
pypi pylint-celery 1.7374921210211159e-06
pypi dodgy 1.7374921210211159e-06
pypi subunit2sql 1.7292183490162534e-06
pypi cliff 1.7292183490162534e-06
pypi types-PyYAML 1.7250564536967343e-06
pypi gstools 1.6981661676646707e-06
pypi openturns 1.6981661676646707e-06
pypi numpoly 1.6981661676646707e-06
pypi pytest-param-files~=0.3.4 1.683322057807462e-06
pypi pytest>=6,<7 1.683322057807462e-06
pypi sphinxext-opengraph~=0.6.3 1.683322057807462e-06
pypi sphinxcontrib.mermaid~=0.7.1 1.683322057807462e-06
pypi sphinxext-rediraffe~=0.2.7 1.683322057807462e-06
pypi linkify-it-py~=1.0 1.683322057807462e-06
pypi sphinx>=4,<6 1.683322057807462e-06
pypi mdit-py-plugins~=0.3.0 1.683322057807462e-06
pypi markdown-it-py>=1.0.0,<3.0.0 1.683322057807462e-06
pypi docutils>=0.15,<0.19 1.683322057807462e-06
pypi jaxns 1.677737100985998e-06
pypi sphinx-paramlinks 1.6672904191616768e-06
pypi levmar 1.6672904191616768e-06
pypi gradient-free-optimizers 1.6672904191616768e-06
pypi bumps 1.6672904191616768e-06
pypi tinycc 1.6672904191616768e-06
pypi sasmodels 1.6672904191616768e-06
pypi dfogn 1.6672904191616768e-06
pypi DFO-LS 1.6672904191616768e-06
pypi croniter 1.664974738023953e-06
pypi pyqtwebengine 1.6621112613482714e-06
pypi NRSur7dq2 1.6467065868263584e-06
pypi openbabel 1.6425898203592818e-06
pypi pssmgen 1.6377570945066411e-06
pypi swapper 1.6302395209580837e-06
pypi jsonfield 1.6302395209580837e-06
pypi django-model-utils 1.6302395209580837e-06
pypi genfire 1.6302395209580837e-06
pypi pandas-datareader 1.6302395209580837e-06
pypi oldest-supported-numpy 1.6302395209580837e-06
pypi opencv-contrib-python 1.6231822070145536e-06
pypi louvain 1.6227580895900542e-06
pypi deepspeed 1.6175713829693554e-06
pypi requestsexceptions 1.6139371257485031e-06
pypi jsonpatch 1.6139371257485031e-06
pypi smt 1.6099497433704132e-06
pypi py2-ipaddress 1.6087890009454775e-06
pypi casadata 1.605538922155689e-06
pypi pep440 1.6054201692768308e-06
pypi astropy-iers-data 1.6039923730356817e-06
pypi cupy-cuda92 1.6004292521483665e-06
pypi cupy-cuda91 1.6004292521483665e-06
pypi cupy-cuda90 1.6004292521483665e-06
pypi cupy-cuda80 1.6004292521483665e-06
pypi cupy-cuda115 1.6004292521483665e-06
pypi cupy-cuda114 1.6004292521483665e-06
pypi cupy-cuda113 1.6004292521483665e-06
pypi cupy-cuda112 1.6004292521483665e-06
pypi cupy-cuda111 1.6004292521483665e-06
pypi cupy-cuda110 1.6004292521483665e-06
pypi cupy-cuda102 1.6004292521483665e-06
pypi cupy-cuda101 1.6004292521483665e-06
pypi cupy-cuda100 1.6004292521483665e-06
pypi pytest-jupyter 1.5878956372968349e-06
pypi sphinx-immaterial-igwn 1.5878956372968347e-06
pypi pyobjc-framework-Cocoa 1.583213380930447e-06
pypi flake8-tidy-imports 1.5675380009212345e-06
pypi flake8-string-format 1.5675380009212345e-06
pypi flake8-pep3101 1.5675380009212345e-06
pypi flake8-mutable 1.5675380009212345e-06
pypi flake8-blind-except 1.5675380009212345e-06
pypi types-tabulate 1.5675380009212345e-06
pypi py-stringmatching 1.5675380009212345e-06
pypi pylev 1.5675380009212345e-06
pypi distance 1.5675380009212345e-06
pypi pyxDamerauLevenshtein 1.5675380009212345e-06
pypi cmasher 1.5643712574850306e-06
pypi mpi4pyd 1.5643712574850306e-06
pypi pypex 1.5643712574850306e-06
pypi ecdsa 1.5446030819888367e-06
pypi pytest-black-multipy 1.5446030819888367e-06
pypi Flask-APScheduler 1.5411928244351636e-06
pypi foldedleastsquares 1.5411928244351636e-06
pypi everest-pipeline 1.5411928244351636e-06
pypi autodoc 1.5411928244351631e-06
pypi Boruta 1.5310288513881331e-06
pypi coverage-badge 1.5310288513881331e-06
pypi cufflinks 1.5310288513881331e-06
pypi daphne 1.5310288513881331e-06
pypi django-admin-index 1.5310288513881331e-06
pypi django-classy-tags 1.5310288513881331e-06
pypi django-light 1.5310288513881331e-06
pypi django-ordered-model 1.5310288513881331e-06
pypi dpd-components 1.5310288513881331e-06
pypi htmlmin 1.5310288513881331e-06
pypi ImageHash 1.5310288513881331e-06
pypi jwcrypto 1.5310288513881331e-06
pypi kmodes 1.5310288513881331e-06
pypi missingno 1.5310288513881331e-06
pypi multimethod 1.5310288513881331e-06
pypi pandas-profiling 1.5310288513881331e-06
pypi phik 1.5310288513881331e-06
pypi pycaret 1.5310288513881331e-06
pypi pyLDAvis 1.5310288513881331e-06
pypi pyod 1.5310288513881331e-06
pypi scikit-plot 1.5310288513881331e-06
pypi tangled-up-in-unicode 1.5310288513881331e-06
pypi textblob 1.5310288513881331e-06
pypi visions 1.5310288513881331e-06
pypi yellowbrick 1.5310288513881331e-06
pypi pyepsg 1.5310075501171573e-06
pypi intake-xarray 1.5310075501171573e-06
pypi intake-parquet 1.5310075501171573e-06
pypi eli5 1.528349550898204e-06
pypi pydata_sphinx_theme 1.5283495508982037e-06
pypi flit 1.5283495508982037e-06
pypi peppy 1.5283495508982035e-06
pypi eido 1.5283495508982035e-06
pypi slacker 1.5283495508982035e-06
pypi throttler 1.5283495508982035e-06
pypi reretry 1.5283495508982035e-06
pypi types-Pillow 1.5245286770209583e-06
pypi pscript 1.5217333190761335e-06
pypi mpl-sample-data 1.5217333190761335e-06
pypi astro-sedpy 1.5129116766467265e-06
pypi matplotlib-scalebar 1.5094810379241517e-06
pypi splot 1.5094810379241517e-06
pypi esda 1.5094810379241517e-06
pypi ebltable 1.4820359281437405e-06
pypi qtsass 1.455571000855432e-06
pypi nvidia-nvjitlink-cu12 1.455571000855432e-06
pypi nvidia-cuda-nvcc-cu12 1.455571000855432e-06
pypi tensorflow-intel 1.455571000855432e-06
pypi tensorflow-cpu-aws 1.455571000855432e-06
pypi sphinx_design 1.4434524633830002e-06
pypi spin 1.4434524633830002e-06
pypi mzml2isa 1.4384466361394858e-06
pypi portpicker 1.4328277039670659e-06
pypi kt-legacy 1.4328277039670659e-06
pypi velociraptor 1.4280033682634743e-06
pypi sphinx-autodoc-typehints>=1.15.2 1.4225407358360202e-06
pypi typing_extensions>=3.10 1.4225407358360202e-06
pypi get_version 1.4225407358360202e-06
pypi sphinx>=3.0 1.4225407358360202e-06
pypi ipywidgets-bokeh 1.407934131736527e-06
pypi pylons-sphinx-latesturl 1.399587500822531e-06
pypi sphinxext-altair 1.3894086826347306e-06
pypi vl-convert-python 1.3894086826347306e-06
pypi vegafusion 1.3894086826347306e-06
pypi types-jsonschema 1.3894086826347306e-06
pypi anywidget 1.3894086826347306e-06
pypi oemof.db 1.3894086826347306e-06
pypi GeoAlchemy2 1.3894086826347306e-06
pypi gin-config 1.3726435703254126e-06
pypi pytest-isort 1.3709990175898219e-06
pypi yatiml 1.3496561564371268e-06
pypi types-pkg-resources 1.3338323353293412e-06
pypi WebOb 1.3300322432058971e-06
pypi h5xplorer 1.3289996094766988e-06
pypi uharfbuzz 1.3100139007698888e-06
pypi astroML 1.2864895209580902e-06
pypi macholib 1.2834188181015022e-06
pypi scikit-misc 1.2784493855695223e-06
pypi entsoe-py 1.2736246257485036e-06
pypi quandl 1.2736246257485036e-06
pypi mplleaflet 1.273624625748503e-06
pypi lcbuilder 1.2719806330543757e-06
pypi transitleastsquares 1.2690510351438535e-06
pypi pybv 1.2561106235804253e-06
pypi radon 1.247632286447513e-06
pypi numba>=0.55 1.2406602236703064e-06
pypi xarray>=0.16 1.2406602236703064e-06
pypi scipy>=1.5 1.2406602236703064e-06
pypi numpy>=1.19 1.2406602236703064e-06
pypi PSSMGen 1.23502994011977e-06
pypi google-cloud-monitoring 1.23502994011977e-06
pypi BisPy 1.23502994011977e-06
pypi symfem 1.23502994011977e-06
pypi surfinBH 1.23502994011977e-06
pypi pyexcel 1.23502994011977e-06
pypi Crimson 1.23502994011977e-06
pypi sit2standpy 1.23502994011977e-06
pypi sphinxcontrib-doxylink 1.23502994011977e-06
pypi pyone 1.23502994011977e-06
pypi circuitgraph 1.23502994011977e-06
pypi pystan 1.23502994011977e-06
pypi bel-resources 1.23502994011977e-06
pypi msstitch 1.23502994011977e-06
pypi synthia 1.23502994011977e-06
pypi parmap 1.23502994011977e-06
pypi bigslice 1.23502994011977e-06
pypi zeus-mcmc 1.23502994011977e-06
pypi howfairis 1.23502994011977e-06
pypi mira-multiome 1.23502994011977e-06
pypi contextily 1.23502994011977e-06
pypi cpplint 1.23502994011977e-06
pypi singularity-compose 1.2350299401197607e-06
pypi electiondata 1.2350299401197607e-06
pypi anesthetic 1.2350299401197607e-06
pypi diffmah 1.2350299401197607e-06
pypi tesliper 1.2350299401197607e-06
pypi clingo 1.2350299401197607e-06
pypi starlink-pyast 1.2350299401197607e-06
pypi asyncpg 1.2350299401197607e-06
pypi picmistandard 1.2350299401197607e-06
pypi pyplif-hippos 1.2350299401197607e-06
pypi ont-fast5-api 1.2350299401197607e-06
pypi pypolychord 1.2350299401197607e-06
pypi pyprecice 1.2350299401197607e-06
pypi libceed 1.2350299401197607e-06
pypi cachecontrol 1.227938218903472e-06
pypi hicmatrix 1.2277220706515972e-06
pypi modulegraph 1.2226796407185628e-06
pypi pyink 1.186718474815076e-06
pypi WSGIProxy2 1.175653500690926e-06
pypi pyquery 1.175653500690926e-06
pypi PySide2 1.163398203592826e-06
pypi twiggy 1.160278127954618e-06
pypi python-forge 1.1491722437477981e-06
pypi sphinxcontrib-katex 1.1471228300761724e-06
pypi pytest-pydocstyle 1.1286273606632889e-06
pypi pytest-pycodestyle 1.1286273606632889e-06
pypi flat-table 1.10071633920488e-06
pypi tikzplotlib 1.10071633920488e-06
pypi stsynphot 1.0873633168445703e-06
pypi google-cloud-firestore 1.0854347642742681e-06
pypi stingray 1.0806511976047961e-06
pypi adjustText 1.0585350197437972e-06
pypi phantomconfig 1.0540341730332439e-06
pypi proxmin 1.0497754491018024e-06
pypi awkward 1.0463116320550382e-06
pypi pytest-responsemock 1.042056511976048e-06
pypi iso3166 1.042056511976048e-06
pypi ruptures 1.0402880223380729e-06
pypi scriptcwl 1.0291916167664732e-06
pypi molmass 1.020503635585977e-06
pypi pytest-ignore-flaky 1.0188997005988024e-06
pypi big-O 1.0188997005988024e-06
pypi phonemizer 1.0073212949101865e-06
pypi cyvcf2 9.955089820359267e-07
pypi dustmaps 9.917664670658733e-07
pypi streamlit-aggrid 9.880239520958174e-07
pypi flake8-pyproject 9.860319683214218e-07
pypi OpenPIV 9.85011683949174e-07
pypi alive-progress 9.81733018338327e-07
pypi pyoculus 9.80759070095104e-07
pypi py-spec 9.80759070095104e-07
pypi ale-py 9.80759070095104e-07
pypi dm-reverb 9.80759070095104e-07
pypi rlds 9.80759070095104e-07
pypi lightning-utilities 9.80759070095104e-07
pypi pywin32-ctypes 9.781437125748503e-07
pypi ua_parser 9.703806672369546e-07
pypi flask-seasurf 9.703806672369546e-07
pypi chart_studio 9.703806672369546e-07
pypi jsonpickle 9.668837999676348e-07
pypi sdmpy 9.556779298545807e-07
pypi click-default-group 9.556206665616136e-07
pypi swifttools 9.543413173652734e-07
pypi spacy-transformers 9.430746066007519e-07
pypi pythainlp 9.430746066007519e-07
pypi spacy-ray 9.430746066007519e-07
pypi natto-py 9.430746066007519e-07
pypi sudachidict-core 9.430746066007519e-07
pypi sudachipy 9.430746066007519e-07
pypi thinc-apple-ops 9.430746066007519e-07
pypi multiqc 9.262724550898223e-07
pypi referenceseeker 9.262724550898223e-07
pypi pyequib 9.262724550898223e-07
pypi cutadapt 9.262724550898223e-07
pypi cygrid 9.262724550898223e-07
pypi Sphinx-Substitution-Extensions 9.262724550898223e-07
pypi fairdatapoint-client 9.262724550898223e-07
pypi miniwdl 9.262724550898223e-07
pypi pytest-workflow 9.262724550898223e-07
pypi sphinx-jinja 9.262724550898223e-07
pypi genshi 9.262724550898223e-07
pypi flatstar 9.262724550898223e-07
pypi cspy 9.262724550898223e-07
pypi hdf5storage 9.262724550898223e-07
pypi contexttimer 9.262724550898205e-07
pypi proposal 9.262724550898205e-07
pypi pycoeman 9.262724550898205e-07
pypi pypeFLOW 9.262724550898205e-07
pypi easybuild 9.262724550898205e-07
pypi easybuild-easyblocks 9.262724550898205e-07
pypi easybuild-easyconfigs 9.262724550898205e-07
pypi easybuild-framework 9.262724550898205e-07
pypi pystrict 9.262724550898205e-07
pypi COFFEE 9.262724550898205e-07
pypi pyfftlog 9.262724550898205e-07
pypi Flask-Cors 9.023400567286449e-07
pypi jsonref 9.01238064411717e-07
pypi docker-pycreds 9.01238064411717e-07
pypi sentry-sdk 9.01238064411717e-07
pypi promise 9.01238064411717e-07
pypi oemof.network 8.990291475871786e-07
pypi oemof.tools 8.990291475871786e-07
pypi punch.py 8.990291475871786e-07
pypi windpowerlib 8.990291475871786e-07
pypi open-FRED-cli 8.990291475871786e-07
pypi oedialect 8.990291475871786e-07
pypi testresources 8.966317365269461e-07
pypi oslotest 8.966317365269461e-07
pypi requests-kerberos 8.966317365269461e-07
pypi betamax 8.966317365269461e-07
pypi cugraph 8.817401255181944e-07
pypi cuml 8.817401255181944e-07
pypi poppy 8.748128742514994e-07
pypi bioframe 8.748128742514994e-07
pypi gooey 8.733426005132592e-07
pypi peakutils 8.716461308152968e-07
pypi clize 8.645209580838348e-07
pypi tvtk 8.630679816836914e-07
pypi sybil 8.405922529940119e-07
pypi setuptools-git 8.405922529940119e-07
pypi PyGithub 8.354614300810195e-07
pypi diffrax 8.354614300810195e-07
pypi eagerpy 8.225299401197644e-07
pypi pyvirtualdisplay 8.105711011013687e-07
pypi ldtk 8.060559553162609e-07
pypi pylab-sdk 8.043945004727388e-07
pypi dcor 7.90525629774933e-07
pypi citeproc-py 7.902203641007721e-07
pypi fgivenx 7.842440119760519e-07
pypi line-profiler 7.610454766143394e-07
pypi flake8-use-fstring 7.565330276946108e-07
pypi flake8-type-annotations 7.565330276946108e-07
pypi flake8-requirements 7.565330276946108e-07
pypi flake8-noqa 7.565330276946108e-07
pypi flake8-literal 7.565330276946108e-07
pypi flake8-datetimez 7.565330276946108e-07
pypi flake8-continuation 7.565330276946108e-07
pypi flake8-comprehensions 7.565330276946108e-07
pypi flake8-annotations 7.565330276946108e-07
pypi mercantile 7.497660928143745e-07
pypi test-tube 7.455363662918068e-07
pypi comet-ml 7.455363662918068e-07
pypi neptune-client 7.455363662918068e-07
pypi torchtext 7.455363662918068e-07
pypi brian2 7.410179640718702e-07
pypi cffconvert 7.410179640718702e-07
pypi nempy 7.410179640718702e-07
pypi vis_sample 7.410179640718702e-07
pypi iteration_utilities 7.410179640718702e-07
pypi antspyx 7.410179640718702e-07
pypi tripoli 7.410179640718599e-07
pypi bakta 7.410179640718599e-07
pypi RagTag 7.410179640718599e-07
pypi dateparser 7.410179640718599e-07
pypi pyviz 7.410179640718599e-07
pypi molsets 7.410179640718599e-07
pypi kombine 7.410179640718599e-07
pypi TPOT 7.410179640718599e-07
pypi update_checker 7.410179640718599e-07
pypi kiwipy 7.410179640718599e-07
pypi pyunpack 7.410179640718599e-07
pypi foolbox 7.410179640718599e-07
pypi gala 7.410179640718599e-07
pypi control 7.410179640718599e-07
pypi ogb 7.410179640718599e-07
pypi sphinx_argparse 7.410179640718599e-07
pypi Cigar 7.410179640718564e-07
pypi Aemulator 7.410179640718564e-07
pypi rectangle-packer 7.410179640718564e-07
pypi py-sphviewer 7.410179640718564e-07
pypi pykdtree 7.410179640718564e-07
pypi scikit-cuda 7.410179640718564e-07
pypi pbcommand 7.410179640718564e-07
pypi pbcore 7.410179640718564e-07
pypi statistics 7.410179640718564e-07
pypi agfusion 7.410179640718495e-07
pypi boatswain 7.410179640718495e-07
pypi simupy 7.410179640718495e-07
pypi bagpipes 7.410179640718495e-07
pypi vcrpy 7.380360004337402e-07
pypi sparse 7.165980538922181e-07
pypi servicex 7.094852847496497e-07
pypi func-adl-servicex 7.094852847496497e-07
pypi aiostream 7.094852847496497e-07
pypi parsl 7.094852847496497e-07
pypi uproot 7.094852847496497e-07
pypi mplhep 7.094852847496497e-07
pypi hist 7.094852847496497e-07
pypi dask-histogram 7.094852847496497e-07
pypi dask-awkward 7.094852847496497e-07
pypi correctionlib 7.094852847496497e-07
pypi CURandRTC 7.079368049615058e-07
pypi sciris 6.832916043905834e-07
pypi iPython 6.810826875660457e-07
pypi mpl-interactions 6.73652694610777e-07
pypi mxnet 6.573546455476145e-07
pypi ml-datasets 6.573546455476145e-07
pypi starry 6.412655458314141e-07
pypi sagemaker 6.368123128742515e-07
pypi ftfy 6.368123128742515e-07
pypi fairscale 6.368123128742515e-07
pypi onnxruntime-tools 6.368123128742515e-07
pypi unidic 6.368123128742515e-07
pypi unidic-lite 6.368123128742515e-07
pypi ipadic 6.368123128742515e-07
pypi fugashi 6.368123128742515e-07
pypi faiss-cpu 6.368123128742515e-07
pypi rouge-score 6.368123128742515e-07
pypi sigopt 6.368123128742515e-07
pypi pyctcdecode 6.368123128742515e-07
pypi tf2onnx 6.368123128742515e-07
pypi stwcs 6.319879771706598e-07
pypi flask-wtf 6.243008488517523e-07
pypi falcon 6.238161432237565e-07
pypi webtest-aiohttp 6.238161432237565e-07
pypi GridDataFormats 6.22198182183848e-07
pypi gsd 6.22198182183848e-07
pypi guizero 6.17514970059885e-07
pypi wntr 6.17514970059885e-07
pypi gwsnrcalc 6.17514970059885e-07
pypi grequests 6.17514970059885e-07
pypi oct2py 6.17514970059885e-07
pypi qtl 6.17514970059885e-07
pypi agutil 6.17514970059885e-07
pypi pystokes 6.17514970059885e-07
pypi niapy 6.17514970059885e-07
pypi mbo 6.17514970059885e-07
pypi persim 6.17514970059885e-07
pypi Pandas 6.17514970059885e-07
pypi Seaborn 6.17514970059885e-07
pypi Sympy 6.17514970059885e-07
pypi pylibxc2 6.17514970059885e-07
pypi AMAT 6.17514970059885e-07
pypi Requests 6.17514970059885e-07
pypi jsonlines 6.17514970059885e-07
pypi pyemgpipeline 6.17514970059885e-07
pypi proper 6.17514970059885e-07
pypi aesara 6.17514970059885e-07
pypi uvplot 6.17514970059885e-07
pypi yupi 6.17514970059885e-07
pypi astro-drpy 6.17514970059885e-07
pypi ctypesgen 6.175149700598804e-07
pypi scikits.cuda 6.175149700598804e-07
pypi posix_ipc 6.175149700598804e-07
pypi snowflake-connector-python 6.113398203592814e-07
pypi distrax 6.034003421728029e-07
pypi pyParz 6.014756201881971e-07
pypi traitsui 5.969311377245506e-07
pypi fastai 5.964290930334454e-07
pypi hf-doc-builder 5.964290930334454e-07
pypi types-tqdm 5.964290930334454e-07
pypi types-simplejson 5.964290930334454e-07
pypi gradio 5.964290930334454e-07
pypi pytest-vcr 5.964290930334454e-07
pypi InquirerPy 5.964290930334454e-07
pypi APLpy 5.700138185168161e-07
pypi z3c.testsetup 5.603948353293413e-07
pypi restructuredtext-lint 5.502058383233534e-07
pypi rinohtype 5.502058383233533e-07
pypi sphinx-testing 5.502058383233533e-07
pypi scikit_image 5.489021956087844e-07
pypi kfac 5.343879548595127e-07
pypi prettypyplot 5.292985457656172e-07
pypi singularity-hpc 5.292985457656172e-07
pypi StructureFingerprint 5.292985457656172e-07
pypi datasketch 5.292985457656172e-07
pypi kllr 5.292985457656172e-07
pypi SPARQLWrapper 5.292985457656172e-07
pypi neomodel 5.292985457656172e-07
pypi faker 5.292985457656172e-07
pypi fast_histogram 5.292985457656172e-07
pypi spacepy 5.292985457656172e-07
pypi physical-validation 5.292985457656172e-07
pypi optimade 5.292985457656172e-07
pypi fpdf2 5.292985457656172e-07
pypi pdf2image 5.292985457656172e-07
pypi qimage2ndarray 5.292985457656172e-07
pypi bed-reader 5.292985457656172e-07
pypi orbitize 5.292985457656172e-07
pypi qcelemental 5.292985457656172e-07
pypi dsharp_opac 5.292985457656172e-07
pypi PyQT5 5.292985457656172e-07
pypi emn_sdk 5.292985457656172e-07
pypi gimmik 5.292985457656172e-07
pypi magpy_rv 5.292985457656172e-07
pypi Eir 5.292985457656172e-07
pypi random 5.292985457656117e-07
pypi sys 5.292985457656117e-07
pypi stats 5.292985457656117e-07
pypi pygfunction 5.292985457656117e-07
pypi usort 5.21028255988024e-07
pypi arboreto 5.130124366651392e-07
pypi ipytree 5.038515002961112e-07
pypi connexion 4.940119760478997e-07
pypi furl 4.851903336184773e-07
pypi pyodbc 4.851903336184773e-07
pypi pg8000 4.851903336184773e-07
pypi psycopg2cffi 4.851903336184773e-07
pypi flexmock 4.851903336184773e-07
pypi hdfdict 4.825957329039431e-07
pypi spherical-geometry 4.776092346556887e-07
pypi stregion 4.776092346556887e-07
pypi tweakwcs 4.776092346556887e-07
pypi stsci.skypac 4.776092346556887e-07
pypi fitsblender 4.776092346556887e-07
pypi jsonlib 4.720770813585185e-07
pypi yajl 4.720770813585185e-07
pypi tinygp 4.6495244804508436e-07
pypi merklelib 4.6313622754491115e-07
pypi pystream-protobuf 4.6313622754491115e-07
pypi pypiwin32 4.6313622754491115e-07
pypi pywdpa 4.6313622754491115e-07
pypi astro-virgo 4.6313622754491115e-07
pypi flare-pp 4.6313622754491115e-07
pypi sgdml 4.6313622754491115e-07
pypi tatter 4.6313622754491115e-07
pypi fhir.resources 4.6313622754491115e-07
pypi aiokafka 4.6313622754491115e-07
pypi plotly_express 4.6313622754491115e-07
pypi streamlit_tags 4.6313622754491115e-07
pypi numfi 4.6313622754491115e-07
pypi clint 4.6313622754491115e-07
pypi piecewise-regression 4.6313622754491115e-07
pypi ligo.skymap 4.6313622754491115e-07
pypi linearfit 4.6313622754491115e-07
pypi tools21cm 4.6313622754491115e-07
pypi pymoo 4.6313622754491115e-07
pypi ConfigSpace 4.6313622754491115e-07
pypi pepita 4.6313622754491115e-07
pypi flask-socketio 4.6313622754491115e-07
pypi nodepy 4.6313622754491115e-07
pypi dna-features-viewer 4.6313622754491115e-07
pypi sphinx-toolbox 4.6313622754491025e-07
pypi findiff 4.6313622754491025e-07
pypi blessed 4.615924401197638e-07
pypi time-machine 4.5110043887380513e-07
pypi attrdict 4.4997208368588915e-07
pypi black-nbconvert 4.408700627590972e-07
pypi playwright 4.3823643036507634e-07
pypi datetime 4.330624465355028e-07
pypi mknotebooks 4.325517596881709e-07
pypi mkdocs-macros-plugin 4.325517596881709e-07
pypi spaghetti 4.1167664670658827e-07
pypi pyxdf 4.1167664670658827e-07
pypi textdistance 4.1167664670658827e-07
pypi lipyphilic 4.1167664670658827e-07
pypi modAL 4.1167664670658827e-07
pypi sk-video 4.1167664670658827e-07
pypi funsies 4.1167664670658827e-07
pypi easywebdav 4.1167664670658827e-07
pypi fleck 4.1167664670658827e-07
pypi hydra-colorlog 4.1167664670658827e-07
pypi yabox 4.1167664670658827e-07
pypi muse-psfr 4.1167664670658827e-07
pypi pyDataverse 4.1167664670658827e-07
pypi qiskit-ibm-experiment 4.1167664670658827e-07
pypi qiskit_dynamics 4.1167664670658827e-07
pypi lsstdesc.coord 4.1167664670658827e-07
pypi treecorr 4.1167664670658827e-07
pypi fast-pytorch-kmeans 4.1167664670658827e-07
pypi acor 4.1167664670658827e-07
pypi chaospy 4.1167664670658827e-07
pypi retriever 4.1167664670658827e-07
pypi deepdish 4.1167664670658827e-07
pypi htof 4.1167664670658827e-07
pypi injector 4.1167664670658827e-07
pypi dca 4.1167664670658827e-07
pypi stanza 4.1167664670658827e-07
pypi ipyplot 4.1167664670658827e-07
pypi imagecorruptions 4.1167664670658827e-07
pypi phylo-treetime 4.1167664670658827e-07
pypi pysyzygy 4.116766467065869e-07
pypi k2plr 4.116766467065869e-07
pypi vmad 4.116766467065869e-07
pypi abopt 4.116766467065869e-07
pypi fastpm 4.116766467065869e-07
pypi biolib 4.116766467065869e-07
pypi weightedstats 4.116766467065869e-07
pypi single-source 4.0755988023952347e-07
pypi python-sat 4.0755988023952347e-07
pypi sphinx_book_theme 3.947128840145796e-07
pypi gprof2dot 3.947128840145796e-07
pypi panflute 3.947128840145796e-07
pypi mistletoe 3.947128840145796e-07
pypi tf-slim 3.9188450023030863e-07
pypi pypng 3.9188450023030863e-07
pypi mesh-tensorflow 3.9188450023030863e-07
pypi dopamine-rl 3.9188450023030863e-07
pypi astroutils 3.900094547746631e-07
pypi python-consul 3.7850860778443054e-07
pypi pytest-param-files~=0.3.3 3.7620912022109623e-07
pypi pytest-cov~=2.8 3.7620912022109623e-07
pypi pytest~=5.4 3.7620912022109623e-07
pypi pandas<1.4 3.7620912022109623e-07
pypi matplotlib~=3.3.0 3.7620912022109623e-07
pypi ipython!=8.1.0 3.7620912022109623e-07
pypi coverage<5.0 3.7620912022109623e-07
pypi sphinx-design~=0.1.0 3.7620912022109623e-07
pypi sphinx-book-theme~=0.3.0 3.7620912022109623e-07
pypi jupytext~=1.11.2 3.7620912022109623e-07
pypi ipykernel~=5.5 3.7620912022109623e-07
pypi coconut~=1.4.3 3.7620912022109623e-07
pypi sphinx-togglebutton~=0.3.0 3.7620912022109623e-07
pypi sphinx>=3.5,<5 3.7620912022109623e-07
pypi nbformat~=5.0 3.7620912022109623e-07
pypi myst-parser~=0.17.2 3.7620912022109623e-07
pypi jupyter-cache~=0.5.0 3.7620912022109623e-07
pypi docutils>=0.15,<0.18 3.7620912022109623e-07
pypi cpnest 3.705089820359351e-07
pypi pypka 3.705089820359351e-07
pypi ncplot 3.705089820359351e-07
pypi clldutils 3.705089820359351e-07
pypi sphinx-rtd_theme 3.7050898203592993e-07
pypi libroadrunner 3.7050898203592993e-07
pypi ncfs 3.7050898203592993e-07
pypi sslouvain 3.7050898203592993e-07
pypi muse-origin 3.7050898203592993e-07
pypi st-pages 3.7050898203592993e-07
pypi stmol 3.7050898203592993e-07
pypi streamlit-plotly-events 3.7050898203592993e-07
pypi slab 3.7050898203592993e-07
pypi jupyter_dash 3.7050898203592993e-07
pypi cora 3.7050898203592993e-07
pypi multipletau 3.7050898203592993e-07
pypi fsps 3.7050898203592993e-07
pypi almatasks 3.705089820359282e-07
pypi casampi 3.705089820359282e-07
pypi casaplotms 3.705089820359282e-07
pypi casaplotserver 3.705089820359282e-07
pypi casashell 3.705089820359282e-07
pypi casatestutils 3.705089820359282e-07
pypi casaviewer 3.705089820359282e-07
pypi apricot-select 3.7050898203592475e-07
pypi tensorboard_plugin_profile 3.7050898203592475e-07
pypi grpcio-reflection 3.427208083832361e-07
pypi flask_cors 3.368263473053885e-07
pypi exo-det-box 3.368263473053885e-07
pypi ausdex 3.368263473053885e-07
pypi frbcat 3.368263473053885e-07
pypi myvariant 3.368263473053885e-07
pypi bravado 3.368263473053885e-07
pypi datapackage 3.368263473053885e-07
pypi swiftbat 3.368263473053885e-07
pypi biomaj-zipkin 3.368263473053885e-07
pypi prometheus_client 3.368263473053885e-07
pypi biomaj 3.368263473053885e-07
pypi impedance 3.368263473053885e-07
pypi pvpumpingsystem 3.368263473053885e-07
pypi OpenNMT-py 3.368263473053885e-07
pypi albumentations 3.368263473053885e-07
pypi torchmeta 3.368263473053885e-07
pypi FitBenchmarking 3.368263473053885e-07
pypi libfmp 3.368263473053885e-07
pypi pysm3 3.368263473053885e-07
pypi aad2onnx 3.368263473053885e-07
pypi nano-CAT 3.368263473053885e-07
pypi data-CAT 3.368263473053885e-07
pypi energyflow 3.368263473053885e-07
pypi coffea 3.368263473053885e-07
pypi pyvolcans 3.368263473053885e-07
pypi imagedata 3.368263473053885e-07
pypi triqler 3.368263473053885e-07
pypi jupyter_client 3.368263473053885e-07
pypi hciplot 3.241621595518648e-07
pypi django-filter 3.139034431137735e-07
pypi skycalc_ipy 3.087574850299425e-07
pypi iScore 3.087574850299425e-07
pypi deeprank 3.087574850299425e-07
pypi prox_tv 3.087574850299425e-07
pypi pynufft 3.087574850299425e-07
pypi asyncstdlib 3.087574850299425e-07
pypi vasppy 3.087574850299425e-07
pypi octopuspy 3.087574850299425e-07
pypi grpc4bmi 3.087574850299425e-07
pypi pyphe 3.087574850299425e-07
pypi enlighten 3.087574850299425e-07
pypi yacs 3.087574850299425e-07
pypi k2sc 3.087574850299425e-07
pypi daft 3.087574850299425e-07
pypi statannotations 3.087574850299425e-07
pypi plonk 3.087574850299425e-07
pypi zope.sqlalchemy 2.9688219714417525e-07
pypi geopy 2.9533840971902535e-07
pypi cosmic-popsynth 2.8500690925841323e-07
pypi mcalf 2.8500690925841323e-07
pypi ipyfilechooser 2.8500690925840804e-07
pypi gh-md-to-html 2.8500690925840804e-07
pypi QScintilla 2.8500690925840804e-07
pypi linuxdoc 2.8500690925840804e-07
pypi montage-wrapper 2.8500690925840804e-07
pypi django-debug-toolbar 2.8500690925840804e-07
pypi einsteinpy 2.8500690925840804e-07
pypi opencv-contrib-python-headless 2.8500690925840804e-07
pypi transbigdata 2.8500690925840804e-07
pypi ont_fast5_api 2.8500690925840804e-07
pypi backports.tempfile 2.8500690925840804e-07
pypi bdsf 2.8500690925840804e-07
pypi kalmus 2.8500690925840804e-07
pypi keras-tcn 2.8500690925840804e-07
pypi mkdocs-jupyter 2.8500690925840804e-07
pypi outcome 2.819396920444799e-07
pypi morpheus-astro 2.646492728828086e-07
pypi dash_auth 2.646492728828086e-07
pypi fil-finder 2.646492728828086e-07
pypi rejected-article-tracker 2.646492728828086e-07
pypi plotnine 2.646492728828086e-07
pypi cloudnetpy 2.646492728828086e-07
pypi cloudnetpy_qc 2.646492728828086e-07
pypi cloup 2.646492728828086e-07
pypi Flake8-pyproject 2.646492728828086e-07
pypi transformations 2.646492728828086e-07
pypi hidapi 2.646492728828086e-07
pypi keyboard 2.646492728828086e-07
pypi markdown_inline_graphviz_extension 2.646492728828086e-07
pypi psrqpy 2.646492728828086e-07
pypi kineticstoolkit 2.646492728828086e-07
pypi Dans-Diffraction 2.646492728828086e-07
pypi bifacial_radiance 2.646492728828086e-07
pypi tensorflow-macos 2.646492728828086e-07
pypi ratelimiter 2.602384516680939e-07
pypi retry 2.602384516680939e-07
pypi segment-anything-py 2.4700598802394985e-07
pypi segment-anything-hq 2.4700598802394985e-07
pypi huggingface_hub 2.4700598802394985e-07
pypi pyrice 2.4700598802394985e-07
pypi trio-websocket 2.4700598802394985e-07
pypi flask-sqlacodegen 2.4700598802394985e-07
pypi Flask-Executor 2.4700598802394985e-07
pypi pygtc 2.4700598802394985e-07
pypi ficus 2.4700598802394985e-07
pypi gobbli 2.4700598802394985e-07
pypi nd2reader 2.4700598802394985e-07
pypi kimimaro 2.4700598802394985e-07
pypi pyvinecopulib 2.44535928143712e-07
pypi pirecorder 2.3156811377245557e-07
pypi django-tables2 2.3156811377245557e-07
pypi elmada 2.3156811377245557e-07
pypi samsum 2.3156811377245557e-07
pypi mlconfound 2.3156811377245557e-07
pypi frites 2.3156811377245557e-07
pypi keras-tuner 2.3156811377245557e-07
pypi hypercube 2.3156811377245557e-07
pypi amptk 2.3156811377245557e-07
pypi diffeqpy 2.3156811377245557e-07
pypi pebble 2.3156811377245557e-07
pypi c3d 2.3156811377245557e-07
pypi keckdrpframework 2.3156811377245557e-07
pypi qcg-pilotjob 2.3156811377245557e-07
pypi ymmsl 2.3156811377245557e-07
pypi plato-draw 2.2925243263472935e-07
pypi tinynpydb 2.2848053892215634e-07
pypi algoliasearch 2.179464600211345e-07
pypi python-gitlab 2.179464600211345e-07
pypi simsopt 2.179464600211345e-07
pypi tf_agents 2.179464600211345e-07
pypi pygmsh 2.179464600211345e-07
pypi pacopy 2.179464600211345e-07
pypi dmsh 2.179464600211345e-07
pypi glvis 2.179464600211345e-07
pypi lunr 2.179464600211345e-07
pypi PyQt5-stubs 2.179464600211345e-07
pypi WRFpy 2.179464600211345e-07
pypi isaExplorer 2.179464600211345e-07
pypi pylustrator 2.179464600211319e-07
pypi astro-tigger-lsm 2.179464600211319e-07
pypi Keras-Applications 2.0583832335329413e-07
pypi properimage 2.0583832335329413e-07
pypi mdx_gh_links 2.0583832335329413e-07
pypi pyyaml_env_tag 2.0583832335329413e-07
pypi cellmlmanip 2.0583832335329413e-07
pypi memory_profiler 2.0583832335329413e-07
pypi kplr 2.0583832335329413e-07
pypi keras_applications 2.0583832335329413e-07
pypi redis_lru 2.0583832335329413e-07
pypi lcdata 2.0583832335329413e-07
pypi pymunk 2.0583832335329413e-07
pypi prism 2.0583832335329413e-07
pypi TRUNAJOD 2.0583832335329413e-07
pypi elisa 2.0583832335329413e-07
pypi markov-clustering 1.9500472738733155e-07
pypi qmctorch 1.9500472738733155e-07
pypi sos-bash 1.9500472738733155e-07
pypi sos-matlab 1.9500472738733155e-07
pypi sos-sas 1.9500472738733155e-07
pypi sos-julia 1.9500472738733155e-07
pypi sos-javascript 1.9500472738733155e-07
pypi sos-r 1.9500472738733155e-07
pypi sphinx-js 1.9500472738733155e-07
pypi extension_helpers 1.8525449101796497e-07
pypi jupyter-contrib-nbextensions 1.8525449101796497e-07
pypi convertdate 1.799173973481611e-07
pypi circle_fit 1.764328485885382e-07
pypi alive_progress 1.764328485885382e-07
pypi rsudp 1.764328485885382e-07
pypi gwosc 1.764328485885382e-07
pypi dqsegdb2 1.764328485885382e-07
pypi corral-pipeline 1.764328485885372e-07
pypi markdown-include 1.6841317365269424e-07
pypi starry-process 1.6841317365269424e-07
pypi astral 1.6841317365269424e-07
pypi scorpio-gp 1.6841317365269424e-07
pypi kamodo 1.6841317365269424e-07
pypi aniso8601 1.6841317365269424e-07
pypi py-zipkin 1.6672904191616823e-07
pypi typing-utils 1.6672904191616823e-07
pypi your 1.6109086175474796e-07
pypi drizzlepac 1.5437874251497126e-07
pypi astro-prospector 1.5437874251497126e-07
pypi turbustat 1.5437874251497126e-07
pypi swiftemulator 1.5437874251497126e-07
pypi barycorrpy 1.5437874251497126e-07
pypi qnorm 1.5437874251497126e-07
pypi astropop 1.5437874251497126e-07
pypi oemof.thermal 1.5437874251497126e-07
pypi feedinlib 1.5437874251497126e-07
pypi open_fred-cli 1.5437874251497126e-07
pypi demandlib 1.5437874251497126e-07
pypi scikit-learn-extra 1.5437874251497126e-07
pypi dhnx 1.5437874251497126e-07
pypi plaster_pastedeploy 1.5437874251497126e-07
pypi pyramid_jinja2 1.5437874251497126e-07
pypi pyramid_tm 1.5437874251497126e-07
pypi pyramid_retry 1.5437874251497126e-07
pypi connectomemapper 1.5437874251497126e-07
pypi Pyside6 1.5437874251497126e-07
pypi empyre 1.4820359281437405e-07
pypi applaunchservices 1.4820359281437146e-07
pypi python-lsp-black 1.4820359281437146e-07
pypi pyls-spyder 1.4820359281437146e-07
pypi ncempy 1.4820359281437146e-07
pypi hotsoss 1.4820359281437146e-07
pypi jwst-backgrounds 1.4820359281437146e-07
pypi nircam_gsim 1.4820359281437146e-07
pypi flask_sock 1.4820359281437146e-07
pypi scikit-opt 1.4820359281437146e-07
pypi atlite 1.4820359281437146e-07
pypi ctxcore 1.4250345462920402e-07
pypi PoPE 1.4250345462920402e-07
pypi pyramid-tm 1.4250345462920402e-07
pypi pyramid_openapi3 1.4250345462920402e-07
pypi openapi-spec-validator 1.4250345462920402e-07
pypi skosprovider_sqlalchemy 1.4250345462920402e-07
pypi pyramid_skosprovider 1.4250345462920402e-07
pypi skosprovider_rdf 1.4250345462920402e-07
pypi pyramid-jinja2 1.4250345462920402e-07
pypi node2vec 1.4250345462920402e-07
pypi tensor2tensor 1.4250345462920402e-07
pypi hic2cool 1.4250345462920402e-07
pypi pygenometracks 1.4250345462920402e-07
pypi cleanlab 1.4250345462920402e-07
pypi voprov 1.4250345462920402e-07
pypi authlib 1.4250345462920402e-07
pypi fspath 1.4107842008291217e-07
pypi geobo 1.372255489021961e-07
pypi pvanalytics 1.372255489021961e-07
pypi flask-migrate 1.323246364414043e-07
pypi sqlalchemy-utils 1.323246364414043e-07
pypi dearwatson 1.2776171794342403e-07
pypi epimargin 1.2776171794342403e-07
pypi Flask-Migrate 1.2350299401197492e-07
pypi marshmallow-sqlalchemy 1.2350299401197492e-07
pypi jsonschema-specifications 1.22267964071856e-07
pypi pytest-split 1.1832383619857066e-07
pypi dataclass-builder 1.1832383619857066e-07
pypi nixio 1.1462621631736597e-07
pypi reorientexpress 1.0897323001056725e-07
pypi drop 1.0585970915312266e-07
pypi QDarkStyle 1.0291916167664707e-07
pypi tox-pyenv 1.0188997005988087e-07
pypi element-coder 1.0013756271241361e-07
pypi DBSP-DRP 9.750236369366578e-08
pypi apache-libcloud 9.527373823781079e-08
pypi ukbcc 9.500230308613516e-08
pypi flask_bootstrap 9.500230308613516e-08
pypi Flask-Script 9.500230308613516e-08
pypi tinydb-serialization 9.500230308613516e-08
pypi technical 9.262724550898378e-08
pypi vflow 9.262724550898248e-08
pypi janus 9.262724550898248e-08
pypi viscm 9.1700973053892e-08
pypi pytest-datadir-ng 9.1700973053892e-08
pypi ipyspeck 9.1700973053892e-08
pypi py3Dmol 9.1700973053892e-08
pypi cellocity 9.036804439900591e-08
pypi deeplc 8.82164242942691e-08
pypi JayDeBeApi 8.82164242942691e-08
pypi dash-auth 8.82164242942691e-08
pypi desk 8.616487954323913e-08
pypi django-datatables-view 8.233532934131791e-08
pypi django-dirtyfields 8.233532934131791e-08
pypi django-guardian 8.233532934131791e-08
pypi django-notifications-hq 8.233532934131791e-08
pypi django-rq 8.233532934131791e-08
pypi django-user-agents 8.233532934131791e-08
pypi google 8.233532934131791e-08
pypi ExoPix 7.883169830551665e-08
pypi caracal 7.410179640718703e-08
pypi gviz-api 7.336077844311437e-08
pypi opensearch-py 7.125172731460201e-08
pypi jupyterlab-thredds 6.990735510111833e-08
pypi tagore 6.990735510111833e-08
pypi tidynamics 6.792664670658724e-08
pypi comet 6.500157579577676e-08
pypi sendgrid 6.500157579577676e-08
pypi trustme 6.1133982035928e-08
pypi aft-pytorch 5.97595132316016e-08
pypi flowTorch 5.789202844311389e-08
pypi cma 5.7313108158682987e-08
pypi PySDM 5.292985457656133e-08
pypi GromacsWrapper 5.218436366703196e-08
pypi heat 5.218436366703196e-08
pypi duecredit 5.218436366703196e-08
pypi django-timezone-field 5.218436366703196e-08
pypi firebase-admin 5.218436366703196e-08
pypi ipyevents 5.0754655073414575e-08
pypi liionpack 4.463963638987095e-08
pypi asciimatics 4.410821214713455e-08
pypi scikit-mdr 4.315339908418489e-08
pypi ldap3 4.1682260479042057e-08
pypi jmp 3.742896859342548e-08
pypi pytest-parallel 3.5026366365412604e-08
pypi pika 3.189599062744109e-08
pypi pyobjc-framework-CFNetwork 3.135076001842478e-08
pypi twistedchecker 3.135076001842478e-08
pypi aiohttp-remotes 2.3289136013686843e-08
pypi geomet 1.2736246257485108e-08

Note that credit values are rounded and expanded (so shared dependencies are represented as one record) and may not add to 1.0. Rounded values that hit zero are removed.